Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenčina čeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Francúzsky revolučný kalendár 2019


Francúzsky revolučný kalendár: Viac informácií

Január 2019

1 Ut:du Primidi: 11. Nivôse 227
2 St:du Duodi: 12. Nivôse 227
3 Št:du Tridi: 13. Nivôse 227
4 Pi:du Quartidi: 14. Nivôse 227
5 So:du Quintidi: 15. Nivôse 227
6 Ne:du Sextidi: 16. Nivôse 227
7 Po:du Septidi: 17. Nivôse 227
8 Ut:du Octidi: 18. Nivôse 227
9 St:du Nonidi: 19. Nivôse 227
10 Št:du Décadi: 20. Nivôse 227
11 Pi:du Primidi: 21. Nivôse 227
12 So:du Duodi: 22. Nivôse 227
13 Ne:du Tridi: 23. Nivôse 227
14 Po:du Quartidi: 24. Nivôse 227
15 Ut:du Quintidi: 25. Nivôse 227
16 St:du Sextidi: 26. Nivôse 227
17 Št:du Septidi: 27. Nivôse 227
18 Pi:du Octidi: 28. Nivôse 227
19 So:du Nonidi: 29. Nivôse 227
20 Ne:du Décadi: 30. Nivôse 227
21 Po:du Primidi: 1. Pluviôse 227
22 Ut:du Duodi: 2. Pluviôse 227
23 St:du Tridi: 3. Pluviôse 227
24 Št:du Quartidi: 4. Pluviôse 227
25 Pi:du Quintidi: 5. Pluviôse 227
26 So:du Sextidi: 6. Pluviôse 227
27 Ne:du Septidi: 7. Pluviôse 227
28 Po:du Octidi: 8. Pluviôse 227
29 Ut:du Nonidi: 9. Pluviôse 227
30 St:du Décadi: 10. Pluviôse 227
31 Št:du Primidi: 11. Pluviôse 227

Február 2019

1 Pi:du Duodi: 12. Pluviôse 227
2 So:du Tridi: 13. Pluviôse 227
3 Ne:du Quartidi: 14. Pluviôse 227
4 Po:du Quintidi: 15. Pluviôse 227
5 Ut:du Sextidi: 16. Pluviôse 227
6 St:du Septidi: 17. Pluviôse 227
7 Št:du Octidi: 18. Pluviôse 227
8 Pi:du Nonidi: 19. Pluviôse 227
9 So:du Décadi: 20. Pluviôse 227
10 Ne:du Primidi: 21. Pluviôse 227
11 Po:du Duodi: 22. Pluviôse 227
12 Ut:du Tridi: 23. Pluviôse 227
13 St:du Quartidi: 24. Pluviôse 227
14 Št:du Quintidi: 25. Pluviôse 227
15 Pi:du Sextidi: 26. Pluviôse 227
16 So:du Septidi: 27. Pluviôse 227
17 Ne:du Octidi: 28. Pluviôse 227
18 Po:du Nonidi: 29. Pluviôse 227
19 Ut:du Décadi: 30. Pluviôse 227
20 St:du Primidi: 1. Ventôse 227
21 Št:du Duodi: 2. Ventôse 227
22 Pi:du Tridi: 3. Ventôse 227
23 So:du Quartidi: 4. Ventôse 227
24 Ne:du Quintidi: 5. Ventôse 227
25 Po:du Sextidi: 6. Ventôse 227
26 Ut:du Septidi: 7. Ventôse 227
27 St:du Octidi: 8. Ventôse 227
28 Št:du Nonidi: 9. Ventôse 227

Marec 2019

1 Pi:du Décadi: 10. Ventôse 227
2 So:du Primidi: 11. Ventôse 227
3 Ne:du Duodi: 12. Ventôse 227
4 Po:du Tridi: 13. Ventôse 227
5 Ut:du Quartidi: 14. Ventôse 227
6 St:du Quintidi: 15. Ventôse 227
7 Št:du Sextidi: 16. Ventôse 227
8 Pi:du Septidi: 17. Ventôse 227
9 So:du Octidi: 18. Ventôse 227
10 Ne:du Nonidi: 19. Ventôse 227
11 Po:du Décadi: 20. Ventôse 227
12 Ut:du Primidi: 21. Ventôse 227
13 St:du Duodi: 22. Ventôse 227
14 Št:du Tridi: 23. Ventôse 227
15 Pi:du Quartidi: 24. Ventôse 227
16 So:du Quintidi: 25. Ventôse 227
17 Ne:du Sextidi: 26. Ventôse 227
18 Po:du Septidi: 27. Ventôse 227
19 Ut:du Octidi: 28. Ventôse 227
20 St:du Nonidi: 29. Ventôse 227
21 Št:du Décadi: 30. Ventôse 227
22 Pi:du Primidi: 1. Germinal 227
23 So:du Duodi: 2. Germinal 227
24 Ne:du Tridi: 3. Germinal 227
25 Po:du Quartidi: 4. Germinal 227
26 Ut:du Quintidi: 5. Germinal 227
27 St:du Sextidi: 6. Germinal 227
28 Št:du Septidi: 7. Germinal 227
29 Pi:du Octidi: 8. Germinal 227
30 So:du Nonidi: 9. Germinal 227
31 Ne:du Décadi: 10. Germinal 227

Apríl 2019

1 Po:du Primidi: 11. Germinal 227
2 Ut:du Duodi: 12. Germinal 227
3 St:du Tridi: 13. Germinal 227
4 Št:du Quartidi: 14. Germinal 227
5 Pi:du Quintidi: 15. Germinal 227
6 So:du Sextidi: 16. Germinal 227
7 Ne:du Septidi: 17. Germinal 227
8 Po:du Octidi: 18. Germinal 227
9 Ut:du Nonidi: 19. Germinal 227
10 St:du Décadi: 20. Germinal 227
11 Št:du Primidi: 21. Germinal 227
12 Pi:du Duodi: 22. Germinal 227
13 So:du Tridi: 23. Germinal 227
14 Ne:du Quartidi: 24. Germinal 227
15 Po:du Quintidi: 25. Germinal 227
16 Ut:du Sextidi: 26. Germinal 227
17 St:du Septidi: 27. Germinal 227
18 Št:du Octidi: 28. Germinal 227
19 Pi:du Nonidi: 29. Germinal 227
20 So:du Décadi: 30. Germinal 227
21 Ne:du Primidi: 1. Floréal 227
22 Po:du Duodi: 2. Floréal 227
23 Ut:du Tridi: 3. Floréal 227
24 St:du Quartidi: 4. Floréal 227
25 Št:du Quintidi: 5. Floréal 227
26 Pi:du Sextidi: 6. Floréal 227
27 So:du Septidi: 7. Floréal 227
28 Ne:du Octidi: 8. Floréal 227
29 Po:du Nonidi: 9. Floréal 227
30 Ut:du Décadi: 10. Floréal 227

Máj 2019

1 St:du Primidi: 11. Floréal 227
2 Št:du Duodi: 12. Floréal 227
3 Pi:du Tridi: 13. Floréal 227
4 So:du Quartidi: 14. Floréal 227
5 Ne:du Quintidi: 15. Floréal 227
6 Po:du Sextidi: 16. Floréal 227
7 Ut:du Septidi: 17. Floréal 227
8 St:du Octidi: 18. Floréal 227
9 Št:du Nonidi: 19. Floréal 227
10 Pi:du Décadi: 20. Floréal 227
11 So:du Primidi: 21. Floréal 227
12 Ne:du Duodi: 22. Floréal 227
13 Po:du Tridi: 23. Floréal 227
14 Ut:du Quartidi: 24. Floréal 227
15 St:du Quintidi: 25. Floréal 227
16 Št:du Sextidi: 26. Floréal 227
17 Pi:du Septidi: 27. Floréal 227
18 So:du Octidi: 28. Floréal 227
19 Ne:du Nonidi: 29. Floréal 227
20 Po:du Décadi: 30. Floréal 227
21 Ut:du Primidi: 1. Prairial 227
22 St:du Duodi: 2. Prairial 227
23 Št:du Tridi: 3. Prairial 227
24 Pi:du Quartidi: 4. Prairial 227
25 So:du Quintidi: 5. Prairial 227
26 Ne:du Sextidi: 6. Prairial 227
27 Po:du Septidi: 7. Prairial 227
28 Ut:du Octidi: 8. Prairial 227
29 St:du Nonidi: 9. Prairial 227
30 Št:du Décadi: 10. Prairial 227
31 Pi:du Primidi: 11. Prairial 227

Jún 2019

1 So:du Duodi: 12. Prairial 227
2 Ne:du Tridi: 13. Prairial 227
3 Po:du Quartidi: 14. Prairial 227
4 Ut:du Quintidi: 15. Prairial 227
5 St:du Sextidi: 16. Prairial 227
6 Št:du Septidi: 17. Prairial 227
7 Pi:du Octidi: 18. Prairial 227
8 So:du Nonidi: 19. Prairial 227
9 Ne:du Décadi: 20. Prairial 227
10 Po:du Primidi: 21. Prairial 227
11 Ut:du Duodi: 22. Prairial 227
12 St:du Tridi: 23. Prairial 227
13 Št:du Quartidi: 24. Prairial 227
14 Pi:du Quintidi: 25. Prairial 227
15 So:du Sextidi: 26. Prairial 227
16 Ne:du Septidi: 27. Prairial 227
17 Po:du Octidi: 28. Prairial 227
18 Ut:du Nonidi: 29. Prairial 227
19 St:du Décadi: 30. Prairial 227
20 Št:du Primidi: 1. Messidor 227
21 Pi:du Duodi: 2. Messidor 227
22 So:du Tridi: 3. Messidor 227
23 Ne:du Quartidi: 4. Messidor 227
24 Po:du Quintidi: 5. Messidor 227
25 Ut:du Sextidi: 6. Messidor 227
26 St:du Septidi: 7. Messidor 227
27 Št:du Octidi: 8. Messidor 227
28 Pi:du Nonidi: 9. Messidor 227
29 So:du Décadi: 10. Messidor 227
30 Ne:du Primidi: 11. Messidor 227

Júl 2019

1 Po:du Duodi: 12. Messidor 227
2 Ut:du Tridi: 13. Messidor 227
3 St:du Quartidi: 14. Messidor 227
4 Št:du Quintidi: 15. Messidor 227
5 Pi:du Sextidi: 16. Messidor 227
6 So:du Septidi: 17. Messidor 227
7 Ne:du Octidi: 18. Messidor 227
8 Po:du Nonidi: 19. Messidor 227
9 Ut:du Décadi: 20. Messidor 227
10 St:du Primidi: 21. Messidor 227
11 Št:du Duodi: 22. Messidor 227
12 Pi:du Tridi: 23. Messidor 227
13 So:du Quartidi: 24. Messidor 227
14 Ne:du Quintidi: 25. Messidor 227
15 Po:du Sextidi: 26. Messidor 227
16 Ut:du Septidi: 27. Messidor 227
17 St:du Octidi: 28. Messidor 227
18 Št:du Nonidi: 29. Messidor 227
19 Pi:du Décadi: 30. Messidor 227
20 So:du Primidi: 1. Thermidor 227
21 Ne:du Duodi: 2. Thermidor 227
22 Po:du Tridi: 3. Thermidor 227
23 Ut:du Quartidi: 4. Thermidor 227
24 St:du Quintidi: 5. Thermidor 227
25 Št:du Sextidi: 6. Thermidor 227
26 Pi:du Septidi: 7. Thermidor 227
27 So:du Octidi: 8. Thermidor 227
28 Ne:du Nonidi: 9. Thermidor 227
29 Po:du Décadi: 10. Thermidor 227
30 Ut:du Primidi: 11. Thermidor 227
31 St:du Duodi: 12. Thermidor 227

August 2019

1 Št:du Tridi: 13. Thermidor 227
2 Pi:du Quartidi: 14. Thermidor 227
3 So:du Quintidi: 15. Thermidor 227
4 Ne:du Sextidi: 16. Thermidor 227
5 Po:du Septidi: 17. Thermidor 227
6 Ut:du Octidi: 18. Thermidor 227
7 St:du Nonidi: 19. Thermidor 227
8 Št:du Décadi: 20. Thermidor 227
9 Pi:du Primidi: 21. Thermidor 227
10 So:du Duodi: 22. Thermidor 227
11 Ne:du Tridi: 23. Thermidor 227
12 Po:du Quartidi: 24. Thermidor 227
13 Ut:du Quintidi: 25. Thermidor 227
14 St:du Sextidi: 26. Thermidor 227
15 Št:du Septidi: 27. Thermidor 227
16 Pi:du Octidi: 28. Thermidor 227
17 So:du Nonidi: 29. Thermidor 227
18 Ne:du Décadi: 30. Thermidor 227
19 Po:du Primidi: 1. Fructidor 227
20 Ut:du Duodi: 2. Fructidor 227
21 St:du Tridi: 3. Fructidor 227
22 Št:du Quartidi: 4. Fructidor 227
23 Pi:du Quintidi: 5. Fructidor 227
24 So:du Sextidi: 6. Fructidor 227
25 Ne:du Septidi: 7. Fructidor 227
26 Po:du Octidi: 8. Fructidor 227
27 Ut:du Nonidi: 9. Fructidor 227
28 St:du Décadi: 10. Fructidor 227
29 Št:du Primidi: 11. Fructidor 227
30 Pi:du Duodi: 12. Fructidor 227
31 So:du Tridi: 13. Fructidor 227

September 2019

1 Ne:du Quartidi: 14. Fructidor 227
2 Po:du Quintidi: 15. Fructidor 227
3 Ut:du Sextidi: 16. Fructidor 227
4 St:du Septidi: 17. Fructidor 227
5 Št:du Octidi: 18. Fructidor 227
6 Pi:du Nonidi: 19. Fructidor 227
7 So:du Décadi: 20. Fructidor 227
8 Ne:du Primidi: 21. Fructidor 227
9 Po:du Duodi: 22. Fructidor 227
10 Ut:du Tridi: 23. Fructidor 227
11 St:du Quartidi: 24. Fructidor 227
12 Št:du Quintidi: 25. Fructidor 227
13 Pi:du Sextidi: 26. Fructidor 227
14 So:du Septidi: 27. Fructidor 227
15 Ne:du Octidi: 28. Fructidor 227
16 Po:du Nonidi: 29. Fructidor 227
17 Ut:du Décadi: 30. Fructidor 227
18 St:du Primidi: 1. Sansculottides 227
19 Št:du Duodi: 2. Sansculottides 227
20 Pi:du Tridi: 3. Sansculottides 227
21 So:du Quartidi: 4. Sansculottides 227
22 Ne:du Quintidi: 5. Sansculottides 227
23 Po:du Sextidi: 6. Sansculottides 227
24 Ut:du Primidi: 1. Vendémiaire 228
25 St:du Duodi: 2. Vendémiaire 228
26 Št:du Tridi: 3. Vendémiaire 228
27 Pi:du Quartidi: 4. Vendémiaire 228
28 So:du Quintidi: 5. Vendémiaire 228
29 Ne:du Sextidi: 6. Vendémiaire 228
30 Po:du Septidi: 7. Vendémiaire 228

Október 2019

1 Ut:du Octidi: 8. Vendémiaire 228
2 St:du Nonidi: 9. Vendémiaire 228
3 Št:du Décadi: 10. Vendémiaire 228
4 Pi:du Primidi: 11. Vendémiaire 228
5 So:du Duodi: 12. Vendémiaire 228
6 Ne:du Tridi: 13. Vendémiaire 228
7 Po:du Quartidi: 14. Vendémiaire 228
8 Ut:du Quintidi: 15. Vendémiaire 228
9 St:du Sextidi: 16. Vendémiaire 228
10 Št:du Septidi: 17. Vendémiaire 228
11 Pi:du Octidi: 18. Vendémiaire 228
12 So:du Nonidi: 19. Vendémiaire 228
13 Ne:du Décadi: 20. Vendémiaire 228
14 Po:du Primidi: 21. Vendémiaire 228
15 Ut:du Duodi: 22. Vendémiaire 228
16 St:du Tridi: 23. Vendémiaire 228
17 Št:du Quartidi: 24. Vendémiaire 228
18 Pi:du Quintidi: 25. Vendémiaire 228
19 So:du Sextidi: 26. Vendémiaire 228
20 Ne:du Septidi: 27. Vendémiaire 228
21 Po:du Octidi: 28. Vendémiaire 228
22 Ut:du Nonidi: 29. Vendémiaire 228
23 St:du Décadi: 30. Vendémiaire 228
24 Št:du Primidi: 1. Brumaire 228
25 Pi:du Duodi: 2. Brumaire 228
26 So:du Tridi: 3. Brumaire 228
27 Ne:du Quartidi: 4. Brumaire 228
28 Po:du Quintidi: 5. Brumaire 228
29 Ut:du Sextidi: 6. Brumaire 228
30 St:du Septidi: 7. Brumaire 228
31 Št:du Octidi: 8. Brumaire 228

November 2019

1 Pi:du Nonidi: 9. Brumaire 228
2 So:du Décadi: 10. Brumaire 228
3 Ne:du Primidi: 11. Brumaire 228
4 Po:du Duodi: 12. Brumaire 228
5 Ut:du Tridi: 13. Brumaire 228
6 St:du Quartidi: 14. Brumaire 228
7 Št:du Quintidi: 15. Brumaire 228
8 Pi:du Sextidi: 16. Brumaire 228
9 So:du Septidi: 17. Brumaire 228
10 Ne:du Octidi: 18. Brumaire 228
11 Po:du Nonidi: 19. Brumaire 228
12 Ut:du Décadi: 20. Brumaire 228
13 St:du Primidi: 21. Brumaire 228
14 Št:du Duodi: 22. Brumaire 228
15 Pi:du Tridi: 23. Brumaire 228
16 So:du Quartidi: 24. Brumaire 228
17 Ne:du Quintidi: 25. Brumaire 228
18 Po:du Sextidi: 26. Brumaire 228
19 Ut:du Septidi: 27. Brumaire 228
20 St:du Octidi: 28. Brumaire 228
21 Št:du Nonidi: 29. Brumaire 228
22 Pi:du Décadi: 30. Brumaire 228
23 So:du Primidi: 1. Frimaire 228
24 Ne:du Duodi: 2. Frimaire 228
25 Po:du Tridi: 3. Frimaire 228
26 Ut:du Quartidi: 4. Frimaire 228
27 St:du Quintidi: 5. Frimaire 228
28 Št:du Sextidi: 6. Frimaire 228
29 Pi:du Septidi: 7. Frimaire 228
30 So:du Octidi: 8. Frimaire 228

December 2019

1 Ne:du Nonidi: 9. Frimaire 228
2 Po:du Décadi: 10. Frimaire 228
3 Ut:du Primidi: 11. Frimaire 228
4 St:du Duodi: 12. Frimaire 228
5 Št:du Tridi: 13. Frimaire 228
6 Pi:du Quartidi: 14. Frimaire 228
7 So:du Quintidi: 15. Frimaire 228
8 Ne:du Sextidi: 16. Frimaire 228
9 Po:du Septidi: 17. Frimaire 228
10 Ut:du Octidi: 18. Frimaire 228
11 St:du Nonidi: 19. Frimaire 228
12 Št:du Décadi: 20. Frimaire 228
13 Pi:du Primidi: 21. Frimaire 228
14 So:du Duodi: 22. Frimaire 228
15 Ne:du Tridi: 23. Frimaire 228
16 Po:du Quartidi: 24. Frimaire 228
17 Ut:du Quintidi: 25. Frimaire 228
18 St:du Sextidi: 26. Frimaire 228
19 Št:du Septidi: 27. Frimaire 228
20 Pi:du Octidi: 28. Frimaire 228
21 So:du Nonidi: 29. Frimaire 228
22 Ne:du Décadi: 30. Frimaire 228
23 Po:du Primidi: 1. Nivôse 228
24 Ut:du Duodi: 2. Nivôse 228
25 St:du Tridi: 3. Nivôse 228
26 Št:du Quartidi: 4. Nivôse 228
27 Pi:du Quintidi: 5. Nivôse 228
28 So:du Sextidi: 6. Nivôse 228
29 Ne:du Septidi: 7. Nivôse 228
30 Po:du Octidi: 8. Nivôse 228
31 Ut:du Nonidi: 9. Nivôse 228