Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenčina čeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Francúzsky revolučný kalendár 2017


Francúzsky revolučný kalendár: Viac informácií

Január 2017

1 Ne:du Primidi: 11. Nivôse 225
2 Po:du Duodi: 12. Nivôse 225
3 Ut:du Tridi: 13. Nivôse 225
4 St:du Quartidi: 14. Nivôse 225
5 Št:du Quintidi: 15. Nivôse 225
6 Pi:du Sextidi: 16. Nivôse 225
7 So:du Septidi: 17. Nivôse 225
8 Ne:du Octidi: 18. Nivôse 225
9 Po:du Nonidi: 19. Nivôse 225
10 Ut:du Décadi: 20. Nivôse 225
11 St:du Primidi: 21. Nivôse 225
12 Št:du Duodi: 22. Nivôse 225
13 Pi:du Tridi: 23. Nivôse 225
14 So:du Quartidi: 24. Nivôse 225
15 Ne:du Quintidi: 25. Nivôse 225
16 Po:du Sextidi: 26. Nivôse 225
17 Ut:du Septidi: 27. Nivôse 225
18 St:du Octidi: 28. Nivôse 225
19 Št:du Nonidi: 29. Nivôse 225
20 Pi:du Décadi: 30. Nivôse 225
21 So:du Primidi: 1. Pluviôse 225
22 Ne:du Duodi: 2. Pluviôse 225
23 Po:du Tridi: 3. Pluviôse 225
24 Ut:du Quartidi: 4. Pluviôse 225
25 St:du Quintidi: 5. Pluviôse 225
26 Št:du Sextidi: 6. Pluviôse 225
27 Pi:du Septidi: 7. Pluviôse 225
28 So:du Octidi: 8. Pluviôse 225
29 Ne:du Nonidi: 9. Pluviôse 225
30 Po:du Décadi: 10. Pluviôse 225
31 Ut:du Primidi: 11. Pluviôse 225

Február 2017

1 St:du Duodi: 12. Pluviôse 225
2 Št:du Tridi: 13. Pluviôse 225
3 Pi:du Quartidi: 14. Pluviôse 225
4 So:du Quintidi: 15. Pluviôse 225
5 Ne:du Sextidi: 16. Pluviôse 225
6 Po:du Septidi: 17. Pluviôse 225
7 Ut:du Octidi: 18. Pluviôse 225
8 St:du Nonidi: 19. Pluviôse 225
9 Št:du Décadi: 20. Pluviôse 225
10 Pi:du Primidi: 21. Pluviôse 225
11 So:du Duodi: 22. Pluviôse 225
12 Ne:du Tridi: 23. Pluviôse 225
13 Po:du Quartidi: 24. Pluviôse 225
14 Ut:du Quintidi: 25. Pluviôse 225
15 St:du Sextidi: 26. Pluviôse 225
16 Št:du Septidi: 27. Pluviôse 225
17 Pi:du Octidi: 28. Pluviôse 225
18 So:du Nonidi: 29. Pluviôse 225
19 Ne:du Décadi: 30. Pluviôse 225
20 Po:du Primidi: 1. Ventôse 225
21 Ut:du Duodi: 2. Ventôse 225
22 St:du Tridi: 3. Ventôse 225
23 Št:du Quartidi: 4. Ventôse 225
24 Pi:du Quintidi: 5. Ventôse 225
25 So:du Sextidi: 6. Ventôse 225
26 Ne:du Septidi: 7. Ventôse 225
27 Po:du Octidi: 8. Ventôse 225
28 Ut:du Nonidi: 9. Ventôse 225

Marec 2017

1 St:du Décadi: 10. Ventôse 225
2 Št:du Primidi: 11. Ventôse 225
3 Pi:du Duodi: 12. Ventôse 225
4 So:du Tridi: 13. Ventôse 225
5 Ne:du Quartidi: 14. Ventôse 225
6 Po:du Quintidi: 15. Ventôse 225
7 Ut:du Sextidi: 16. Ventôse 225
8 St:du Septidi: 17. Ventôse 225
9 Št:du Octidi: 18. Ventôse 225
10 Pi:du Nonidi: 19. Ventôse 225
11 So:du Décadi: 20. Ventôse 225
12 Ne:du Primidi: 21. Ventôse 225
13 Po:du Duodi: 22. Ventôse 225
14 Ut:du Tridi: 23. Ventôse 225
15 St:du Quartidi: 24. Ventôse 225
16 Št:du Quintidi: 25. Ventôse 225
17 Pi:du Sextidi: 26. Ventôse 225
18 So:du Septidi: 27. Ventôse 225
19 Ne:du Octidi: 28. Ventôse 225
20 Po:du Nonidi: 29. Ventôse 225
21 Ut:du Décadi: 30. Ventôse 225
22 St:du Primidi: 1. Germinal 225
23 Št:du Duodi: 2. Germinal 225
24 Pi:du Tridi: 3. Germinal 225
25 So:du Quartidi: 4. Germinal 225
26 Ne:du Quintidi: 5. Germinal 225
27 Po:du Sextidi: 6. Germinal 225
28 Ut:du Septidi: 7. Germinal 225
29 St:du Octidi: 8. Germinal 225
30 Št:du Nonidi: 9. Germinal 225
31 Pi:du Décadi: 10. Germinal 225

Apríl 2017

1 So:du Primidi: 11. Germinal 225
2 Ne:du Duodi: 12. Germinal 225
3 Po:du Tridi: 13. Germinal 225
4 Ut:du Quartidi: 14. Germinal 225
5 St:du Quintidi: 15. Germinal 225
6 Št:du Sextidi: 16. Germinal 225
7 Pi:du Septidi: 17. Germinal 225
8 So:du Octidi: 18. Germinal 225
9 Ne:du Nonidi: 19. Germinal 225
10 Po:du Décadi: 20. Germinal 225
11 Ut:du Primidi: 21. Germinal 225
12 St:du Duodi: 22. Germinal 225
13 Št:du Tridi: 23. Germinal 225
14 Pi:du Quartidi: 24. Germinal 225
15 So:du Quintidi: 25. Germinal 225
16 Ne:du Sextidi: 26. Germinal 225
17 Po:du Septidi: 27. Germinal 225
18 Ut:du Octidi: 28. Germinal 225
19 St:du Nonidi: 29. Germinal 225
20 Št:du Décadi: 30. Germinal 225
21 Pi:du Primidi: 1. Floréal 225
22 So:du Duodi: 2. Floréal 225
23 Ne:du Tridi: 3. Floréal 225
24 Po:du Quartidi: 4. Floréal 225
25 Ut:du Quintidi: 5. Floréal 225
26 St:du Sextidi: 6. Floréal 225
27 Št:du Septidi: 7. Floréal 225
28 Pi:du Octidi: 8. Floréal 225
29 So:du Nonidi: 9. Floréal 225
30 Ne:du Décadi: 10. Floréal 225

Máj 2017

1 Po:du Primidi: 11. Floréal 225
2 Ut:du Duodi: 12. Floréal 225
3 St:du Tridi: 13. Floréal 225
4 Št:du Quartidi: 14. Floréal 225
5 Pi:du Quintidi: 15. Floréal 225
6 So:du Sextidi: 16. Floréal 225
7 Ne:du Septidi: 17. Floréal 225
8 Po:du Octidi: 18. Floréal 225
9 Ut:du Nonidi: 19. Floréal 225
10 St:du Décadi: 20. Floréal 225
11 Št:du Primidi: 21. Floréal 225
12 Pi:du Duodi: 22. Floréal 225
13 So:du Tridi: 23. Floréal 225
14 Ne:du Quartidi: 24. Floréal 225
15 Po:du Quintidi: 25. Floréal 225
16 Ut:du Sextidi: 26. Floréal 225
17 St:du Septidi: 27. Floréal 225
18 Št:du Octidi: 28. Floréal 225
19 Pi:du Nonidi: 29. Floréal 225
20 So:du Décadi: 30. Floréal 225
21 Ne:du Primidi: 1. Prairial 225
22 Po:du Duodi: 2. Prairial 225
23 Ut:du Tridi: 3. Prairial 225
24 St:du Quartidi: 4. Prairial 225
25 Št:du Quintidi: 5. Prairial 225
26 Pi:du Sextidi: 6. Prairial 225
27 So:du Septidi: 7. Prairial 225
28 Ne:du Octidi: 8. Prairial 225
29 Po:du Nonidi: 9. Prairial 225
30 Ut:du Décadi: 10. Prairial 225
31 St:du Primidi: 11. Prairial 225

Jún 2017

1 Št:du Duodi: 12. Prairial 225
2 Pi:du Tridi: 13. Prairial 225
3 So:du Quartidi: 14. Prairial 225
4 Ne:du Quintidi: 15. Prairial 225
5 Po:du Sextidi: 16. Prairial 225
6 Ut:du Septidi: 17. Prairial 225
7 St:du Octidi: 18. Prairial 225
8 Št:du Nonidi: 19. Prairial 225
9 Pi:du Décadi: 20. Prairial 225
10 So:du Primidi: 21. Prairial 225
11 Ne:du Duodi: 22. Prairial 225
12 Po:du Tridi: 23. Prairial 225
13 Ut:du Quartidi: 24. Prairial 225
14 St:du Quintidi: 25. Prairial 225
15 Št:du Sextidi: 26. Prairial 225
16 Pi:du Septidi: 27. Prairial 225
17 So:du Octidi: 28. Prairial 225
18 Ne:du Nonidi: 29. Prairial 225
19 Po:du Décadi: 30. Prairial 225
20 Ut:du Primidi: 1. Messidor 225
21 St:du Duodi: 2. Messidor 225
22 Št:du Tridi: 3. Messidor 225
23 Pi:du Quartidi: 4. Messidor 225
24 So:du Quintidi: 5. Messidor 225
25 Ne:du Sextidi: 6. Messidor 225
26 Po:du Septidi: 7. Messidor 225
27 Ut:du Octidi: 8. Messidor 225
28 St:du Nonidi: 9. Messidor 225
29 Št:du Décadi: 10. Messidor 225
30 Pi:du Primidi: 11. Messidor 225

Júl 2017

1 So:du Duodi: 12. Messidor 225
2 Ne:du Tridi: 13. Messidor 225
3 Po:du Quartidi: 14. Messidor 225
4 Ut:du Quintidi: 15. Messidor 225
5 St:du Sextidi: 16. Messidor 225
6 Št:du Septidi: 17. Messidor 225
7 Pi:du Octidi: 18. Messidor 225
8 So:du Nonidi: 19. Messidor 225
9 Ne:du Décadi: 20. Messidor 225
10 Po:du Primidi: 21. Messidor 225
11 Ut:du Duodi: 22. Messidor 225
12 St:du Tridi: 23. Messidor 225
13 Št:du Quartidi: 24. Messidor 225
14 Pi:du Quintidi: 25. Messidor 225
15 So:du Sextidi: 26. Messidor 225
16 Ne:du Septidi: 27. Messidor 225
17 Po:du Octidi: 28. Messidor 225
18 Ut:du Nonidi: 29. Messidor 225
19 St:du Décadi: 30. Messidor 225
20 Št:du Primidi: 1. Thermidor 225
21 Pi:du Duodi: 2. Thermidor 225
22 So:du Tridi: 3. Thermidor 225
23 Ne:du Quartidi: 4. Thermidor 225
24 Po:du Quintidi: 5. Thermidor 225
25 Ut:du Sextidi: 6. Thermidor 225
26 St:du Septidi: 7. Thermidor 225
27 Št:du Octidi: 8. Thermidor 225
28 Pi:du Nonidi: 9. Thermidor 225
29 So:du Décadi: 10. Thermidor 225
30 Ne:du Primidi: 11. Thermidor 225
31 Po:du Duodi: 12. Thermidor 225

August 2017

1 Ut:du Tridi: 13. Thermidor 225
2 St:du Quartidi: 14. Thermidor 225
3 Št:du Quintidi: 15. Thermidor 225
4 Pi:du Sextidi: 16. Thermidor 225
5 So:du Septidi: 17. Thermidor 225
6 Ne:du Octidi: 18. Thermidor 225
7 Po:du Nonidi: 19. Thermidor 225
8 Ut:du Décadi: 20. Thermidor 225
9 St:du Primidi: 21. Thermidor 225
10 Št:du Duodi: 22. Thermidor 225
11 Pi:du Tridi: 23. Thermidor 225
12 So:du Quartidi: 24. Thermidor 225
13 Ne:du Quintidi: 25. Thermidor 225
14 Po:du Sextidi: 26. Thermidor 225
15 Ut:du Septidi: 27. Thermidor 225
16 St:du Octidi: 28. Thermidor 225
17 Št:du Nonidi: 29. Thermidor 225
18 Pi:du Décadi: 30. Thermidor 225
19 So:du Primidi: 1. Fructidor 225
20 Ne:du Duodi: 2. Fructidor 225
21 Po:du Tridi: 3. Fructidor 225
22 Ut:du Quartidi: 4. Fructidor 225
23 St:du Quintidi: 5. Fructidor 225
24 Št:du Sextidi: 6. Fructidor 225
25 Pi:du Septidi: 7. Fructidor 225
26 So:du Octidi: 8. Fructidor 225
27 Ne:du Nonidi: 9. Fructidor 225
28 Po:du Décadi: 10. Fructidor 225
29 Ut:du Primidi: 11. Fructidor 225
30 St:du Duodi: 12. Fructidor 225
31 Št:du Tridi: 13. Fructidor 225

September 2017

1 Pi:du Quartidi: 14. Fructidor 225
2 So:du Quintidi: 15. Fructidor 225
3 Ne:du Sextidi: 16. Fructidor 225
4 Po:du Septidi: 17. Fructidor 225
5 Ut:du Octidi: 18. Fructidor 225
6 St:du Nonidi: 19. Fructidor 225
7 Št:du Décadi: 20. Fructidor 225
8 Pi:du Primidi: 21. Fructidor 225
9 So:du Duodi: 22. Fructidor 225
10 Ne:du Tridi: 23. Fructidor 225
11 Po:du Quartidi: 24. Fructidor 225
12 Ut:du Quintidi: 25. Fructidor 225
13 St:du Sextidi: 26. Fructidor 225
14 Št:du Septidi: 27. Fructidor 225
15 Pi:du Octidi: 28. Fructidor 225
16 So:du Nonidi: 29. Fructidor 225
17 Ne:du Décadi: 30. Fructidor 225
18 Po:du Primidi: 1. Sansculottides 225
19 Ut:du Duodi: 2. Sansculottides 225
20 St:du Tridi: 3. Sansculottides 225
21 Št:du Quartidi: 4. Sansculottides 225
22 Pi:du Quintidi: 5. Sansculottides 225
23 So:du Primidi: 1. Vendémiaire 226
24 Ne:du Duodi: 2. Vendémiaire 226
25 Po:du Tridi: 3. Vendémiaire 226
26 Ut:du Quartidi: 4. Vendémiaire 226
27 St:du Quintidi: 5. Vendémiaire 226
28 Št:du Sextidi: 6. Vendémiaire 226
29 Pi:du Septidi: 7. Vendémiaire 226
30 So:du Octidi: 8. Vendémiaire 226

Október 2017

1 Ne:du Nonidi: 9. Vendémiaire 226
2 Po:du Décadi: 10. Vendémiaire 226
3 Ut:du Primidi: 11. Vendémiaire 226
4 St:du Duodi: 12. Vendémiaire 226
5 Št:du Tridi: 13. Vendémiaire 226
6 Pi:du Quartidi: 14. Vendémiaire 226
7 So:du Quintidi: 15. Vendémiaire 226
8 Ne:du Sextidi: 16. Vendémiaire 226
9 Po:du Septidi: 17. Vendémiaire 226
10 Ut:du Octidi: 18. Vendémiaire 226
11 St:du Nonidi: 19. Vendémiaire 226
12 Št:du Décadi: 20. Vendémiaire 226
13 Pi:du Primidi: 21. Vendémiaire 226
14 So:du Duodi: 22. Vendémiaire 226
15 Ne:du Tridi: 23. Vendémiaire 226
16 Po:du Quartidi: 24. Vendémiaire 226
17 Ut:du Quintidi: 25. Vendémiaire 226
18 St:du Sextidi: 26. Vendémiaire 226
19 Št:du Septidi: 27. Vendémiaire 226
20 Pi:du Octidi: 28. Vendémiaire 226
21 So:du Nonidi: 29. Vendémiaire 226
22 Ne:du Décadi: 30. Vendémiaire 226
23 Po:du Primidi: 1. Brumaire 226
24 Ut:du Duodi: 2. Brumaire 226
25 St:du Tridi: 3. Brumaire 226
26 Št:du Quartidi: 4. Brumaire 226
27 Pi:du Quintidi: 5. Brumaire 226
28 So:du Sextidi: 6. Brumaire 226
29 Ne:du Septidi: 7. Brumaire 226
30 Po:du Octidi: 8. Brumaire 226
31 Ut:du Nonidi: 9. Brumaire 226

November 2017

1 St:du Décadi: 10. Brumaire 226
2 Št:du Primidi: 11. Brumaire 226
3 Pi:du Duodi: 12. Brumaire 226
4 So:du Tridi: 13. Brumaire 226
5 Ne:du Quartidi: 14. Brumaire 226
6 Po:du Quintidi: 15. Brumaire 226
7 Ut:du Sextidi: 16. Brumaire 226
8 St:du Septidi: 17. Brumaire 226
9 Št:du Octidi: 18. Brumaire 226
10 Pi:du Nonidi: 19. Brumaire 226
11 So:du Décadi: 20. Brumaire 226
12 Ne:du Primidi: 21. Brumaire 226
13 Po:du Duodi: 22. Brumaire 226
14 Ut:du Tridi: 23. Brumaire 226
15 St:du Quartidi: 24. Brumaire 226
16 Št:du Quintidi: 25. Brumaire 226
17 Pi:du Sextidi: 26. Brumaire 226
18 So:du Septidi: 27. Brumaire 226
19 Ne:du Octidi: 28. Brumaire 226
20 Po:du Nonidi: 29. Brumaire 226
21 Ut:du Décadi: 30. Brumaire 226
22 St:du Primidi: 1. Frimaire 226
23 Št:du Duodi: 2. Frimaire 226
24 Pi:du Tridi: 3. Frimaire 226
25 So:du Quartidi: 4. Frimaire 226
26 Ne:du Quintidi: 5. Frimaire 226
27 Po:du Sextidi: 6. Frimaire 226
28 Ut:du Septidi: 7. Frimaire 226
29 St:du Octidi: 8. Frimaire 226
30 Št:du Nonidi: 9. Frimaire 226

December 2017

1 Pi:du Décadi: 10. Frimaire 226
2 So:du Primidi: 11. Frimaire 226
3 Ne:du Duodi: 12. Frimaire 226
4 Po:du Tridi: 13. Frimaire 226
5 Ut:du Quartidi: 14. Frimaire 226
6 St:du Quintidi: 15. Frimaire 226
7 Št:du Sextidi: 16. Frimaire 226
8 Pi:du Septidi: 17. Frimaire 226
9 So:du Octidi: 18. Frimaire 226
10 Ne:du Nonidi: 19. Frimaire 226
11 Po:du Décadi: 20. Frimaire 226
12 Ut:du Primidi: 21. Frimaire 226
13 St:du Duodi: 22. Frimaire 226
14 Št:du Tridi: 23. Frimaire 226
15 Pi:du Quartidi: 24. Frimaire 226
16 So:du Quintidi: 25. Frimaire 226
17 Ne:du Sextidi: 26. Frimaire 226
18 Po:du Septidi: 27. Frimaire 226
19 Ut:du Octidi: 28. Frimaire 226
20 St:du Nonidi: 29. Frimaire 226
21 Št:du Décadi: 30. Frimaire 226
22 Pi:du Primidi: 1. Nivôse 226
23 So:du Duodi: 2. Nivôse 226
24 Ne:du Tridi: 3. Nivôse 226
25 Po:du Quartidi: 4. Nivôse 226
26 Ut:du Quintidi: 5. Nivôse 226
27 St:du Sextidi: 6. Nivôse 226
28 Št:du Septidi: 7. Nivôse 226
29 Pi:du Octidi: 8. Nivôse 226
30 So:du Nonidi: 9. Nivôse 226
31 Ne:du Décadi: 10. Nivôse 226