Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenčina čeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Francúzsky revolučný kalendár 2022


Francúzsky revolučný kalendár: Viac informácií

Január 2022

1 So:du Primidi: 11. Nivôse 230
2 Ne:du Duodi: 12. Nivôse 230
3 Po:du Tridi: 13. Nivôse 230
4 Ut:du Quartidi: 14. Nivôse 230
5 St:du Quintidi: 15. Nivôse 230
6 Št:du Sextidi: 16. Nivôse 230
7 Pi:du Septidi: 17. Nivôse 230
8 So:du Octidi: 18. Nivôse 230
9 Ne:du Nonidi: 19. Nivôse 230
10 Po:du Décadi: 20. Nivôse 230
11 Ut:du Primidi: 21. Nivôse 230
12 St:du Duodi: 22. Nivôse 230
13 Št:du Tridi: 23. Nivôse 230
14 Pi:du Quartidi: 24. Nivôse 230
15 So:du Quintidi: 25. Nivôse 230
16 Ne:du Sextidi: 26. Nivôse 230
17 Po:du Septidi: 27. Nivôse 230
18 Ut:du Octidi: 28. Nivôse 230
19 St:du Nonidi: 29. Nivôse 230
20 Št:du Décadi: 30. Nivôse 230
21 Pi:du Primidi: 1. Pluviôse 230
22 So:du Duodi: 2. Pluviôse 230
23 Ne:du Tridi: 3. Pluviôse 230
24 Po:du Quartidi: 4. Pluviôse 230
25 Ut:du Quintidi: 5. Pluviôse 230
26 St:du Sextidi: 6. Pluviôse 230
27 Št:du Septidi: 7. Pluviôse 230
28 Pi:du Octidi: 8. Pluviôse 230
29 So:du Nonidi: 9. Pluviôse 230
30 Ne:du Décadi: 10. Pluviôse 230
31 Po:du Primidi: 11. Pluviôse 230

Február 2022

1 Ut:du Duodi: 12. Pluviôse 230
2 St:du Tridi: 13. Pluviôse 230
3 Št:du Quartidi: 14. Pluviôse 230
4 Pi:du Quintidi: 15. Pluviôse 230
5 So:du Sextidi: 16. Pluviôse 230
6 Ne:du Septidi: 17. Pluviôse 230
7 Po:du Octidi: 18. Pluviôse 230
8 Ut:du Nonidi: 19. Pluviôse 230
9 St:du Décadi: 20. Pluviôse 230
10 Št:du Primidi: 21. Pluviôse 230
11 Pi:du Duodi: 22. Pluviôse 230
12 So:du Tridi: 23. Pluviôse 230
13 Ne:du Quartidi: 24. Pluviôse 230
14 Po:du Quintidi: 25. Pluviôse 230
15 Ut:du Sextidi: 26. Pluviôse 230
16 St:du Septidi: 27. Pluviôse 230
17 Št:du Octidi: 28. Pluviôse 230
18 Pi:du Nonidi: 29. Pluviôse 230
19 So:du Décadi: 30. Pluviôse 230
20 Ne:du Primidi: 1. Ventôse 230
21 Po:du Duodi: 2. Ventôse 230
22 Ut:du Tridi: 3. Ventôse 230
23 St:du Quartidi: 4. Ventôse 230
24 Št:du Quintidi: 5. Ventôse 230
25 Pi:du Sextidi: 6. Ventôse 230
26 So:du Septidi: 7. Ventôse 230
27 Ne:du Octidi: 8. Ventôse 230
28 Po:du Nonidi: 9. Ventôse 230

Marec 2022

1 Ut:du Décadi: 10. Ventôse 230
2 St:du Primidi: 11. Ventôse 230
3 Št:du Duodi: 12. Ventôse 230
4 Pi:du Tridi: 13. Ventôse 230
5 So:du Quartidi: 14. Ventôse 230
6 Ne:du Quintidi: 15. Ventôse 230
7 Po:du Sextidi: 16. Ventôse 230
8 Ut:du Septidi: 17. Ventôse 230
9 St:du Octidi: 18. Ventôse 230
10 Št:du Nonidi: 19. Ventôse 230
11 Pi:du Décadi: 20. Ventôse 230
12 So:du Primidi: 21. Ventôse 230
13 Ne:du Duodi: 22. Ventôse 230
14 Po:du Tridi: 23. Ventôse 230
15 Ut:du Quartidi: 24. Ventôse 230
16 St:du Quintidi: 25. Ventôse 230
17 Št:du Sextidi: 26. Ventôse 230
18 Pi:du Septidi: 27. Ventôse 230
19 So:du Octidi: 28. Ventôse 230
20 Ne:du Nonidi: 29. Ventôse 230
21 Po:du Décadi: 30. Ventôse 230
22 Ut:du Primidi: 1. Germinal 230
23 St:du Duodi: 2. Germinal 230
24 Št:du Tridi: 3. Germinal 230
25 Pi:du Quartidi: 4. Germinal 230
26 So:du Quintidi: 5. Germinal 230
27 Ne:du Sextidi: 6. Germinal 230
28 Po:du Septidi: 7. Germinal 230
29 Ut:du Octidi: 8. Germinal 230
30 St:du Nonidi: 9. Germinal 230
31 Št:du Décadi: 10. Germinal 230

Apríl 2022

1 Pi:du Primidi: 11. Germinal 230
2 So:du Duodi: 12. Germinal 230
3 Ne:du Tridi: 13. Germinal 230
4 Po:du Quartidi: 14. Germinal 230
5 Ut:du Quintidi: 15. Germinal 230
6 St:du Sextidi: 16. Germinal 230
7 Št:du Septidi: 17. Germinal 230
8 Pi:du Octidi: 18. Germinal 230
9 So:du Nonidi: 19. Germinal 230
10 Ne:du Décadi: 20. Germinal 230
11 Po:du Primidi: 21. Germinal 230
12 Ut:du Duodi: 22. Germinal 230
13 St:du Tridi: 23. Germinal 230
14 Št:du Quartidi: 24. Germinal 230
15 Pi:du Quintidi: 25. Germinal 230
16 So:du Sextidi: 26. Germinal 230
17 Ne:du Septidi: 27. Germinal 230
18 Po:du Octidi: 28. Germinal 230
19 Ut:du Nonidi: 29. Germinal 230
20 St:du Décadi: 30. Germinal 230
21 Št:du Primidi: 1. Floréal 230
22 Pi:du Duodi: 2. Floréal 230
23 So:du Tridi: 3. Floréal 230
24 Ne:du Quartidi: 4. Floréal 230
25 Po:du Quintidi: 5. Floréal 230
26 Ut:du Sextidi: 6. Floréal 230
27 St:du Septidi: 7. Floréal 230
28 Št:du Octidi: 8. Floréal 230
29 Pi:du Nonidi: 9. Floréal 230
30 So:du Décadi: 10. Floréal 230

Máj 2022

1 Ne:du Primidi: 11. Floréal 230
2 Po:du Duodi: 12. Floréal 230
3 Ut:du Tridi: 13. Floréal 230
4 St:du Quartidi: 14. Floréal 230
5 Št:du Quintidi: 15. Floréal 230
6 Pi:du Sextidi: 16. Floréal 230
7 So:du Septidi: 17. Floréal 230
8 Ne:du Octidi: 18. Floréal 230
9 Po:du Nonidi: 19. Floréal 230
10 Ut:du Décadi: 20. Floréal 230
11 St:du Primidi: 21. Floréal 230
12 Št:du Duodi: 22. Floréal 230
13 Pi:du Tridi: 23. Floréal 230
14 So:du Quartidi: 24. Floréal 230
15 Ne:du Quintidi: 25. Floréal 230
16 Po:du Sextidi: 26. Floréal 230
17 Ut:du Septidi: 27. Floréal 230
18 St:du Octidi: 28. Floréal 230
19 Št:du Nonidi: 29. Floréal 230
20 Pi:du Décadi: 30. Floréal 230
21 So:du Primidi: 1. Prairial 230
22 Ne:du Duodi: 2. Prairial 230
23 Po:du Tridi: 3. Prairial 230
24 Ut:du Quartidi: 4. Prairial 230
25 St:du Quintidi: 5. Prairial 230
26 Št:du Sextidi: 6. Prairial 230
27 Pi:du Septidi: 7. Prairial 230
28 So:du Octidi: 8. Prairial 230
29 Ne:du Nonidi: 9. Prairial 230
30 Po:du Décadi: 10. Prairial 230
31 Ut:du Primidi: 11. Prairial 230

Jún 2022

1 St:du Duodi: 12. Prairial 230
2 Št:du Tridi: 13. Prairial 230
3 Pi:du Quartidi: 14. Prairial 230
4 So:du Quintidi: 15. Prairial 230
5 Ne:du Sextidi: 16. Prairial 230
6 Po:du Septidi: 17. Prairial 230
7 Ut:du Octidi: 18. Prairial 230
8 St:du Nonidi: 19. Prairial 230
9 Št:du Décadi: 20. Prairial 230
10 Pi:du Primidi: 21. Prairial 230
11 So:du Duodi: 22. Prairial 230
12 Ne:du Tridi: 23. Prairial 230
13 Po:du Quartidi: 24. Prairial 230
14 Ut:du Quintidi: 25. Prairial 230
15 St:du Sextidi: 26. Prairial 230
16 Št:du Septidi: 27. Prairial 230
17 Pi:du Octidi: 28. Prairial 230
18 So:du Nonidi: 29. Prairial 230
19 Ne:du Décadi: 30. Prairial 230
20 Po:du Primidi: 1. Messidor 230
21 Ut:du Duodi: 2. Messidor 230
22 St:du Tridi: 3. Messidor 230
23 Št:du Quartidi: 4. Messidor 230
24 Pi:du Quintidi: 5. Messidor 230
25 So:du Sextidi: 6. Messidor 230
26 Ne:du Septidi: 7. Messidor 230
27 Po:du Octidi: 8. Messidor 230
28 Ut:du Nonidi: 9. Messidor 230
29 St:du Décadi: 10. Messidor 230
30 Št:du Primidi: 11. Messidor 230

Júl 2022

1 Pi:du Duodi: 12. Messidor 230
2 So:du Tridi: 13. Messidor 230
3 Ne:du Quartidi: 14. Messidor 230
4 Po:du Quintidi: 15. Messidor 230
5 Ut:du Sextidi: 16. Messidor 230
6 St:du Septidi: 17. Messidor 230
7 Št:du Octidi: 18. Messidor 230
8 Pi:du Nonidi: 19. Messidor 230
9 So:du Décadi: 20. Messidor 230
10 Ne:du Primidi: 21. Messidor 230
11 Po:du Duodi: 22. Messidor 230
12 Ut:du Tridi: 23. Messidor 230
13 St:du Quartidi: 24. Messidor 230
14 Št:du Quintidi: 25. Messidor 230
15 Pi:du Sextidi: 26. Messidor 230
16 So:du Septidi: 27. Messidor 230
17 Ne:du Octidi: 28. Messidor 230
18 Po:du Nonidi: 29. Messidor 230
19 Ut:du Décadi: 30. Messidor 230
20 St:du Primidi: 1. Thermidor 230
21 Št:du Duodi: 2. Thermidor 230
22 Pi:du Tridi: 3. Thermidor 230
23 So:du Quartidi: 4. Thermidor 230
24 Ne:du Quintidi: 5. Thermidor 230
25 Po:du Sextidi: 6. Thermidor 230
26 Ut:du Septidi: 7. Thermidor 230
27 St:du Octidi: 8. Thermidor 230
28 Št:du Nonidi: 9. Thermidor 230
29 Pi:du Décadi: 10. Thermidor 230
30 So:du Primidi: 11. Thermidor 230
31 Ne:du Duodi: 12. Thermidor 230

August 2022

1 Po:du Tridi: 13. Thermidor 230
2 Ut:du Quartidi: 14. Thermidor 230
3 St:du Quintidi: 15. Thermidor 230
4 Št:du Sextidi: 16. Thermidor 230
5 Pi:du Septidi: 17. Thermidor 230
6 So:du Octidi: 18. Thermidor 230
7 Ne:du Nonidi: 19. Thermidor 230
8 Po:du Décadi: 20. Thermidor 230
9 Ut:du Primidi: 21. Thermidor 230
10 St:du Duodi: 22. Thermidor 230
11 Št:du Tridi: 23. Thermidor 230
12 Pi:du Quartidi: 24. Thermidor 230
13 So:du Quintidi: 25. Thermidor 230
14 Ne:du Sextidi: 26. Thermidor 230
15 Po:du Septidi: 27. Thermidor 230
16 Ut:du Octidi: 28. Thermidor 230
17 St:du Nonidi: 29. Thermidor 230
18 Št:du Décadi: 30. Thermidor 230
19 Pi:du Primidi: 1. Fructidor 230
20 So:du Duodi: 2. Fructidor 230
21 Ne:du Tridi: 3. Fructidor 230
22 Po:du Quartidi: 4. Fructidor 230
23 Ut:du Quintidi: 5. Fructidor 230
24 St:du Sextidi: 6. Fructidor 230
25 Št:du Septidi: 7. Fructidor 230
26 Pi:du Octidi: 8. Fructidor 230
27 So:du Nonidi: 9. Fructidor 230
28 Ne:du Décadi: 10. Fructidor 230
29 Po:du Primidi: 11. Fructidor 230
30 Ut:du Duodi: 12. Fructidor 230
31 St:du Tridi: 13. Fructidor 230

September 2022

1 Št:du Quartidi: 14. Fructidor 230
2 Pi:du Quintidi: 15. Fructidor 230
3 So:du Sextidi: 16. Fructidor 230
4 Ne:du Septidi: 17. Fructidor 230
5 Po:du Octidi: 18. Fructidor 230
6 Ut:du Nonidi: 19. Fructidor 230
7 St:du Décadi: 20. Fructidor 230
8 Št:du Primidi: 21. Fructidor 230
9 Pi:du Duodi: 22. Fructidor 230
10 So:du Tridi: 23. Fructidor 230
11 Ne:du Quartidi: 24. Fructidor 230
12 Po:du Quintidi: 25. Fructidor 230
13 Ut:du Sextidi: 26. Fructidor 230
14 St:du Septidi: 27. Fructidor 230
15 Št:du Octidi: 28. Fructidor 230
16 Pi:du Nonidi: 29. Fructidor 230
17 So:du Décadi: 30. Fructidor 230
18 Ne:du Primidi: 1. Sansculottides 230
19 Po:du Duodi: 2. Sansculottides 230
20 Ut:du Tridi: 3. Sansculottides 230
21 St:du Quartidi: 4. Sansculottides 230
22 Št:du Quintidi: 5. Sansculottides 230
23 Pi:du Primidi: 1. Vendémiaire 231
24 So:du Duodi: 2. Vendémiaire 231
25 Ne:du Tridi: 3. Vendémiaire 231
26 Po:du Quartidi: 4. Vendémiaire 231
27 Ut:du Quintidi: 5. Vendémiaire 231
28 St:du Sextidi: 6. Vendémiaire 231
29 Št:du Septidi: 7. Vendémiaire 231
30 Pi:du Octidi: 8. Vendémiaire 231

Október 2022

1 So:du Nonidi: 9. Vendémiaire 231
2 Ne:du Décadi: 10. Vendémiaire 231
3 Po:du Primidi: 11. Vendémiaire 231
4 Ut:du Duodi: 12. Vendémiaire 231
5 St:du Tridi: 13. Vendémiaire 231
6 Št:du Quartidi: 14. Vendémiaire 231
7 Pi:du Quintidi: 15. Vendémiaire 231
8 So:du Sextidi: 16. Vendémiaire 231
9 Ne:du Septidi: 17. Vendémiaire 231
10 Po:du Octidi: 18. Vendémiaire 231
11 Ut:du Nonidi: 19. Vendémiaire 231
12 St:du Décadi: 20. Vendémiaire 231
13 Št:du Primidi: 21. Vendémiaire 231
14 Pi:du Duodi: 22. Vendémiaire 231
15 So:du Tridi: 23. Vendémiaire 231
16 Ne:du Quartidi: 24. Vendémiaire 231
17 Po:du Quintidi: 25. Vendémiaire 231
18 Ut:du Sextidi: 26. Vendémiaire 231
19 St:du Septidi: 27. Vendémiaire 231
20 Št:du Octidi: 28. Vendémiaire 231
21 Pi:du Nonidi: 29. Vendémiaire 231
22 So:du Décadi: 30. Vendémiaire 231
23 Ne:du Primidi: 1. Brumaire 231
24 Po:du Duodi: 2. Brumaire 231
25 Ut:du Tridi: 3. Brumaire 231
26 St:du Quartidi: 4. Brumaire 231
27 Št:du Quintidi: 5. Brumaire 231
28 Pi:du Sextidi: 6. Brumaire 231
29 So:du Septidi: 7. Brumaire 231
30 Ne:du Octidi: 8. Brumaire 231
31 Po:du Nonidi: 9. Brumaire 231

November 2022

1 Ut:du Décadi: 10. Brumaire 231
2 St:du Primidi: 11. Brumaire 231
3 Št:du Duodi: 12. Brumaire 231
4 Pi:du Tridi: 13. Brumaire 231
5 So:du Quartidi: 14. Brumaire 231
6 Ne:du Quintidi: 15. Brumaire 231
7 Po:du Sextidi: 16. Brumaire 231
8 Ut:du Septidi: 17. Brumaire 231
9 St:du Octidi: 18. Brumaire 231
10 Št:du Nonidi: 19. Brumaire 231
11 Pi:du Décadi: 20. Brumaire 231
12 So:du Primidi: 21. Brumaire 231
13 Ne:du Duodi: 22. Brumaire 231
14 Po:du Tridi: 23. Brumaire 231
15 Ut:du Quartidi: 24. Brumaire 231
16 St:du Quintidi: 25. Brumaire 231
17 Št:du Sextidi: 26. Brumaire 231
18 Pi:du Septidi: 27. Brumaire 231
19 So:du Octidi: 28. Brumaire 231
20 Ne:du Nonidi: 29. Brumaire 231
21 Po:du Décadi: 30. Brumaire 231
22 Ut:du Primidi: 1. Frimaire 231
23 St:du Duodi: 2. Frimaire 231
24 Št:du Tridi: 3. Frimaire 231
25 Pi:du Quartidi: 4. Frimaire 231
26 So:du Quintidi: 5. Frimaire 231
27 Ne:du Sextidi: 6. Frimaire 231
28 Po:du Septidi: 7. Frimaire 231
29 Ut:du Octidi: 8. Frimaire 231
30 St:du Nonidi: 9. Frimaire 231

December 2022

1 Št:du Décadi: 10. Frimaire 231
2 Pi:du Primidi: 11. Frimaire 231
3 So:du Duodi: 12. Frimaire 231
4 Ne:du Tridi: 13. Frimaire 231
5 Po:du Quartidi: 14. Frimaire 231
6 Ut:du Quintidi: 15. Frimaire 231
7 St:du Sextidi: 16. Frimaire 231
8 Št:du Septidi: 17. Frimaire 231
9 Pi:du Octidi: 18. Frimaire 231
10 So:du Nonidi: 19. Frimaire 231
11 Ne:du Décadi: 20. Frimaire 231
12 Po:du Primidi: 21. Frimaire 231
13 Ut:du Duodi: 22. Frimaire 231
14 St:du Tridi: 23. Frimaire 231
15 Št:du Quartidi: 24. Frimaire 231
16 Pi:du Quintidi: 25. Frimaire 231
17 So:du Sextidi: 26. Frimaire 231
18 Ne:du Septidi: 27. Frimaire 231
19 Po:du Octidi: 28. Frimaire 231
20 Ut:du Nonidi: 29. Frimaire 231
21 St:du Décadi: 30. Frimaire 231
22 Št:du Primidi: 1. Nivôse 231
23 Pi:du Duodi: 2. Nivôse 231
24 So:du Tridi: 3. Nivôse 231
25 Ne:du Quartidi: 4. Nivôse 231
26 Po:du Quintidi: 5. Nivôse 231
27 Ut:du Sextidi: 6. Nivôse 231
28 St:du Septidi: 7. Nivôse 231
29 Št:du Octidi: 8. Nivôse 231
30 Pi:du Nonidi: 9. Nivôse 231
31 So:du Décadi: 10. Nivôse 231