Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenčina čeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Francúzsky revolučný kalendár 2020


Francúzsky revolučný kalendár: Viac informácií

Január 2020

1 St:du Décadi: 10. Nivôse 228
2 Št:du Primidi: 11. Nivôse 228
3 Pi:du Duodi: 12. Nivôse 228
4 So:du Tridi: 13. Nivôse 228
5 Ne:du Quartidi: 14. Nivôse 228
6 Po:du Quintidi: 15. Nivôse 228
7 Ut:du Sextidi: 16. Nivôse 228
8 St:du Septidi: 17. Nivôse 228
9 Št:du Octidi: 18. Nivôse 228
10 Pi:du Nonidi: 19. Nivôse 228
11 So:du Décadi: 20. Nivôse 228
12 Ne:du Primidi: 21. Nivôse 228
13 Po:du Duodi: 22. Nivôse 228
14 Ut:du Tridi: 23. Nivôse 228
15 St:du Quartidi: 24. Nivôse 228
16 Št:du Quintidi: 25. Nivôse 228
17 Pi:du Sextidi: 26. Nivôse 228
18 So:du Septidi: 27. Nivôse 228
19 Ne:du Octidi: 28. Nivôse 228
20 Po:du Nonidi: 29. Nivôse 228
21 Ut:du Décadi: 30. Nivôse 228
22 St:du Primidi: 1. Pluviôse 228
23 Št:du Duodi: 2. Pluviôse 228
24 Pi:du Tridi: 3. Pluviôse 228
25 So:du Quartidi: 4. Pluviôse 228
26 Ne:du Quintidi: 5. Pluviôse 228
27 Po:du Sextidi: 6. Pluviôse 228
28 Ut:du Septidi: 7. Pluviôse 228
29 St:du Octidi: 8. Pluviôse 228
30 Št:du Nonidi: 9. Pluviôse 228
31 Pi:du Décadi: 10. Pluviôse 228

Február 2020

1 So:du Primidi: 11. Pluviôse 228
2 Ne:du Duodi: 12. Pluviôse 228
3 Po:du Tridi: 13. Pluviôse 228
4 Ut:du Quartidi: 14. Pluviôse 228
5 St:du Quintidi: 15. Pluviôse 228
6 Št:du Sextidi: 16. Pluviôse 228
7 Pi:du Septidi: 17. Pluviôse 228
8 So:du Octidi: 18. Pluviôse 228
9 Ne:du Nonidi: 19. Pluviôse 228
10 Po:du Décadi: 20. Pluviôse 228
11 Ut:du Primidi: 21. Pluviôse 228
12 St:du Duodi: 22. Pluviôse 228
13 Št:du Tridi: 23. Pluviôse 228
14 Pi:du Quartidi: 24. Pluviôse 228
15 So:du Quintidi: 25. Pluviôse 228
16 Ne:du Sextidi: 26. Pluviôse 228
17 Po:du Septidi: 27. Pluviôse 228
18 Ut:du Octidi: 28. Pluviôse 228
19 St:du Nonidi: 29. Pluviôse 228
20 Št:du Décadi: 30. Pluviôse 228
21 Pi:du Primidi: 1. Ventôse 228
22 So:du Duodi: 2. Ventôse 228
23 Ne:du Tridi: 3. Ventôse 228
24 Po:du Quartidi: 4. Ventôse 228
25 Ut:du Quintidi: 5. Ventôse 228
26 St:du Sextidi: 6. Ventôse 228
27 Št:du Septidi: 7. Ventôse 228
28 Pi:du Octidi: 8. Ventôse 228
29 So:du Nonidi: 9. Ventôse 228

Marec 2020

1 Ne:du Décadi: 10. Ventôse 228
2 Po:du Primidi: 11. Ventôse 228
3 Ut:du Duodi: 12. Ventôse 228
4 St:du Tridi: 13. Ventôse 228
5 Št:du Quartidi: 14. Ventôse 228
6 Pi:du Quintidi: 15. Ventôse 228
7 So:du Sextidi: 16. Ventôse 228
8 Ne:du Septidi: 17. Ventôse 228
9 Po:du Octidi: 18. Ventôse 228
10 Ut:du Nonidi: 19. Ventôse 228
11 St:du Décadi: 20. Ventôse 228
12 Št:du Primidi: 21. Ventôse 228
13 Pi:du Duodi: 22. Ventôse 228
14 So:du Tridi: 23. Ventôse 228
15 Ne:du Quartidi: 24. Ventôse 228
16 Po:du Quintidi: 25. Ventôse 228
17 Ut:du Sextidi: 26. Ventôse 228
18 St:du Septidi: 27. Ventôse 228
19 Št:du Octidi: 28. Ventôse 228
20 Pi:du Nonidi: 29. Ventôse 228
21 So:du Décadi: 30. Ventôse 228
22 Ne:du Primidi: 1. Germinal 228
23 Po:du Duodi: 2. Germinal 228
24 Ut:du Tridi: 3. Germinal 228
25 St:du Quartidi: 4. Germinal 228
26 Št:du Quintidi: 5. Germinal 228
27 Pi:du Sextidi: 6. Germinal 228
28 So:du Septidi: 7. Germinal 228
29 Ne:du Octidi: 8. Germinal 228
30 Po:du Nonidi: 9. Germinal 228
31 Ut:du Décadi: 10. Germinal 228

Apríl 2020

1 St:du Primidi: 11. Germinal 228
2 Št:du Duodi: 12. Germinal 228
3 Pi:du Tridi: 13. Germinal 228
4 So:du Quartidi: 14. Germinal 228
5 Ne:du Quintidi: 15. Germinal 228
6 Po:du Sextidi: 16. Germinal 228
7 Ut:du Septidi: 17. Germinal 228
8 St:du Octidi: 18. Germinal 228
9 Št:du Nonidi: 19. Germinal 228
10 Pi:du Décadi: 20. Germinal 228
11 So:du Primidi: 21. Germinal 228
12 Ne:du Duodi: 22. Germinal 228
13 Po:du Tridi: 23. Germinal 228
14 Ut:du Quartidi: 24. Germinal 228
15 St:du Quintidi: 25. Germinal 228
16 Št:du Sextidi: 26. Germinal 228
17 Pi:du Septidi: 27. Germinal 228
18 So:du Octidi: 28. Germinal 228
19 Ne:du Nonidi: 29. Germinal 228
20 Po:du Décadi: 30. Germinal 228
21 Ut:du Primidi: 1. Floréal 228
22 St:du Duodi: 2. Floréal 228
23 Št:du Tridi: 3. Floréal 228
24 Pi:du Quartidi: 4. Floréal 228
25 So:du Quintidi: 5. Floréal 228
26 Ne:du Sextidi: 6. Floréal 228
27 Po:du Septidi: 7. Floréal 228
28 Ut:du Octidi: 8. Floréal 228
29 St:du Nonidi: 9. Floréal 228
30 Št:du Décadi: 10. Floréal 228

Máj 2020

1 Pi:du Primidi: 11. Floréal 228
2 So:du Duodi: 12. Floréal 228
3 Ne:du Tridi: 13. Floréal 228
4 Po:du Quartidi: 14. Floréal 228
5 Ut:du Quintidi: 15. Floréal 228
6 St:du Sextidi: 16. Floréal 228
7 Št:du Septidi: 17. Floréal 228
8 Pi:du Octidi: 18. Floréal 228
9 So:du Nonidi: 19. Floréal 228
10 Ne:du Décadi: 20. Floréal 228
11 Po:du Primidi: 21. Floréal 228
12 Ut:du Duodi: 22. Floréal 228
13 St:du Tridi: 23. Floréal 228
14 Št:du Quartidi: 24. Floréal 228
15 Pi:du Quintidi: 25. Floréal 228
16 So:du Sextidi: 26. Floréal 228
17 Ne:du Septidi: 27. Floréal 228
18 Po:du Octidi: 28. Floréal 228
19 Ut:du Nonidi: 29. Floréal 228
20 St:du Décadi: 30. Floréal 228
21 Št:du Primidi: 1. Prairial 228
22 Pi:du Duodi: 2. Prairial 228
23 So:du Tridi: 3. Prairial 228
24 Ne:du Quartidi: 4. Prairial 228
25 Po:du Quintidi: 5. Prairial 228
26 Ut:du Sextidi: 6. Prairial 228
27 St:du Septidi: 7. Prairial 228
28 Št:du Octidi: 8. Prairial 228
29 Pi:du Nonidi: 9. Prairial 228
30 So:du Décadi: 10. Prairial 228
31 Ne:du Primidi: 11. Prairial 228

Jún 2020

1 Po:du Duodi: 12. Prairial 228
2 Ut:du Tridi: 13. Prairial 228
3 St:du Quartidi: 14. Prairial 228
4 Št:du Quintidi: 15. Prairial 228
5 Pi:du Sextidi: 16. Prairial 228
6 So:du Septidi: 17. Prairial 228
7 Ne:du Octidi: 18. Prairial 228
8 Po:du Nonidi: 19. Prairial 228
9 Ut:du Décadi: 20. Prairial 228
10 St:du Primidi: 21. Prairial 228
11 Št:du Duodi: 22. Prairial 228
12 Pi:du Tridi: 23. Prairial 228
13 So:du Quartidi: 24. Prairial 228
14 Ne:du Quintidi: 25. Prairial 228
15 Po:du Sextidi: 26. Prairial 228
16 Ut:du Septidi: 27. Prairial 228
17 St:du Octidi: 28. Prairial 228
18 Št:du Nonidi: 29. Prairial 228
19 Pi:du Décadi: 30. Prairial 228
20 So:du Primidi: 1. Messidor 228
21 Ne:du Duodi: 2. Messidor 228
22 Po:du Tridi: 3. Messidor 228
23 Ut:du Quartidi: 4. Messidor 228
24 St:du Quintidi: 5. Messidor 228
25 Št:du Sextidi: 6. Messidor 228
26 Pi:du Septidi: 7. Messidor 228
27 So:du Octidi: 8. Messidor 228
28 Ne:du Nonidi: 9. Messidor 228
29 Po:du Décadi: 10. Messidor 228
30 Ut:du Primidi: 11. Messidor 228

Júl 2020

1 St:du Duodi: 12. Messidor 228
2 Št:du Tridi: 13. Messidor 228
3 Pi:du Quartidi: 14. Messidor 228
4 So:du Quintidi: 15. Messidor 228
5 Ne:du Sextidi: 16. Messidor 228
6 Po:du Septidi: 17. Messidor 228
7 Ut:du Octidi: 18. Messidor 228
8 St:du Nonidi: 19. Messidor 228
9 Št:du Décadi: 20. Messidor 228
10 Pi:du Primidi: 21. Messidor 228
11 So:du Duodi: 22. Messidor 228
12 Ne:du Tridi: 23. Messidor 228
13 Po:du Quartidi: 24. Messidor 228
14 Ut:du Quintidi: 25. Messidor 228
15 St:du Sextidi: 26. Messidor 228
16 Št:du Septidi: 27. Messidor 228
17 Pi:du Octidi: 28. Messidor 228
18 So:du Nonidi: 29. Messidor 228
19 Ne:du Décadi: 30. Messidor 228
20 Po:du Primidi: 1. Thermidor 228
21 Ut:du Duodi: 2. Thermidor 228
22 St:du Tridi: 3. Thermidor 228
23 Št:du Quartidi: 4. Thermidor 228
24 Pi:du Quintidi: 5. Thermidor 228
25 So:du Sextidi: 6. Thermidor 228
26 Ne:du Septidi: 7. Thermidor 228
27 Po:du Octidi: 8. Thermidor 228
28 Ut:du Nonidi: 9. Thermidor 228
29 St:du Décadi: 10. Thermidor 228
30 Št:du Primidi: 11. Thermidor 228
31 Pi:du Duodi: 12. Thermidor 228

August 2020

1 So:du Tridi: 13. Thermidor 228
2 Ne:du Quartidi: 14. Thermidor 228
3 Po:du Quintidi: 15. Thermidor 228
4 Ut:du Sextidi: 16. Thermidor 228
5 St:du Septidi: 17. Thermidor 228
6 Št:du Octidi: 18. Thermidor 228
7 Pi:du Nonidi: 19. Thermidor 228
8 So:du Décadi: 20. Thermidor 228
9 Ne:du Primidi: 21. Thermidor 228
10 Po:du Duodi: 22. Thermidor 228
11 Ut:du Tridi: 23. Thermidor 228
12 St:du Quartidi: 24. Thermidor 228
13 Št:du Quintidi: 25. Thermidor 228
14 Pi:du Sextidi: 26. Thermidor 228
15 So:du Septidi: 27. Thermidor 228
16 Ne:du Octidi: 28. Thermidor 228
17 Po:du Nonidi: 29. Thermidor 228
18 Ut:du Décadi: 30. Thermidor 228
19 St:du Primidi: 1. Fructidor 228
20 Št:du Duodi: 2. Fructidor 228
21 Pi:du Tridi: 3. Fructidor 228
22 So:du Quartidi: 4. Fructidor 228
23 Ne:du Quintidi: 5. Fructidor 228
24 Po:du Sextidi: 6. Fructidor 228
25 Ut:du Septidi: 7. Fructidor 228
26 St:du Octidi: 8. Fructidor 228
27 Št:du Nonidi: 9. Fructidor 228
28 Pi:du Décadi: 10. Fructidor 228
29 So:du Primidi: 11. Fructidor 228
30 Ne:du Duodi: 12. Fructidor 228
31 Po:du Tridi: 13. Fructidor 228

September 2020

1 Ut:du Quartidi: 14. Fructidor 228
2 St:du Quintidi: 15. Fructidor 228
3 Št:du Sextidi: 16. Fructidor 228
4 Pi:du Septidi: 17. Fructidor 228
5 So:du Octidi: 18. Fructidor 228
6 Ne:du Nonidi: 19. Fructidor 228
7 Po:du Décadi: 20. Fructidor 228
8 Ut:du Primidi: 21. Fructidor 228
9 St:du Duodi: 22. Fructidor 228
10 Št:du Tridi: 23. Fructidor 228
11 Pi:du Quartidi: 24. Fructidor 228
12 So:du Quintidi: 25. Fructidor 228
13 Ne:du Sextidi: 26. Fructidor 228
14 Po:du Septidi: 27. Fructidor 228
15 Ut:du Octidi: 28. Fructidor 228
16 St:du Nonidi: 29. Fructidor 228
17 Št:du Décadi: 30. Fructidor 228
18 Pi:du Primidi: 1. Sansculottides 228
19 So:du Duodi: 2. Sansculottides 228
20 Ne:du Tridi: 3. Sansculottides 228
21 Po:du Quartidi: 4. Sansculottides 228
22 Ut:du Quintidi: 5. Sansculottides 228
23 St:du Primidi: 1. Vendémiaire 229
24 Št:du Duodi: 2. Vendémiaire 229
25 Pi:du Tridi: 3. Vendémiaire 229
26 So:du Quartidi: 4. Vendémiaire 229
27 Ne:du Quintidi: 5. Vendémiaire 229
28 Po:du Sextidi: 6. Vendémiaire 229
29 Ut:du Septidi: 7. Vendémiaire 229
30 St:du Octidi: 8. Vendémiaire 229

Október 2020

1 Št:du Nonidi: 9. Vendémiaire 229
2 Pi:du Décadi: 10. Vendémiaire 229
3 So:du Primidi: 11. Vendémiaire 229
4 Ne:du Duodi: 12. Vendémiaire 229
5 Po:du Tridi: 13. Vendémiaire 229
6 Ut:du Quartidi: 14. Vendémiaire 229
7 St:du Quintidi: 15. Vendémiaire 229
8 Št:du Sextidi: 16. Vendémiaire 229
9 Pi:du Septidi: 17. Vendémiaire 229
10 So:du Octidi: 18. Vendémiaire 229
11 Ne:du Nonidi: 19. Vendémiaire 229
12 Po:du Décadi: 20. Vendémiaire 229
13 Ut:du Primidi: 21. Vendémiaire 229
14 St:du Duodi: 22. Vendémiaire 229
15 Št:du Tridi: 23. Vendémiaire 229
16 Pi:du Quartidi: 24. Vendémiaire 229
17 So:du Quintidi: 25. Vendémiaire 229
18 Ne:du Sextidi: 26. Vendémiaire 229
19 Po:du Septidi: 27. Vendémiaire 229
20 Ut:du Octidi: 28. Vendémiaire 229
21 St:du Nonidi: 29. Vendémiaire 229
22 Št:du Décadi: 30. Vendémiaire 229
23 Pi:du Primidi: 1. Brumaire 229
24 So:du Duodi: 2. Brumaire 229
25 Ne:du Tridi: 3. Brumaire 229
26 Po:du Quartidi: 4. Brumaire 229
27 Ut:du Quintidi: 5. Brumaire 229
28 St:du Sextidi: 6. Brumaire 229
29 Št:du Septidi: 7. Brumaire 229
30 Pi:du Octidi: 8. Brumaire 229
31 So:du Nonidi: 9. Brumaire 229

November 2020

1 Ne:du Décadi: 10. Brumaire 229
2 Po:du Primidi: 11. Brumaire 229
3 Ut:du Duodi: 12. Brumaire 229
4 St:du Tridi: 13. Brumaire 229
5 Št:du Quartidi: 14. Brumaire 229
6 Pi:du Quintidi: 15. Brumaire 229
7 So:du Sextidi: 16. Brumaire 229
8 Ne:du Septidi: 17. Brumaire 229
9 Po:du Octidi: 18. Brumaire 229
10 Ut:du Nonidi: 19. Brumaire 229
11 St:du Décadi: 20. Brumaire 229
12 Št:du Primidi: 21. Brumaire 229
13 Pi:du Duodi: 22. Brumaire 229
14 So:du Tridi: 23. Brumaire 229
15 Ne:du Quartidi: 24. Brumaire 229
16 Po:du Quintidi: 25. Brumaire 229
17 Ut:du Sextidi: 26. Brumaire 229
18 St:du Septidi: 27. Brumaire 229
19 Št:du Octidi: 28. Brumaire 229
20 Pi:du Nonidi: 29. Brumaire 229
21 So:du Décadi: 30. Brumaire 229
22 Ne:du Primidi: 1. Frimaire 229
23 Po:du Duodi: 2. Frimaire 229
24 Ut:du Tridi: 3. Frimaire 229
25 St:du Quartidi: 4. Frimaire 229
26 Št:du Quintidi: 5. Frimaire 229
27 Pi:du Sextidi: 6. Frimaire 229
28 So:du Septidi: 7. Frimaire 229
29 Ne:du Octidi: 8. Frimaire 229
30 Po:du Nonidi: 9. Frimaire 229

December 2020

1 Ut:du Décadi: 10. Frimaire 229
2 St:du Primidi: 11. Frimaire 229
3 Št:du Duodi: 12. Frimaire 229
4 Pi:du Tridi: 13. Frimaire 229
5 So:du Quartidi: 14. Frimaire 229
6 Ne:du Quintidi: 15. Frimaire 229
7 Po:du Sextidi: 16. Frimaire 229
8 Ut:du Septidi: 17. Frimaire 229
9 St:du Octidi: 18. Frimaire 229
10 Št:du Nonidi: 19. Frimaire 229
11 Pi:du Décadi: 20. Frimaire 229
12 So:du Primidi: 21. Frimaire 229
13 Ne:du Duodi: 22. Frimaire 229
14 Po:du Tridi: 23. Frimaire 229
15 Ut:du Quartidi: 24. Frimaire 229
16 St:du Quintidi: 25. Frimaire 229
17 Št:du Sextidi: 26. Frimaire 229
18 Pi:du Septidi: 27. Frimaire 229
19 So:du Octidi: 28. Frimaire 229
20 Ne:du Nonidi: 29. Frimaire 229
21 Po:du Décadi: 30. Frimaire 229
22 Ut:du Primidi: 1. Nivôse 229
23 St:du Duodi: 2. Nivôse 229
24 Št:du Tridi: 3. Nivôse 229
25 Pi:du Quartidi: 4. Nivôse 229
26 So:du Quintidi: 5. Nivôse 229
27 Ne:du Sextidi: 6. Nivôse 229
28 Po:du Septidi: 7. Nivôse 229
29 Ut:du Octidi: 8. Nivôse 229
30 St:du Nonidi: 9. Nivôse 229
31 Št:du Décadi: 10. Nivôse 229