Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenčina čeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Mayský kalendár - Viac informácií


Haab - rok o 365 dňoch

Mayovia zo začiatku používali rok dlhý 360 dní. Časom prišli na to, že musia svoj kalendár upraviť. Rozšírili ho o 5 dní, ktoré nazývali nešťastnými dňami - xma kaba kin. Tento rok mal 18 mesiacov po 20 dňoch. Dokopy 360 dní ako pôvodný kalendár plus 5 nešťastných dní, ktoré tvorili doplnkový mesiac, sa nazýva haab.

Tu sú názvy mayských mesiacov v poradí: Pop (0), Uo (1), Zip (2), Zotz (3), Tzec (4), Xul (5), Yaxkin (6), Mol (7), Chen (8), Yax (9), Zac (10), Ceh (11), Mac (12), Kankin (13), Muan (14), Pax (15), Kayab (16), Cumhu (17), Uayeb (18). Uayeb bol doplnkový mesiac s piatimi dňami.

Mayovia používali aj týždne. Jeden týždeň bol rovnako dlhý ako mesiac, len začínal v iný deň. Každý deň v týždni mal svoje vlastné meno a každý deň v mesiaci mal svoje vlastné číslo. Číslo dňa zostávalo rovnaké, menil sa však názov dňa, čo bolo spôsobené práve 5-dňovým doplnkovým mesiacom.

Názvy jednotlivých dní boli previazané s udalosťami ľudského života od narodenia až po smrť. Prvým dňom bol poriadok, neskôr nasledoval úspech, prekonanie problémov, pokročilý vek, vojna a smrť. Posledným dňom bolo slnko. Dá sa predpokladať, že Mayovia chceli názvami dní vyjadriť filozofickú koncepciu života. Počet dní v mesiaci a v týždni - 20 tiež nie je vybraných náhodne. Je to odvodené od počtu prstov na rukách a nohách. Význam tohoto čísla značí niečo úplné, dokonalé.

Mayské názvy dní: Akbal (0), Kan (1), Chicchan (2), Cimi (3), Manik (4), Lamat (5), Muluc (6), Oc (7), Chuen (8), Eb (9), Ben (10), Ix (11), Men (12), Cib (13), Caban (14), Eznab (15), Cauac (16), Ahau (17), Imix (18), Ik (19).

Číslovanie dňov v kalendári začínalo nulou a nie jednotkou. Čiže prvý bol nultý deň a posledný bol deväťnásty deň. Mayovia používali na rozdiel od nás dvadsiatkovú číselnú sústavu. Pre zápis mayských čísel používame arabské číslice oddelené bodkou. Napríklad 3.2.4 je 1244 = 3 x 400 + 2 x 20 + 4.

Počet dní v mesiaci 20 je deliteľný počtom dní doplnkového mesiaca 5 bezo zvyšku. Ďalej vieme, že mená dní idú stále za sebou, teda ak rok končí piatym dňom mesiaca Uayeb a je ním Manik, tak prvým dňom nového roku a zároveň prvým dňom mesiaca Pop bude deň s názvom Lamat. Z toho potom vyplýva, že mesiace mohli začínať len jedným z týchto štyroch dní v týždni: Akbal, Lamat, Ben alebo Eznab.

Ak by sme porovnali náš kalendár a mayský kalendár, tak sú si podobné, rozdiely sú len v počtoch dní mesiacov a týždňov a v prestupnom roku, ktorý používame my a má o jeden deň naviac. Ukážme si príklad: Chicchan 2. Pop by mohla byť naša streda tretieho januára. Nasledujúci deň by sme označili ako Cimi 3. Pop...

Aby to nebolo tak jednoduché, Mayovia zaviedli ešte tretí spôsob označovania dní v roku. Boli to akési týždne o 13 dňoch, označované číslami od 1 po 13. Predchádzajúci príklad by potom vyzeral nasledovne: 5. Chicchan 2. Pop by bol piaty deň menom Chicchan tretieho (nezabúdajme, že prvý deň označovali nulou) dňa mesiaca Pop.

Ako už vieme, mayský rok mal 365 dní. Pretože 13 x 28 je 364 dní, 13-denné týždne sa v roku opakovali 28 krát a jeden deň sa musel vziať z týždňa nasledujúceho roku. Čiže prvý a posledný deň v roku začínal rovnakým číslom podľa 13-denného týždňa (nultý Pop mal to isté číslo ako posledný Uayeb). Tento spôsob umožnil číslovať roky nie letopočtami ako u nás, ale číslami a názvami dňov v týždni. Prvým rokom by bol 1. Akbal 0. Pop, druhým rokom 2. Lamat 0. Pop, 3. Ben 0. Pop,... Po 52 (13 x 4 - 13 denný číselný týždeň a 4 možné názvy dni, ktorými môže začať 20 denný týždeň) rokoch sa celý cyklus zopakuje a začne sa znovu od 1. Akbalu 0. Popu. Na vyjadrenie roku potom stačilo zobrať prvé dva údaje, to jest číselný a menný názov týždňa. Vzhľadom na jeden ľudský život to vtedy stačilo.

Dlhý počet - rok o 360 dňoch

Dlhý počet sa používal prevažne na zaznamenávanie historických udalostí. Pozostával z 360 denného roku. Vyjadrenie dátumu ku konkrétnemu dňu sa potom skladalo z počtu dní, ktoré uplynuli od začiatku počítania dní a z haabu, ktoré sme si už vysvetlili. Počet dní sa počítal na základe nasledovných dĺžkových mier: kin (1 deň), unial (20 dní), tun (360 dní), katun (7200 dní), baktun (144000 dní), piktun (2880000 dní),... Dátum sa potom píše nasledovne: 9. 14. 0. 0. 0. 6. Ahau 13. Muan. 9 x 144000 + 14 x 7200 = 1396800 dní, to jest 3824 rokov a po prepočte na náš letopočet je to rok 711 n.l. Začiatok datovania vychádza na 13. august 3114 pr.n.l.

Tzolkin - 260 dňové obdobie

Mayovia zaviedli alternatívu ku haabu nazývanú tzolkin. Tzolkin bolo obdobie o 260 dňoch, do ktorého sa bez zvyšku zmestia 13 denné týždne aj 20 denné týždne s menami. Každý deň tzolkinu označený číslom a menom týždňa sa opakuje raz za 260 dní a každý deň haabu označený číslom dňa mesiaca a názvom mesiaca sa opakuje raz za 365 dní roku. Celkový dátum sa vyskytuje raz za 52 rokov, čo predstavuje 52 haabov alebo 73 tzolkinov a to práve vytvára harmóniu mayského kalendára. Akékoľvek zavedenie prestupných rokov by ju narušilo. Aj keď Mayovia vyrátali dĺžku slnečného roku na 365,242 dňa, nevzdali sa svojho harmonického kalendára.