Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Datumsrechner


Difference of two dates

1 day = 0 weeks 1 day

Summation / Difference
Tage 30. Juli 2021

Anzahl der Arbeitstage
Od do
0 days

Gregorianky kalendár bol zavedený v októbri 1582. Bol zavedený nezvyèajným spôsobom - preskoèením 11 dní. Po štvrtku 4.10.1582 nasledoval piatok 15.10.1582. Zmena zavedená pápežom Gregorom XIII.