Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Französisch Revolutions-Kalender 2021


Französisch Revolutions-Kalender: Weitere Informationen

Januar 2021

1 Fr:du Primidi: 11. Nivôse 229
2 Sa:du Duodi: 12. Nivôse 229
3 So:du Tridi: 13. Nivôse 229
4 Mo:du Quartidi: 14. Nivôse 229
5 Di:du Quintidi: 15. Nivôse 229
6 Mi:du Sextidi: 16. Nivôse 229
7 Do:du Septidi: 17. Nivôse 229
8 Fr:du Octidi: 18. Nivôse 229
9 Sa:du Nonidi: 19. Nivôse 229
10 So:du Décadi: 20. Nivôse 229
11 Mo:du Primidi: 21. Nivôse 229
12 Di:du Duodi: 22. Nivôse 229
13 Mi:du Tridi: 23. Nivôse 229
14 Do:du Quartidi: 24. Nivôse 229
15 Fr:du Quintidi: 25. Nivôse 229
16 Sa:du Sextidi: 26. Nivôse 229
17 So:du Septidi: 27. Nivôse 229
18 Mo:du Octidi: 28. Nivôse 229
19 Di:du Nonidi: 29. Nivôse 229
20 Mi:du Décadi: 30. Nivôse 229
21 Do:du Primidi: 1. Pluviôse 229
22 Fr:du Duodi: 2. Pluviôse 229
23 Sa:du Tridi: 3. Pluviôse 229
24 So:du Quartidi: 4. Pluviôse 229
25 Mo:du Quintidi: 5. Pluviôse 229
26 Di:du Sextidi: 6. Pluviôse 229
27 Mi:du Septidi: 7. Pluviôse 229
28 Do:du Octidi: 8. Pluviôse 229
29 Fr:du Nonidi: 9. Pluviôse 229
30 Sa:du Décadi: 10. Pluviôse 229
31 So:du Primidi: 11. Pluviôse 229

Februar 2021

1 Mo:du Duodi: 12. Pluviôse 229
2 Di:du Tridi: 13. Pluviôse 229
3 Mi:du Quartidi: 14. Pluviôse 229
4 Do:du Quintidi: 15. Pluviôse 229
5 Fr:du Sextidi: 16. Pluviôse 229
6 Sa:du Septidi: 17. Pluviôse 229
7 So:du Octidi: 18. Pluviôse 229
8 Mo:du Nonidi: 19. Pluviôse 229
9 Di:du Décadi: 20. Pluviôse 229
10 Mi:du Primidi: 21. Pluviôse 229
11 Do:du Duodi: 22. Pluviôse 229
12 Fr:du Tridi: 23. Pluviôse 229
13 Sa:du Quartidi: 24. Pluviôse 229
14 So:du Quintidi: 25. Pluviôse 229
15 Mo:du Sextidi: 26. Pluviôse 229
16 Di:du Septidi: 27. Pluviôse 229
17 Mi:du Octidi: 28. Pluviôse 229
18 Do:du Nonidi: 29. Pluviôse 229
19 Fr:du Décadi: 30. Pluviôse 229
20 Sa:du Primidi: 1. Ventôse 229
21 So:du Duodi: 2. Ventôse 229
22 Mo:du Tridi: 3. Ventôse 229
23 Di:du Quartidi: 4. Ventôse 229
24 Mi:du Quintidi: 5. Ventôse 229
25 Do:du Sextidi: 6. Ventôse 229
26 Fr:du Septidi: 7. Ventôse 229
27 Sa:du Octidi: 8. Ventôse 229
28 So:du Nonidi: 9. Ventôse 229

März 2021

1 Mo:du Décadi: 10. Ventôse 229
2 Di:du Primidi: 11. Ventôse 229
3 Mi:du Duodi: 12. Ventôse 229
4 Do:du Tridi: 13. Ventôse 229
5 Fr:du Quartidi: 14. Ventôse 229
6 Sa:du Quintidi: 15. Ventôse 229
7 So:du Sextidi: 16. Ventôse 229
8 Mo:du Septidi: 17. Ventôse 229
9 Di:du Octidi: 18. Ventôse 229
10 Mi:du Nonidi: 19. Ventôse 229
11 Do:du Décadi: 20. Ventôse 229
12 Fr:du Primidi: 21. Ventôse 229
13 Sa:du Duodi: 22. Ventôse 229
14 So:du Tridi: 23. Ventôse 229
15 Mo:du Quartidi: 24. Ventôse 229
16 Di:du Quintidi: 25. Ventôse 229
17 Mi:du Sextidi: 26. Ventôse 229
18 Do:du Septidi: 27. Ventôse 229
19 Fr:du Octidi: 28. Ventôse 229
20 Sa:du Nonidi: 29. Ventôse 229
21 So:du Décadi: 30. Ventôse 229
22 Mo:du Primidi: 1. Germinal 229
23 Di:du Duodi: 2. Germinal 229
24 Mi:du Tridi: 3. Germinal 229
25 Do:du Quartidi: 4. Germinal 229
26 Fr:du Quintidi: 5. Germinal 229
27 Sa:du Sextidi: 6. Germinal 229
28 So:du Septidi: 7. Germinal 229
29 Mo:du Octidi: 8. Germinal 229
30 Di:du Nonidi: 9. Germinal 229
31 Mi:du Décadi: 10. Germinal 229

April 2021

1 Do:du Primidi: 11. Germinal 229
2 Fr:du Duodi: 12. Germinal 229
3 Sa:du Tridi: 13. Germinal 229
4 So:du Quartidi: 14. Germinal 229
5 Mo:du Quintidi: 15. Germinal 229
6 Di:du Sextidi: 16. Germinal 229
7 Mi:du Septidi: 17. Germinal 229
8 Do:du Octidi: 18. Germinal 229
9 Fr:du Nonidi: 19. Germinal 229
10 Sa:du Décadi: 20. Germinal 229
11 So:du Primidi: 21. Germinal 229
12 Mo:du Duodi: 22. Germinal 229
13 Di:du Tridi: 23. Germinal 229
14 Mi:du Quartidi: 24. Germinal 229
15 Do:du Quintidi: 25. Germinal 229
16 Fr:du Sextidi: 26. Germinal 229
17 Sa:du Septidi: 27. Germinal 229
18 So:du Octidi: 28. Germinal 229
19 Mo:du Nonidi: 29. Germinal 229
20 Di:du Décadi: 30. Germinal 229
21 Mi:du Primidi: 1. Floréal 229
22 Do:du Duodi: 2. Floréal 229
23 Fr:du Tridi: 3. Floréal 229
24 Sa:du Quartidi: 4. Floréal 229
25 So:du Quintidi: 5. Floréal 229
26 Mo:du Sextidi: 6. Floréal 229
27 Di:du Septidi: 7. Floréal 229
28 Mi:du Octidi: 8. Floréal 229
29 Do:du Nonidi: 9. Floréal 229
30 Fr:du Décadi: 10. Floréal 229

Mai 2021

1 Sa:du Primidi: 11. Floréal 229
2 So:du Duodi: 12. Floréal 229
3 Mo:du Tridi: 13. Floréal 229
4 Di:du Quartidi: 14. Floréal 229
5 Mi:du Quintidi: 15. Floréal 229
6 Do:du Sextidi: 16. Floréal 229
7 Fr:du Septidi: 17. Floréal 229
8 Sa:du Octidi: 18. Floréal 229
9 So:du Nonidi: 19. Floréal 229
10 Mo:du Décadi: 20. Floréal 229
11 Di:du Primidi: 21. Floréal 229
12 Mi:du Duodi: 22. Floréal 229
13 Do:du Tridi: 23. Floréal 229
14 Fr:du Quartidi: 24. Floréal 229
15 Sa:du Quintidi: 25. Floréal 229
16 So:du Sextidi: 26. Floréal 229
17 Mo:du Septidi: 27. Floréal 229
18 Di:du Octidi: 28. Floréal 229
19 Mi:du Nonidi: 29. Floréal 229
20 Do:du Décadi: 30. Floréal 229
21 Fr:du Primidi: 1. Prairial 229
22 Sa:du Duodi: 2. Prairial 229
23 So:du Tridi: 3. Prairial 229
24 Mo:du Quartidi: 4. Prairial 229
25 Di:du Quintidi: 5. Prairial 229
26 Mi:du Sextidi: 6. Prairial 229
27 Do:du Septidi: 7. Prairial 229
28 Fr:du Octidi: 8. Prairial 229
29 Sa:du Nonidi: 9. Prairial 229
30 So:du Décadi: 10. Prairial 229
31 Mo:du Primidi: 11. Prairial 229

Juni 2021

1 Di:du Duodi: 12. Prairial 229
2 Mi:du Tridi: 13. Prairial 229
3 Do:du Quartidi: 14. Prairial 229
4 Fr:du Quintidi: 15. Prairial 229
5 Sa:du Sextidi: 16. Prairial 229
6 So:du Septidi: 17. Prairial 229
7 Mo:du Octidi: 18. Prairial 229
8 Di:du Nonidi: 19. Prairial 229
9 Mi:du Décadi: 20. Prairial 229
10 Do:du Primidi: 21. Prairial 229
11 Fr:du Duodi: 22. Prairial 229
12 Sa:du Tridi: 23. Prairial 229
13 So:du Quartidi: 24. Prairial 229
14 Mo:du Quintidi: 25. Prairial 229
15 Di:du Sextidi: 26. Prairial 229
16 Mi:du Septidi: 27. Prairial 229
17 Do:du Octidi: 28. Prairial 229
18 Fr:du Nonidi: 29. Prairial 229
19 Sa:du Décadi: 30. Prairial 229
20 So:du Primidi: 1. Messidor 229
21 Mo:du Duodi: 2. Messidor 229
22 Di:du Tridi: 3. Messidor 229
23 Mi:du Quartidi: 4. Messidor 229
24 Do:du Quintidi: 5. Messidor 229
25 Fr:du Sextidi: 6. Messidor 229
26 Sa:du Septidi: 7. Messidor 229
27 So:du Octidi: 8. Messidor 229
28 Mo:du Nonidi: 9. Messidor 229
29 Di:du Décadi: 10. Messidor 229
30 Mi:du Primidi: 11. Messidor 229

Juli 2021

1 Do:du Duodi: 12. Messidor 229
2 Fr:du Tridi: 13. Messidor 229
3 Sa:du Quartidi: 14. Messidor 229
4 So:du Quintidi: 15. Messidor 229
5 Mo:du Sextidi: 16. Messidor 229
6 Di:du Septidi: 17. Messidor 229
7 Mi:du Octidi: 18. Messidor 229
8 Do:du Nonidi: 19. Messidor 229
9 Fr:du Décadi: 20. Messidor 229
10 Sa:du Primidi: 21. Messidor 229
11 So:du Duodi: 22. Messidor 229
12 Mo:du Tridi: 23. Messidor 229
13 Di:du Quartidi: 24. Messidor 229
14 Mi:du Quintidi: 25. Messidor 229
15 Do:du Sextidi: 26. Messidor 229
16 Fr:du Septidi: 27. Messidor 229
17 Sa:du Octidi: 28. Messidor 229
18 So:du Nonidi: 29. Messidor 229
19 Mo:du Décadi: 30. Messidor 229
20 Di:du Primidi: 1. Thermidor 229
21 Mi:du Duodi: 2. Thermidor 229
22 Do:du Tridi: 3. Thermidor 229
23 Fr:du Quartidi: 4. Thermidor 229
24 Sa:du Quintidi: 5. Thermidor 229
25 So:du Sextidi: 6. Thermidor 229
26 Mo:du Septidi: 7. Thermidor 229
27 Di:du Octidi: 8. Thermidor 229
28 Mi:du Nonidi: 9. Thermidor 229
29 Do:du Décadi: 10. Thermidor 229
30 Fr:du Primidi: 11. Thermidor 229
31 Sa:du Duodi: 12. Thermidor 229

August 2021

1 So:du Tridi: 13. Thermidor 229
2 Mo:du Quartidi: 14. Thermidor 229
3 Di:du Quintidi: 15. Thermidor 229
4 Mi:du Sextidi: 16. Thermidor 229
5 Do:du Septidi: 17. Thermidor 229
6 Fr:du Octidi: 18. Thermidor 229
7 Sa:du Nonidi: 19. Thermidor 229
8 So:du Décadi: 20. Thermidor 229
9 Mo:du Primidi: 21. Thermidor 229
10 Di:du Duodi: 22. Thermidor 229
11 Mi:du Tridi: 23. Thermidor 229
12 Do:du Quartidi: 24. Thermidor 229
13 Fr:du Quintidi: 25. Thermidor 229
14 Sa:du Sextidi: 26. Thermidor 229
15 So:du Septidi: 27. Thermidor 229
16 Mo:du Octidi: 28. Thermidor 229
17 Di:du Nonidi: 29. Thermidor 229
18 Mi:du Décadi: 30. Thermidor 229
19 Do:du Primidi: 1. Fructidor 229
20 Fr:du Duodi: 2. Fructidor 229
21 Sa:du Tridi: 3. Fructidor 229
22 So:du Quartidi: 4. Fructidor 229
23 Mo:du Quintidi: 5. Fructidor 229
24 Di:du Sextidi: 6. Fructidor 229
25 Mi:du Septidi: 7. Fructidor 229
26 Do:du Octidi: 8. Fructidor 229
27 Fr:du Nonidi: 9. Fructidor 229
28 Sa:du Décadi: 10. Fructidor 229
29 So:du Primidi: 11. Fructidor 229
30 Mo:du Duodi: 12. Fructidor 229
31 Di:du Tridi: 13. Fructidor 229

September 2021

1 Mi:du Quartidi: 14. Fructidor 229
2 Do:du Quintidi: 15. Fructidor 229
3 Fr:du Sextidi: 16. Fructidor 229
4 Sa:du Septidi: 17. Fructidor 229
5 So:du Octidi: 18. Fructidor 229
6 Mo:du Nonidi: 19. Fructidor 229
7 Di:du Décadi: 20. Fructidor 229
8 Mi:du Primidi: 21. Fructidor 229
9 Do:du Duodi: 22. Fructidor 229
10 Fr:du Tridi: 23. Fructidor 229
11 Sa:du Quartidi: 24. Fructidor 229
12 So:du Quintidi: 25. Fructidor 229
13 Mo:du Sextidi: 26. Fructidor 229
14 Di:du Septidi: 27. Fructidor 229
15 Mi:du Octidi: 28. Fructidor 229
16 Do:du Nonidi: 29. Fructidor 229
17 Fr:du Décadi: 30. Fructidor 229
18 Sa:du Primidi: 1. Sansculottides 229
19 So:du Duodi: 2. Sansculottides 229
20 Mo:du Tridi: 3. Sansculottides 229
21 Di:du Quartidi: 4. Sansculottides 229
22 Mi:du Quintidi: 5. Sansculottides 229
23 Do:du Primidi: 1. Vendémiaire 230
24 Fr:du Duodi: 2. Vendémiaire 230
25 Sa:du Tridi: 3. Vendémiaire 230
26 So:du Quartidi: 4. Vendémiaire 230
27 Mo:du Quintidi: 5. Vendémiaire 230
28 Di:du Sextidi: 6. Vendémiaire 230
29 Mi:du Septidi: 7. Vendémiaire 230
30 Do:du Octidi: 8. Vendémiaire 230

Oktober 2021

1 Fr:du Nonidi: 9. Vendémiaire 230
2 Sa:du Décadi: 10. Vendémiaire 230
3 So:du Primidi: 11. Vendémiaire 230
4 Mo:du Duodi: 12. Vendémiaire 230
5 Di:du Tridi: 13. Vendémiaire 230
6 Mi:du Quartidi: 14. Vendémiaire 230
7 Do:du Quintidi: 15. Vendémiaire 230
8 Fr:du Sextidi: 16. Vendémiaire 230
9 Sa:du Septidi: 17. Vendémiaire 230
10 So:du Octidi: 18. Vendémiaire 230
11 Mo:du Nonidi: 19. Vendémiaire 230
12 Di:du Décadi: 20. Vendémiaire 230
13 Mi:du Primidi: 21. Vendémiaire 230
14 Do:du Duodi: 22. Vendémiaire 230
15 Fr:du Tridi: 23. Vendémiaire 230
16 Sa:du Quartidi: 24. Vendémiaire 230
17 So:du Quintidi: 25. Vendémiaire 230
18 Mo:du Sextidi: 26. Vendémiaire 230
19 Di:du Septidi: 27. Vendémiaire 230
20 Mi:du Octidi: 28. Vendémiaire 230
21 Do:du Nonidi: 29. Vendémiaire 230
22 Fr:du Décadi: 30. Vendémiaire 230
23 Sa:du Primidi: 1. Brumaire 230
24 So:du Duodi: 2. Brumaire 230
25 Mo:du Tridi: 3. Brumaire 230
26 Di:du Quartidi: 4. Brumaire 230
27 Mi:du Quintidi: 5. Brumaire 230
28 Do:du Sextidi: 6. Brumaire 230
29 Fr:du Septidi: 7. Brumaire 230
30 Sa:du Octidi: 8. Brumaire 230
31 So:du Nonidi: 9. Brumaire 230

November 2021

1 Mo:du Décadi: 10. Brumaire 230
2 Di:du Primidi: 11. Brumaire 230
3 Mi:du Duodi: 12. Brumaire 230
4 Do:du Tridi: 13. Brumaire 230
5 Fr:du Quartidi: 14. Brumaire 230
6 Sa:du Quintidi: 15. Brumaire 230
7 So:du Sextidi: 16. Brumaire 230
8 Mo:du Septidi: 17. Brumaire 230
9 Di:du Octidi: 18. Brumaire 230
10 Mi:du Nonidi: 19. Brumaire 230
11 Do:du Décadi: 20. Brumaire 230
12 Fr:du Primidi: 21. Brumaire 230
13 Sa:du Duodi: 22. Brumaire 230
14 So:du Tridi: 23. Brumaire 230
15 Mo:du Quartidi: 24. Brumaire 230
16 Di:du Quintidi: 25. Brumaire 230
17 Mi:du Sextidi: 26. Brumaire 230
18 Do:du Septidi: 27. Brumaire 230
19 Fr:du Octidi: 28. Brumaire 230
20 Sa:du Nonidi: 29. Brumaire 230
21 So:du Décadi: 30. Brumaire 230
22 Mo:du Primidi: 1. Frimaire 230
23 Di:du Duodi: 2. Frimaire 230
24 Mi:du Tridi: 3. Frimaire 230
25 Do:du Quartidi: 4. Frimaire 230
26 Fr:du Quintidi: 5. Frimaire 230
27 Sa:du Sextidi: 6. Frimaire 230
28 So:du Septidi: 7. Frimaire 230
29 Mo:du Octidi: 8. Frimaire 230
30 Di:du Nonidi: 9. Frimaire 230

Dezember 2021

1 Mi:du Décadi: 10. Frimaire 230
2 Do:du Primidi: 11. Frimaire 230
3 Fr:du Duodi: 12. Frimaire 230
4 Sa:du Tridi: 13. Frimaire 230
5 So:du Quartidi: 14. Frimaire 230
6 Mo:du Quintidi: 15. Frimaire 230
7 Di:du Sextidi: 16. Frimaire 230
8 Mi:du Septidi: 17. Frimaire 230
9 Do:du Octidi: 18. Frimaire 230
10 Fr:du Nonidi: 19. Frimaire 230
11 Sa:du Décadi: 20. Frimaire 230
12 So:du Primidi: 21. Frimaire 230
13 Mo:du Duodi: 22. Frimaire 230
14 Di:du Tridi: 23. Frimaire 230
15 Mi:du Quartidi: 24. Frimaire 230
16 Do:du Quintidi: 25. Frimaire 230
17 Fr:du Sextidi: 26. Frimaire 230
18 Sa:du Septidi: 27. Frimaire 230
19 So:du Octidi: 28. Frimaire 230
20 Mo:du Nonidi: 29. Frimaire 230
21 Di:du Décadi: 30. Frimaire 230
22 Mi:du Primidi: 1. Nivôse 230
23 Do:du Duodi: 2. Nivôse 230
24 Fr:du Tridi: 3. Nivôse 230
25 Sa:du Quartidi: 4. Nivôse 230
26 So:du Quintidi: 5. Nivôse 230
27 Mo:du Sextidi: 6. Nivôse 230
28 Di:du Septidi: 7. Nivôse 230
29 Mi:du Octidi: 8. Nivôse 230
30 Do:du Nonidi: 9. Nivôse 230
31 Fr:du Décadi: 10. Nivôse 230