Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Kalendarz francuski rewolucyjny 2021


Kalendarz francuski rewolucyjny: Wiêcej

Styczeñ 2021

1 Pi¹:du Primidi: 11. Nivôse 229
2 Sob:du Duodi: 12. Nivôse 229
3 Nie:du Tridi: 13. Nivôse 229
4 Pon:du Quartidi: 14. Nivôse 229
5 Wtó:du Quintidi: 15. Nivôse 229
6 Œro:du Sextidi: 16. Nivôse 229
7 Czw:du Septidi: 17. Nivôse 229
8 Pi¹:du Octidi: 18. Nivôse 229
9 Sob:du Nonidi: 19. Nivôse 229
10 Nie:du Décadi: 20. Nivôse 229
11 Pon:du Primidi: 21. Nivôse 229
12 Wtó:du Duodi: 22. Nivôse 229
13 Œro:du Tridi: 23. Nivôse 229
14 Czw:du Quartidi: 24. Nivôse 229
15 Pi¹:du Quintidi: 25. Nivôse 229
16 Sob:du Sextidi: 26. Nivôse 229
17 Nie:du Septidi: 27. Nivôse 229
18 Pon:du Octidi: 28. Nivôse 229
19 Wtó:du Nonidi: 29. Nivôse 229
20 Œro:du Décadi: 30. Nivôse 229
21 Czw:du Primidi: 1. Pluviôse 229
22 Pi¹:du Duodi: 2. Pluviôse 229
23 Sob:du Tridi: 3. Pluviôse 229
24 Nie:du Quartidi: 4. Pluviôse 229
25 Pon:du Quintidi: 5. Pluviôse 229
26 Wtó:du Sextidi: 6. Pluviôse 229
27 Œro:du Septidi: 7. Pluviôse 229
28 Czw:du Octidi: 8. Pluviôse 229
29 Pi¹:du Nonidi: 9. Pluviôse 229
30 Sob:du Décadi: 10. Pluviôse 229
31 Nie:du Primidi: 11. Pluviôse 229

Luty 2021

1 Pon:du Duodi: 12. Pluviôse 229
2 Wtó:du Tridi: 13. Pluviôse 229
3 Œro:du Quartidi: 14. Pluviôse 229
4 Czw:du Quintidi: 15. Pluviôse 229
5 Pi¹:du Sextidi: 16. Pluviôse 229
6 Sob:du Septidi: 17. Pluviôse 229
7 Nie:du Octidi: 18. Pluviôse 229
8 Pon:du Nonidi: 19. Pluviôse 229
9 Wtó:du Décadi: 20. Pluviôse 229
10 Œro:du Primidi: 21. Pluviôse 229
11 Czw:du Duodi: 22. Pluviôse 229
12 Pi¹:du Tridi: 23. Pluviôse 229
13 Sob:du Quartidi: 24. Pluviôse 229
14 Nie:du Quintidi: 25. Pluviôse 229
15 Pon:du Sextidi: 26. Pluviôse 229
16 Wtó:du Septidi: 27. Pluviôse 229
17 Œro:du Octidi: 28. Pluviôse 229
18 Czw:du Nonidi: 29. Pluviôse 229
19 Pi¹:du Décadi: 30. Pluviôse 229
20 Sob:du Primidi: 1. Ventôse 229
21 Nie:du Duodi: 2. Ventôse 229
22 Pon:du Tridi: 3. Ventôse 229
23 Wtó:du Quartidi: 4. Ventôse 229
24 Œro:du Quintidi: 5. Ventôse 229
25 Czw:du Sextidi: 6. Ventôse 229
26 Pi¹:du Septidi: 7. Ventôse 229
27 Sob:du Octidi: 8. Ventôse 229
28 Nie:du Nonidi: 9. Ventôse 229

Marzec 2021

1 Pon:du Décadi: 10. Ventôse 229
2 Wtó:du Primidi: 11. Ventôse 229
3 Œro:du Duodi: 12. Ventôse 229
4 Czw:du Tridi: 13. Ventôse 229
5 Pi¹:du Quartidi: 14. Ventôse 229
6 Sob:du Quintidi: 15. Ventôse 229
7 Nie:du Sextidi: 16. Ventôse 229
8 Pon:du Septidi: 17. Ventôse 229
9 Wtó:du Octidi: 18. Ventôse 229
10 Œro:du Nonidi: 19. Ventôse 229
11 Czw:du Décadi: 20. Ventôse 229
12 Pi¹:du Primidi: 21. Ventôse 229
13 Sob:du Duodi: 22. Ventôse 229
14 Nie:du Tridi: 23. Ventôse 229
15 Pon:du Quartidi: 24. Ventôse 229
16 Wtó:du Quintidi: 25. Ventôse 229
17 Œro:du Sextidi: 26. Ventôse 229
18 Czw:du Septidi: 27. Ventôse 229
19 Pi¹:du Octidi: 28. Ventôse 229
20 Sob:du Nonidi: 29. Ventôse 229
21 Nie:du Décadi: 30. Ventôse 229
22 Pon:du Primidi: 1. Germinal 229
23 Wtó:du Duodi: 2. Germinal 229
24 Œro:du Tridi: 3. Germinal 229
25 Czw:du Quartidi: 4. Germinal 229
26 Pi¹:du Quintidi: 5. Germinal 229
27 Sob:du Sextidi: 6. Germinal 229
28 Nie:du Septidi: 7. Germinal 229
29 Pon:du Octidi: 8. Germinal 229
30 Wtó:du Nonidi: 9. Germinal 229
31 Œro:du Décadi: 10. Germinal 229

Kwiecieñ 2021

1 Czw:du Primidi: 11. Germinal 229
2 Pi¹:du Duodi: 12. Germinal 229
3 Sob:du Tridi: 13. Germinal 229
4 Nie:du Quartidi: 14. Germinal 229
5 Pon:du Quintidi: 15. Germinal 229
6 Wtó:du Sextidi: 16. Germinal 229
7 Œro:du Septidi: 17. Germinal 229
8 Czw:du Octidi: 18. Germinal 229
9 Pi¹:du Nonidi: 19. Germinal 229
10 Sob:du Décadi: 20. Germinal 229
11 Nie:du Primidi: 21. Germinal 229
12 Pon:du Duodi: 22. Germinal 229
13 Wtó:du Tridi: 23. Germinal 229
14 Œro:du Quartidi: 24. Germinal 229
15 Czw:du Quintidi: 25. Germinal 229
16 Pi¹:du Sextidi: 26. Germinal 229
17 Sob:du Septidi: 27. Germinal 229
18 Nie:du Octidi: 28. Germinal 229
19 Pon:du Nonidi: 29. Germinal 229
20 Wtó:du Décadi: 30. Germinal 229
21 Œro:du Primidi: 1. Floréal 229
22 Czw:du Duodi: 2. Floréal 229
23 Pi¹:du Tridi: 3. Floréal 229
24 Sob:du Quartidi: 4. Floréal 229
25 Nie:du Quintidi: 5. Floréal 229
26 Pon:du Sextidi: 6. Floréal 229
27 Wtó:du Septidi: 7. Floréal 229
28 Œro:du Octidi: 8. Floréal 229
29 Czw:du Nonidi: 9. Floréal 229
30 Pi¹:du Décadi: 10. Floréal 229

Maj 2021

1 Sob:du Primidi: 11. Floréal 229
2 Nie:du Duodi: 12. Floréal 229
3 Pon:du Tridi: 13. Floréal 229
4 Wtó:du Quartidi: 14. Floréal 229
5 Œro:du Quintidi: 15. Floréal 229
6 Czw:du Sextidi: 16. Floréal 229
7 Pi¹:du Septidi: 17. Floréal 229
8 Sob:du Octidi: 18. Floréal 229
9 Nie:du Nonidi: 19. Floréal 229
10 Pon:du Décadi: 20. Floréal 229
11 Wtó:du Primidi: 21. Floréal 229
12 Œro:du Duodi: 22. Floréal 229
13 Czw:du Tridi: 23. Floréal 229
14 Pi¹:du Quartidi: 24. Floréal 229
15 Sob:du Quintidi: 25. Floréal 229
16 Nie:du Sextidi: 26. Floréal 229
17 Pon:du Septidi: 27. Floréal 229
18 Wtó:du Octidi: 28. Floréal 229
19 Œro:du Nonidi: 29. Floréal 229
20 Czw:du Décadi: 30. Floréal 229
21 Pi¹:du Primidi: 1. Prairial 229
22 Sob:du Duodi: 2. Prairial 229
23 Nie:du Tridi: 3. Prairial 229
24 Pon:du Quartidi: 4. Prairial 229
25 Wtó:du Quintidi: 5. Prairial 229
26 Œro:du Sextidi: 6. Prairial 229
27 Czw:du Septidi: 7. Prairial 229
28 Pi¹:du Octidi: 8. Prairial 229
29 Sob:du Nonidi: 9. Prairial 229
30 Nie:du Décadi: 10. Prairial 229
31 Pon:du Primidi: 11. Prairial 229

Czerwiec 2021

1 Wtó:du Duodi: 12. Prairial 229
2 Œro:du Tridi: 13. Prairial 229
3 Czw:du Quartidi: 14. Prairial 229
4 Pi¹:du Quintidi: 15. Prairial 229
5 Sob:du Sextidi: 16. Prairial 229
6 Nie:du Septidi: 17. Prairial 229
7 Pon:du Octidi: 18. Prairial 229
8 Wtó:du Nonidi: 19. Prairial 229
9 Œro:du Décadi: 20. Prairial 229
10 Czw:du Primidi: 21. Prairial 229
11 Pi¹:du Duodi: 22. Prairial 229
12 Sob:du Tridi: 23. Prairial 229
13 Nie:du Quartidi: 24. Prairial 229
14 Pon:du Quintidi: 25. Prairial 229
15 Wtó:du Sextidi: 26. Prairial 229
16 Œro:du Septidi: 27. Prairial 229
17 Czw:du Octidi: 28. Prairial 229
18 Pi¹:du Nonidi: 29. Prairial 229
19 Sob:du Décadi: 30. Prairial 229
20 Nie:du Primidi: 1. Messidor 229
21 Pon:du Duodi: 2. Messidor 229
22 Wtó:du Tridi: 3. Messidor 229
23 Œro:du Quartidi: 4. Messidor 229
24 Czw:du Quintidi: 5. Messidor 229
25 Pi¹:du Sextidi: 6. Messidor 229
26 Sob:du Septidi: 7. Messidor 229
27 Nie:du Octidi: 8. Messidor 229
28 Pon:du Nonidi: 9. Messidor 229
29 Wtó:du Décadi: 10. Messidor 229
30 Œro:du Primidi: 11. Messidor 229

Lipiec 2021

1 Czw:du Duodi: 12. Messidor 229
2 Pi¹:du Tridi: 13. Messidor 229
3 Sob:du Quartidi: 14. Messidor 229
4 Nie:du Quintidi: 15. Messidor 229
5 Pon:du Sextidi: 16. Messidor 229
6 Wtó:du Septidi: 17. Messidor 229
7 Œro:du Octidi: 18. Messidor 229
8 Czw:du Nonidi: 19. Messidor 229
9 Pi¹:du Décadi: 20. Messidor 229
10 Sob:du Primidi: 21. Messidor 229
11 Nie:du Duodi: 22. Messidor 229
12 Pon:du Tridi: 23. Messidor 229
13 Wtó:du Quartidi: 24. Messidor 229
14 Œro:du Quintidi: 25. Messidor 229
15 Czw:du Sextidi: 26. Messidor 229
16 Pi¹:du Septidi: 27. Messidor 229
17 Sob:du Octidi: 28. Messidor 229
18 Nie:du Nonidi: 29. Messidor 229
19 Pon:du Décadi: 30. Messidor 229
20 Wtó:du Primidi: 1. Thermidor 229
21 Œro:du Duodi: 2. Thermidor 229
22 Czw:du Tridi: 3. Thermidor 229
23 Pi¹:du Quartidi: 4. Thermidor 229
24 Sob:du Quintidi: 5. Thermidor 229
25 Nie:du Sextidi: 6. Thermidor 229
26 Pon:du Septidi: 7. Thermidor 229
27 Wtó:du Octidi: 8. Thermidor 229
28 Œro:du Nonidi: 9. Thermidor 229
29 Czw:du Décadi: 10. Thermidor 229
30 Pi¹:du Primidi: 11. Thermidor 229
31 Sob:du Duodi: 12. Thermidor 229

Sierpieñ 2021

1 Nie:du Tridi: 13. Thermidor 229
2 Pon:du Quartidi: 14. Thermidor 229
3 Wtó:du Quintidi: 15. Thermidor 229
4 Œro:du Sextidi: 16. Thermidor 229
5 Czw:du Septidi: 17. Thermidor 229
6 Pi¹:du Octidi: 18. Thermidor 229
7 Sob:du Nonidi: 19. Thermidor 229
8 Nie:du Décadi: 20. Thermidor 229
9 Pon:du Primidi: 21. Thermidor 229
10 Wtó:du Duodi: 22. Thermidor 229
11 Œro:du Tridi: 23. Thermidor 229
12 Czw:du Quartidi: 24. Thermidor 229
13 Pi¹:du Quintidi: 25. Thermidor 229
14 Sob:du Sextidi: 26. Thermidor 229
15 Nie:du Septidi: 27. Thermidor 229
16 Pon:du Octidi: 28. Thermidor 229
17 Wtó:du Nonidi: 29. Thermidor 229
18 Œro:du Décadi: 30. Thermidor 229
19 Czw:du Primidi: 1. Fructidor 229
20 Pi¹:du Duodi: 2. Fructidor 229
21 Sob:du Tridi: 3. Fructidor 229
22 Nie:du Quartidi: 4. Fructidor 229
23 Pon:du Quintidi: 5. Fructidor 229
24 Wtó:du Sextidi: 6. Fructidor 229
25 Œro:du Septidi: 7. Fructidor 229
26 Czw:du Octidi: 8. Fructidor 229
27 Pi¹:du Nonidi: 9. Fructidor 229
28 Sob:du Décadi: 10. Fructidor 229
29 Nie:du Primidi: 11. Fructidor 229
30 Pon:du Duodi: 12. Fructidor 229
31 Wtó:du Tridi: 13. Fructidor 229

Wrzesien 2021

1 Œro:du Quartidi: 14. Fructidor 229
2 Czw:du Quintidi: 15. Fructidor 229
3 Pi¹:du Sextidi: 16. Fructidor 229
4 Sob:du Septidi: 17. Fructidor 229
5 Nie:du Octidi: 18. Fructidor 229
6 Pon:du Nonidi: 19. Fructidor 229
7 Wtó:du Décadi: 20. Fructidor 229
8 Œro:du Primidi: 21. Fructidor 229
9 Czw:du Duodi: 22. Fructidor 229
10 Pi¹:du Tridi: 23. Fructidor 229
11 Sob:du Quartidi: 24. Fructidor 229
12 Nie:du Quintidi: 25. Fructidor 229
13 Pon:du Sextidi: 26. Fructidor 229
14 Wtó:du Septidi: 27. Fructidor 229
15 Œro:du Octidi: 28. Fructidor 229
16 Czw:du Nonidi: 29. Fructidor 229
17 Pi¹:du Décadi: 30. Fructidor 229
18 Sob:du Primidi: 1. Sansculottides 229
19 Nie:du Duodi: 2. Sansculottides 229
20 Pon:du Tridi: 3. Sansculottides 229
21 Wtó:du Quartidi: 4. Sansculottides 229
22 Œro:du Quintidi: 5. Sansculottides 229
23 Czw:du Primidi: 1. Vendémiaire 230
24 Pi¹:du Duodi: 2. Vendémiaire 230
25 Sob:du Tridi: 3. Vendémiaire 230
26 Nie:du Quartidi: 4. Vendémiaire 230
27 Pon:du Quintidi: 5. Vendémiaire 230
28 Wtó:du Sextidi: 6. Vendémiaire 230
29 Œro:du Septidi: 7. Vendémiaire 230
30 Czw:du Octidi: 8. Vendémiaire 230

Pazdziernik 2021

1 Pi¹:du Nonidi: 9. Vendémiaire 230
2 Sob:du Décadi: 10. Vendémiaire 230
3 Nie:du Primidi: 11. Vendémiaire 230
4 Pon:du Duodi: 12. Vendémiaire 230
5 Wtó:du Tridi: 13. Vendémiaire 230
6 Œro:du Quartidi: 14. Vendémiaire 230
7 Czw:du Quintidi: 15. Vendémiaire 230
8 Pi¹:du Sextidi: 16. Vendémiaire 230
9 Sob:du Septidi: 17. Vendémiaire 230
10 Nie:du Octidi: 18. Vendémiaire 230
11 Pon:du Nonidi: 19. Vendémiaire 230
12 Wtó:du Décadi: 20. Vendémiaire 230
13 Œro:du Primidi: 21. Vendémiaire 230
14 Czw:du Duodi: 22. Vendémiaire 230
15 Pi¹:du Tridi: 23. Vendémiaire 230
16 Sob:du Quartidi: 24. Vendémiaire 230
17 Nie:du Quintidi: 25. Vendémiaire 230
18 Pon:du Sextidi: 26. Vendémiaire 230
19 Wtó:du Septidi: 27. Vendémiaire 230
20 Œro:du Octidi: 28. Vendémiaire 230
21 Czw:du Nonidi: 29. Vendémiaire 230
22 Pi¹:du Décadi: 30. Vendémiaire 230
23 Sob:du Primidi: 1. Brumaire 230
24 Nie:du Duodi: 2. Brumaire 230
25 Pon:du Tridi: 3. Brumaire 230
26 Wtó:du Quartidi: 4. Brumaire 230
27 Œro:du Quintidi: 5. Brumaire 230
28 Czw:du Sextidi: 6. Brumaire 230
29 Pi¹:du Septidi: 7. Brumaire 230
30 Sob:du Octidi: 8. Brumaire 230
31 Nie:du Nonidi: 9. Brumaire 230

Listopad 2021

1 Pon:du Décadi: 10. Brumaire 230
2 Wtó:du Primidi: 11. Brumaire 230
3 Œro:du Duodi: 12. Brumaire 230
4 Czw:du Tridi: 13. Brumaire 230
5 Pi¹:du Quartidi: 14. Brumaire 230
6 Sob:du Quintidi: 15. Brumaire 230
7 Nie:du Sextidi: 16. Brumaire 230
8 Pon:du Septidi: 17. Brumaire 230
9 Wtó:du Octidi: 18. Brumaire 230
10 Œro:du Nonidi: 19. Brumaire 230
11 Czw:du Décadi: 20. Brumaire 230
12 Pi¹:du Primidi: 21. Brumaire 230
13 Sob:du Duodi: 22. Brumaire 230
14 Nie:du Tridi: 23. Brumaire 230
15 Pon:du Quartidi: 24. Brumaire 230
16 Wtó:du Quintidi: 25. Brumaire 230
17 Œro:du Sextidi: 26. Brumaire 230
18 Czw:du Septidi: 27. Brumaire 230
19 Pi¹:du Octidi: 28. Brumaire 230
20 Sob:du Nonidi: 29. Brumaire 230
21 Nie:du Décadi: 30. Brumaire 230
22 Pon:du Primidi: 1. Frimaire 230
23 Wtó:du Duodi: 2. Frimaire 230
24 Œro:du Tridi: 3. Frimaire 230
25 Czw:du Quartidi: 4. Frimaire 230
26 Pi¹:du Quintidi: 5. Frimaire 230
27 Sob:du Sextidi: 6. Frimaire 230
28 Nie:du Septidi: 7. Frimaire 230
29 Pon:du Octidi: 8. Frimaire 230
30 Wtó:du Nonidi: 9. Frimaire 230

Grudzieñ 2021

1 Œro:du Décadi: 10. Frimaire 230
2 Czw:du Primidi: 11. Frimaire 230
3 Pi¹:du Duodi: 12. Frimaire 230
4 Sob:du Tridi: 13. Frimaire 230
5 Nie:du Quartidi: 14. Frimaire 230
6 Pon:du Quintidi: 15. Frimaire 230
7 Wtó:du Sextidi: 16. Frimaire 230
8 Œro:du Septidi: 17. Frimaire 230
9 Czw:du Octidi: 18. Frimaire 230
10 Pi¹:du Nonidi: 19. Frimaire 230
11 Sob:du Décadi: 20. Frimaire 230
12 Nie:du Primidi: 21. Frimaire 230
13 Pon:du Duodi: 22. Frimaire 230
14 Wtó:du Tridi: 23. Frimaire 230
15 Œro:du Quartidi: 24. Frimaire 230
16 Czw:du Quintidi: 25. Frimaire 230
17 Pi¹:du Sextidi: 26. Frimaire 230
18 Sob:du Septidi: 27. Frimaire 230
19 Nie:du Octidi: 28. Frimaire 230
20 Pon:du Nonidi: 29. Frimaire 230
21 Wtó:du Décadi: 30. Frimaire 230
22 Œro:du Primidi: 1. Nivôse 230
23 Czw:du Duodi: 2. Nivôse 230
24 Pi¹:du Tridi: 3. Nivôse 230
25 Sob:du Quartidi: 4. Nivôse 230
26 Nie:du Quintidi: 5. Nivôse 230
27 Pon:du Sextidi: 6. Nivôse 230
28 Wtó:du Septidi: 7. Nivôse 230
29 Œro:du Octidi: 8. Nivôse 230
30 Czw:du Nonidi: 9. Nivôse 230
31 Pi¹:du Décadi: 10. Nivôse 230