Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenčina čeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Francúzsky revolučný kalendár 2021


Francúzsky revolučný kalendár: Viac informácií

Január 2021

1 Pi:du Primidi: 11. Nivôse 229
2 So:du Duodi: 12. Nivôse 229
3 Ne:du Tridi: 13. Nivôse 229
4 Po:du Quartidi: 14. Nivôse 229
5 Ut:du Quintidi: 15. Nivôse 229
6 St:du Sextidi: 16. Nivôse 229
7 Št:du Septidi: 17. Nivôse 229
8 Pi:du Octidi: 18. Nivôse 229
9 So:du Nonidi: 19. Nivôse 229
10 Ne:du Décadi: 20. Nivôse 229
11 Po:du Primidi: 21. Nivôse 229
12 Ut:du Duodi: 22. Nivôse 229
13 St:du Tridi: 23. Nivôse 229
14 Št:du Quartidi: 24. Nivôse 229
15 Pi:du Quintidi: 25. Nivôse 229
16 So:du Sextidi: 26. Nivôse 229
17 Ne:du Septidi: 27. Nivôse 229
18 Po:du Octidi: 28. Nivôse 229
19 Ut:du Nonidi: 29. Nivôse 229
20 St:du Décadi: 30. Nivôse 229
21 Št:du Primidi: 1. Pluviôse 229
22 Pi:du Duodi: 2. Pluviôse 229
23 So:du Tridi: 3. Pluviôse 229
24 Ne:du Quartidi: 4. Pluviôse 229
25 Po:du Quintidi: 5. Pluviôse 229
26 Ut:du Sextidi: 6. Pluviôse 229
27 St:du Septidi: 7. Pluviôse 229
28 Št:du Octidi: 8. Pluviôse 229
29 Pi:du Nonidi: 9. Pluviôse 229
30 So:du Décadi: 10. Pluviôse 229
31 Ne:du Primidi: 11. Pluviôse 229

Február 2021

1 Po:du Duodi: 12. Pluviôse 229
2 Ut:du Tridi: 13. Pluviôse 229
3 St:du Quartidi: 14. Pluviôse 229
4 Št:du Quintidi: 15. Pluviôse 229
5 Pi:du Sextidi: 16. Pluviôse 229
6 So:du Septidi: 17. Pluviôse 229
7 Ne:du Octidi: 18. Pluviôse 229
8 Po:du Nonidi: 19. Pluviôse 229
9 Ut:du Décadi: 20. Pluviôse 229
10 St:du Primidi: 21. Pluviôse 229
11 Št:du Duodi: 22. Pluviôse 229
12 Pi:du Tridi: 23. Pluviôse 229
13 So:du Quartidi: 24. Pluviôse 229
14 Ne:du Quintidi: 25. Pluviôse 229
15 Po:du Sextidi: 26. Pluviôse 229
16 Ut:du Septidi: 27. Pluviôse 229
17 St:du Octidi: 28. Pluviôse 229
18 Št:du Nonidi: 29. Pluviôse 229
19 Pi:du Décadi: 30. Pluviôse 229
20 So:du Primidi: 1. Ventôse 229
21 Ne:du Duodi: 2. Ventôse 229
22 Po:du Tridi: 3. Ventôse 229
23 Ut:du Quartidi: 4. Ventôse 229
24 St:du Quintidi: 5. Ventôse 229
25 Št:du Sextidi: 6. Ventôse 229
26 Pi:du Septidi: 7. Ventôse 229
27 So:du Octidi: 8. Ventôse 229
28 Ne:du Nonidi: 9. Ventôse 229

Marec 2021

1 Po:du Décadi: 10. Ventôse 229
2 Ut:du Primidi: 11. Ventôse 229
3 St:du Duodi: 12. Ventôse 229
4 Št:du Tridi: 13. Ventôse 229
5 Pi:du Quartidi: 14. Ventôse 229
6 So:du Quintidi: 15. Ventôse 229
7 Ne:du Sextidi: 16. Ventôse 229
8 Po:du Septidi: 17. Ventôse 229
9 Ut:du Octidi: 18. Ventôse 229
10 St:du Nonidi: 19. Ventôse 229
11 Št:du Décadi: 20. Ventôse 229
12 Pi:du Primidi: 21. Ventôse 229
13 So:du Duodi: 22. Ventôse 229
14 Ne:du Tridi: 23. Ventôse 229
15 Po:du Quartidi: 24. Ventôse 229
16 Ut:du Quintidi: 25. Ventôse 229
17 St:du Sextidi: 26. Ventôse 229
18 Št:du Septidi: 27. Ventôse 229
19 Pi:du Octidi: 28. Ventôse 229
20 So:du Nonidi: 29. Ventôse 229
21 Ne:du Décadi: 30. Ventôse 229
22 Po:du Primidi: 1. Germinal 229
23 Ut:du Duodi: 2. Germinal 229
24 St:du Tridi: 3. Germinal 229
25 Št:du Quartidi: 4. Germinal 229
26 Pi:du Quintidi: 5. Germinal 229
27 So:du Sextidi: 6. Germinal 229
28 Ne:du Septidi: 7. Germinal 229
29 Po:du Octidi: 8. Germinal 229
30 Ut:du Nonidi: 9. Germinal 229
31 St:du Décadi: 10. Germinal 229

Apríl 2021

1 Št:du Primidi: 11. Germinal 229
2 Pi:du Duodi: 12. Germinal 229
3 So:du Tridi: 13. Germinal 229
4 Ne:du Quartidi: 14. Germinal 229
5 Po:du Quintidi: 15. Germinal 229
6 Ut:du Sextidi: 16. Germinal 229
7 St:du Septidi: 17. Germinal 229
8 Št:du Octidi: 18. Germinal 229
9 Pi:du Nonidi: 19. Germinal 229
10 So:du Décadi: 20. Germinal 229
11 Ne:du Primidi: 21. Germinal 229
12 Po:du Duodi: 22. Germinal 229
13 Ut:du Tridi: 23. Germinal 229
14 St:du Quartidi: 24. Germinal 229
15 Št:du Quintidi: 25. Germinal 229
16 Pi:du Sextidi: 26. Germinal 229
17 So:du Septidi: 27. Germinal 229
18 Ne:du Octidi: 28. Germinal 229
19 Po:du Nonidi: 29. Germinal 229
20 Ut:du Décadi: 30. Germinal 229
21 St:du Primidi: 1. Floréal 229
22 Št:du Duodi: 2. Floréal 229
23 Pi:du Tridi: 3. Floréal 229
24 So:du Quartidi: 4. Floréal 229
25 Ne:du Quintidi: 5. Floréal 229
26 Po:du Sextidi: 6. Floréal 229
27 Ut:du Septidi: 7. Floréal 229
28 St:du Octidi: 8. Floréal 229
29 Št:du Nonidi: 9. Floréal 229
30 Pi:du Décadi: 10. Floréal 229

Máj 2021

1 So:du Primidi: 11. Floréal 229
2 Ne:du Duodi: 12. Floréal 229
3 Po:du Tridi: 13. Floréal 229
4 Ut:du Quartidi: 14. Floréal 229
5 St:du Quintidi: 15. Floréal 229
6 Št:du Sextidi: 16. Floréal 229
7 Pi:du Septidi: 17. Floréal 229
8 So:du Octidi: 18. Floréal 229
9 Ne:du Nonidi: 19. Floréal 229
10 Po:du Décadi: 20. Floréal 229
11 Ut:du Primidi: 21. Floréal 229
12 St:du Duodi: 22. Floréal 229
13 Št:du Tridi: 23. Floréal 229
14 Pi:du Quartidi: 24. Floréal 229
15 So:du Quintidi: 25. Floréal 229
16 Ne:du Sextidi: 26. Floréal 229
17 Po:du Septidi: 27. Floréal 229
18 Ut:du Octidi: 28. Floréal 229
19 St:du Nonidi: 29. Floréal 229
20 Št:du Décadi: 30. Floréal 229
21 Pi:du Primidi: 1. Prairial 229
22 So:du Duodi: 2. Prairial 229
23 Ne:du Tridi: 3. Prairial 229
24 Po:du Quartidi: 4. Prairial 229
25 Ut:du Quintidi: 5. Prairial 229
26 St:du Sextidi: 6. Prairial 229
27 Št:du Septidi: 7. Prairial 229
28 Pi:du Octidi: 8. Prairial 229
29 So:du Nonidi: 9. Prairial 229
30 Ne:du Décadi: 10. Prairial 229
31 Po:du Primidi: 11. Prairial 229

Jún 2021

1 Ut:du Duodi: 12. Prairial 229
2 St:du Tridi: 13. Prairial 229
3 Št:du Quartidi: 14. Prairial 229
4 Pi:du Quintidi: 15. Prairial 229
5 So:du Sextidi: 16. Prairial 229
6 Ne:du Septidi: 17. Prairial 229
7 Po:du Octidi: 18. Prairial 229
8 Ut:du Nonidi: 19. Prairial 229
9 St:du Décadi: 20. Prairial 229
10 Št:du Primidi: 21. Prairial 229
11 Pi:du Duodi: 22. Prairial 229
12 So:du Tridi: 23. Prairial 229
13 Ne:du Quartidi: 24. Prairial 229
14 Po:du Quintidi: 25. Prairial 229
15 Ut:du Sextidi: 26. Prairial 229
16 St:du Septidi: 27. Prairial 229
17 Št:du Octidi: 28. Prairial 229
18 Pi:du Nonidi: 29. Prairial 229
19 So:du Décadi: 30. Prairial 229
20 Ne:du Primidi: 1. Messidor 229
21 Po:du Duodi: 2. Messidor 229
22 Ut:du Tridi: 3. Messidor 229
23 St:du Quartidi: 4. Messidor 229
24 Št:du Quintidi: 5. Messidor 229
25 Pi:du Sextidi: 6. Messidor 229
26 So:du Septidi: 7. Messidor 229
27 Ne:du Octidi: 8. Messidor 229
28 Po:du Nonidi: 9. Messidor 229
29 Ut:du Décadi: 10. Messidor 229
30 St:du Primidi: 11. Messidor 229

Júl 2021

1 Št:du Duodi: 12. Messidor 229
2 Pi:du Tridi: 13. Messidor 229
3 So:du Quartidi: 14. Messidor 229
4 Ne:du Quintidi: 15. Messidor 229
5 Po:du Sextidi: 16. Messidor 229
6 Ut:du Septidi: 17. Messidor 229
7 St:du Octidi: 18. Messidor 229
8 Št:du Nonidi: 19. Messidor 229
9 Pi:du Décadi: 20. Messidor 229
10 So:du Primidi: 21. Messidor 229
11 Ne:du Duodi: 22. Messidor 229
12 Po:du Tridi: 23. Messidor 229
13 Ut:du Quartidi: 24. Messidor 229
14 St:du Quintidi: 25. Messidor 229
15 Št:du Sextidi: 26. Messidor 229
16 Pi:du Septidi: 27. Messidor 229
17 So:du Octidi: 28. Messidor 229
18 Ne:du Nonidi: 29. Messidor 229
19 Po:du Décadi: 30. Messidor 229
20 Ut:du Primidi: 1. Thermidor 229
21 St:du Duodi: 2. Thermidor 229
22 Št:du Tridi: 3. Thermidor 229
23 Pi:du Quartidi: 4. Thermidor 229
24 So:du Quintidi: 5. Thermidor 229
25 Ne:du Sextidi: 6. Thermidor 229
26 Po:du Septidi: 7. Thermidor 229
27 Ut:du Octidi: 8. Thermidor 229
28 St:du Nonidi: 9. Thermidor 229
29 Št:du Décadi: 10. Thermidor 229
30 Pi:du Primidi: 11. Thermidor 229
31 So:du Duodi: 12. Thermidor 229

August 2021

1 Ne:du Tridi: 13. Thermidor 229
2 Po:du Quartidi: 14. Thermidor 229
3 Ut:du Quintidi: 15. Thermidor 229
4 St:du Sextidi: 16. Thermidor 229
5 Št:du Septidi: 17. Thermidor 229
6 Pi:du Octidi: 18. Thermidor 229
7 So:du Nonidi: 19. Thermidor 229
8 Ne:du Décadi: 20. Thermidor 229
9 Po:du Primidi: 21. Thermidor 229
10 Ut:du Duodi: 22. Thermidor 229
11 St:du Tridi: 23. Thermidor 229
12 Št:du Quartidi: 24. Thermidor 229
13 Pi:du Quintidi: 25. Thermidor 229
14 So:du Sextidi: 26. Thermidor 229
15 Ne:du Septidi: 27. Thermidor 229
16 Po:du Octidi: 28. Thermidor 229
17 Ut:du Nonidi: 29. Thermidor 229
18 St:du Décadi: 30. Thermidor 229
19 Št:du Primidi: 1. Fructidor 229
20 Pi:du Duodi: 2. Fructidor 229
21 So:du Tridi: 3. Fructidor 229
22 Ne:du Quartidi: 4. Fructidor 229
23 Po:du Quintidi: 5. Fructidor 229
24 Ut:du Sextidi: 6. Fructidor 229
25 St:du Septidi: 7. Fructidor 229
26 Št:du Octidi: 8. Fructidor 229
27 Pi:du Nonidi: 9. Fructidor 229
28 So:du Décadi: 10. Fructidor 229
29 Ne:du Primidi: 11. Fructidor 229
30 Po:du Duodi: 12. Fructidor 229
31 Ut:du Tridi: 13. Fructidor 229

September 2021

1 St:du Quartidi: 14. Fructidor 229
2 Št:du Quintidi: 15. Fructidor 229
3 Pi:du Sextidi: 16. Fructidor 229
4 So:du Septidi: 17. Fructidor 229
5 Ne:du Octidi: 18. Fructidor 229
6 Po:du Nonidi: 19. Fructidor 229
7 Ut:du Décadi: 20. Fructidor 229
8 St:du Primidi: 21. Fructidor 229
9 Št:du Duodi: 22. Fructidor 229
10 Pi:du Tridi: 23. Fructidor 229
11 So:du Quartidi: 24. Fructidor 229
12 Ne:du Quintidi: 25. Fructidor 229
13 Po:du Sextidi: 26. Fructidor 229
14 Ut:du Septidi: 27. Fructidor 229
15 St:du Octidi: 28. Fructidor 229
16 Št:du Nonidi: 29. Fructidor 229
17 Pi:du Décadi: 30. Fructidor 229
18 So:du Primidi: 1. Sansculottides 229
19 Ne:du Duodi: 2. Sansculottides 229
20 Po:du Tridi: 3. Sansculottides 229
21 Ut:du Quartidi: 4. Sansculottides 229
22 St:du Quintidi: 5. Sansculottides 229
23 Št:du Primidi: 1. Vendémiaire 230
24 Pi:du Duodi: 2. Vendémiaire 230
25 So:du Tridi: 3. Vendémiaire 230
26 Ne:du Quartidi: 4. Vendémiaire 230
27 Po:du Quintidi: 5. Vendémiaire 230
28 Ut:du Sextidi: 6. Vendémiaire 230
29 St:du Septidi: 7. Vendémiaire 230
30 Št:du Octidi: 8. Vendémiaire 230

Október 2021

1 Pi:du Nonidi: 9. Vendémiaire 230
2 So:du Décadi: 10. Vendémiaire 230
3 Ne:du Primidi: 11. Vendémiaire 230
4 Po:du Duodi: 12. Vendémiaire 230
5 Ut:du Tridi: 13. Vendémiaire 230
6 St:du Quartidi: 14. Vendémiaire 230
7 Št:du Quintidi: 15. Vendémiaire 230
8 Pi:du Sextidi: 16. Vendémiaire 230
9 So:du Septidi: 17. Vendémiaire 230
10 Ne:du Octidi: 18. Vendémiaire 230
11 Po:du Nonidi: 19. Vendémiaire 230
12 Ut:du Décadi: 20. Vendémiaire 230
13 St:du Primidi: 21. Vendémiaire 230
14 Št:du Duodi: 22. Vendémiaire 230
15 Pi:du Tridi: 23. Vendémiaire 230
16 So:du Quartidi: 24. Vendémiaire 230
17 Ne:du Quintidi: 25. Vendémiaire 230
18 Po:du Sextidi: 26. Vendémiaire 230
19 Ut:du Septidi: 27. Vendémiaire 230
20 St:du Octidi: 28. Vendémiaire 230
21 Št:du Nonidi: 29. Vendémiaire 230
22 Pi:du Décadi: 30. Vendémiaire 230
23 So:du Primidi: 1. Brumaire 230
24 Ne:du Duodi: 2. Brumaire 230
25 Po:du Tridi: 3. Brumaire 230
26 Ut:du Quartidi: 4. Brumaire 230
27 St:du Quintidi: 5. Brumaire 230
28 Št:du Sextidi: 6. Brumaire 230
29 Pi:du Septidi: 7. Brumaire 230
30 So:du Octidi: 8. Brumaire 230
31 Ne:du Nonidi: 9. Brumaire 230

November 2021

1 Po:du Décadi: 10. Brumaire 230
2 Ut:du Primidi: 11. Brumaire 230
3 St:du Duodi: 12. Brumaire 230
4 Št:du Tridi: 13. Brumaire 230
5 Pi:du Quartidi: 14. Brumaire 230
6 So:du Quintidi: 15. Brumaire 230
7 Ne:du Sextidi: 16. Brumaire 230
8 Po:du Septidi: 17. Brumaire 230
9 Ut:du Octidi: 18. Brumaire 230
10 St:du Nonidi: 19. Brumaire 230
11 Št:du Décadi: 20. Brumaire 230
12 Pi:du Primidi: 21. Brumaire 230
13 So:du Duodi: 22. Brumaire 230
14 Ne:du Tridi: 23. Brumaire 230
15 Po:du Quartidi: 24. Brumaire 230
16 Ut:du Quintidi: 25. Brumaire 230
17 St:du Sextidi: 26. Brumaire 230
18 Št:du Septidi: 27. Brumaire 230
19 Pi:du Octidi: 28. Brumaire 230
20 So:du Nonidi: 29. Brumaire 230
21 Ne:du Décadi: 30. Brumaire 230
22 Po:du Primidi: 1. Frimaire 230
23 Ut:du Duodi: 2. Frimaire 230
24 St:du Tridi: 3. Frimaire 230
25 Št:du Quartidi: 4. Frimaire 230
26 Pi:du Quintidi: 5. Frimaire 230
27 So:du Sextidi: 6. Frimaire 230
28 Ne:du Septidi: 7. Frimaire 230
29 Po:du Octidi: 8. Frimaire 230
30 Ut:du Nonidi: 9. Frimaire 230

December 2021

1 St:du Décadi: 10. Frimaire 230
2 Št:du Primidi: 11. Frimaire 230
3 Pi:du Duodi: 12. Frimaire 230
4 So:du Tridi: 13. Frimaire 230
5 Ne:du Quartidi: 14. Frimaire 230
6 Po:du Quintidi: 15. Frimaire 230
7 Ut:du Sextidi: 16. Frimaire 230
8 St:du Septidi: 17. Frimaire 230
9 Št:du Octidi: 18. Frimaire 230
10 Pi:du Nonidi: 19. Frimaire 230
11 So:du Décadi: 20. Frimaire 230
12 Ne:du Primidi: 21. Frimaire 230
13 Po:du Duodi: 22. Frimaire 230
14 Ut:du Tridi: 23. Frimaire 230
15 St:du Quartidi: 24. Frimaire 230
16 Št:du Quintidi: 25. Frimaire 230
17 Pi:du Sextidi: 26. Frimaire 230
18 So:du Septidi: 27. Frimaire 230
19 Ne:du Octidi: 28. Frimaire 230
20 Po:du Nonidi: 29. Frimaire 230
21 Ut:du Décadi: 30. Frimaire 230
22 St:du Primidi: 1. Nivôse 230
23 Št:du Duodi: 2. Nivôse 230
24 Pi:du Tridi: 3. Nivôse 230
25 So:du Quartidi: 4. Nivôse 230
26 Ne:du Quintidi: 5. Nivôse 230
27 Po:du Sextidi: 6. Nivôse 230
28 Ut:du Septidi: 7. Nivôse 230
29 St:du Octidi: 8. Nivôse 230
30 Št:du Nonidi: 9. Nivôse 230
31 Pi:du Décadi: 10. Nivôse 230