Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Kalendarz francuski rewolucyjny 2023


Kalendarz francuski rewolucyjny: Wiêcej

Styczeñ 2023

1 Nie:du Primidi: 11. Nivôse 231
2 Pon:du Duodi: 12. Nivôse 231
3 Wtó:du Tridi: 13. Nivôse 231
4 Œro:du Quartidi: 14. Nivôse 231
5 Czw:du Quintidi: 15. Nivôse 231
6 Pi¹:du Sextidi: 16. Nivôse 231
7 Sob:du Septidi: 17. Nivôse 231
8 Nie:du Octidi: 18. Nivôse 231
9 Pon:du Nonidi: 19. Nivôse 231
10 Wtó:du Décadi: 20. Nivôse 231
11 Œro:du Primidi: 21. Nivôse 231
12 Czw:du Duodi: 22. Nivôse 231
13 Pi¹:du Tridi: 23. Nivôse 231
14 Sob:du Quartidi: 24. Nivôse 231
15 Nie:du Quintidi: 25. Nivôse 231
16 Pon:du Sextidi: 26. Nivôse 231
17 Wtó:du Septidi: 27. Nivôse 231
18 Œro:du Octidi: 28. Nivôse 231
19 Czw:du Nonidi: 29. Nivôse 231
20 Pi¹:du Décadi: 30. Nivôse 231
21 Sob:du Primidi: 1. Pluviôse 231
22 Nie:du Duodi: 2. Pluviôse 231
23 Pon:du Tridi: 3. Pluviôse 231
24 Wtó:du Quartidi: 4. Pluviôse 231
25 Œro:du Quintidi: 5. Pluviôse 231
26 Czw:du Sextidi: 6. Pluviôse 231
27 Pi¹:du Septidi: 7. Pluviôse 231
28 Sob:du Octidi: 8. Pluviôse 231
29 Nie:du Nonidi: 9. Pluviôse 231
30 Pon:du Décadi: 10. Pluviôse 231
31 Wtó:du Primidi: 11. Pluviôse 231

Luty 2023

1 Œro:du Duodi: 12. Pluviôse 231
2 Czw:du Tridi: 13. Pluviôse 231
3 Pi¹:du Quartidi: 14. Pluviôse 231
4 Sob:du Quintidi: 15. Pluviôse 231
5 Nie:du Sextidi: 16. Pluviôse 231
6 Pon:du Septidi: 17. Pluviôse 231
7 Wtó:du Octidi: 18. Pluviôse 231
8 Œro:du Nonidi: 19. Pluviôse 231
9 Czw:du Décadi: 20. Pluviôse 231
10 Pi¹:du Primidi: 21. Pluviôse 231
11 Sob:du Duodi: 22. Pluviôse 231
12 Nie:du Tridi: 23. Pluviôse 231
13 Pon:du Quartidi: 24. Pluviôse 231
14 Wtó:du Quintidi: 25. Pluviôse 231
15 Œro:du Sextidi: 26. Pluviôse 231
16 Czw:du Septidi: 27. Pluviôse 231
17 Pi¹:du Octidi: 28. Pluviôse 231
18 Sob:du Nonidi: 29. Pluviôse 231
19 Nie:du Décadi: 30. Pluviôse 231
20 Pon:du Primidi: 1. Ventôse 231
21 Wtó:du Duodi: 2. Ventôse 231
22 Œro:du Tridi: 3. Ventôse 231
23 Czw:du Quartidi: 4. Ventôse 231
24 Pi¹:du Quintidi: 5. Ventôse 231
25 Sob:du Sextidi: 6. Ventôse 231
26 Nie:du Septidi: 7. Ventôse 231
27 Pon:du Octidi: 8. Ventôse 231
28 Wtó:du Nonidi: 9. Ventôse 231

Marzec 2023

1 Œro:du Décadi: 10. Ventôse 231
2 Czw:du Primidi: 11. Ventôse 231
3 Pi¹:du Duodi: 12. Ventôse 231
4 Sob:du Tridi: 13. Ventôse 231
5 Nie:du Quartidi: 14. Ventôse 231
6 Pon:du Quintidi: 15. Ventôse 231
7 Wtó:du Sextidi: 16. Ventôse 231
8 Œro:du Septidi: 17. Ventôse 231
9 Czw:du Octidi: 18. Ventôse 231
10 Pi¹:du Nonidi: 19. Ventôse 231
11 Sob:du Décadi: 20. Ventôse 231
12 Nie:du Primidi: 21. Ventôse 231
13 Pon:du Duodi: 22. Ventôse 231
14 Wtó:du Tridi: 23. Ventôse 231
15 Œro:du Quartidi: 24. Ventôse 231
16 Czw:du Quintidi: 25. Ventôse 231
17 Pi¹:du Sextidi: 26. Ventôse 231
18 Sob:du Septidi: 27. Ventôse 231
19 Nie:du Octidi: 28. Ventôse 231
20 Pon:du Nonidi: 29. Ventôse 231
21 Wtó:du Décadi: 30. Ventôse 231
22 Œro:du Primidi: 1. Germinal 231
23 Czw:du Duodi: 2. Germinal 231
24 Pi¹:du Tridi: 3. Germinal 231
25 Sob:du Quartidi: 4. Germinal 231
26 Nie:du Quintidi: 5. Germinal 231
27 Pon:du Sextidi: 6. Germinal 231
28 Wtó:du Septidi: 7. Germinal 231
29 Œro:du Octidi: 8. Germinal 231
30 Czw:du Nonidi: 9. Germinal 231
31 Pi¹:du Décadi: 10. Germinal 231

Kwiecieñ 2023

1 Sob:du Primidi: 11. Germinal 231
2 Nie:du Duodi: 12. Germinal 231
3 Pon:du Tridi: 13. Germinal 231
4 Wtó:du Quartidi: 14. Germinal 231
5 Œro:du Quintidi: 15. Germinal 231
6 Czw:du Sextidi: 16. Germinal 231
7 Pi¹:du Septidi: 17. Germinal 231
8 Sob:du Octidi: 18. Germinal 231
9 Nie:du Nonidi: 19. Germinal 231
10 Pon:du Décadi: 20. Germinal 231
11 Wtó:du Primidi: 21. Germinal 231
12 Œro:du Duodi: 22. Germinal 231
13 Czw:du Tridi: 23. Germinal 231
14 Pi¹:du Quartidi: 24. Germinal 231
15 Sob:du Quintidi: 25. Germinal 231
16 Nie:du Sextidi: 26. Germinal 231
17 Pon:du Septidi: 27. Germinal 231
18 Wtó:du Octidi: 28. Germinal 231
19 Œro:du Nonidi: 29. Germinal 231
20 Czw:du Décadi: 30. Germinal 231
21 Pi¹:du Primidi: 1. Floréal 231
22 Sob:du Duodi: 2. Floréal 231
23 Nie:du Tridi: 3. Floréal 231
24 Pon:du Quartidi: 4. Floréal 231
25 Wtó:du Quintidi: 5. Floréal 231
26 Œro:du Sextidi: 6. Floréal 231
27 Czw:du Septidi: 7. Floréal 231
28 Pi¹:du Octidi: 8. Floréal 231
29 Sob:du Nonidi: 9. Floréal 231
30 Nie:du Décadi: 10. Floréal 231

Maj 2023

1 Pon:du Primidi: 11. Floréal 231
2 Wtó:du Duodi: 12. Floréal 231
3 Œro:du Tridi: 13. Floréal 231
4 Czw:du Quartidi: 14. Floréal 231
5 Pi¹:du Quintidi: 15. Floréal 231
6 Sob:du Sextidi: 16. Floréal 231
7 Nie:du Septidi: 17. Floréal 231
8 Pon:du Octidi: 18. Floréal 231
9 Wtó:du Nonidi: 19. Floréal 231
10 Œro:du Décadi: 20. Floréal 231
11 Czw:du Primidi: 21. Floréal 231
12 Pi¹:du Duodi: 22. Floréal 231
13 Sob:du Tridi: 23. Floréal 231
14 Nie:du Quartidi: 24. Floréal 231
15 Pon:du Quintidi: 25. Floréal 231
16 Wtó:du Sextidi: 26. Floréal 231
17 Œro:du Septidi: 27. Floréal 231
18 Czw:du Octidi: 28. Floréal 231
19 Pi¹:du Nonidi: 29. Floréal 231
20 Sob:du Décadi: 30. Floréal 231
21 Nie:du Primidi: 1. Prairial 231
22 Pon:du Duodi: 2. Prairial 231
23 Wtó:du Tridi: 3. Prairial 231
24 Œro:du Quartidi: 4. Prairial 231
25 Czw:du Quintidi: 5. Prairial 231
26 Pi¹:du Sextidi: 6. Prairial 231
27 Sob:du Septidi: 7. Prairial 231
28 Nie:du Octidi: 8. Prairial 231
29 Pon:du Nonidi: 9. Prairial 231
30 Wtó:du Décadi: 10. Prairial 231
31 Œro:du Primidi: 11. Prairial 231

Czerwiec 2023

1 Czw:du Duodi: 12. Prairial 231
2 Pi¹:du Tridi: 13. Prairial 231
3 Sob:du Quartidi: 14. Prairial 231
4 Nie:du Quintidi: 15. Prairial 231
5 Pon:du Sextidi: 16. Prairial 231
6 Wtó:du Septidi: 17. Prairial 231
7 Œro:du Octidi: 18. Prairial 231
8 Czw:du Nonidi: 19. Prairial 231
9 Pi¹:du Décadi: 20. Prairial 231
10 Sob:du Primidi: 21. Prairial 231
11 Nie:du Duodi: 22. Prairial 231
12 Pon:du Tridi: 23. Prairial 231
13 Wtó:du Quartidi: 24. Prairial 231
14 Œro:du Quintidi: 25. Prairial 231
15 Czw:du Sextidi: 26. Prairial 231
16 Pi¹:du Septidi: 27. Prairial 231
17 Sob:du Octidi: 28. Prairial 231
18 Nie:du Nonidi: 29. Prairial 231
19 Pon:du Décadi: 30. Prairial 231
20 Wtó:du Primidi: 1. Messidor 231
21 Œro:du Duodi: 2. Messidor 231
22 Czw:du Tridi: 3. Messidor 231
23 Pi¹:du Quartidi: 4. Messidor 231
24 Sob:du Quintidi: 5. Messidor 231
25 Nie:du Sextidi: 6. Messidor 231
26 Pon:du Septidi: 7. Messidor 231
27 Wtó:du Octidi: 8. Messidor 231
28 Œro:du Nonidi: 9. Messidor 231
29 Czw:du Décadi: 10. Messidor 231
30 Pi¹:du Primidi: 11. Messidor 231

Lipiec 2023

1 Sob:du Duodi: 12. Messidor 231
2 Nie:du Tridi: 13. Messidor 231
3 Pon:du Quartidi: 14. Messidor 231
4 Wtó:du Quintidi: 15. Messidor 231
5 Œro:du Sextidi: 16. Messidor 231
6 Czw:du Septidi: 17. Messidor 231
7 Pi¹:du Octidi: 18. Messidor 231
8 Sob:du Nonidi: 19. Messidor 231
9 Nie:du Décadi: 20. Messidor 231
10 Pon:du Primidi: 21. Messidor 231
11 Wtó:du Duodi: 22. Messidor 231
12 Œro:du Tridi: 23. Messidor 231
13 Czw:du Quartidi: 24. Messidor 231
14 Pi¹:du Quintidi: 25. Messidor 231
15 Sob:du Sextidi: 26. Messidor 231
16 Nie:du Septidi: 27. Messidor 231
17 Pon:du Octidi: 28. Messidor 231
18 Wtó:du Nonidi: 29. Messidor 231
19 Œro:du Décadi: 30. Messidor 231
20 Czw:du Primidi: 1. Thermidor 231
21 Pi¹:du Duodi: 2. Thermidor 231
22 Sob:du Tridi: 3. Thermidor 231
23 Nie:du Quartidi: 4. Thermidor 231
24 Pon:du Quintidi: 5. Thermidor 231
25 Wtó:du Sextidi: 6. Thermidor 231
26 Œro:du Septidi: 7. Thermidor 231
27 Czw:du Octidi: 8. Thermidor 231
28 Pi¹:du Nonidi: 9. Thermidor 231
29 Sob:du Décadi: 10. Thermidor 231
30 Nie:du Primidi: 11. Thermidor 231
31 Pon:du Duodi: 12. Thermidor 231

Sierpieñ 2023

1 Wtó:du Tridi: 13. Thermidor 231
2 Œro:du Quartidi: 14. Thermidor 231
3 Czw:du Quintidi: 15. Thermidor 231
4 Pi¹:du Sextidi: 16. Thermidor 231
5 Sob:du Septidi: 17. Thermidor 231
6 Nie:du Octidi: 18. Thermidor 231
7 Pon:du Nonidi: 19. Thermidor 231
8 Wtó:du Décadi: 20. Thermidor 231
9 Œro:du Primidi: 21. Thermidor 231
10 Czw:du Duodi: 22. Thermidor 231
11 Pi¹:du Tridi: 23. Thermidor 231
12 Sob:du Quartidi: 24. Thermidor 231
13 Nie:du Quintidi: 25. Thermidor 231
14 Pon:du Sextidi: 26. Thermidor 231
15 Wtó:du Septidi: 27. Thermidor 231
16 Œro:du Octidi: 28. Thermidor 231
17 Czw:du Nonidi: 29. Thermidor 231
18 Pi¹:du Décadi: 30. Thermidor 231
19 Sob:du Primidi: 1. Fructidor 231
20 Nie:du Duodi: 2. Fructidor 231
21 Pon:du Tridi: 3. Fructidor 231
22 Wtó:du Quartidi: 4. Fructidor 231
23 Œro:du Quintidi: 5. Fructidor 231
24 Czw:du Sextidi: 6. Fructidor 231
25 Pi¹:du Septidi: 7. Fructidor 231
26 Sob:du Octidi: 8. Fructidor 231
27 Nie:du Nonidi: 9. Fructidor 231
28 Pon:du Décadi: 10. Fructidor 231
29 Wtó:du Primidi: 11. Fructidor 231
30 Œro:du Duodi: 12. Fructidor 231
31 Czw:du Tridi: 13. Fructidor 231

Wrzesien 2023

1 Pi¹:du Quartidi: 14. Fructidor 231
2 Sob:du Quintidi: 15. Fructidor 231
3 Nie:du Sextidi: 16. Fructidor 231
4 Pon:du Septidi: 17. Fructidor 231
5 Wtó:du Octidi: 18. Fructidor 231
6 Œro:du Nonidi: 19. Fructidor 231
7 Czw:du Décadi: 20. Fructidor 231
8 Pi¹:du Primidi: 21. Fructidor 231
9 Sob:du Duodi: 22. Fructidor 231
10 Nie:du Tridi: 23. Fructidor 231
11 Pon:du Quartidi: 24. Fructidor 231
12 Wtó:du Quintidi: 25. Fructidor 231
13 Œro:du Sextidi: 26. Fructidor 231
14 Czw:du Septidi: 27. Fructidor 231
15 Pi¹:du Octidi: 28. Fructidor 231
16 Sob:du Nonidi: 29. Fructidor 231
17 Nie:du Décadi: 30. Fructidor 231
18 Pon:du Primidi: 1. Sansculottides 231
19 Wtó:du Duodi: 2. Sansculottides 231
20 Œro:du Tridi: 3. Sansculottides 231
21 Czw:du Quartidi: 4. Sansculottides 231
22 Pi¹:du Quintidi: 5. Sansculottides 231
23 Sob:du Sextidi: 6. Sansculottides 231
24 Nie:du Primidi: 1. Vendémiaire 232
25 Pon:du Duodi: 2. Vendémiaire 232
26 Wtó:du Tridi: 3. Vendémiaire 232
27 Œro:du Quartidi: 4. Vendémiaire 232
28 Czw:du Quintidi: 5. Vendémiaire 232
29 Pi¹:du Sextidi: 6. Vendémiaire 232
30 Sob:du Septidi: 7. Vendémiaire 232

Pazdziernik 2023

1 Nie:du Octidi: 8. Vendémiaire 232
2 Pon:du Nonidi: 9. Vendémiaire 232
3 Wtó:du Décadi: 10. Vendémiaire 232
4 Œro:du Primidi: 11. Vendémiaire 232
5 Czw:du Duodi: 12. Vendémiaire 232
6 Pi¹:du Tridi: 13. Vendémiaire 232
7 Sob:du Quartidi: 14. Vendémiaire 232
8 Nie:du Quintidi: 15. Vendémiaire 232
9 Pon:du Sextidi: 16. Vendémiaire 232
10 Wtó:du Septidi: 17. Vendémiaire 232
11 Œro:du Octidi: 18. Vendémiaire 232
12 Czw:du Nonidi: 19. Vendémiaire 232
13 Pi¹:du Décadi: 20. Vendémiaire 232
14 Sob:du Primidi: 21. Vendémiaire 232
15 Nie:du Duodi: 22. Vendémiaire 232
16 Pon:du Tridi: 23. Vendémiaire 232
17 Wtó:du Quartidi: 24. Vendémiaire 232
18 Œro:du Quintidi: 25. Vendémiaire 232
19 Czw:du Sextidi: 26. Vendémiaire 232
20 Pi¹:du Septidi: 27. Vendémiaire 232
21 Sob:du Octidi: 28. Vendémiaire 232
22 Nie:du Nonidi: 29. Vendémiaire 232
23 Pon:du Décadi: 30. Vendémiaire 232
24 Wtó:du Primidi: 1. Brumaire 232
25 Œro:du Duodi: 2. Brumaire 232
26 Czw:du Tridi: 3. Brumaire 232
27 Pi¹:du Quartidi: 4. Brumaire 232
28 Sob:du Quintidi: 5. Brumaire 232
29 Nie:du Sextidi: 6. Brumaire 232
30 Pon:du Septidi: 7. Brumaire 232
31 Wtó:du Octidi: 8. Brumaire 232

Listopad 2023

1 Œro:du Nonidi: 9. Brumaire 232
2 Czw:du Décadi: 10. Brumaire 232
3 Pi¹:du Primidi: 11. Brumaire 232
4 Sob:du Duodi: 12. Brumaire 232
5 Nie:du Tridi: 13. Brumaire 232
6 Pon:du Quartidi: 14. Brumaire 232
7 Wtó:du Quintidi: 15. Brumaire 232
8 Œro:du Sextidi: 16. Brumaire 232
9 Czw:du Septidi: 17. Brumaire 232
10 Pi¹:du Octidi: 18. Brumaire 232
11 Sob:du Nonidi: 19. Brumaire 232
12 Nie:du Décadi: 20. Brumaire 232
13 Pon:du Primidi: 21. Brumaire 232
14 Wtó:du Duodi: 22. Brumaire 232
15 Œro:du Tridi: 23. Brumaire 232
16 Czw:du Quartidi: 24. Brumaire 232
17 Pi¹:du Quintidi: 25. Brumaire 232
18 Sob:du Sextidi: 26. Brumaire 232
19 Nie:du Septidi: 27. Brumaire 232
20 Pon:du Octidi: 28. Brumaire 232
21 Wtó:du Nonidi: 29. Brumaire 232
22 Œro:du Décadi: 30. Brumaire 232
23 Czw:du Primidi: 1. Frimaire 232
24 Pi¹:du Duodi: 2. Frimaire 232
25 Sob:du Tridi: 3. Frimaire 232
26 Nie:du Quartidi: 4. Frimaire 232
27 Pon:du Quintidi: 5. Frimaire 232
28 Wtó:du Sextidi: 6. Frimaire 232
29 Œro:du Septidi: 7. Frimaire 232
30 Czw:du Octidi: 8. Frimaire 232

Grudzieñ 2023

1 Pi¹:du Nonidi: 9. Frimaire 232
2 Sob:du Décadi: 10. Frimaire 232
3 Nie:du Primidi: 11. Frimaire 232
4 Pon:du Duodi: 12. Frimaire 232
5 Wtó:du Tridi: 13. Frimaire 232
6 Œro:du Quartidi: 14. Frimaire 232
7 Czw:du Quintidi: 15. Frimaire 232
8 Pi¹:du Sextidi: 16. Frimaire 232
9 Sob:du Septidi: 17. Frimaire 232
10 Nie:du Octidi: 18. Frimaire 232
11 Pon:du Nonidi: 19. Frimaire 232
12 Wtó:du Décadi: 20. Frimaire 232
13 Œro:du Primidi: 21. Frimaire 232
14 Czw:du Duodi: 22. Frimaire 232
15 Pi¹:du Tridi: 23. Frimaire 232
16 Sob:du Quartidi: 24. Frimaire 232
17 Nie:du Quintidi: 25. Frimaire 232
18 Pon:du Sextidi: 26. Frimaire 232
19 Wtó:du Septidi: 27. Frimaire 232
20 Œro:du Octidi: 28. Frimaire 232
21 Czw:du Nonidi: 29. Frimaire 232
22 Pi¹:du Décadi: 30. Frimaire 232
23 Sob:du Primidi: 1. Nivôse 232
24 Nie:du Duodi: 2. Nivôse 232
25 Pon:du Tridi: 3. Nivôse 232
26 Wtó:du Quartidi: 4. Nivôse 232
27 Œro:du Quintidi: 5. Nivôse 232
28 Czw:du Sextidi: 6. Nivôse 232
29 Pi¹:du Septidi: 7. Nivôse 232
30 Sob:du Octidi: 8. Nivôse 232
31 Nie:du Nonidi: 9. Nivôse 232