Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenčina čeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Čínský kalendář 2024 - Drak


Šedesátiletý cyklus

V staré Číně se měsíc skládal ze tří dekád nazvaných sün. Jedna dekáda se skládala z deseti dnů zvaných také nebeské kmeny: ťia, ji, ping, ting, wu, ťi, keng, sin, žen, kuej.

Jeden rok měl jako u nás 12 měsíců. Taktéž měli své znaky, takzvané pozemské větvy: c', čchou, jin, mao, čchen, s', wu, wej, šen, jou, sü, chaj. Každá větev byla pojmenováná ještě po nějakém zvířeti. Tady jsou podle pořadí: potkan (šu), vůl (niou), tiger (chu), zajíc (tchu), drak (lung), had (še), kůň (ma), beran (jang), opice (chou), kohout (ťi), pes (čchüan) a nakonec prase (ču).

Jak Číňané označovali letopočet? Na to jim sloužili již zmíněné cykly: nebeské kmeny a pozemské větve. Oba cykly byly vsaděné do tabulky nazvané tabulka cyklických znaků, která obsahovala přesně 60 let. Za prvý rok tohoto 60-letého cyklu se považuje rok potkana, který odpovídá podle našeho řehořského kalendáře na rok 2637 pr.n.l. V roku 1984 začal osmdesáty osmý cyklus.

Jaký kalendář se užíva v Číne dnes? Řehořský kalendář byl zaveden už v roku 1911, ale do praxe se dostal až v roku 1949. No i tak se ještě dnes můžete potkat s historickým datovaním v některých novinách.

Tabulka cyklických znaků

nebeské kmeny
mu
dřevo
chuo
oheň
tchu
země
ľin
kov
šuej
voda
ťia ji ping ting wu ťi keng sin žen kuej
z
e
m
s
k
é

v
ě
t
v
y
Potkanc' 113253749
Vůlčchou 214263850
Tygrjin 513152739
Zajícmao 524162840
Drakčchen 415351729
Hads' 425461830
Kůňwu 314355719
Beranwej 324456820
Opicešen 213345579
Kohoutjou 2234465810
Pes 1123354759
Prasechaj 1224364860