Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenčina čeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Francúzsky revolučný kalendár 2018


Francúzsky revolučný kalendár: Viac informácií

Január 2018

1 Po:du Primidi: 11. Nivôse 226
2 Ut:du Duodi: 12. Nivôse 226
3 St:du Tridi: 13. Nivôse 226
4 Št:du Quartidi: 14. Nivôse 226
5 Pi:du Quintidi: 15. Nivôse 226
6 So:du Sextidi: 16. Nivôse 226
7 Ne:du Septidi: 17. Nivôse 226
8 Po:du Octidi: 18. Nivôse 226
9 Ut:du Nonidi: 19. Nivôse 226
10 St:du Décadi: 20. Nivôse 226
11 Št:du Primidi: 21. Nivôse 226
12 Pi:du Duodi: 22. Nivôse 226
13 So:du Tridi: 23. Nivôse 226
14 Ne:du Quartidi: 24. Nivôse 226
15 Po:du Quintidi: 25. Nivôse 226
16 Ut:du Sextidi: 26. Nivôse 226
17 St:du Septidi: 27. Nivôse 226
18 Št:du Octidi: 28. Nivôse 226
19 Pi:du Nonidi: 29. Nivôse 226
20 So:du Décadi: 30. Nivôse 226
21 Ne:du Primidi: 1. Pluviôse 226
22 Po:du Duodi: 2. Pluviôse 226
23 Ut:du Tridi: 3. Pluviôse 226
24 St:du Quartidi: 4. Pluviôse 226
25 Št:du Quintidi: 5. Pluviôse 226
26 Pi:du Sextidi: 6. Pluviôse 226
27 So:du Septidi: 7. Pluviôse 226
28 Ne:du Octidi: 8. Pluviôse 226
29 Po:du Nonidi: 9. Pluviôse 226
30 Ut:du Décadi: 10. Pluviôse 226
31 St:du Primidi: 11. Pluviôse 226

Február 2018

1 Št:du Duodi: 12. Pluviôse 226
2 Pi:du Tridi: 13. Pluviôse 226
3 So:du Quartidi: 14. Pluviôse 226
4 Ne:du Quintidi: 15. Pluviôse 226
5 Po:du Sextidi: 16. Pluviôse 226
6 Ut:du Septidi: 17. Pluviôse 226
7 St:du Octidi: 18. Pluviôse 226
8 Št:du Nonidi: 19. Pluviôse 226
9 Pi:du Décadi: 20. Pluviôse 226
10 So:du Primidi: 21. Pluviôse 226
11 Ne:du Duodi: 22. Pluviôse 226
12 Po:du Tridi: 23. Pluviôse 226
13 Ut:du Quartidi: 24. Pluviôse 226
14 St:du Quintidi: 25. Pluviôse 226
15 Št:du Sextidi: 26. Pluviôse 226
16 Pi:du Septidi: 27. Pluviôse 226
17 So:du Octidi: 28. Pluviôse 226
18 Ne:du Nonidi: 29. Pluviôse 226
19 Po:du Décadi: 30. Pluviôse 226
20 Ut:du Primidi: 1. Ventôse 226
21 St:du Duodi: 2. Ventôse 226
22 Št:du Tridi: 3. Ventôse 226
23 Pi:du Quartidi: 4. Ventôse 226
24 So:du Quintidi: 5. Ventôse 226
25 Ne:du Sextidi: 6. Ventôse 226
26 Po:du Septidi: 7. Ventôse 226
27 Ut:du Octidi: 8. Ventôse 226
28 St:du Nonidi: 9. Ventôse 226

Marec 2018

1 Št:du Décadi: 10. Ventôse 226
2 Pi:du Primidi: 11. Ventôse 226
3 So:du Duodi: 12. Ventôse 226
4 Ne:du Tridi: 13. Ventôse 226
5 Po:du Quartidi: 14. Ventôse 226
6 Ut:du Quintidi: 15. Ventôse 226
7 St:du Sextidi: 16. Ventôse 226
8 Št:du Septidi: 17. Ventôse 226
9 Pi:du Octidi: 18. Ventôse 226
10 So:du Nonidi: 19. Ventôse 226
11 Ne:du Décadi: 20. Ventôse 226
12 Po:du Primidi: 21. Ventôse 226
13 Ut:du Duodi: 22. Ventôse 226
14 St:du Tridi: 23. Ventôse 226
15 Št:du Quartidi: 24. Ventôse 226
16 Pi:du Quintidi: 25. Ventôse 226
17 So:du Sextidi: 26. Ventôse 226
18 Ne:du Septidi: 27. Ventôse 226
19 Po:du Octidi: 28. Ventôse 226
20 Ut:du Nonidi: 29. Ventôse 226
21 St:du Décadi: 30. Ventôse 226
22 Št:du Primidi: 1. Germinal 226
23 Pi:du Duodi: 2. Germinal 226
24 So:du Tridi: 3. Germinal 226
25 Ne:du Quartidi: 4. Germinal 226
26 Po:du Quintidi: 5. Germinal 226
27 Ut:du Sextidi: 6. Germinal 226
28 St:du Septidi: 7. Germinal 226
29 Št:du Octidi: 8. Germinal 226
30 Pi:du Nonidi: 9. Germinal 226
31 So:du Décadi: 10. Germinal 226

Apríl 2018

1 Ne:du Primidi: 11. Germinal 226
2 Po:du Duodi: 12. Germinal 226
3 Ut:du Tridi: 13. Germinal 226
4 St:du Quartidi: 14. Germinal 226
5 Št:du Quintidi: 15. Germinal 226
6 Pi:du Sextidi: 16. Germinal 226
7 So:du Septidi: 17. Germinal 226
8 Ne:du Octidi: 18. Germinal 226
9 Po:du Nonidi: 19. Germinal 226
10 Ut:du Décadi: 20. Germinal 226
11 St:du Primidi: 21. Germinal 226
12 Št:du Duodi: 22. Germinal 226
13 Pi:du Tridi: 23. Germinal 226
14 So:du Quartidi: 24. Germinal 226
15 Ne:du Quintidi: 25. Germinal 226
16 Po:du Sextidi: 26. Germinal 226
17 Ut:du Septidi: 27. Germinal 226
18 St:du Octidi: 28. Germinal 226
19 Št:du Nonidi: 29. Germinal 226
20 Pi:du Décadi: 30. Germinal 226
21 So:du Primidi: 1. Floréal 226
22 Ne:du Duodi: 2. Floréal 226
23 Po:du Tridi: 3. Floréal 226
24 Ut:du Quartidi: 4. Floréal 226
25 St:du Quintidi: 5. Floréal 226
26 Št:du Sextidi: 6. Floréal 226
27 Pi:du Septidi: 7. Floréal 226
28 So:du Octidi: 8. Floréal 226
29 Ne:du Nonidi: 9. Floréal 226
30 Po:du Décadi: 10. Floréal 226

Máj 2018

1 Ut:du Primidi: 11. Floréal 226
2 St:du Duodi: 12. Floréal 226
3 Št:du Tridi: 13. Floréal 226
4 Pi:du Quartidi: 14. Floréal 226
5 So:du Quintidi: 15. Floréal 226
6 Ne:du Sextidi: 16. Floréal 226
7 Po:du Septidi: 17. Floréal 226
8 Ut:du Octidi: 18. Floréal 226
9 St:du Nonidi: 19. Floréal 226
10 Št:du Décadi: 20. Floréal 226
11 Pi:du Primidi: 21. Floréal 226
12 So:du Duodi: 22. Floréal 226
13 Ne:du Tridi: 23. Floréal 226
14 Po:du Quartidi: 24. Floréal 226
15 Ut:du Quintidi: 25. Floréal 226
16 St:du Sextidi: 26. Floréal 226
17 Št:du Septidi: 27. Floréal 226
18 Pi:du Octidi: 28. Floréal 226
19 So:du Nonidi: 29. Floréal 226
20 Ne:du Décadi: 30. Floréal 226
21 Po:du Primidi: 1. Prairial 226
22 Ut:du Duodi: 2. Prairial 226
23 St:du Tridi: 3. Prairial 226
24 Št:du Quartidi: 4. Prairial 226
25 Pi:du Quintidi: 5. Prairial 226
26 So:du Sextidi: 6. Prairial 226
27 Ne:du Septidi: 7. Prairial 226
28 Po:du Octidi: 8. Prairial 226
29 Ut:du Nonidi: 9. Prairial 226
30 St:du Décadi: 10. Prairial 226
31 Št:du Primidi: 11. Prairial 226

Jún 2018

1 Pi:du Duodi: 12. Prairial 226
2 So:du Tridi: 13. Prairial 226
3 Ne:du Quartidi: 14. Prairial 226
4 Po:du Quintidi: 15. Prairial 226
5 Ut:du Sextidi: 16. Prairial 226
6 St:du Septidi: 17. Prairial 226
7 Št:du Octidi: 18. Prairial 226
8 Pi:du Nonidi: 19. Prairial 226
9 So:du Décadi: 20. Prairial 226
10 Ne:du Primidi: 21. Prairial 226
11 Po:du Duodi: 22. Prairial 226
12 Ut:du Tridi: 23. Prairial 226
13 St:du Quartidi: 24. Prairial 226
14 Št:du Quintidi: 25. Prairial 226
15 Pi:du Sextidi: 26. Prairial 226
16 So:du Septidi: 27. Prairial 226
17 Ne:du Octidi: 28. Prairial 226
18 Po:du Nonidi: 29. Prairial 226
19 Ut:du Décadi: 30. Prairial 226
20 St:du Primidi: 1. Messidor 226
21 Št:du Duodi: 2. Messidor 226
22 Pi:du Tridi: 3. Messidor 226
23 So:du Quartidi: 4. Messidor 226
24 Ne:du Quintidi: 5. Messidor 226
25 Po:du Sextidi: 6. Messidor 226
26 Ut:du Septidi: 7. Messidor 226
27 St:du Octidi: 8. Messidor 226
28 Št:du Nonidi: 9. Messidor 226
29 Pi:du Décadi: 10. Messidor 226
30 So:du Primidi: 11. Messidor 226

Júl 2018

1 Ne:du Duodi: 12. Messidor 226
2 Po:du Tridi: 13. Messidor 226
3 Ut:du Quartidi: 14. Messidor 226
4 St:du Quintidi: 15. Messidor 226
5 Št:du Sextidi: 16. Messidor 226
6 Pi:du Septidi: 17. Messidor 226
7 So:du Octidi: 18. Messidor 226
8 Ne:du Nonidi: 19. Messidor 226
9 Po:du Décadi: 20. Messidor 226
10 Ut:du Primidi: 21. Messidor 226
11 St:du Duodi: 22. Messidor 226
12 Št:du Tridi: 23. Messidor 226
13 Pi:du Quartidi: 24. Messidor 226
14 So:du Quintidi: 25. Messidor 226
15 Ne:du Sextidi: 26. Messidor 226
16 Po:du Septidi: 27. Messidor 226
17 Ut:du Octidi: 28. Messidor 226
18 St:du Nonidi: 29. Messidor 226
19 Št:du Décadi: 30. Messidor 226
20 Pi:du Primidi: 1. Thermidor 226
21 So:du Duodi: 2. Thermidor 226
22 Ne:du Tridi: 3. Thermidor 226
23 Po:du Quartidi: 4. Thermidor 226
24 Ut:du Quintidi: 5. Thermidor 226
25 St:du Sextidi: 6. Thermidor 226
26 Št:du Septidi: 7. Thermidor 226
27 Pi:du Octidi: 8. Thermidor 226
28 So:du Nonidi: 9. Thermidor 226
29 Ne:du Décadi: 10. Thermidor 226
30 Po:du Primidi: 11. Thermidor 226
31 Ut:du Duodi: 12. Thermidor 226

August 2018

1 St:du Tridi: 13. Thermidor 226
2 Št:du Quartidi: 14. Thermidor 226
3 Pi:du Quintidi: 15. Thermidor 226
4 So:du Sextidi: 16. Thermidor 226
5 Ne:du Septidi: 17. Thermidor 226
6 Po:du Octidi: 18. Thermidor 226
7 Ut:du Nonidi: 19. Thermidor 226
8 St:du Décadi: 20. Thermidor 226
9 Št:du Primidi: 21. Thermidor 226
10 Pi:du Duodi: 22. Thermidor 226
11 So:du Tridi: 23. Thermidor 226
12 Ne:du Quartidi: 24. Thermidor 226
13 Po:du Quintidi: 25. Thermidor 226
14 Ut:du Sextidi: 26. Thermidor 226
15 St:du Septidi: 27. Thermidor 226
16 Št:du Octidi: 28. Thermidor 226
17 Pi:du Nonidi: 29. Thermidor 226
18 So:du Décadi: 30. Thermidor 226
19 Ne:du Primidi: 1. Fructidor 226
20 Po:du Duodi: 2. Fructidor 226
21 Ut:du Tridi: 3. Fructidor 226
22 St:du Quartidi: 4. Fructidor 226
23 Št:du Quintidi: 5. Fructidor 226
24 Pi:du Sextidi: 6. Fructidor 226
25 So:du Septidi: 7. Fructidor 226
26 Ne:du Octidi: 8. Fructidor 226
27 Po:du Nonidi: 9. Fructidor 226
28 Ut:du Décadi: 10. Fructidor 226
29 St:du Primidi: 11. Fructidor 226
30 Št:du Duodi: 12. Fructidor 226
31 Pi:du Tridi: 13. Fructidor 226

September 2018

1 So:du Quartidi: 14. Fructidor 226
2 Ne:du Quintidi: 15. Fructidor 226
3 Po:du Sextidi: 16. Fructidor 226
4 Ut:du Septidi: 17. Fructidor 226
5 St:du Octidi: 18. Fructidor 226
6 Št:du Nonidi: 19. Fructidor 226
7 Pi:du Décadi: 20. Fructidor 226
8 So:du Primidi: 21. Fructidor 226
9 Ne:du Duodi: 22. Fructidor 226
10 Po:du Tridi: 23. Fructidor 226
11 Ut:du Quartidi: 24. Fructidor 226
12 St:du Quintidi: 25. Fructidor 226
13 Št:du Sextidi: 26. Fructidor 226
14 Pi:du Septidi: 27. Fructidor 226
15 So:du Octidi: 28. Fructidor 226
16 Ne:du Nonidi: 29. Fructidor 226
17 Po:du Décadi: 30. Fructidor 226
18 Ut:du Primidi: 1. Sansculottides 226
19 St:du Duodi: 2. Sansculottides 226
20 Št:du Tridi: 3. Sansculottides 226
21 Pi:du Quartidi: 4. Sansculottides 226
22 So:du Quintidi: 5. Sansculottides 226
23 Ne:du Primidi: 1. Vendémiaire 227
24 Po:du Duodi: 2. Vendémiaire 227
25 Ut:du Tridi: 3. Vendémiaire 227
26 St:du Quartidi: 4. Vendémiaire 227
27 Št:du Quintidi: 5. Vendémiaire 227
28 Pi:du Sextidi: 6. Vendémiaire 227
29 So:du Septidi: 7. Vendémiaire 227
30 Ne:du Octidi: 8. Vendémiaire 227

Október 2018

1 Po:du Nonidi: 9. Vendémiaire 227
2 Ut:du Décadi: 10. Vendémiaire 227
3 St:du Primidi: 11. Vendémiaire 227
4 Št:du Duodi: 12. Vendémiaire 227
5 Pi:du Tridi: 13. Vendémiaire 227
6 So:du Quartidi: 14. Vendémiaire 227
7 Ne:du Quintidi: 15. Vendémiaire 227
8 Po:du Sextidi: 16. Vendémiaire 227
9 Ut:du Septidi: 17. Vendémiaire 227
10 St:du Octidi: 18. Vendémiaire 227
11 Št:du Nonidi: 19. Vendémiaire 227
12 Pi:du Décadi: 20. Vendémiaire 227
13 So:du Primidi: 21. Vendémiaire 227
14 Ne:du Duodi: 22. Vendémiaire 227
15 Po:du Tridi: 23. Vendémiaire 227
16 Ut:du Quartidi: 24. Vendémiaire 227
17 St:du Quintidi: 25. Vendémiaire 227
18 Št:du Sextidi: 26. Vendémiaire 227
19 Pi:du Septidi: 27. Vendémiaire 227
20 So:du Octidi: 28. Vendémiaire 227
21 Ne:du Nonidi: 29. Vendémiaire 227
22 Po:du Décadi: 30. Vendémiaire 227
23 Ut:du Primidi: 1. Brumaire 227
24 St:du Duodi: 2. Brumaire 227
25 Št:du Tridi: 3. Brumaire 227
26 Pi:du Quartidi: 4. Brumaire 227
27 So:du Quintidi: 5. Brumaire 227
28 Ne:du Sextidi: 6. Brumaire 227
29 Po:du Septidi: 7. Brumaire 227
30 Ut:du Octidi: 8. Brumaire 227
31 St:du Nonidi: 9. Brumaire 227

November 2018

1 Št:du Décadi: 10. Brumaire 227
2 Pi:du Primidi: 11. Brumaire 227
3 So:du Duodi: 12. Brumaire 227
4 Ne:du Tridi: 13. Brumaire 227
5 Po:du Quartidi: 14. Brumaire 227
6 Ut:du Quintidi: 15. Brumaire 227
7 St:du Sextidi: 16. Brumaire 227
8 Št:du Septidi: 17. Brumaire 227
9 Pi:du Octidi: 18. Brumaire 227
10 So:du Nonidi: 19. Brumaire 227
11 Ne:du Décadi: 20. Brumaire 227
12 Po:du Primidi: 21. Brumaire 227
13 Ut:du Duodi: 22. Brumaire 227
14 St:du Tridi: 23. Brumaire 227
15 Št:du Quartidi: 24. Brumaire 227
16 Pi:du Quintidi: 25. Brumaire 227
17 So:du Sextidi: 26. Brumaire 227
18 Ne:du Septidi: 27. Brumaire 227
19 Po:du Octidi: 28. Brumaire 227
20 Ut:du Nonidi: 29. Brumaire 227
21 St:du Décadi: 30. Brumaire 227
22 Št:du Primidi: 1. Frimaire 227
23 Pi:du Duodi: 2. Frimaire 227
24 So:du Tridi: 3. Frimaire 227
25 Ne:du Quartidi: 4. Frimaire 227
26 Po:du Quintidi: 5. Frimaire 227
27 Ut:du Sextidi: 6. Frimaire 227
28 St:du Septidi: 7. Frimaire 227
29 Št:du Octidi: 8. Frimaire 227
30 Pi:du Nonidi: 9. Frimaire 227

December 2018

1 So:du Décadi: 10. Frimaire 227
2 Ne:du Primidi: 11. Frimaire 227
3 Po:du Duodi: 12. Frimaire 227
4 Ut:du Tridi: 13. Frimaire 227
5 St:du Quartidi: 14. Frimaire 227
6 Št:du Quintidi: 15. Frimaire 227
7 Pi:du Sextidi: 16. Frimaire 227
8 So:du Septidi: 17. Frimaire 227
9 Ne:du Octidi: 18. Frimaire 227
10 Po:du Nonidi: 19. Frimaire 227
11 Ut:du Décadi: 20. Frimaire 227
12 St:du Primidi: 21. Frimaire 227
13 Št:du Duodi: 22. Frimaire 227
14 Pi:du Tridi: 23. Frimaire 227
15 So:du Quartidi: 24. Frimaire 227
16 Ne:du Quintidi: 25. Frimaire 227
17 Po:du Sextidi: 26. Frimaire 227
18 Ut:du Septidi: 27. Frimaire 227
19 St:du Octidi: 28. Frimaire 227
20 Št:du Nonidi: 29. Frimaire 227
21 Pi:du Décadi: 30. Frimaire 227
22 So:du Primidi: 1. Nivôse 227
23 Ne:du Duodi: 2. Nivôse 227
24 Po:du Tridi: 3. Nivôse 227
25 Ut:du Quartidi: 4. Nivôse 227
26 St:du Quintidi: 5. Nivôse 227
27 Št:du Sextidi: 6. Nivôse 227
28 Pi:du Septidi: 7. Nivôse 227
29 So:du Octidi: 8. Nivôse 227
30 Ne:du Nonidi: 9. Nivôse 227
31 Po:du Décadi: 10. Nivôse 227