Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Kalendarz francuski rewolucyjny 2020


Kalendarz francuski rewolucyjny: Wiêcej

Styczeñ 2020

1 Œro:du Décadi: 10. Nivôse 228
2 Czw:du Primidi: 11. Nivôse 228
3 Pi¹:du Duodi: 12. Nivôse 228
4 Sob:du Tridi: 13. Nivôse 228
5 Nie:du Quartidi: 14. Nivôse 228
6 Pon:du Quintidi: 15. Nivôse 228
7 Wtó:du Sextidi: 16. Nivôse 228
8 Œro:du Septidi: 17. Nivôse 228
9 Czw:du Octidi: 18. Nivôse 228
10 Pi¹:du Nonidi: 19. Nivôse 228
11 Sob:du Décadi: 20. Nivôse 228
12 Nie:du Primidi: 21. Nivôse 228
13 Pon:du Duodi: 22. Nivôse 228
14 Wtó:du Tridi: 23. Nivôse 228
15 Œro:du Quartidi: 24. Nivôse 228
16 Czw:du Quintidi: 25. Nivôse 228
17 Pi¹:du Sextidi: 26. Nivôse 228
18 Sob:du Septidi: 27. Nivôse 228
19 Nie:du Octidi: 28. Nivôse 228
20 Pon:du Nonidi: 29. Nivôse 228
21 Wtó:du Décadi: 30. Nivôse 228
22 Œro:du Primidi: 1. Pluviôse 228
23 Czw:du Duodi: 2. Pluviôse 228
24 Pi¹:du Tridi: 3. Pluviôse 228
25 Sob:du Quartidi: 4. Pluviôse 228
26 Nie:du Quintidi: 5. Pluviôse 228
27 Pon:du Sextidi: 6. Pluviôse 228
28 Wtó:du Septidi: 7. Pluviôse 228
29 Œro:du Octidi: 8. Pluviôse 228
30 Czw:du Nonidi: 9. Pluviôse 228
31 Pi¹:du Décadi: 10. Pluviôse 228

Luty 2020

1 Sob:du Primidi: 11. Pluviôse 228
2 Nie:du Duodi: 12. Pluviôse 228
3 Pon:du Tridi: 13. Pluviôse 228
4 Wtó:du Quartidi: 14. Pluviôse 228
5 Œro:du Quintidi: 15. Pluviôse 228
6 Czw:du Sextidi: 16. Pluviôse 228
7 Pi¹:du Septidi: 17. Pluviôse 228
8 Sob:du Octidi: 18. Pluviôse 228
9 Nie:du Nonidi: 19. Pluviôse 228
10 Pon:du Décadi: 20. Pluviôse 228
11 Wtó:du Primidi: 21. Pluviôse 228
12 Œro:du Duodi: 22. Pluviôse 228
13 Czw:du Tridi: 23. Pluviôse 228
14 Pi¹:du Quartidi: 24. Pluviôse 228
15 Sob:du Quintidi: 25. Pluviôse 228
16 Nie:du Sextidi: 26. Pluviôse 228
17 Pon:du Septidi: 27. Pluviôse 228
18 Wtó:du Octidi: 28. Pluviôse 228
19 Œro:du Nonidi: 29. Pluviôse 228
20 Czw:du Décadi: 30. Pluviôse 228
21 Pi¹:du Primidi: 1. Ventôse 228
22 Sob:du Duodi: 2. Ventôse 228
23 Nie:du Tridi: 3. Ventôse 228
24 Pon:du Quartidi: 4. Ventôse 228
25 Wtó:du Quintidi: 5. Ventôse 228
26 Œro:du Sextidi: 6. Ventôse 228
27 Czw:du Septidi: 7. Ventôse 228
28 Pi¹:du Octidi: 8. Ventôse 228
29 Sob:du Nonidi: 9. Ventôse 228

Marzec 2020

1 Nie:du Décadi: 10. Ventôse 228
2 Pon:du Primidi: 11. Ventôse 228
3 Wtó:du Duodi: 12. Ventôse 228
4 Œro:du Tridi: 13. Ventôse 228
5 Czw:du Quartidi: 14. Ventôse 228
6 Pi¹:du Quintidi: 15. Ventôse 228
7 Sob:du Sextidi: 16. Ventôse 228
8 Nie:du Septidi: 17. Ventôse 228
9 Pon:du Octidi: 18. Ventôse 228
10 Wtó:du Nonidi: 19. Ventôse 228
11 Œro:du Décadi: 20. Ventôse 228
12 Czw:du Primidi: 21. Ventôse 228
13 Pi¹:du Duodi: 22. Ventôse 228
14 Sob:du Tridi: 23. Ventôse 228
15 Nie:du Quartidi: 24. Ventôse 228
16 Pon:du Quintidi: 25. Ventôse 228
17 Wtó:du Sextidi: 26. Ventôse 228
18 Œro:du Septidi: 27. Ventôse 228
19 Czw:du Octidi: 28. Ventôse 228
20 Pi¹:du Nonidi: 29. Ventôse 228
21 Sob:du Décadi: 30. Ventôse 228
22 Nie:du Primidi: 1. Germinal 228
23 Pon:du Duodi: 2. Germinal 228
24 Wtó:du Tridi: 3. Germinal 228
25 Œro:du Quartidi: 4. Germinal 228
26 Czw:du Quintidi: 5. Germinal 228
27 Pi¹:du Sextidi: 6. Germinal 228
28 Sob:du Septidi: 7. Germinal 228
29 Nie:du Octidi: 8. Germinal 228
30 Pon:du Nonidi: 9. Germinal 228
31 Wtó:du Décadi: 10. Germinal 228

Kwiecieñ 2020

1 Œro:du Primidi: 11. Germinal 228
2 Czw:du Duodi: 12. Germinal 228
3 Pi¹:du Tridi: 13. Germinal 228
4 Sob:du Quartidi: 14. Germinal 228
5 Nie:du Quintidi: 15. Germinal 228
6 Pon:du Sextidi: 16. Germinal 228
7 Wtó:du Septidi: 17. Germinal 228
8 Œro:du Octidi: 18. Germinal 228
9 Czw:du Nonidi: 19. Germinal 228
10 Pi¹:du Décadi: 20. Germinal 228
11 Sob:du Primidi: 21. Germinal 228
12 Nie:du Duodi: 22. Germinal 228
13 Pon:du Tridi: 23. Germinal 228
14 Wtó:du Quartidi: 24. Germinal 228
15 Œro:du Quintidi: 25. Germinal 228
16 Czw:du Sextidi: 26. Germinal 228
17 Pi¹:du Septidi: 27. Germinal 228
18 Sob:du Octidi: 28. Germinal 228
19 Nie:du Nonidi: 29. Germinal 228
20 Pon:du Décadi: 30. Germinal 228
21 Wtó:du Primidi: 1. Floréal 228
22 Œro:du Duodi: 2. Floréal 228
23 Czw:du Tridi: 3. Floréal 228
24 Pi¹:du Quartidi: 4. Floréal 228
25 Sob:du Quintidi: 5. Floréal 228
26 Nie:du Sextidi: 6. Floréal 228
27 Pon:du Septidi: 7. Floréal 228
28 Wtó:du Octidi: 8. Floréal 228
29 Œro:du Nonidi: 9. Floréal 228
30 Czw:du Décadi: 10. Floréal 228

Maj 2020

1 Pi¹:du Primidi: 11. Floréal 228
2 Sob:du Duodi: 12. Floréal 228
3 Nie:du Tridi: 13. Floréal 228
4 Pon:du Quartidi: 14. Floréal 228
5 Wtó:du Quintidi: 15. Floréal 228
6 Œro:du Sextidi: 16. Floréal 228
7 Czw:du Septidi: 17. Floréal 228
8 Pi¹:du Octidi: 18. Floréal 228
9 Sob:du Nonidi: 19. Floréal 228
10 Nie:du Décadi: 20. Floréal 228
11 Pon:du Primidi: 21. Floréal 228
12 Wtó:du Duodi: 22. Floréal 228
13 Œro:du Tridi: 23. Floréal 228
14 Czw:du Quartidi: 24. Floréal 228
15 Pi¹:du Quintidi: 25. Floréal 228
16 Sob:du Sextidi: 26. Floréal 228
17 Nie:du Septidi: 27. Floréal 228
18 Pon:du Octidi: 28. Floréal 228
19 Wtó:du Nonidi: 29. Floréal 228
20 Œro:du Décadi: 30. Floréal 228
21 Czw:du Primidi: 1. Prairial 228
22 Pi¹:du Duodi: 2. Prairial 228
23 Sob:du Tridi: 3. Prairial 228
24 Nie:du Quartidi: 4. Prairial 228
25 Pon:du Quintidi: 5. Prairial 228
26 Wtó:du Sextidi: 6. Prairial 228
27 Œro:du Septidi: 7. Prairial 228
28 Czw:du Octidi: 8. Prairial 228
29 Pi¹:du Nonidi: 9. Prairial 228
30 Sob:du Décadi: 10. Prairial 228
31 Nie:du Primidi: 11. Prairial 228

Czerwiec 2020

1 Pon:du Duodi: 12. Prairial 228
2 Wtó:du Tridi: 13. Prairial 228
3 Œro:du Quartidi: 14. Prairial 228
4 Czw:du Quintidi: 15. Prairial 228
5 Pi¹:du Sextidi: 16. Prairial 228
6 Sob:du Septidi: 17. Prairial 228
7 Nie:du Octidi: 18. Prairial 228
8 Pon:du Nonidi: 19. Prairial 228
9 Wtó:du Décadi: 20. Prairial 228
10 Œro:du Primidi: 21. Prairial 228
11 Czw:du Duodi: 22. Prairial 228
12 Pi¹:du Tridi: 23. Prairial 228
13 Sob:du Quartidi: 24. Prairial 228
14 Nie:du Quintidi: 25. Prairial 228
15 Pon:du Sextidi: 26. Prairial 228
16 Wtó:du Septidi: 27. Prairial 228
17 Œro:du Octidi: 28. Prairial 228
18 Czw:du Nonidi: 29. Prairial 228
19 Pi¹:du Décadi: 30. Prairial 228
20 Sob:du Primidi: 1. Messidor 228
21 Nie:du Duodi: 2. Messidor 228
22 Pon:du Tridi: 3. Messidor 228
23 Wtó:du Quartidi: 4. Messidor 228
24 Œro:du Quintidi: 5. Messidor 228
25 Czw:du Sextidi: 6. Messidor 228
26 Pi¹:du Septidi: 7. Messidor 228
27 Sob:du Octidi: 8. Messidor 228
28 Nie:du Nonidi: 9. Messidor 228
29 Pon:du Décadi: 10. Messidor 228
30 Wtó:du Primidi: 11. Messidor 228

Lipiec 2020

1 Œro:du Duodi: 12. Messidor 228
2 Czw:du Tridi: 13. Messidor 228
3 Pi¹:du Quartidi: 14. Messidor 228
4 Sob:du Quintidi: 15. Messidor 228
5 Nie:du Sextidi: 16. Messidor 228
6 Pon:du Septidi: 17. Messidor 228
7 Wtó:du Octidi: 18. Messidor 228
8 Œro:du Nonidi: 19. Messidor 228
9 Czw:du Décadi: 20. Messidor 228
10 Pi¹:du Primidi: 21. Messidor 228
11 Sob:du Duodi: 22. Messidor 228
12 Nie:du Tridi: 23. Messidor 228
13 Pon:du Quartidi: 24. Messidor 228
14 Wtó:du Quintidi: 25. Messidor 228
15 Œro:du Sextidi: 26. Messidor 228
16 Czw:du Septidi: 27. Messidor 228
17 Pi¹:du Octidi: 28. Messidor 228
18 Sob:du Nonidi: 29. Messidor 228
19 Nie:du Décadi: 30. Messidor 228
20 Pon:du Primidi: 1. Thermidor 228
21 Wtó:du Duodi: 2. Thermidor 228
22 Œro:du Tridi: 3. Thermidor 228
23 Czw:du Quartidi: 4. Thermidor 228
24 Pi¹:du Quintidi: 5. Thermidor 228
25 Sob:du Sextidi: 6. Thermidor 228
26 Nie:du Septidi: 7. Thermidor 228
27 Pon:du Octidi: 8. Thermidor 228
28 Wtó:du Nonidi: 9. Thermidor 228
29 Œro:du Décadi: 10. Thermidor 228
30 Czw:du Primidi: 11. Thermidor 228
31 Pi¹:du Duodi: 12. Thermidor 228

Sierpieñ 2020

1 Sob:du Tridi: 13. Thermidor 228
2 Nie:du Quartidi: 14. Thermidor 228
3 Pon:du Quintidi: 15. Thermidor 228
4 Wtó:du Sextidi: 16. Thermidor 228
5 Œro:du Septidi: 17. Thermidor 228
6 Czw:du Octidi: 18. Thermidor 228
7 Pi¹:du Nonidi: 19. Thermidor 228
8 Sob:du Décadi: 20. Thermidor 228
9 Nie:du Primidi: 21. Thermidor 228
10 Pon:du Duodi: 22. Thermidor 228
11 Wtó:du Tridi: 23. Thermidor 228
12 Œro:du Quartidi: 24. Thermidor 228
13 Czw:du Quintidi: 25. Thermidor 228
14 Pi¹:du Sextidi: 26. Thermidor 228
15 Sob:du Septidi: 27. Thermidor 228
16 Nie:du Octidi: 28. Thermidor 228
17 Pon:du Nonidi: 29. Thermidor 228
18 Wtó:du Décadi: 30. Thermidor 228
19 Œro:du Primidi: 1. Fructidor 228
20 Czw:du Duodi: 2. Fructidor 228
21 Pi¹:du Tridi: 3. Fructidor 228
22 Sob:du Quartidi: 4. Fructidor 228
23 Nie:du Quintidi: 5. Fructidor 228
24 Pon:du Sextidi: 6. Fructidor 228
25 Wtó:du Septidi: 7. Fructidor 228
26 Œro:du Octidi: 8. Fructidor 228
27 Czw:du Nonidi: 9. Fructidor 228
28 Pi¹:du Décadi: 10. Fructidor 228
29 Sob:du Primidi: 11. Fructidor 228
30 Nie:du Duodi: 12. Fructidor 228
31 Pon:du Tridi: 13. Fructidor 228

Wrzesien 2020

1 Wtó:du Quartidi: 14. Fructidor 228
2 Œro:du Quintidi: 15. Fructidor 228
3 Czw:du Sextidi: 16. Fructidor 228
4 Pi¹:du Septidi: 17. Fructidor 228
5 Sob:du Octidi: 18. Fructidor 228
6 Nie:du Nonidi: 19. Fructidor 228
7 Pon:du Décadi: 20. Fructidor 228
8 Wtó:du Primidi: 21. Fructidor 228
9 Œro:du Duodi: 22. Fructidor 228
10 Czw:du Tridi: 23. Fructidor 228
11 Pi¹:du Quartidi: 24. Fructidor 228
12 Sob:du Quintidi: 25. Fructidor 228
13 Nie:du Sextidi: 26. Fructidor 228
14 Pon:du Septidi: 27. Fructidor 228
15 Wtó:du Octidi: 28. Fructidor 228
16 Œro:du Nonidi: 29. Fructidor 228
17 Czw:du Décadi: 30. Fructidor 228
18 Pi¹:du Primidi: 1. Sansculottides 228
19 Sob:du Duodi: 2. Sansculottides 228
20 Nie:du Tridi: 3. Sansculottides 228
21 Pon:du Quartidi: 4. Sansculottides 228
22 Wtó:du Quintidi: 5. Sansculottides 228
23 Œro:du Primidi: 1. Vendémiaire 229
24 Czw:du Duodi: 2. Vendémiaire 229
25 Pi¹:du Tridi: 3. Vendémiaire 229
26 Sob:du Quartidi: 4. Vendémiaire 229
27 Nie:du Quintidi: 5. Vendémiaire 229
28 Pon:du Sextidi: 6. Vendémiaire 229
29 Wtó:du Septidi: 7. Vendémiaire 229
30 Œro:du Octidi: 8. Vendémiaire 229

Pazdziernik 2020

1 Czw:du Nonidi: 9. Vendémiaire 229
2 Pi¹:du Décadi: 10. Vendémiaire 229
3 Sob:du Primidi: 11. Vendémiaire 229
4 Nie:du Duodi: 12. Vendémiaire 229
5 Pon:du Tridi: 13. Vendémiaire 229
6 Wtó:du Quartidi: 14. Vendémiaire 229
7 Œro:du Quintidi: 15. Vendémiaire 229
8 Czw:du Sextidi: 16. Vendémiaire 229
9 Pi¹:du Septidi: 17. Vendémiaire 229
10 Sob:du Octidi: 18. Vendémiaire 229
11 Nie:du Nonidi: 19. Vendémiaire 229
12 Pon:du Décadi: 20. Vendémiaire 229
13 Wtó:du Primidi: 21. Vendémiaire 229
14 Œro:du Duodi: 22. Vendémiaire 229
15 Czw:du Tridi: 23. Vendémiaire 229
16 Pi¹:du Quartidi: 24. Vendémiaire 229
17 Sob:du Quintidi: 25. Vendémiaire 229
18 Nie:du Sextidi: 26. Vendémiaire 229
19 Pon:du Septidi: 27. Vendémiaire 229
20 Wtó:du Octidi: 28. Vendémiaire 229
21 Œro:du Nonidi: 29. Vendémiaire 229
22 Czw:du Décadi: 30. Vendémiaire 229
23 Pi¹:du Primidi: 1. Brumaire 229
24 Sob:du Duodi: 2. Brumaire 229
25 Nie:du Tridi: 3. Brumaire 229
26 Pon:du Quartidi: 4. Brumaire 229
27 Wtó:du Quintidi: 5. Brumaire 229
28 Œro:du Sextidi: 6. Brumaire 229
29 Czw:du Septidi: 7. Brumaire 229
30 Pi¹:du Octidi: 8. Brumaire 229
31 Sob:du Nonidi: 9. Brumaire 229

Listopad 2020

1 Nie:du Décadi: 10. Brumaire 229
2 Pon:du Primidi: 11. Brumaire 229
3 Wtó:du Duodi: 12. Brumaire 229
4 Œro:du Tridi: 13. Brumaire 229
5 Czw:du Quartidi: 14. Brumaire 229
6 Pi¹:du Quintidi: 15. Brumaire 229
7 Sob:du Sextidi: 16. Brumaire 229
8 Nie:du Septidi: 17. Brumaire 229
9 Pon:du Octidi: 18. Brumaire 229
10 Wtó:du Nonidi: 19. Brumaire 229
11 Œro:du Décadi: 20. Brumaire 229
12 Czw:du Primidi: 21. Brumaire 229
13 Pi¹:du Duodi: 22. Brumaire 229
14 Sob:du Tridi: 23. Brumaire 229
15 Nie:du Quartidi: 24. Brumaire 229
16 Pon:du Quintidi: 25. Brumaire 229
17 Wtó:du Sextidi: 26. Brumaire 229
18 Œro:du Septidi: 27. Brumaire 229
19 Czw:du Octidi: 28. Brumaire 229
20 Pi¹:du Nonidi: 29. Brumaire 229
21 Sob:du Décadi: 30. Brumaire 229
22 Nie:du Primidi: 1. Frimaire 229
23 Pon:du Duodi: 2. Frimaire 229
24 Wtó:du Tridi: 3. Frimaire 229
25 Œro:du Quartidi: 4. Frimaire 229
26 Czw:du Quintidi: 5. Frimaire 229
27 Pi¹:du Sextidi: 6. Frimaire 229
28 Sob:du Septidi: 7. Frimaire 229
29 Nie:du Octidi: 8. Frimaire 229
30 Pon:du Nonidi: 9. Frimaire 229

Grudzieñ 2020

1 Wtó:du Décadi: 10. Frimaire 229
2 Œro:du Primidi: 11. Frimaire 229
3 Czw:du Duodi: 12. Frimaire 229
4 Pi¹:du Tridi: 13. Frimaire 229
5 Sob:du Quartidi: 14. Frimaire 229
6 Nie:du Quintidi: 15. Frimaire 229
7 Pon:du Sextidi: 16. Frimaire 229
8 Wtó:du Septidi: 17. Frimaire 229
9 Œro:du Octidi: 18. Frimaire 229
10 Czw:du Nonidi: 19. Frimaire 229
11 Pi¹:du Décadi: 20. Frimaire 229
12 Sob:du Primidi: 21. Frimaire 229
13 Nie:du Duodi: 22. Frimaire 229
14 Pon:du Tridi: 23. Frimaire 229
15 Wtó:du Quartidi: 24. Frimaire 229
16 Œro:du Quintidi: 25. Frimaire 229
17 Czw:du Sextidi: 26. Frimaire 229
18 Pi¹:du Septidi: 27. Frimaire 229
19 Sob:du Octidi: 28. Frimaire 229
20 Nie:du Nonidi: 29. Frimaire 229
21 Pon:du Décadi: 30. Frimaire 229
22 Wtó:du Primidi: 1. Nivôse 229
23 Œro:du Duodi: 2. Nivôse 229
24 Czw:du Tridi: 3. Nivôse 229
25 Pi¹:du Quartidi: 4. Nivôse 229
26 Sob:du Quintidi: 5. Nivôse 229
27 Nie:du Sextidi: 6. Nivôse 229
28 Pon:du Septidi: 7. Nivôse 229
29 Wtó:du Octidi: 8. Nivôse 229
30 Œro:du Nonidi: 9. Nivôse 229
31 Czw:du Décadi: 10. Nivôse 229