Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Kalendarz francuski rewolucyjny 2019


Kalendarz francuski rewolucyjny: Wiêcej

Styczeñ 2019

1 Wtó:du Primidi: 11. Nivôse 227
2 Œro:du Duodi: 12. Nivôse 227
3 Czw:du Tridi: 13. Nivôse 227
4 Pi¹:du Quartidi: 14. Nivôse 227
5 Sob:du Quintidi: 15. Nivôse 227
6 Nie:du Sextidi: 16. Nivôse 227
7 Pon:du Septidi: 17. Nivôse 227
8 Wtó:du Octidi: 18. Nivôse 227
9 Œro:du Nonidi: 19. Nivôse 227
10 Czw:du Décadi: 20. Nivôse 227
11 Pi¹:du Primidi: 21. Nivôse 227
12 Sob:du Duodi: 22. Nivôse 227
13 Nie:du Tridi: 23. Nivôse 227
14 Pon:du Quartidi: 24. Nivôse 227
15 Wtó:du Quintidi: 25. Nivôse 227
16 Œro:du Sextidi: 26. Nivôse 227
17 Czw:du Septidi: 27. Nivôse 227
18 Pi¹:du Octidi: 28. Nivôse 227
19 Sob:du Nonidi: 29. Nivôse 227
20 Nie:du Décadi: 30. Nivôse 227
21 Pon:du Primidi: 1. Pluviôse 227
22 Wtó:du Duodi: 2. Pluviôse 227
23 Œro:du Tridi: 3. Pluviôse 227
24 Czw:du Quartidi: 4. Pluviôse 227
25 Pi¹:du Quintidi: 5. Pluviôse 227
26 Sob:du Sextidi: 6. Pluviôse 227
27 Nie:du Septidi: 7. Pluviôse 227
28 Pon:du Octidi: 8. Pluviôse 227
29 Wtó:du Nonidi: 9. Pluviôse 227
30 Œro:du Décadi: 10. Pluviôse 227
31 Czw:du Primidi: 11. Pluviôse 227

Luty 2019

1 Pi¹:du Duodi: 12. Pluviôse 227
2 Sob:du Tridi: 13. Pluviôse 227
3 Nie:du Quartidi: 14. Pluviôse 227
4 Pon:du Quintidi: 15. Pluviôse 227
5 Wtó:du Sextidi: 16. Pluviôse 227
6 Œro:du Septidi: 17. Pluviôse 227
7 Czw:du Octidi: 18. Pluviôse 227
8 Pi¹:du Nonidi: 19. Pluviôse 227
9 Sob:du Décadi: 20. Pluviôse 227
10 Nie:du Primidi: 21. Pluviôse 227
11 Pon:du Duodi: 22. Pluviôse 227
12 Wtó:du Tridi: 23. Pluviôse 227
13 Œro:du Quartidi: 24. Pluviôse 227
14 Czw:du Quintidi: 25. Pluviôse 227
15 Pi¹:du Sextidi: 26. Pluviôse 227
16 Sob:du Septidi: 27. Pluviôse 227
17 Nie:du Octidi: 28. Pluviôse 227
18 Pon:du Nonidi: 29. Pluviôse 227
19 Wtó:du Décadi: 30. Pluviôse 227
20 Œro:du Primidi: 1. Ventôse 227
21 Czw:du Duodi: 2. Ventôse 227
22 Pi¹:du Tridi: 3. Ventôse 227
23 Sob:du Quartidi: 4. Ventôse 227
24 Nie:du Quintidi: 5. Ventôse 227
25 Pon:du Sextidi: 6. Ventôse 227
26 Wtó:du Septidi: 7. Ventôse 227
27 Œro:du Octidi: 8. Ventôse 227
28 Czw:du Nonidi: 9. Ventôse 227

Marzec 2019

1 Pi¹:du Décadi: 10. Ventôse 227
2 Sob:du Primidi: 11. Ventôse 227
3 Nie:du Duodi: 12. Ventôse 227
4 Pon:du Tridi: 13. Ventôse 227
5 Wtó:du Quartidi: 14. Ventôse 227
6 Œro:du Quintidi: 15. Ventôse 227
7 Czw:du Sextidi: 16. Ventôse 227
8 Pi¹:du Septidi: 17. Ventôse 227
9 Sob:du Octidi: 18. Ventôse 227
10 Nie:du Nonidi: 19. Ventôse 227
11 Pon:du Décadi: 20. Ventôse 227
12 Wtó:du Primidi: 21. Ventôse 227
13 Œro:du Duodi: 22. Ventôse 227
14 Czw:du Tridi: 23. Ventôse 227
15 Pi¹:du Quartidi: 24. Ventôse 227
16 Sob:du Quintidi: 25. Ventôse 227
17 Nie:du Sextidi: 26. Ventôse 227
18 Pon:du Septidi: 27. Ventôse 227
19 Wtó:du Octidi: 28. Ventôse 227
20 Œro:du Nonidi: 29. Ventôse 227
21 Czw:du Décadi: 30. Ventôse 227
22 Pi¹:du Primidi: 1. Germinal 227
23 Sob:du Duodi: 2. Germinal 227
24 Nie:du Tridi: 3. Germinal 227
25 Pon:du Quartidi: 4. Germinal 227
26 Wtó:du Quintidi: 5. Germinal 227
27 Œro:du Sextidi: 6. Germinal 227
28 Czw:du Septidi: 7. Germinal 227
29 Pi¹:du Octidi: 8. Germinal 227
30 Sob:du Nonidi: 9. Germinal 227
31 Nie:du Décadi: 10. Germinal 227

Kwiecieñ 2019

1 Pon:du Primidi: 11. Germinal 227
2 Wtó:du Duodi: 12. Germinal 227
3 Œro:du Tridi: 13. Germinal 227
4 Czw:du Quartidi: 14. Germinal 227
5 Pi¹:du Quintidi: 15. Germinal 227
6 Sob:du Sextidi: 16. Germinal 227
7 Nie:du Septidi: 17. Germinal 227
8 Pon:du Octidi: 18. Germinal 227
9 Wtó:du Nonidi: 19. Germinal 227
10 Œro:du Décadi: 20. Germinal 227
11 Czw:du Primidi: 21. Germinal 227
12 Pi¹:du Duodi: 22. Germinal 227
13 Sob:du Tridi: 23. Germinal 227
14 Nie:du Quartidi: 24. Germinal 227
15 Pon:du Quintidi: 25. Germinal 227
16 Wtó:du Sextidi: 26. Germinal 227
17 Œro:du Septidi: 27. Germinal 227
18 Czw:du Octidi: 28. Germinal 227
19 Pi¹:du Nonidi: 29. Germinal 227
20 Sob:du Décadi: 30. Germinal 227
21 Nie:du Primidi: 1. Floréal 227
22 Pon:du Duodi: 2. Floréal 227
23 Wtó:du Tridi: 3. Floréal 227
24 Œro:du Quartidi: 4. Floréal 227
25 Czw:du Quintidi: 5. Floréal 227
26 Pi¹:du Sextidi: 6. Floréal 227
27 Sob:du Septidi: 7. Floréal 227
28 Nie:du Octidi: 8. Floréal 227
29 Pon:du Nonidi: 9. Floréal 227
30 Wtó:du Décadi: 10. Floréal 227

Maj 2019

1 Œro:du Primidi: 11. Floréal 227
2 Czw:du Duodi: 12. Floréal 227
3 Pi¹:du Tridi: 13. Floréal 227
4 Sob:du Quartidi: 14. Floréal 227
5 Nie:du Quintidi: 15. Floréal 227
6 Pon:du Sextidi: 16. Floréal 227
7 Wtó:du Septidi: 17. Floréal 227
8 Œro:du Octidi: 18. Floréal 227
9 Czw:du Nonidi: 19. Floréal 227
10 Pi¹:du Décadi: 20. Floréal 227
11 Sob:du Primidi: 21. Floréal 227
12 Nie:du Duodi: 22. Floréal 227
13 Pon:du Tridi: 23. Floréal 227
14 Wtó:du Quartidi: 24. Floréal 227
15 Œro:du Quintidi: 25. Floréal 227
16 Czw:du Sextidi: 26. Floréal 227
17 Pi¹:du Septidi: 27. Floréal 227
18 Sob:du Octidi: 28. Floréal 227
19 Nie:du Nonidi: 29. Floréal 227
20 Pon:du Décadi: 30. Floréal 227
21 Wtó:du Primidi: 1. Prairial 227
22 Œro:du Duodi: 2. Prairial 227
23 Czw:du Tridi: 3. Prairial 227
24 Pi¹:du Quartidi: 4. Prairial 227
25 Sob:du Quintidi: 5. Prairial 227
26 Nie:du Sextidi: 6. Prairial 227
27 Pon:du Septidi: 7. Prairial 227
28 Wtó:du Octidi: 8. Prairial 227
29 Œro:du Nonidi: 9. Prairial 227
30 Czw:du Décadi: 10. Prairial 227
31 Pi¹:du Primidi: 11. Prairial 227

Czerwiec 2019

1 Sob:du Duodi: 12. Prairial 227
2 Nie:du Tridi: 13. Prairial 227
3 Pon:du Quartidi: 14. Prairial 227
4 Wtó:du Quintidi: 15. Prairial 227
5 Œro:du Sextidi: 16. Prairial 227
6 Czw:du Septidi: 17. Prairial 227
7 Pi¹:du Octidi: 18. Prairial 227
8 Sob:du Nonidi: 19. Prairial 227
9 Nie:du Décadi: 20. Prairial 227
10 Pon:du Primidi: 21. Prairial 227
11 Wtó:du Duodi: 22. Prairial 227
12 Œro:du Tridi: 23. Prairial 227
13 Czw:du Quartidi: 24. Prairial 227
14 Pi¹:du Quintidi: 25. Prairial 227
15 Sob:du Sextidi: 26. Prairial 227
16 Nie:du Septidi: 27. Prairial 227
17 Pon:du Octidi: 28. Prairial 227
18 Wtó:du Nonidi: 29. Prairial 227
19 Œro:du Décadi: 30. Prairial 227
20 Czw:du Primidi: 1. Messidor 227
21 Pi¹:du Duodi: 2. Messidor 227
22 Sob:du Tridi: 3. Messidor 227
23 Nie:du Quartidi: 4. Messidor 227
24 Pon:du Quintidi: 5. Messidor 227
25 Wtó:du Sextidi: 6. Messidor 227
26 Œro:du Septidi: 7. Messidor 227
27 Czw:du Octidi: 8. Messidor 227
28 Pi¹:du Nonidi: 9. Messidor 227
29 Sob:du Décadi: 10. Messidor 227
30 Nie:du Primidi: 11. Messidor 227

Lipiec 2019

1 Pon:du Duodi: 12. Messidor 227
2 Wtó:du Tridi: 13. Messidor 227
3 Œro:du Quartidi: 14. Messidor 227
4 Czw:du Quintidi: 15. Messidor 227
5 Pi¹:du Sextidi: 16. Messidor 227
6 Sob:du Septidi: 17. Messidor 227
7 Nie:du Octidi: 18. Messidor 227
8 Pon:du Nonidi: 19. Messidor 227
9 Wtó:du Décadi: 20. Messidor 227
10 Œro:du Primidi: 21. Messidor 227
11 Czw:du Duodi: 22. Messidor 227
12 Pi¹:du Tridi: 23. Messidor 227
13 Sob:du Quartidi: 24. Messidor 227
14 Nie:du Quintidi: 25. Messidor 227
15 Pon:du Sextidi: 26. Messidor 227
16 Wtó:du Septidi: 27. Messidor 227
17 Œro:du Octidi: 28. Messidor 227
18 Czw:du Nonidi: 29. Messidor 227
19 Pi¹:du Décadi: 30. Messidor 227
20 Sob:du Primidi: 1. Thermidor 227
21 Nie:du Duodi: 2. Thermidor 227
22 Pon:du Tridi: 3. Thermidor 227
23 Wtó:du Quartidi: 4. Thermidor 227
24 Œro:du Quintidi: 5. Thermidor 227
25 Czw:du Sextidi: 6. Thermidor 227
26 Pi¹:du Septidi: 7. Thermidor 227
27 Sob:du Octidi: 8. Thermidor 227
28 Nie:du Nonidi: 9. Thermidor 227
29 Pon:du Décadi: 10. Thermidor 227
30 Wtó:du Primidi: 11. Thermidor 227
31 Œro:du Duodi: 12. Thermidor 227

Sierpieñ 2019

1 Czw:du Tridi: 13. Thermidor 227
2 Pi¹:du Quartidi: 14. Thermidor 227
3 Sob:du Quintidi: 15. Thermidor 227
4 Nie:du Sextidi: 16. Thermidor 227
5 Pon:du Septidi: 17. Thermidor 227
6 Wtó:du Octidi: 18. Thermidor 227
7 Œro:du Nonidi: 19. Thermidor 227
8 Czw:du Décadi: 20. Thermidor 227
9 Pi¹:du Primidi: 21. Thermidor 227
10 Sob:du Duodi: 22. Thermidor 227
11 Nie:du Tridi: 23. Thermidor 227
12 Pon:du Quartidi: 24. Thermidor 227
13 Wtó:du Quintidi: 25. Thermidor 227
14 Œro:du Sextidi: 26. Thermidor 227
15 Czw:du Septidi: 27. Thermidor 227
16 Pi¹:du Octidi: 28. Thermidor 227
17 Sob:du Nonidi: 29. Thermidor 227
18 Nie:du Décadi: 30. Thermidor 227
19 Pon:du Primidi: 1. Fructidor 227
20 Wtó:du Duodi: 2. Fructidor 227
21 Œro:du Tridi: 3. Fructidor 227
22 Czw:du Quartidi: 4. Fructidor 227
23 Pi¹:du Quintidi: 5. Fructidor 227
24 Sob:du Sextidi: 6. Fructidor 227
25 Nie:du Septidi: 7. Fructidor 227
26 Pon:du Octidi: 8. Fructidor 227
27 Wtó:du Nonidi: 9. Fructidor 227
28 Œro:du Décadi: 10. Fructidor 227
29 Czw:du Primidi: 11. Fructidor 227
30 Pi¹:du Duodi: 12. Fructidor 227
31 Sob:du Tridi: 13. Fructidor 227

Wrzesien 2019

1 Nie:du Quartidi: 14. Fructidor 227
2 Pon:du Quintidi: 15. Fructidor 227
3 Wtó:du Sextidi: 16. Fructidor 227
4 Œro:du Septidi: 17. Fructidor 227
5 Czw:du Octidi: 18. Fructidor 227
6 Pi¹:du Nonidi: 19. Fructidor 227
7 Sob:du Décadi: 20. Fructidor 227
8 Nie:du Primidi: 21. Fructidor 227
9 Pon:du Duodi: 22. Fructidor 227
10 Wtó:du Tridi: 23. Fructidor 227
11 Œro:du Quartidi: 24. Fructidor 227
12 Czw:du Quintidi: 25. Fructidor 227
13 Pi¹:du Sextidi: 26. Fructidor 227
14 Sob:du Septidi: 27. Fructidor 227
15 Nie:du Octidi: 28. Fructidor 227
16 Pon:du Nonidi: 29. Fructidor 227
17 Wtó:du Décadi: 30. Fructidor 227
18 Œro:du Primidi: 1. Sansculottides 227
19 Czw:du Duodi: 2. Sansculottides 227
20 Pi¹:du Tridi: 3. Sansculottides 227
21 Sob:du Quartidi: 4. Sansculottides 227
22 Nie:du Quintidi: 5. Sansculottides 227
23 Pon:du Sextidi: 6. Sansculottides 227
24 Wtó:du Primidi: 1. Vendémiaire 228
25 Œro:du Duodi: 2. Vendémiaire 228
26 Czw:du Tridi: 3. Vendémiaire 228
27 Pi¹:du Quartidi: 4. Vendémiaire 228
28 Sob:du Quintidi: 5. Vendémiaire 228
29 Nie:du Sextidi: 6. Vendémiaire 228
30 Pon:du Septidi: 7. Vendémiaire 228

Pazdziernik 2019

1 Wtó:du Octidi: 8. Vendémiaire 228
2 Œro:du Nonidi: 9. Vendémiaire 228
3 Czw:du Décadi: 10. Vendémiaire 228
4 Pi¹:du Primidi: 11. Vendémiaire 228
5 Sob:du Duodi: 12. Vendémiaire 228
6 Nie:du Tridi: 13. Vendémiaire 228
7 Pon:du Quartidi: 14. Vendémiaire 228
8 Wtó:du Quintidi: 15. Vendémiaire 228
9 Œro:du Sextidi: 16. Vendémiaire 228
10 Czw:du Septidi: 17. Vendémiaire 228
11 Pi¹:du Octidi: 18. Vendémiaire 228
12 Sob:du Nonidi: 19. Vendémiaire 228
13 Nie:du Décadi: 20. Vendémiaire 228
14 Pon:du Primidi: 21. Vendémiaire 228
15 Wtó:du Duodi: 22. Vendémiaire 228
16 Œro:du Tridi: 23. Vendémiaire 228
17 Czw:du Quartidi: 24. Vendémiaire 228
18 Pi¹:du Quintidi: 25. Vendémiaire 228
19 Sob:du Sextidi: 26. Vendémiaire 228
20 Nie:du Septidi: 27. Vendémiaire 228
21 Pon:du Octidi: 28. Vendémiaire 228
22 Wtó:du Nonidi: 29. Vendémiaire 228
23 Œro:du Décadi: 30. Vendémiaire 228
24 Czw:du Primidi: 1. Brumaire 228
25 Pi¹:du Duodi: 2. Brumaire 228
26 Sob:du Tridi: 3. Brumaire 228
27 Nie:du Quartidi: 4. Brumaire 228
28 Pon:du Quintidi: 5. Brumaire 228
29 Wtó:du Sextidi: 6. Brumaire 228
30 Œro:du Septidi: 7. Brumaire 228
31 Czw:du Octidi: 8. Brumaire 228

Listopad 2019

1 Pi¹:du Nonidi: 9. Brumaire 228
2 Sob:du Décadi: 10. Brumaire 228
3 Nie:du Primidi: 11. Brumaire 228
4 Pon:du Duodi: 12. Brumaire 228
5 Wtó:du Tridi: 13. Brumaire 228
6 Œro:du Quartidi: 14. Brumaire 228
7 Czw:du Quintidi: 15. Brumaire 228
8 Pi¹:du Sextidi: 16. Brumaire 228
9 Sob:du Septidi: 17. Brumaire 228
10 Nie:du Octidi: 18. Brumaire 228
11 Pon:du Nonidi: 19. Brumaire 228
12 Wtó:du Décadi: 20. Brumaire 228
13 Œro:du Primidi: 21. Brumaire 228
14 Czw:du Duodi: 22. Brumaire 228
15 Pi¹:du Tridi: 23. Brumaire 228
16 Sob:du Quartidi: 24. Brumaire 228
17 Nie:du Quintidi: 25. Brumaire 228
18 Pon:du Sextidi: 26. Brumaire 228
19 Wtó:du Septidi: 27. Brumaire 228
20 Œro:du Octidi: 28. Brumaire 228
21 Czw:du Nonidi: 29. Brumaire 228
22 Pi¹:du Décadi: 30. Brumaire 228
23 Sob:du Primidi: 1. Frimaire 228
24 Nie:du Duodi: 2. Frimaire 228
25 Pon:du Tridi: 3. Frimaire 228
26 Wtó:du Quartidi: 4. Frimaire 228
27 Œro:du Quintidi: 5. Frimaire 228
28 Czw:du Sextidi: 6. Frimaire 228
29 Pi¹:du Septidi: 7. Frimaire 228
30 Sob:du Octidi: 8. Frimaire 228

Grudzieñ 2019

1 Nie:du Nonidi: 9. Frimaire 228
2 Pon:du Décadi: 10. Frimaire 228
3 Wtó:du Primidi: 11. Frimaire 228
4 Œro:du Duodi: 12. Frimaire 228
5 Czw:du Tridi: 13. Frimaire 228
6 Pi¹:du Quartidi: 14. Frimaire 228
7 Sob:du Quintidi: 15. Frimaire 228
8 Nie:du Sextidi: 16. Frimaire 228
9 Pon:du Septidi: 17. Frimaire 228
10 Wtó:du Octidi: 18. Frimaire 228
11 Œro:du Nonidi: 19. Frimaire 228
12 Czw:du Décadi: 20. Frimaire 228
13 Pi¹:du Primidi: 21. Frimaire 228
14 Sob:du Duodi: 22. Frimaire 228
15 Nie:du Tridi: 23. Frimaire 228
16 Pon:du Quartidi: 24. Frimaire 228
17 Wtó:du Quintidi: 25. Frimaire 228
18 Œro:du Sextidi: 26. Frimaire 228
19 Czw:du Septidi: 27. Frimaire 228
20 Pi¹:du Octidi: 28. Frimaire 228
21 Sob:du Nonidi: 29. Frimaire 228
22 Nie:du Décadi: 30. Frimaire 228
23 Pon:du Primidi: 1. Nivôse 228
24 Wtó:du Duodi: 2. Nivôse 228
25 Œro:du Tridi: 3. Nivôse 228
26 Czw:du Quartidi: 4. Nivôse 228
27 Pi¹:du Quintidi: 5. Nivôse 228
28 Sob:du Sextidi: 6. Nivôse 228
29 Nie:du Septidi: 7. Nivôse 228
30 Pon:du Octidi: 8. Nivôse 228
31 Wtó:du Nonidi: 9. Nivôse 228