Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Kalendarz francuski rewolucyjny 2018


Kalendarz francuski rewolucyjny: Wiêcej

Styczeñ 2018

1 Pon:du Primidi: 11. Nivôse 226
2 Wtó:du Duodi: 12. Nivôse 226
3 Œro:du Tridi: 13. Nivôse 226
4 Czw:du Quartidi: 14. Nivôse 226
5 Pi¹:du Quintidi: 15. Nivôse 226
6 Sob:du Sextidi: 16. Nivôse 226
7 Nie:du Septidi: 17. Nivôse 226
8 Pon:du Octidi: 18. Nivôse 226
9 Wtó:du Nonidi: 19. Nivôse 226
10 Œro:du Décadi: 20. Nivôse 226
11 Czw:du Primidi: 21. Nivôse 226
12 Pi¹:du Duodi: 22. Nivôse 226
13 Sob:du Tridi: 23. Nivôse 226
14 Nie:du Quartidi: 24. Nivôse 226
15 Pon:du Quintidi: 25. Nivôse 226
16 Wtó:du Sextidi: 26. Nivôse 226
17 Œro:du Septidi: 27. Nivôse 226
18 Czw:du Octidi: 28. Nivôse 226
19 Pi¹:du Nonidi: 29. Nivôse 226
20 Sob:du Décadi: 30. Nivôse 226
21 Nie:du Primidi: 1. Pluviôse 226
22 Pon:du Duodi: 2. Pluviôse 226
23 Wtó:du Tridi: 3. Pluviôse 226
24 Œro:du Quartidi: 4. Pluviôse 226
25 Czw:du Quintidi: 5. Pluviôse 226
26 Pi¹:du Sextidi: 6. Pluviôse 226
27 Sob:du Septidi: 7. Pluviôse 226
28 Nie:du Octidi: 8. Pluviôse 226
29 Pon:du Nonidi: 9. Pluviôse 226
30 Wtó:du Décadi: 10. Pluviôse 226
31 Œro:du Primidi: 11. Pluviôse 226

Luty 2018

1 Czw:du Duodi: 12. Pluviôse 226
2 Pi¹:du Tridi: 13. Pluviôse 226
3 Sob:du Quartidi: 14. Pluviôse 226
4 Nie:du Quintidi: 15. Pluviôse 226
5 Pon:du Sextidi: 16. Pluviôse 226
6 Wtó:du Septidi: 17. Pluviôse 226
7 Œro:du Octidi: 18. Pluviôse 226
8 Czw:du Nonidi: 19. Pluviôse 226
9 Pi¹:du Décadi: 20. Pluviôse 226
10 Sob:du Primidi: 21. Pluviôse 226
11 Nie:du Duodi: 22. Pluviôse 226
12 Pon:du Tridi: 23. Pluviôse 226
13 Wtó:du Quartidi: 24. Pluviôse 226
14 Œro:du Quintidi: 25. Pluviôse 226
15 Czw:du Sextidi: 26. Pluviôse 226
16 Pi¹:du Septidi: 27. Pluviôse 226
17 Sob:du Octidi: 28. Pluviôse 226
18 Nie:du Nonidi: 29. Pluviôse 226
19 Pon:du Décadi: 30. Pluviôse 226
20 Wtó:du Primidi: 1. Ventôse 226
21 Œro:du Duodi: 2. Ventôse 226
22 Czw:du Tridi: 3. Ventôse 226
23 Pi¹:du Quartidi: 4. Ventôse 226
24 Sob:du Quintidi: 5. Ventôse 226
25 Nie:du Sextidi: 6. Ventôse 226
26 Pon:du Septidi: 7. Ventôse 226
27 Wtó:du Octidi: 8. Ventôse 226
28 Œro:du Nonidi: 9. Ventôse 226

Marzec 2018

1 Czw:du Décadi: 10. Ventôse 226
2 Pi¹:du Primidi: 11. Ventôse 226
3 Sob:du Duodi: 12. Ventôse 226
4 Nie:du Tridi: 13. Ventôse 226
5 Pon:du Quartidi: 14. Ventôse 226
6 Wtó:du Quintidi: 15. Ventôse 226
7 Œro:du Sextidi: 16. Ventôse 226
8 Czw:du Septidi: 17. Ventôse 226
9 Pi¹:du Octidi: 18. Ventôse 226
10 Sob:du Nonidi: 19. Ventôse 226
11 Nie:du Décadi: 20. Ventôse 226
12 Pon:du Primidi: 21. Ventôse 226
13 Wtó:du Duodi: 22. Ventôse 226
14 Œro:du Tridi: 23. Ventôse 226
15 Czw:du Quartidi: 24. Ventôse 226
16 Pi¹:du Quintidi: 25. Ventôse 226
17 Sob:du Sextidi: 26. Ventôse 226
18 Nie:du Septidi: 27. Ventôse 226
19 Pon:du Octidi: 28. Ventôse 226
20 Wtó:du Nonidi: 29. Ventôse 226
21 Œro:du Décadi: 30. Ventôse 226
22 Czw:du Primidi: 1. Germinal 226
23 Pi¹:du Duodi: 2. Germinal 226
24 Sob:du Tridi: 3. Germinal 226
25 Nie:du Quartidi: 4. Germinal 226
26 Pon:du Quintidi: 5. Germinal 226
27 Wtó:du Sextidi: 6. Germinal 226
28 Œro:du Septidi: 7. Germinal 226
29 Czw:du Octidi: 8. Germinal 226
30 Pi¹:du Nonidi: 9. Germinal 226
31 Sob:du Décadi: 10. Germinal 226

Kwiecieñ 2018

1 Nie:du Primidi: 11. Germinal 226
2 Pon:du Duodi: 12. Germinal 226
3 Wtó:du Tridi: 13. Germinal 226
4 Œro:du Quartidi: 14. Germinal 226
5 Czw:du Quintidi: 15. Germinal 226
6 Pi¹:du Sextidi: 16. Germinal 226
7 Sob:du Septidi: 17. Germinal 226
8 Nie:du Octidi: 18. Germinal 226
9 Pon:du Nonidi: 19. Germinal 226
10 Wtó:du Décadi: 20. Germinal 226
11 Œro:du Primidi: 21. Germinal 226
12 Czw:du Duodi: 22. Germinal 226
13 Pi¹:du Tridi: 23. Germinal 226
14 Sob:du Quartidi: 24. Germinal 226
15 Nie:du Quintidi: 25. Germinal 226
16 Pon:du Sextidi: 26. Germinal 226
17 Wtó:du Septidi: 27. Germinal 226
18 Œro:du Octidi: 28. Germinal 226
19 Czw:du Nonidi: 29. Germinal 226
20 Pi¹:du Décadi: 30. Germinal 226
21 Sob:du Primidi: 1. Floréal 226
22 Nie:du Duodi: 2. Floréal 226
23 Pon:du Tridi: 3. Floréal 226
24 Wtó:du Quartidi: 4. Floréal 226
25 Œro:du Quintidi: 5. Floréal 226
26 Czw:du Sextidi: 6. Floréal 226
27 Pi¹:du Septidi: 7. Floréal 226
28 Sob:du Octidi: 8. Floréal 226
29 Nie:du Nonidi: 9. Floréal 226
30 Pon:du Décadi: 10. Floréal 226

Maj 2018

1 Wtó:du Primidi: 11. Floréal 226
2 Œro:du Duodi: 12. Floréal 226
3 Czw:du Tridi: 13. Floréal 226
4 Pi¹:du Quartidi: 14. Floréal 226
5 Sob:du Quintidi: 15. Floréal 226
6 Nie:du Sextidi: 16. Floréal 226
7 Pon:du Septidi: 17. Floréal 226
8 Wtó:du Octidi: 18. Floréal 226
9 Œro:du Nonidi: 19. Floréal 226
10 Czw:du Décadi: 20. Floréal 226
11 Pi¹:du Primidi: 21. Floréal 226
12 Sob:du Duodi: 22. Floréal 226
13 Nie:du Tridi: 23. Floréal 226
14 Pon:du Quartidi: 24. Floréal 226
15 Wtó:du Quintidi: 25. Floréal 226
16 Œro:du Sextidi: 26. Floréal 226
17 Czw:du Septidi: 27. Floréal 226
18 Pi¹:du Octidi: 28. Floréal 226
19 Sob:du Nonidi: 29. Floréal 226
20 Nie:du Décadi: 30. Floréal 226
21 Pon:du Primidi: 1. Prairial 226
22 Wtó:du Duodi: 2. Prairial 226
23 Œro:du Tridi: 3. Prairial 226
24 Czw:du Quartidi: 4. Prairial 226
25 Pi¹:du Quintidi: 5. Prairial 226
26 Sob:du Sextidi: 6. Prairial 226
27 Nie:du Septidi: 7. Prairial 226
28 Pon:du Octidi: 8. Prairial 226
29 Wtó:du Nonidi: 9. Prairial 226
30 Œro:du Décadi: 10. Prairial 226
31 Czw:du Primidi: 11. Prairial 226

Czerwiec 2018

1 Pi¹:du Duodi: 12. Prairial 226
2 Sob:du Tridi: 13. Prairial 226
3 Nie:du Quartidi: 14. Prairial 226
4 Pon:du Quintidi: 15. Prairial 226
5 Wtó:du Sextidi: 16. Prairial 226
6 Œro:du Septidi: 17. Prairial 226
7 Czw:du Octidi: 18. Prairial 226
8 Pi¹:du Nonidi: 19. Prairial 226
9 Sob:du Décadi: 20. Prairial 226
10 Nie:du Primidi: 21. Prairial 226
11 Pon:du Duodi: 22. Prairial 226
12 Wtó:du Tridi: 23. Prairial 226
13 Œro:du Quartidi: 24. Prairial 226
14 Czw:du Quintidi: 25. Prairial 226
15 Pi¹:du Sextidi: 26. Prairial 226
16 Sob:du Septidi: 27. Prairial 226
17 Nie:du Octidi: 28. Prairial 226
18 Pon:du Nonidi: 29. Prairial 226
19 Wtó:du Décadi: 30. Prairial 226
20 Œro:du Primidi: 1. Messidor 226
21 Czw:du Duodi: 2. Messidor 226
22 Pi¹:du Tridi: 3. Messidor 226
23 Sob:du Quartidi: 4. Messidor 226
24 Nie:du Quintidi: 5. Messidor 226
25 Pon:du Sextidi: 6. Messidor 226
26 Wtó:du Septidi: 7. Messidor 226
27 Œro:du Octidi: 8. Messidor 226
28 Czw:du Nonidi: 9. Messidor 226
29 Pi¹:du Décadi: 10. Messidor 226
30 Sob:du Primidi: 11. Messidor 226

Lipiec 2018

1 Nie:du Duodi: 12. Messidor 226
2 Pon:du Tridi: 13. Messidor 226
3 Wtó:du Quartidi: 14. Messidor 226
4 Œro:du Quintidi: 15. Messidor 226
5 Czw:du Sextidi: 16. Messidor 226
6 Pi¹:du Septidi: 17. Messidor 226
7 Sob:du Octidi: 18. Messidor 226
8 Nie:du Nonidi: 19. Messidor 226
9 Pon:du Décadi: 20. Messidor 226
10 Wtó:du Primidi: 21. Messidor 226
11 Œro:du Duodi: 22. Messidor 226
12 Czw:du Tridi: 23. Messidor 226
13 Pi¹:du Quartidi: 24. Messidor 226
14 Sob:du Quintidi: 25. Messidor 226
15 Nie:du Sextidi: 26. Messidor 226
16 Pon:du Septidi: 27. Messidor 226
17 Wtó:du Octidi: 28. Messidor 226
18 Œro:du Nonidi: 29. Messidor 226
19 Czw:du Décadi: 30. Messidor 226
20 Pi¹:du Primidi: 1. Thermidor 226
21 Sob:du Duodi: 2. Thermidor 226
22 Nie:du Tridi: 3. Thermidor 226
23 Pon:du Quartidi: 4. Thermidor 226
24 Wtó:du Quintidi: 5. Thermidor 226
25 Œro:du Sextidi: 6. Thermidor 226
26 Czw:du Septidi: 7. Thermidor 226
27 Pi¹:du Octidi: 8. Thermidor 226
28 Sob:du Nonidi: 9. Thermidor 226
29 Nie:du Décadi: 10. Thermidor 226
30 Pon:du Primidi: 11. Thermidor 226
31 Wtó:du Duodi: 12. Thermidor 226

Sierpieñ 2018

1 Œro:du Tridi: 13. Thermidor 226
2 Czw:du Quartidi: 14. Thermidor 226
3 Pi¹:du Quintidi: 15. Thermidor 226
4 Sob:du Sextidi: 16. Thermidor 226
5 Nie:du Septidi: 17. Thermidor 226
6 Pon:du Octidi: 18. Thermidor 226
7 Wtó:du Nonidi: 19. Thermidor 226
8 Œro:du Décadi: 20. Thermidor 226
9 Czw:du Primidi: 21. Thermidor 226
10 Pi¹:du Duodi: 22. Thermidor 226
11 Sob:du Tridi: 23. Thermidor 226
12 Nie:du Quartidi: 24. Thermidor 226
13 Pon:du Quintidi: 25. Thermidor 226
14 Wtó:du Sextidi: 26. Thermidor 226
15 Œro:du Septidi: 27. Thermidor 226
16 Czw:du Octidi: 28. Thermidor 226
17 Pi¹:du Nonidi: 29. Thermidor 226
18 Sob:du Décadi: 30. Thermidor 226
19 Nie:du Primidi: 1. Fructidor 226
20 Pon:du Duodi: 2. Fructidor 226
21 Wtó:du Tridi: 3. Fructidor 226
22 Œro:du Quartidi: 4. Fructidor 226
23 Czw:du Quintidi: 5. Fructidor 226
24 Pi¹:du Sextidi: 6. Fructidor 226
25 Sob:du Septidi: 7. Fructidor 226
26 Nie:du Octidi: 8. Fructidor 226
27 Pon:du Nonidi: 9. Fructidor 226
28 Wtó:du Décadi: 10. Fructidor 226
29 Œro:du Primidi: 11. Fructidor 226
30 Czw:du Duodi: 12. Fructidor 226
31 Pi¹:du Tridi: 13. Fructidor 226

Wrzesien 2018

1 Sob:du Quartidi: 14. Fructidor 226
2 Nie:du Quintidi: 15. Fructidor 226
3 Pon:du Sextidi: 16. Fructidor 226
4 Wtó:du Septidi: 17. Fructidor 226
5 Œro:du Octidi: 18. Fructidor 226
6 Czw:du Nonidi: 19. Fructidor 226
7 Pi¹:du Décadi: 20. Fructidor 226
8 Sob:du Primidi: 21. Fructidor 226
9 Nie:du Duodi: 22. Fructidor 226
10 Pon:du Tridi: 23. Fructidor 226
11 Wtó:du Quartidi: 24. Fructidor 226
12 Œro:du Quintidi: 25. Fructidor 226
13 Czw:du Sextidi: 26. Fructidor 226
14 Pi¹:du Septidi: 27. Fructidor 226
15 Sob:du Octidi: 28. Fructidor 226
16 Nie:du Nonidi: 29. Fructidor 226
17 Pon:du Décadi: 30. Fructidor 226
18 Wtó:du Primidi: 1. Sansculottides 226
19 Œro:du Duodi: 2. Sansculottides 226
20 Czw:du Tridi: 3. Sansculottides 226
21 Pi¹:du Quartidi: 4. Sansculottides 226
22 Sob:du Quintidi: 5. Sansculottides 226
23 Nie:du Primidi: 1. Vendémiaire 227
24 Pon:du Duodi: 2. Vendémiaire 227
25 Wtó:du Tridi: 3. Vendémiaire 227
26 Œro:du Quartidi: 4. Vendémiaire 227
27 Czw:du Quintidi: 5. Vendémiaire 227
28 Pi¹:du Sextidi: 6. Vendémiaire 227
29 Sob:du Septidi: 7. Vendémiaire 227
30 Nie:du Octidi: 8. Vendémiaire 227

Pazdziernik 2018

1 Pon:du Nonidi: 9. Vendémiaire 227
2 Wtó:du Décadi: 10. Vendémiaire 227
3 Œro:du Primidi: 11. Vendémiaire 227
4 Czw:du Duodi: 12. Vendémiaire 227
5 Pi¹:du Tridi: 13. Vendémiaire 227
6 Sob:du Quartidi: 14. Vendémiaire 227
7 Nie:du Quintidi: 15. Vendémiaire 227
8 Pon:du Sextidi: 16. Vendémiaire 227
9 Wtó:du Septidi: 17. Vendémiaire 227
10 Œro:du Octidi: 18. Vendémiaire 227
11 Czw:du Nonidi: 19. Vendémiaire 227
12 Pi¹:du Décadi: 20. Vendémiaire 227
13 Sob:du Primidi: 21. Vendémiaire 227
14 Nie:du Duodi: 22. Vendémiaire 227
15 Pon:du Tridi: 23. Vendémiaire 227
16 Wtó:du Quartidi: 24. Vendémiaire 227
17 Œro:du Quintidi: 25. Vendémiaire 227
18 Czw:du Sextidi: 26. Vendémiaire 227
19 Pi¹:du Septidi: 27. Vendémiaire 227
20 Sob:du Octidi: 28. Vendémiaire 227
21 Nie:du Nonidi: 29. Vendémiaire 227
22 Pon:du Décadi: 30. Vendémiaire 227
23 Wtó:du Primidi: 1. Brumaire 227
24 Œro:du Duodi: 2. Brumaire 227
25 Czw:du Tridi: 3. Brumaire 227
26 Pi¹:du Quartidi: 4. Brumaire 227
27 Sob:du Quintidi: 5. Brumaire 227
28 Nie:du Sextidi: 6. Brumaire 227
29 Pon:du Septidi: 7. Brumaire 227
30 Wtó:du Octidi: 8. Brumaire 227
31 Œro:du Nonidi: 9. Brumaire 227

Listopad 2018

1 Czw:du Décadi: 10. Brumaire 227
2 Pi¹:du Primidi: 11. Brumaire 227
3 Sob:du Duodi: 12. Brumaire 227
4 Nie:du Tridi: 13. Brumaire 227
5 Pon:du Quartidi: 14. Brumaire 227
6 Wtó:du Quintidi: 15. Brumaire 227
7 Œro:du Sextidi: 16. Brumaire 227
8 Czw:du Septidi: 17. Brumaire 227
9 Pi¹:du Octidi: 18. Brumaire 227
10 Sob:du Nonidi: 19. Brumaire 227
11 Nie:du Décadi: 20. Brumaire 227
12 Pon:du Primidi: 21. Brumaire 227
13 Wtó:du Duodi: 22. Brumaire 227
14 Œro:du Tridi: 23. Brumaire 227
15 Czw:du Quartidi: 24. Brumaire 227
16 Pi¹:du Quintidi: 25. Brumaire 227
17 Sob:du Sextidi: 26. Brumaire 227
18 Nie:du Septidi: 27. Brumaire 227
19 Pon:du Octidi: 28. Brumaire 227
20 Wtó:du Nonidi: 29. Brumaire 227
21 Œro:du Décadi: 30. Brumaire 227
22 Czw:du Primidi: 1. Frimaire 227
23 Pi¹:du Duodi: 2. Frimaire 227
24 Sob:du Tridi: 3. Frimaire 227
25 Nie:du Quartidi: 4. Frimaire 227
26 Pon:du Quintidi: 5. Frimaire 227
27 Wtó:du Sextidi: 6. Frimaire 227
28 Œro:du Septidi: 7. Frimaire 227
29 Czw:du Octidi: 8. Frimaire 227
30 Pi¹:du Nonidi: 9. Frimaire 227

Grudzieñ 2018

1 Sob:du Décadi: 10. Frimaire 227
2 Nie:du Primidi: 11. Frimaire 227
3 Pon:du Duodi: 12. Frimaire 227
4 Wtó:du Tridi: 13. Frimaire 227
5 Œro:du Quartidi: 14. Frimaire 227
6 Czw:du Quintidi: 15. Frimaire 227
7 Pi¹:du Sextidi: 16. Frimaire 227
8 Sob:du Septidi: 17. Frimaire 227
9 Nie:du Octidi: 18. Frimaire 227
10 Pon:du Nonidi: 19. Frimaire 227
11 Wtó:du Décadi: 20. Frimaire 227
12 Œro:du Primidi: 21. Frimaire 227
13 Czw:du Duodi: 22. Frimaire 227
14 Pi¹:du Tridi: 23. Frimaire 227
15 Sob:du Quartidi: 24. Frimaire 227
16 Nie:du Quintidi: 25. Frimaire 227
17 Pon:du Sextidi: 26. Frimaire 227
18 Wtó:du Septidi: 27. Frimaire 227
19 Œro:du Octidi: 28. Frimaire 227
20 Czw:du Nonidi: 29. Frimaire 227
21 Pi¹:du Décadi: 30. Frimaire 227
22 Sob:du Primidi: 1. Nivôse 227
23 Nie:du Duodi: 2. Nivôse 227
24 Pon:du Tridi: 3. Nivôse 227
25 Wtó:du Quartidi: 4. Nivôse 227
26 Œro:du Quintidi: 5. Nivôse 227
27 Czw:du Sextidi: 6. Nivôse 227
28 Pi¹:du Septidi: 7. Nivôse 227
29 Sob:du Octidi: 8. Nivôse 227
30 Nie:du Nonidi: 9. Nivôse 227
31 Pon:du Décadi: 10. Nivôse 227