Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenčina čeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar
Slovensko | Slovensko (rozšířené) | Česko | Maďarsko | Polsko | Litva | Lotyšsko | Irsko | Švédsko | Finsko | Německo | Řecko | Rakousko | Bulharsko | Francie | Rusko | Ukrajina | Estónsko | Španělsko | Chorvatsko | Notice: Undefined index: holidays in /mnt/cephfs/www/calendar.zoznam.sk/functions.php on line 507 USA

Pravoslavný - Církevní kalendář 2022

  RSS Pravoslavný - Církevní kalendář 2022 |  Tisk aktuální stránky

Leden 2022

1 So:Mč. Bonifác; ct. Ilja Muromec, Pečerský; mč. Eliáš, Probus a Aris, Egypťané
2 Ne:Svt.mč. Ignatij Bohonosec; zesnutí spr. Jana Kronštadtského
3 Po:Mč. Juliána, panna a s ní 500 mužů a 130 žen v Nikomedii umučených
4 Út:Vmč. Anastasie; mč. Chrisogont, Ebodos, Eutichián a dal.; mč. Zoílos
5 St:10 mč. krétských: Theodulos, Saturnin, Zotik a dal.; sv. Naum, učedník sv. Metoděje
6 Čt:Ct.mč. Evženka a s ní Prota, Jakintha a Klaudie; ct. Mikuláš Monach. Den postní. Žid 1,1-12; Luk 2,1-20
7 Pá:NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA. Poklonění tří mágů: Melchiora, Gaspara a Baltasara Gal 4,4-7; Mat 2,1-12
8 So:Druhý den svátku Narození Kristova. Sbor přesvaté Bohorodice: spr. Josef Snoubenec; sv. král a prorok David; sv. ap. Jakub, bratr Páně. Svt. mč. Euthimios Žid 2,11-18; Mat 2,13-23
9 Ne:Třetí den svátku Narození. Sv. prvmč. archidiakon Štěpán; ct. Theodor Vyznavač Popsaný, bratr Theofan, tvůrce kánonů; svt. Theodor Konstantinopolský
10 Po:20 000 mč. v Nikomedii upálení: Glykerius, Zinon, Theofil; ct. Simeon Myrotečivý
11 Út:Mč. 14 000 mláďátek Herodem v Betlémě zabitých; ct. Markelus, igumen
12 St:Mč. Anisie Soluňská; svt.mč. Zotik, presbyter; mč. Filaret Nikomédský
13 Čt:Ct. Melánie Římanka; ct. Gelasios Palestýnský
14 Pá:OBŘEZÁNÍ PÁNĚ. Svt. Basil Veliký; svt. Řehoř Naziánský Kol 2,8-12; Luk 2,20-21; 40-52
15 So:Svt. Silvestr, papež římský; ct. Serafím Sarovský, divotvorce
16 Ne:Pror. Malachiáš; mč. Gordij, mč. Irína; sv. Pavla, panna
17 Po:Sbor 70ti apoštolů; Dionýsios Areopagitský; ct. Theoktist (Bohuslav)
18 Út:Svt. mč. Theopemt, ep. nikomedský a mč. Theona, žrec; pror. Micheáš; ct. Taťána; postní den; 1.Kor 9,19-10,4; Luk 3,1-18
19 St:ZJEVENÍ PÁNĚ, Křest Pána našeho Ježíše Krista Tit 2,11-14; 3,4-7; Mat 3,13-17
20 Čt:Sbor sv. Jana Křtitele a Předchůdce Páně Skut 19,1-8; Jan 1,29-34
21 Pá:Ct. Georgij Chozevita; ct. Emilián vyznavač; ct. Dominika
22 So:Mč. Polievkt; svt. Filip, metrop. moskevský, divotvorce; ct. Eustratij (Vítězslav)
23 Ne:Svt. Řehoř Nišský; svt. Theofan Zátvornik
24 Po:Ct. Theodosij Veliký monašského spolužití zakladatel
25 Út:Mč. Taťána a další s ní v Římě umučení; svt. Sáva Srbský
26 St:Mč. Ermil a Stratonik; ct. Irinarch zátvornik
27 Čt:Aprovn. Nina - osvětilka Gruzínů; ct. otcové na Sinaji a Raife zabití
28 Pá:Ct. Pavel Thébský; ct. Jan Chýšník; ct. Varlám Krétský
29 So:Uctění okovů ap. Petra; svmč. Damascén Nový
30 Ne:Ct. Antonij Veliký (Antonín); sv. císař Theodosij Veliký
31 Po:Svt. Athanasij a Cyril Alexandrijští

Únor 2022

1 Út:Ct. Makárij Veliký; ct. Makárij Alexandrijský; spr. Theodor, jurodivý; sv. Marek Efezský (Eugenikos)
2 St:Ct. Euthymij Veliký; mč. Ínna, Pínna a Rímma - Skitové
3 Čt:Ct. Maxim Vyznavač; ct. Maxim Řek
4 Pá:Ap. Timotej ze 70ti; ct.mč. Anastasij Perský
5 So:Svmč. Kliment Ankýrský a mč. Agathangel; ct. Gennadij
6 Ne:Ct. Xenie Římská; svt. Gerasim, ct. Dionysij Olympský
7 Po:Svt. Řehoř Theolog; ct. Mares pěvec; mč. Feliciata a synové
8 Út:Ct. Xenofont, Marie a děti jejich; ct. Simeon Starý
9 St:Přenesení ostatků sv. Jana Zlatoústého; mč. Dimitrij Gal.
10 Čt:Ct. Efrém Syrský; ct. Palladij, poustevník; Isák Syřan, ep. ninivejský
11 Pá:Přenesení ostatků svmč. Ignatije Bohonosce; ct. Lavrentij, zátvornik; mč. Roman
12 So:Sbor třech učitelů a hierarchů: Basila Velikého, Řehoře Bohoslovce a Jana Zlatoústého; nalezení ostatků sv. Klimenta - papeže římského Žid 13,7-16; Mat 5,14-19
13 Ne:Sv. nezištní divotvorci Kýr a Jan; mč. Viktorín, Viktor, Nikefor, Klaudius
14 Po:Mč. Trifon; mč. Perpetua a Felicita
15 Út:OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ - Setkání Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista se Simeonem Bohopříjemcem; Žid 7,7-17; Luk 2,22-40
16 St:Sv. Simeon Bohopříjemce a pror. Anna; aprovn. Mikuláš, archep. japonský
17 Čt:Sv. Jiří Ruský; ct. Isidor; ct. Cyril Novoezerský
18 Pá:Mč. Agatha; svt. Polievkt, patriarcha konstantinop.; mč. Antonios Athénský
19 So:Mč. Marie a Marta; svt. Fotios - patriarcha konstantinopolský; sv. Sebastián
20 Ne:Ct. Lukáš Řecký; svt. Parthenij; 1003 mč. nikomedští
21 Po:Pror. Zachariáš; vmč. Theodor Stratelat; svt. Sávva II. Srbský
22 Út:Mč. Nikefor z Antiochije, ct. Gennadij; Innokentij Irkutský; svt. mč. Petr Damaskin
23 St:Svt.mč. Charalampios, Porfýrios a Baptos a dal.; mč. Enatha, Valentina a Pavla
24 Čt:Svt.mč. Blažej; vyzn.kn. Vsevolod; nmč. Jiří Srbský; spr. Theodora, císařovna
25 Pá:Svt. Meletij, archep. antiochijský; svt. Alexij, metropolita moskevský
26 So:Ct. Martinián Athénský; svt. Eulogij, archep. alexandrijský; ct. Štěpán Srbský
27 Ne:Sv. Cyril - ap. Slovanů; ct. Izák Pečerský, zátvornik
28 Po:Ap. Onesim - učed. ap. Pavla; ct. Pafnutij, zátvornik

Březen 2022

1 Út:Mč. Pamfilij presbyter, Valentýn diakon a další
2 St:Vmč. Theodor Tyrský; spr. Marianna, sestra ap. Filipa
3 Čt:Svt. Lev I., papež římský; svt. Agapet Vyznavač, ep. sinajský
4 Pá:Ct. Eugenij a Makarij Vyznavači, presbyteři antiochijští; Nikita Nový
5 So:Ct.mč. Kornel Ruský; svt. Lev, ep. katánský
6 Ne:Ct. Timotej; svt. Eustach Antiochijský; svt. Jan, patr. konstantinop.
7 Po:Mč. Mořic a syn Fotin se 70ti vojíny; ct. Athanasios Vyznavač
8 Út:Mč. Polykarp, svt. smyrenský; mč. Thea (Božena); ct. Alexandr
9 St:Prvé (4. st.) a druhé (452) nalezení hlavy Jana Křtitele; ct. Erasmus Ruský
10 Čt:Svt. Tarasij, patr. cařihradský; bl. Theodor, pro Krista jurodivý
11 Pá:Svt. Porfyrij, ep. gazský; mč. Sebastián a Christodulos
12 So:Mč. Gelasij; ct. Prokop Dekapolita, vyznavač
13 Ne:Ct. Basil Vyznavač; ct. Dominika; ct. Marína a Kýra
14 Po:Mč. Eudokie; ct. Agapij Vatopedský ; mč. Nestor a Trivimius
15 Út:Svt.mč. Theodot, ep. Kirenejský; ct. Agathon Egyptský
16 St:Mč. Kleonik, Vasilisk a Eutropij; Sabin; Sebastián; ct. Piama, panna
17 Čt:Přenesení ostatků sv. kn. Václava do Prahy; ct. Gerasim Jordánský
18 Pá:Mč. Jan Bulharský; mč. Konon; mč. Onisij; Evlogij Palestýnský
19 So:Sv. 42 mč. amorejští musulmany zabití; nalezení Ctěného Kříže a Hřebů svatou císařovnou Helenou v Jerusalemě; mč. Julián Ebbulos
20 Ne:Sv. mč. chersonští: Basil, Efrem, Eugen a dal.; svt. Pavel; ep. Nestor
21 Po:Sv. Theofylakt Vyznavač - ep. nikomedský; ap. ze 70ti Hermus
22 Út:Sv. 40 mč. sevastijských - Severián, Leontij, Klaudius, Kyrion a další
23 St:Mč. Kodrat a druhové - Kyprian, Dionisij, Pavel, Vikotrín, Viktor
24 Čt:Svt. Sofronij, patriarcha jerusalemský; svt. Euthimij; ct. Řehoř Sinajský
25 Pá:Svt. Řehoř - papež římský; ct. Theofan Vyznavač; ct. Simeon Nový Theolog
26 So:Svt. Nicefor, patriarcha cařihradský; mč. Kristýna
27 Ne:Ct. Benedikt Nursijský; kn. Rostislav [Michail] Kyjevský
28 Po:Mč. Agapij a druhové - Puplius, Timolus, Romulus, Alexandr, Dionýsius
29 Út:Mč. Sabin; mč. Alexandr - papež římský; ap. Aristobulos, ep. bretaňský
30 St:Ct. Alexij - člověk Boží; sv. Marín; ct.mč. Pavel; svt.mč. Gabriel; sv. Patrik Irský
31 Čt:Svt. Cyril, archep. jerusalemský; ct. Anin - monach; mč. král Eduard

Duben 2022

1 Pá:Mč. Chrisant a Daria a s nimi: Klaudius - tribun, Hilárie - jeho žena
2 So:Ct. otcové Jan, Sergej, Patrikij a další v monastýru sv. Sávy umučení
3 Ne:Svt. Jakub Vyznavač; svt. Cyril, ep. katánský; svt. Tomáš
4 Po:Mč. Basilij - kněz ankýrský; mč. Drosida; mč. Kallinika a Basilea
5 Út:Ct.mč. Nikon, ep. a 199 žáků jeho; mč. Filitos a Lýdie
6 St:Ct. Zachariáš, monach; svt. Artemon; svt. Severus Katánský
7 Čt:ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE Sv. Prokop Sázavský; svt. Tichon Vyznavač, patriarcha moskevský Žid 2,11-18; Luk 1,24-38
8 Pá:Sbor archanděla Gabriela; svt.mč. Irenej, ep. sirmijský
9 So:Mč. Manuel a Theodosij; mč. Matrona Soluňská; ct. Jan Jasnovidný
10 Ne:Mč. Bojan - kníže bulharský; ct. Ilarion Nový, igumen; ct. Štěpán Divotvůrce
11 Po:Svt.mč. Marek, ep. arethusijský, Cyril diakon; ct. Jan poustevník
12 Út:Ap. ze 70ti: Sosten, Apollos, Kefa, Kesarij a Epafroditos; ct. Jan Klimakos
13 St:Spr. Josef Spanilý; svt.mč. Ipatij, ep. gangerský; svt. Jonáš a Innokentij Moskevští
14 Čt:Ct. Marie Egyptská; spr. Achaz; mč. Gerontij a Basilidos
15 Pá:Ct. Titus, divotvůrce, mč. Amfián a Edesij; Řehoř Nikomedský
16 So:Ct. Nikita Vyznavač; mč. Theodosie (Bohuslava) Tyrská, panna ; svt. Antioch
17 Ne:Ct. Josef, písní skladatel, a Jiří z Maleje; ct. Zosima; svt. mč. Nikita Slovan
18 Po:Mč. Theodulos, čtec a Agatopod, diakon a další; Theodora Soluňská
19 Út:Svt. Metoděj, ap.rovn., uč. Slovanů, archiepiskop moravský
20 St:Ct. Jiří Vyznavač, metrop. mitilénský; mč. Kalliopij, Rufín, Akilina
21 Čt:Ap. ze 70ti Irodion, Agav, Asinkrit, Růth, Herm a druhové; svt. Celestýn, papež řím.
22 Pá:Mč. Eupsychos (Dušan); ct.mč. Vadim, archimand. a učedníci jeho
23 So:Svátek životodárného pramene Matky Boží; mč. Terent, Pompus, Afrikan
24 Ne:Svt.mč. Antipas, ep. Pergamy asijské; mč. Prokes a Martinian; sv. Kurduva
25 Po:Ct. Basil, vyznavač a ep. parijský; sv. Isák Syřan; mč. Zinon
26 Út:Svt.mč. Artemon, presbyter laodicejský; mč. Krescent z Myr Licejských
27 St:Svt. Martin Vyznavač, papež římský; mč. Antonij, Jan a Eustratij
28 Čt:Ap. ze 70ti: Aristarch, Pudens a Trofimos; mč. Theodor
29 Pá:Mč. Agapie, Irena a Chionie; mč. Leonid, Chariessa, Nika, Galina
30 So:Svmč. Simeon, ep. perský a s ním přes tisíc dalších; Adrian

Květen 2022

1 Ne:Svt. Kosma Vyznavač, ep. chalcedonský; mč. Jan Nový; mč. Viktor, Zotik
2 Po:Ct. Jan ze Staré poustevny; Simeon Bosý ; mč. Christofor; svt. Joasaf Americký
3 Út:Ct. Theodor Trichina; ap. Zacheus, bývalý celník; mč. Gabriel Ruský
4 St:Svt.mč. Jannuarij, ep. a s ním Prokulus, Sossij a Faustus, diakoni
5 Čt:Ct. Theodor Sikeot, ep. anastasiopolský; ap. Nathanael, Lukáš, Kliment
6 Pá:Vmč. Jiří Vítězný; mč. Alexandra a Valérie, císařovny; mč. Anatolij
7 So:Mč. Sáva Stratelat a s ním 70 vojáků; ct. Tomáš, jurodivý; ct. Elisabeta
8 Ne:Ap.ev. Marek; mč. Nikus; sv. 8 otců poustevníků; svt. Mekedonos
9 Po:Spr. Glafira, panna; svt. Štefan Ruský; svt.mč. Basileus; ct. Justus
10 Út:Svt.mč.ap. Simeon, ep. jerusalemský, sourozenec Pána; ct. Simeon
11 St:Ap. ze 70ti: Jason a Sozipater; mč. Saturnin a druhové
12 Čt:Sv. devět mč. kizických, Rufus, Artemij, Magnus, Theodot, Theostich
13 Pá:Ap. Jakub Zebedeus; ct. Kliment; svt. Ignatij Brjančaninov
14 So:Pror. Jeremiáš; Tamara, carevna gruzínská; ct.mč. Euthimij, Ignatij
15 Ne:Svt. Athanasios Veliký; přenesení ostatků Borise a Glěba
16 Po:Mč. Timotej a Maura; ct. Theodosij, igumen pečerský
17 Út:Mč. Pelagie, panna z Tarsu; svt.mč. Erasmus, ep. tormský
18 St:Vmč. Irena; mč. Neofit, Gáius a Gajana; ct. Varlam Serpuchovský
19 Čt:Spr. Job Mnohostrádající; ct. Jov Počájevský, igumen a divotvorce
20 Pá:Zjevení sv. Kříže na nebi nad Jerusalemem (351); ct. Nil Sorský
21 So:Ap.ev. Jan Theolog; ct. Arsenij Veliký
22 Ne:Pror. Isaiáš; mč. Kryštof; přenesení ostatků svt. Mikuláše; ct. Josef Optinský
23 Po:Ap. Šimon Zelota; ct. Isidora Jurodivá; mč. Vasilij
24 Út:Svatí ap.rovn. Metoděj a Cyril, apoštolé a učitelé Slovanů; mč. Mokios
25 St:Svt. Epifanij a Sabin, ep. kyperští; svt. German; svt. mč. Hermogen Moskevský
26 Čt:Mč. Glykerie, panna a s ní Laodikij, strážce vězeňský
27 Pá:Mč. Isidor; bl. Isidor, pro Krista jurodivý, divotvorec rostovský; svt. Leontij Jerusal.
28 So:Ct. Pachomij Veliký; svt. Isajáš, ep. rostovský, divotvorce; ct. Eufrosin (Přemysl)
29 Ne:Ct. Theodor Osvícený; svt. Alexandr, patriarcha jerusalemský; mč. Vít, Modest a dal.
30 Po:Ap. ze 70ti Andronik a sv. Junie; mč. Solochon, Pamtamir a Pamtalon
31 Út:Mč. Theodot a 7 panen Julie, Alexandra, Klaudie a dal.

Červen 2022

1 St:Svt.mč. Patrik, ep. pruský a s ním tři presbyteři; sv.kn. Dimitrij Donský
2 Čt:Mč. Thalas, Alexandr a Asterius; Aksalon
3 Pá:Svatí ap.rovn. císař Konstantin a jeho matka, císařovna Helena
4 So:Mč. Vasilisk Vyznavač; Vladimír, král srbský; svt.mč. Zachariáš
5 Ne:Sv. Marie Kleopova, myronosice; ct. Michal, ep. vyznavač; bl. Joan Vlasatý
6 Po:Sv. Simeon Sloupník; ct. Nikita Sloupník, divotvorce; mč. Meletius Stratelat
7 Út:Třetí nalezení ctihodné hlavy Předchůdce a Křtitele Páně Jana (850); svt.mč. Therapont, ep. kyperský; mč. Celestýn; sbor volyňských svatých
8 St:Ap. ze 70ti Alfeus a Karpus; mč. Averkij a Helena; mč. Řehoř Nový; ct. Jan Hesychios
9 Čt:Svt.mč. Therapont, ep. sardijský; mč. Theodora, panna a Didimos
10 Pá:Svt. Ignatij, ep. rostovský; svt.mč. Eutichos, ep. melitinský
11 So:Mč. Theodosie, panna tyrská; bl. Jan Usťužský, pro Krista jurodivý
12 Ne:Ct. Isakij Dalmatský, vyznavač; ct. Jakub Galský
13 Po:Ap. ze 70ti Herm; mč. Hermeus; mč. Filosof Alexandrijský; mč. Mág (Žrec)
14 Út:Mč. Justin Filosof; památka Jeronýma Pražského
15 St:Vmč. Jan Sučavský; svt. Nikifor, patr. konstantinop.; mč. Konstantin Athonský
16 Čt:Mč. Lukillián a čtyři děti - Klaudius, Ipatij, Pavel, Dionýsij a Pavla
17 Pá:Svt. Mitrofan; ct. Eleazar a Nazarij; ct. Marta a Marie, sestry Lazarovy
18 So:Svt.mč. Dorothej, ep. týrský; kn. Igor Černohorský; avva Dorothej
19 Ne:Ct. Vissarion, divotvorce; ct.mč. panny Archelai, Thekla a Zuzana
20 Po:Mč. Theodot Ankýrský; svt.mč. Markellin, papež římský; mč. Valérie; mč. Zinaida
21 Út:Vmč. Theodor Stratelat; svt. Efrem, patr. antiochijský
22 St:Svt. Cyril Alexandrijský; ct. Alexandr, igumen; svt.mč. Alexandr Pruský
23 Čt:Mč. Alexandr a Antonie, panna; svt.mč. Timotej, ep. pruský; ct. Siluán Pečerský
24 Pá:Ap. Bartoloměj a Barnabáš; ct. Varnava, mč. Marie Pergamská
25 So:Ct. Onufrij Veliký; ct. Petr Athonský; ct. poustevníci Pafnutij, Timotej, Jan, Iraklemon
26 Ne:Mč. Achila; mč. Antonie; svt. Tryfil Levkosijský
27 Po:Pror. Eliseus; svt. Metoděj, patr. cařihradský
28 Út:Pror. Amos; ap. Štěpán; svt. Jóna, metrop. moskevský; kn. Lazar Srbský a všichni srbští mučedníci od jeho dnů až po dnešek (včetně nmč. Gorazda a Dositeje)
29 St:Svt. Tichon Amatunský; svt.mč. Tigrij, kněz a mč. Eutropij, čtec
30 Čt:Mč. Manuel, Savel a Izmael Perští; ct. Josef, poustevník a Pior

Červenec 2022

1 Pá:Mč. Leontij, Hypatij a Theodulos; Leontij Prozřelý, Athonita
2 So:Ap. Juda, bratr Páně; mč. Zosima, vojín; ct. Paisij Veliký; svt. Joann
3 Ne:Ct. Naum Ochridský, žák sv. Cyrila a Metoděje; svt. mč. Metoděj Patarský
4 Po:Mč. Julián z Tarsu a matka jeho; svt.mč. Tertus; ct. presbyter Julij a diakon Julián
5 Út:Svt.mč. Eusebij, ep. samosatský; mč. Zinon a Zina; Galaktion, Juliánije
6 St:Mč. Agripina; nalezení vladimírské ikony Matky Boží
7 Čt:Narození sv. Jana Křtitele a Předchůdce Páně; ct. Ivan (Jan) Český Řím 13,12- 14,4; Luk 1,5-25; 57-68; 76; 80
8 Pá:Ct.mč. Feuronie, panna; kníže Petr [David] a kněžna Fevronie [Eufrosinie]
9 So:Ct. David Soluňský; svt. Dionýsios, ep. Suzdalský ct. Jan Gótský
10 Ne:Ct. Severus, kněz; ct. Sampson, hostitel a léčitel; Řehoř Yverský
11 Po:Sv. nezištníci Kýr a Jan; ct. Sergej a German, divotvorci; Pavel, lékař
12 Út:Slavní a všechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a Pavel 2.Kor 11,21- 12,9; Mat 16,13-19
13 St:Sbor 12ti apoštolů
14 Čt:Sv. nezištníci Kosma a Damián, v Římě trpící; ct. Nikodým Svatohorec
15 Pá:Svt. Juvenalij, patr. jerusalemský; Fotij, metrop. kijevský a vší Rusi
16 So:Mč. Hyacint; bl. Joan, pro Krista jurodivý, moskevský
17 Ne:svt. Ondřej Krétský, ct. Andrej Rublev
18 Po:Ct. Athanasij Athonský; ct. Sergij Radoněžský, igumen
19 Út:Ct. Sisoj Veliký; památka Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského
20 St:Ct. Tomáš Malský; Akakij; mč. Peregrin, Lukián, Pompeus, Hesychij
21 Čt:Vmč. Prokop a s ním druhové a 12 žen; spr. Prokop, pro Krista jurodivý
22 Pá:Svt.mč. Pankrác; svt. Cyril Hortinský; mč. Andrej a Probus
23 So:Ct. Antonij Pečerský; sv. 45 mč. v Nikopolis arménském
24 Ne:Vzpomínka divu vmč. Euthimie; aprovn. Olga [Helena]
25 Po:Mč. Prokl a Hilarius; Ondřej Stratelat; spr. Veronika
26 Út:Sbor archanděla Gabriela; ct. Štěpán Savvait; Sára Libijská
27 St:Ap. ze 70ti Akila a jeho manželka Priscilla; mč. Justus
28 Čt:Sv. aprovn. veliký kníže Vladimír [Vasilij]; mč. Kiriak a Julita
29 Pá:Svtmč. Athinogen a 10 jeho učedníků; mč. Pavel a Alevtina
30 So:Vmč. Marína (Margarita); ct. Lazar a Irinarch Solovětští
31 Ne:Mč. Emilián Slovan; vmč. Athanasius; mč. Marcel, Dasius a Maron

Srpen 2022

1 Po:Ct. Makrina, sestra sv. Basila Velkého; ct. Serafím Sarovský
2 Út:Svatý slavný prorok Elijáš; spr. Áron
3 St:Pror. Ezechiel; ct. Simeon, pro Krista jurodivý a Jan, společník jeho
4 Čt:Ap.rovn. myronosice Marie z Magdaly; ct.mč. Marcela; mč. Agapij
5 Pá:Mč. Trofimus, Theofil a s nimi 13 dalších mč.; mč. Apollonius
6 So:Mč. Kristýna; mč.kn. Boris a Glěb [po sv. křtu Roman a David]
7 Ne:Zesnutí spr. Anny, matky přesv. Bohorodice
8 Po:Svt.mč. Hermolaj, Hermippus a Hermokratos, jerejové nikomedští
9 Út:Vmč. a léčitel Pantelejmon; ap.rovn.ct. Kliment, Angelár, GORAZD, Naum a Sáva, svatí pětipočetníci - učedníci sv. Cyrila a Metoděje
10 St:Ap. ze 70ti a diakoni: Prochor, Nikanor, Timon a Parmen; svt. Pitirim
11 Čt:Mč. Kalinik; mč. Serafíma, panna; mč. Theodotie a tři děti její
12 Pá:Ap. ze 70ti: Silas, Siluan, Kriskentij, Epenetus a Andronik; svt. mč. Valentýn
13 So:Spr. Josef z Arimatie; Evdokim Kappadocký
14 Ne:Sv. 7 mč. Makabejských. Vynášení svatých dřev životodárného Kříže Páně. Začátek půstu k Zesnutí přesv. Bohorodice Žid 11,33-40; Mat 10,32-40
15 Po:Prvmč. Štěpán; spr. Nikodým, Gamaliíl a syn jeho Aviv; bl. Vasil Moskevský
16 Út:Ct. Isakij, Dalmatus a Faustus; sv. žena Salome, myronosice
17 St:Sedm mč. efezských: Maximilián, Jamblich, Martinián, Jan, Dionýsij
18 Čt:Mč. Eusignij; svt.mč. Anfirius a Favius, papežové římští; Vincent, Kristýna, Irenej
19 Pá:PROMĚNĚNÍ PÁNĚ (na hoře Tábor) 2.Petr 1,10-19; Mat 17,1-9
20 So:Prvmč. Dometius Peršan a dva učedníci jeho; ct. Pimen Pečerský; Asterius
21 Ne:Svt. Emilián Vyznavač; svt. Myron Krétský, divotvorec; ct. Řehoř Sinajský
22 Po:Ap. Matěj; mč. Antonij, Julián, Jan, Jakub, Alexij, Dimitrij, Fotios
23 Út:Mč. arcidiakon Vavřinec, papež Sixtus, diakoni - Felix a Agapet; bl. Lavrentij
24 St:Mč. Zuzana, panna a s ní: Gaius - papež římský, Gabin - kněz
25 Čt:Mč. Fotios a Anikita a mnozí s nimi; svt.mč. Alexandr
26 Pá:Ct. Maxim Vyznavač; mč. Hyppolit, Ireneus, Abundios a Konkordie, římští
27 So:Pror. Micheáš; ct. Theodosij Pečerský; svt.mč. Marcel
28 Ne:ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE Filip 2,5-11; Luk 10,38-42; 11,27-28
29 Po:Přenesení obrazu Páně. Mč. Diomidius, lékař; ct. Jáchym Bulharský, poustevník
30 Út:Mč. Myron, kněz; ct. Alipij, ikonopisec pečerský; mč. Pavel a jeho sestra Juliána
31 St:Mč. Florus (Květoslav) i Laurus; svt.mč. Emilián; ct. Jan Rylský

Září 2022

1 Čt:Mč. Ondřej Stratelat a s ním 2593 mč. vojínů; mč. Timothej, Agapij a Thekla
2 Pá:Pror. Samuel; mč. Ševíř a Memnon, upálení; mč. Lukios
3 So:Ap. ze 70ti Tadeáš, mč. Vassa a děti její - Theognost, Agapios a Pistus
4 Ne:Mč. Agathonik s druhy; mč. Eulalie, panna; mč. Felix; Svt.mč. Gorazd, biskup český a moravskoslezský
5 Po:Mč. Luppus; svt.mč. Irenej (Lubomír); svt. Kallinik; svatá Alžběta
6 Út:Svt.mč. Eutychos, učedník ap. Jana; přenesení ostatků metrop. Petra Moskevského
7 St:Ap. Bartoloměj; ap. ze 70ti Titus, ep. krétský; sv. Jan Karpatský
8 Čt:Mč. Adrian a Natalij a dalších 23 mč.; mč. Adrián, syn císaře Proba
9 Pá:Ct. Pimen Veliký; svt. Liberius, papež římský; ct. mč. Kukša a Pimen Postník, pečerští
10 So:Ct. Mojžíš Muřín; sbor ctihodných otců pečerských; ct. Jov Počájevský; spr. Anna, prorokyně v chrámu jerusalemském; spr. Ezechiáš, král judský
11 Ne:Stětí hlavy Proroka, Předchůdce a Křtitele Páně Jana; mč. Anastasij Bulhar Den postní (bez ryby) - Památka všech pravoslavných vojáků padlých v poli Skut 13,25-32; Mar 6,14-30
12 Po:Svt. Alexandr, Jan Postník a Pavel Nový; kníže Alexandr Něvský
13 Út:Svt.mč. Cyprián, ep. kartagenský; svt. Gennadij, patriarcha konstantinop.
14 St:Začátek nového církevního roku (7507 od stvoření světa). Ct. Simeon Sloupník a jeho matka Marta; spr. Jozue Navin; mč. 40 žen postnic a mč. diakon Ammun Kol 3,12-16; Mat 11,27-30
15 Čt:Mč. Mamant; ct. Antonij Prvozakladatel a Theodosij Pečerští; svt. Jan Postník
16 Pá:Svt.mč. Antimos, ep. nikomedský a diakon Theofil, Dorothej, Mardonij
17 So:Sv. Bohavidoucí pror. Mojžíš; svt. mč. Vavilos a Christodula a tři její děti; svt.mč. Gorazd, biskup český a moravskoslezský (dle nového kalend.)
18 Ne:Pror. Zachariáš a spr. Alžběta; mč. Iriada
19 Po:Vzpomínání divu archanděla Michaela; mč. Evdoksij, Romilus, Zinon
20 Út:Mč. Sozont; ap. ze 70ti Ebodos a Onisiforos; svt. Jan Novgorodský
21 St:NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE Filip 2,5-11; Luk 10,38-42; 11,27-28
22 Čt:Spr. rodiče Jáchym a Anna; mč. Severián a Chariton; ct. Josef Volokolamský
23 Pá:Mč. Minodora, Mitrodora a Nimfodora; ap. ze 70ti: Apellus, Lukius a Kliment
24 So:Ct. Theodora Alexandrijská; ct. Sergej a Herman valaámští divotvorci; mč. Ia a 9000
25 Ne:Svt.mč. Autonomij, ep. italský; svt.mč. Kornutos, ep. nikomedský
26 Po:Svt.mč. Kornelius, setník; svt.mč. Julián, presbyter; vmč. Ketabana, carevna
27 Út:POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ. Zesnutí Jana Zlatoústého. Den postní; povoleno víno a olej, ale bez ryby 1.Kor 1,18-24; Jan 19,6-11; 13-20; 25-28; 30-35
28 St:Vmč. Nikita; svt.mč. Filius a dal.; mč. Theodot, Askliad a Maxim; mč. Jan Krétský
29 Čt:Vmč. Euthimie Všechvalná; mč. Ludmila, kněžna česká; ct. Prokop, igumen monastýru sázavského; mč. Sebastiána; mč. Melitina; mč. Viktor a Sosthenos
30 Pá:Mč. sestry - Věra (Víra), Naděžda a Ljuba (Libuše) a matka jejich Sofie (Žofie)

Říjen 2022

1 So:Ct. Eumenius, ep. Hortinský; mč. Ariadna, Sofie a Irína; svt. Arkadij Novgorodský
2 Ne:Mč. Trofimus, Savvatij a Dorimedont; mč. Zosima, poustevník; kn. Igor Černigovský
3 Po:Vmč. Eustatij Plakida a jeho rodina; mč. Michail, kníže černigovský; ct. mč. Hilarion
4 Út:Ap. ze 70ti Kodratus; svt.mč. Ipatij, ep. efezský a Andrej, presbyter
5 St:Pror. Jonáš; svt.mč. Foka Synopský; ct. Kosmas Zografský; 26 ct.mč. zografských
6 Čt:Početí Předchůdce a Křtitele Páně Jana. Ct. ženy Xantippa a Polixenie
7 Pá:Prvmč. Thekla, ap.rovn.; ct. Korpius Palestýnský; sv. Štěpán [Šimon] Srbský
8 So:Zesnutí ct. Sergeje Radoněžského, divotvorce; ct. Eufrosínije; ct. mč. Pafnutij
9 Ne:Zesnutí sv. apoštola a evangelisty Jana Theologa; spr. Gedeon, soudce israelský
10 Po:Mč. Kallistratos a družina; ap. ze 70ti: Marek, Aristarchos a Zina; mč. Gajána
11 Út:Sv. mč. Václav, kníže český; ct. Chariton Vyznavač; pror. Báruch
12 St:Ct. Kiriak, poustevník; mč. Petronie; ct. Theofan Milostivý
13 Čt:Svt.mč. Řehoř, ep. a osvětitel Velké Arménie; svt. Michal Kijevský
14 Pá:Záštita přesvaté Bohorodice. Ap. ze 70ti Ananiáš; ct. Roman Sladkopěvec Žid 9,1-7; Luk 10,38-42; 11,27-28
15 So:Svt.mč. Kyprián a mč. Justýna; bl. Ondřej, pro Krista jurodivý
16 Ne:Svt.mč. Dionýsios Areopagitský, ep. athénský; Rustikos, presbyter a d. Jelevferij
17 Po:Svt.mč. Jerotheos, ep. athénský; sv. Damara; mč. Dominika, Veronika a Prosdokie
18 Út:Mč. Charitýna; svt. Petr, Alexej, Jona, Filip, Hermogen Moskevští, divotvorci
19 St:Sv. ap. Tomáš; ct.mč. Makários Athonský
20 Čt:Mč. Sergej a Bakchus; mč. Julián, presbyter a Kesarij, diakon
21 Pá:Sv. Petronie (Petronilla); ct. Pelagie; ct. Trifon, archimandr.; ct. Dositej
22 So:Ap. Jakub Alfeus; spr. Abraham, praotec a Lot
23 Ne:Mč. Eulampios a Eulampie; sbor ctihodných optinských starců: Lva, Makárije, Ambrosije, Mojžíše, Antonije, Ilariona, Isakije, Anatolije a dal.; 26 ct. mč. zografských
24 Po:Ap. ze 70ti Filip (ze sedmi diakonů); ct. Theofan, vyznavač; sv. Viktorína
25 Út:Mč. Probus, Tarachos a Andronik; ct. Kosma, ep. maiumský; mč. Štěpánka
26 St:Mč. Karpus a Papilas, Agathodor a Agathonika; ct. Benjamín Pečerský
27 Čt:Mč. Nazárij a dal.; ct. Paraskeva Srbská; mč. Silván, presb. gazský; svt.mč. Ignatij
28 Pá:Ct. Euthimij Nový, Soluňský; ct.mč. Lukián, presb. antiochijský; sv. kníže Rostislav Velkomoravský (dle starého kalend.)
29 So:Mč. Longin; ct. Malus, poustevník; mč. Leontij, Dometij, Terentij, Domnin
30 Ne:Pror. Ozeáš; ct.mč. Ondřej Krétský; mč. nezištníci Kosma a Damián
31 Po:Sv. ap. evangelista Lukáš; mč. Marín; ct. Julián, poustevník mezopotámský

Listopad 2022

1 Út:Sv. spr. Jan Kronštadtský, divotvorce; pror. Joel; ct. Jan Rylský
2 St:Vmč. Artemie; ct. Gerasim Athonita
3 Čt:Ct. Hilarion Veliký; mč. Jan Peloponéský; svt. Ilarion Kyjevský; ct. Ilarij Pečerský
4 Pá:Ap. rovn. Averkios, ep. jerapolský, divotvorec; mč. 7 dětí efezských; ct. Lot Egyptský
5 So:Ap. Jakub, bratr Páně; svt. Ignatios, patr. cařihradský
6 Ne:Mč. Arethos a s ním 4299 mč.; ct. Aretha, Sisoj a Theofil, zátvorníci pečerští
7 Po:Mč. Markián a Martirij, notáři konstantinop.; mč. Anastasij; spr. Tabita (Dorka)
8 Út:Vmč. slavný Dimitrij Soluňský; mč. Luppus; ct.mč. Josef Athonský
9 St:Mč. Nestor Soluňský; ct. Nestor, letopisec pečerský; mč. Valentýna
10 Čt:Vmč. Paraskeva (nazývaná Pátek); ct. Jov, igumen počájevský; sv. kníže Rostislav Velkomoravský (dle nového kalend.); svt. mč. Kiriakos, patriarcha jerusalemský
11 Pá:Ct.mč. Anastasie Římanka; ct. Abrahám a bl. Marie; ct. Abrahám Pečerský
12 So:Svt.mč. Zenobios Egejský a mč. Zenobie; ap. ze 70ti: Tertus; Markus, Justus
13 Ne:Ap. ze 70ti: Stachus, Amplius, Urvanus, Narcis, Appelus a Aristobulos; ct. Spiridon
14 Po:Sv. nezištníci a divotvorci Kosma a Damián Asijští a jejich matka Theodotia
15 Út:Mč. Akindin, Pigasij, Athonij, Elpidifor, Anempodist a s nimi 7000 umučených
16 St:Mč. ep. Akepsimos, presb. Josef a diakon Aithalos; mč. Perpetua, Diktorína, Fótýnie
17 Čt:Ct. Joannikos Veliký; svt.mč. Nikandros, ep. myrský a presb. Hermos; ct. Merkurij
18 Pá:Mč. Galaktion a Epistimie; ap. ze 70ti: Patrob, Linus, Herm, Gaij, Filolog; svt. Jóna
19 So:Svt. Pavel Vyznavač, patr. konstantinop.; ct. Barlaam Chutynský; mč. Viktor
20 Ne:Mč. 33 melitinských: Jeron, Hesychij, Nikandros, Athanasij, Mamanstos, Valerián
21 Po:Sbor archanděla Michaela a dal. nebeských mocností beztělesných; archandělů: Gabriela, Rafaela, Uriela, Salafaela, Jehudiela, Barachiela a Jeremiela.
22 Út:Mč. Onisifor a Porfýrij; ct. Matrona Cařihradská; ct. Theoktista; ct. Jan Kolovos; ct. Simeon Metafrast; svt. Nektarios Aiginský (metropolita pentapolský)
23 St:Ap. ze 70ti: Erastos, Olympos, Rodion, Sosipatros, Kvartos a Tertos; mč. Kalliop
24 Čt:Mč. Mína, Viktor, Vikentij a Stefanida; ct. Theodor Studita, vyznavač; bl. Maxim
25 Pá:Svt. Jan Milosrdný, papež alexandrijský; pror. Achiáš; ct. Nil Myrotočivý
26 So:Svt. Jan Zlatoústý, archep. konstantinopolský
27 Ne:Sv. ap. Filip; svt. Řehoř Palama, archep. soluňský; spr. císaři Justinián a Theodora
28 Po:Mč. a vyzn. Gurios a Samon; ct. Paisij Veličkovský; ct. Herman Aljašský Začátek půstu k Narození Ježíše Krista
29 Út:Ap. ev. Matouš; spr. Thulbian, kníže ethiopský [Matouš]
30 St:Svt. Řehoř, divotvorce neocesarijský; ct. Nikon Radoněžský; ct. Lazar Ikonopisec

Prosinec 2022

1 Čt:Mč. Platon Ankýrský a svt.mč. Roman, diakon; ct. mč. Anastasij Nový
2 Pá:Pror. Abdiáš; mč. Barlaam; ct. Varlaam, prvý igumen pečerský
3 So:Ct. Řehoř Dekapolský; svt. Proklus, archep. konstantinop.; mč. Eustathij, Anatolij
4 Ne:UVEDENÍ DO CHRÁMU PŘESVATÉ BOHORODICE Žid 9,1-7; Luk 10,38-42; 11,27-28
5 Po:Sv.ap. Filemon, Archipos a mč. ap.rovn. Apthie; mč. Cecílie; svt. Kliment Ochridský
6 Út:Svt. Amfilochios, ep. ikonejský; sv. kn. Alexandr Něvský [Alexej]
7 St:Vmč. Kateřina; vmč. Merkurios; mč. Augustýnie; mč. Porfýrios Stratelat
8 Čt:Svt.mč. Kliment, papež římský a Petr, papež alexandrijský; ct. Petr Mlčenlivec
9 Pá:Ct. Alipios, sloupník; Innokentij Irkutský; ct. Jakub Osamělý; mč. Řehoř Chiotský
10 So:Vmč. Jákob Peršan; ct. Palladij Soluňský; ct.mč. 17 monachů v Indii
11 Ne:Ct.mč. vyzn. Štěpán Nový; mč. Irinarchos (Miroslav) a s ním 7 žen
12 Po:Mč. Paramon a s ním 370 dalších; mč. Filumen Ankýrský; ct. Akakios Sinajský
13 Út:Sv. ap. Ondřej Prvozvaný; svt. Frumentos, archep. indický
14 St:Pror. Nahum; ct. Filaret (Dobromil) Milosrdný
15 Čt:Pror. Habakuk; ct. Athanasij, zátvornik pečerský; sv. Štěpán - Uroš, král srbský
16 Pá:Pror. Sofoniáš; svt.mč. Theodor, archiep. alexandrijský; mč. Angelos
17 So:Vmč. Barbora a mč. Juliána; ct. Jan Damaskin; svt. Gennadij Novgorodský
18 Ne:Ct. Sávva Osvícený; ct. Karpion a Zachriáš, Egypťané; ct. Nektarij Bulharský
19 Po:Svt. Mikuláš, archep. Myr Licejských, divotvorce; svt. Maxim Kyjevský
20 Út:Svt. Ambrož, ep. milánský; ct. Antonij Sijský; ct. Nil Stolbenský
21 St:Ct. Patapij; ap. ze 70ti: Sosfen, Apollos, Kefas, Tichikos, Epafroditos, Kesar Onisiforos
22 Čt:Početí přesvaté Bohorodice ve sv. Anně. Pror. Anna, matka pror. Samuele
23 Pá:Mč. Mínas, Hermogenes a Eugrafos; bl. Jan, král srbský a bl. Štěpán a Angelina
24 So:Ct. Daniel Sloupník; ct. Nikon Vyschlý Pečerský; ct. Lukáš Sloupník
25 Ne:Svt. Spiridon Divotvorce, ep. trimituntský; mč. Petr Aleut; ct. Herman Aljašský
26 Po:Mč. Lucie; mč. Eustratij, Auksentij, Evžen, Mardarij a Orest; ct. Arsenios
27 Út:Mč. Thirs, Levkij a Kallinik; mč. Filemon, Apollonius, Arián a Theotichos Alexandrij
28 St:Svt.mč. Jelevferij Ilirijský, matka jeho mč. Anthie a mč. Korib; mč. d. Zuzana [Jana]
29 Čt:Pror. Aggeus; mč. Marín Říman; mč. Ambrosij a Oseáš
30 Pá:Pror. Daniel a tři mládenci - Ananiáš, Azariáš a Misail; ct. Daniel [Štěpán] Vyznavač
31 So:Mč. Sebastián a družina jeho: Nikostratos, Zoja, Kastorius, Trankvillos; sv. Sofie