Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenčina čeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Francúzsky revolučný kalendár 2024


Francúzsky revolučný kalendár: Viac informácií

Január 2024

1 Po:du Décadi: 10. Nivôse 232
2 Ut:du Primidi: 11. Nivôse 232
3 St:du Duodi: 12. Nivôse 232
4 Št:du Tridi: 13. Nivôse 232
5 Pi:du Quartidi: 14. Nivôse 232
6 So:du Quintidi: 15. Nivôse 232
7 Ne:du Sextidi: 16. Nivôse 232
8 Po:du Septidi: 17. Nivôse 232
9 Ut:du Octidi: 18. Nivôse 232
10 St:du Nonidi: 19. Nivôse 232
11 Št:du Décadi: 20. Nivôse 232
12 Pi:du Primidi: 21. Nivôse 232
13 So:du Duodi: 22. Nivôse 232
14 Ne:du Tridi: 23. Nivôse 232
15 Po:du Quartidi: 24. Nivôse 232
16 Ut:du Quintidi: 25. Nivôse 232
17 St:du Sextidi: 26. Nivôse 232
18 Št:du Septidi: 27. Nivôse 232
19 Pi:du Octidi: 28. Nivôse 232
20 So:du Nonidi: 29. Nivôse 232
21 Ne:du Décadi: 30. Nivôse 232
22 Po:du Primidi: 1. Pluviôse 232
23 Ut:du Duodi: 2. Pluviôse 232
24 St:du Tridi: 3. Pluviôse 232
25 Št:du Quartidi: 4. Pluviôse 232
26 Pi:du Quintidi: 5. Pluviôse 232
27 So:du Sextidi: 6. Pluviôse 232
28 Ne:du Septidi: 7. Pluviôse 232
29 Po:du Octidi: 8. Pluviôse 232
30 Ut:du Nonidi: 9. Pluviôse 232
31 St:du Décadi: 10. Pluviôse 232

Február 2024

1 Št:du Primidi: 11. Pluviôse 232
2 Pi:du Duodi: 12. Pluviôse 232
3 So:du Tridi: 13. Pluviôse 232
4 Ne:du Quartidi: 14. Pluviôse 232
5 Po:du Quintidi: 15. Pluviôse 232
6 Ut:du Sextidi: 16. Pluviôse 232
7 St:du Septidi: 17. Pluviôse 232
8 Št:du Octidi: 18. Pluviôse 232
9 Pi:du Nonidi: 19. Pluviôse 232
10 So:du Décadi: 20. Pluviôse 232
11 Ne:du Primidi: 21. Pluviôse 232
12 Po:du Duodi: 22. Pluviôse 232
13 Ut:du Tridi: 23. Pluviôse 232
14 St:du Quartidi: 24. Pluviôse 232
15 Št:du Quintidi: 25. Pluviôse 232
16 Pi:du Sextidi: 26. Pluviôse 232
17 So:du Septidi: 27. Pluviôse 232
18 Ne:du Octidi: 28. Pluviôse 232
19 Po:du Nonidi: 29. Pluviôse 232
20 Ut:du Décadi: 30. Pluviôse 232
21 St:du Primidi: 1. Ventôse 232
22 Št:du Duodi: 2. Ventôse 232
23 Pi:du Tridi: 3. Ventôse 232
24 So:du Quartidi: 4. Ventôse 232
25 Ne:du Quintidi: 5. Ventôse 232
26 Po:du Sextidi: 6. Ventôse 232
27 Ut:du Septidi: 7. Ventôse 232
28 St:du Octidi: 8. Ventôse 232
29 Št:du Nonidi: 9. Ventôse 232

Marec 2024

1 Pi:du Décadi: 10. Ventôse 232
2 So:du Primidi: 11. Ventôse 232
3 Ne:du Duodi: 12. Ventôse 232
4 Po:du Tridi: 13. Ventôse 232
5 Ut:du Quartidi: 14. Ventôse 232
6 St:du Quintidi: 15. Ventôse 232
7 Št:du Sextidi: 16. Ventôse 232
8 Pi:du Septidi: 17. Ventôse 232
9 So:du Octidi: 18. Ventôse 232
10 Ne:du Nonidi: 19. Ventôse 232
11 Po:du Décadi: 20. Ventôse 232
12 Ut:du Primidi: 21. Ventôse 232
13 St:du Duodi: 22. Ventôse 232
14 Št:du Tridi: 23. Ventôse 232
15 Pi:du Quartidi: 24. Ventôse 232
16 So:du Quintidi: 25. Ventôse 232
17 Ne:du Sextidi: 26. Ventôse 232
18 Po:du Septidi: 27. Ventôse 232
19 Ut:du Octidi: 28. Ventôse 232
20 St:du Nonidi: 29. Ventôse 232
21 Št:du Décadi: 30. Ventôse 232
22 Pi:du Primidi: 1. Germinal 232
23 So:du Duodi: 2. Germinal 232
24 Ne:du Tridi: 3. Germinal 232
25 Po:du Quartidi: 4. Germinal 232
26 Ut:du Quintidi: 5. Germinal 232
27 St:du Sextidi: 6. Germinal 232
28 Št:du Septidi: 7. Germinal 232
29 Pi:du Octidi: 8. Germinal 232
30 So:du Nonidi: 9. Germinal 232
31 Ne:du Décadi: 10. Germinal 232

Apríl 2024

1 Po:du Primidi: 11. Germinal 232
2 Ut:du Duodi: 12. Germinal 232
3 St:du Tridi: 13. Germinal 232
4 Št:du Quartidi: 14. Germinal 232
5 Pi:du Quintidi: 15. Germinal 232
6 So:du Sextidi: 16. Germinal 232
7 Ne:du Septidi: 17. Germinal 232
8 Po:du Octidi: 18. Germinal 232
9 Ut:du Nonidi: 19. Germinal 232
10 St:du Décadi: 20. Germinal 232
11 Št:du Primidi: 21. Germinal 232
12 Pi:du Duodi: 22. Germinal 232
13 So:du Tridi: 23. Germinal 232
14 Ne:du Quartidi: 24. Germinal 232
15 Po:du Quintidi: 25. Germinal 232
16 Ut:du Sextidi: 26. Germinal 232
17 St:du Septidi: 27. Germinal 232
18 Št:du Octidi: 28. Germinal 232
19 Pi:du Nonidi: 29. Germinal 232
20 So:du Décadi: 30. Germinal 232
21 Ne:du Primidi: 1. Floréal 232
22 Po:du Duodi: 2. Floréal 232
23 Ut:du Tridi: 3. Floréal 232
24 St:du Quartidi: 4. Floréal 232
25 Št:du Quintidi: 5. Floréal 232
26 Pi:du Sextidi: 6. Floréal 232
27 So:du Septidi: 7. Floréal 232
28 Ne:du Octidi: 8. Floréal 232
29 Po:du Nonidi: 9. Floréal 232
30 Ut:du Décadi: 10. Floréal 232

Máj 2024

1 St:du Primidi: 11. Floréal 232
2 Št:du Duodi: 12. Floréal 232
3 Pi:du Tridi: 13. Floréal 232
4 So:du Quartidi: 14. Floréal 232
5 Ne:du Quintidi: 15. Floréal 232
6 Po:du Sextidi: 16. Floréal 232
7 Ut:du Septidi: 17. Floréal 232
8 St:du Octidi: 18. Floréal 232
9 Št:du Nonidi: 19. Floréal 232
10 Pi:du Décadi: 20. Floréal 232
11 So:du Primidi: 21. Floréal 232
12 Ne:du Duodi: 22. Floréal 232
13 Po:du Tridi: 23. Floréal 232
14 Ut:du Quartidi: 24. Floréal 232
15 St:du Quintidi: 25. Floréal 232
16 Št:du Sextidi: 26. Floréal 232
17 Pi:du Septidi: 27. Floréal 232
18 So:du Octidi: 28. Floréal 232
19 Ne:du Nonidi: 29. Floréal 232
20 Po:du Décadi: 30. Floréal 232
21 Ut:du Primidi: 1. Prairial 232
22 St:du Duodi: 2. Prairial 232
23 Št:du Tridi: 3. Prairial 232
24 Pi:du Quartidi: 4. Prairial 232
25 So:du Quintidi: 5. Prairial 232
26 Ne:du Sextidi: 6. Prairial 232
27 Po:du Septidi: 7. Prairial 232
28 Ut:du Octidi: 8. Prairial 232
29 St:du Nonidi: 9. Prairial 232
30 Št:du Décadi: 10. Prairial 232
31 Pi:du Primidi: 11. Prairial 232

Jún 2024

1 So:du Duodi: 12. Prairial 232
2 Ne:du Tridi: 13. Prairial 232
3 Po:du Quartidi: 14. Prairial 232
4 Ut:du Quintidi: 15. Prairial 232
5 St:du Sextidi: 16. Prairial 232
6 Št:du Septidi: 17. Prairial 232
7 Pi:du Octidi: 18. Prairial 232
8 So:du Nonidi: 19. Prairial 232
9 Ne:du Décadi: 20. Prairial 232
10 Po:du Primidi: 21. Prairial 232
11 Ut:du Duodi: 22. Prairial 232
12 St:du Tridi: 23. Prairial 232
13 Št:du Quartidi: 24. Prairial 232
14 Pi:du Quintidi: 25. Prairial 232
15 So:du Sextidi: 26. Prairial 232
16 Ne:du Septidi: 27. Prairial 232
17 Po:du Octidi: 28. Prairial 232
18 Ut:du Nonidi: 29. Prairial 232
19 St:du Décadi: 30. Prairial 232
20 Št:du Primidi: 1. Messidor 232
21 Pi:du Duodi: 2. Messidor 232
22 So:du Tridi: 3. Messidor 232
23 Ne:du Quartidi: 4. Messidor 232
24 Po:du Quintidi: 5. Messidor 232
25 Ut:du Sextidi: 6. Messidor 232
26 St:du Septidi: 7. Messidor 232
27 Št:du Octidi: 8. Messidor 232
28 Pi:du Nonidi: 9. Messidor 232
29 So:du Décadi: 10. Messidor 232
30 Ne:du Primidi: 11. Messidor 232

Júl 2024

1 Po:du Duodi: 12. Messidor 232
2 Ut:du Tridi: 13. Messidor 232
3 St:du Quartidi: 14. Messidor 232
4 Št:du Quintidi: 15. Messidor 232
5 Pi:du Sextidi: 16. Messidor 232
6 So:du Septidi: 17. Messidor 232
7 Ne:du Octidi: 18. Messidor 232
8 Po:du Nonidi: 19. Messidor 232
9 Ut:du Décadi: 20. Messidor 232
10 St:du Primidi: 21. Messidor 232
11 Št:du Duodi: 22. Messidor 232
12 Pi:du Tridi: 23. Messidor 232
13 So:du Quartidi: 24. Messidor 232
14 Ne:du Quintidi: 25. Messidor 232
15 Po:du Sextidi: 26. Messidor 232
16 Ut:du Septidi: 27. Messidor 232
17 St:du Octidi: 28. Messidor 232
18 Št:du Nonidi: 29. Messidor 232
19 Pi:du Décadi: 30. Messidor 232
20 So:du Primidi: 1. Thermidor 232
21 Ne:du Duodi: 2. Thermidor 232
22 Po:du Tridi: 3. Thermidor 232
23 Ut:du Quartidi: 4. Thermidor 232
24 St:du Quintidi: 5. Thermidor 232
25 Št:du Sextidi: 6. Thermidor 232
26 Pi:du Septidi: 7. Thermidor 232
27 So:du Octidi: 8. Thermidor 232
28 Ne:du Nonidi: 9. Thermidor 232
29 Po:du Décadi: 10. Thermidor 232
30 Ut:du Primidi: 11. Thermidor 232
31 St:du Duodi: 12. Thermidor 232

August 2024

1 Št:du Tridi: 13. Thermidor 232
2 Pi:du Quartidi: 14. Thermidor 232
3 So:du Quintidi: 15. Thermidor 232
4 Ne:du Sextidi: 16. Thermidor 232
5 Po:du Septidi: 17. Thermidor 232
6 Ut:du Octidi: 18. Thermidor 232
7 St:du Nonidi: 19. Thermidor 232
8 Št:du Décadi: 20. Thermidor 232
9 Pi:du Primidi: 21. Thermidor 232
10 So:du Duodi: 22. Thermidor 232
11 Ne:du Tridi: 23. Thermidor 232
12 Po:du Quartidi: 24. Thermidor 232
13 Ut:du Quintidi: 25. Thermidor 232
14 St:du Sextidi: 26. Thermidor 232
15 Št:du Septidi: 27. Thermidor 232
16 Pi:du Octidi: 28. Thermidor 232
17 So:du Nonidi: 29. Thermidor 232
18 Ne:du Décadi: 30. Thermidor 232
19 Po:du Primidi: 1. Fructidor 232
20 Ut:du Duodi: 2. Fructidor 232
21 St:du Tridi: 3. Fructidor 232
22 Št:du Quartidi: 4. Fructidor 232
23 Pi:du Quintidi: 5. Fructidor 232
24 So:du Sextidi: 6. Fructidor 232
25 Ne:du Septidi: 7. Fructidor 232
26 Po:du Octidi: 8. Fructidor 232
27 Ut:du Nonidi: 9. Fructidor 232
28 St:du Décadi: 10. Fructidor 232
29 Št:du Primidi: 11. Fructidor 232
30 Pi:du Duodi: 12. Fructidor 232
31 So:du Tridi: 13. Fructidor 232

September 2024

1 Ne:du Quartidi: 14. Fructidor 232
2 Po:du Quintidi: 15. Fructidor 232
3 Ut:du Sextidi: 16. Fructidor 232
4 St:du Septidi: 17. Fructidor 232
5 Št:du Octidi: 18. Fructidor 232
6 Pi:du Nonidi: 19. Fructidor 232
7 So:du Décadi: 20. Fructidor 232
8 Ne:du Primidi: 21. Fructidor 232
9 Po:du Duodi: 22. Fructidor 232
10 Ut:du Tridi: 23. Fructidor 232
11 St:du Quartidi: 24. Fructidor 232
12 Št:du Quintidi: 25. Fructidor 232
13 Pi:du Sextidi: 26. Fructidor 232
14 So:du Septidi: 27. Fructidor 232
15 Ne:du Octidi: 28. Fructidor 232
16 Po:du Nonidi: 29. Fructidor 232
17 Ut:du Décadi: 30. Fructidor 232
18 St:du Primidi: 1. Sansculottides 232
19 Št:du Duodi: 2. Sansculottides 232
20 Pi:du Tridi: 3. Sansculottides 232
21 So:du Quartidi: 4. Sansculottides 232
22 Ne:du Quintidi: 5. Sansculottides 232
23 Po:du Primidi: 1. Vendémiaire 233
24 Ut:du Duodi: 2. Vendémiaire 233
25 St:du Tridi: 3. Vendémiaire 233
26 Št:du Quartidi: 4. Vendémiaire 233
27 Pi:du Quintidi: 5. Vendémiaire 233
28 So:du Sextidi: 6. Vendémiaire 233
29 Ne:du Septidi: 7. Vendémiaire 233
30 Po:du Octidi: 8. Vendémiaire 233

Október 2024

1 Ut:du Nonidi: 9. Vendémiaire 233
2 St:du Décadi: 10. Vendémiaire 233
3 Št:du Primidi: 11. Vendémiaire 233
4 Pi:du Duodi: 12. Vendémiaire 233
5 So:du Tridi: 13. Vendémiaire 233
6 Ne:du Quartidi: 14. Vendémiaire 233
7 Po:du Quintidi: 15. Vendémiaire 233
8 Ut:du Sextidi: 16. Vendémiaire 233
9 St:du Septidi: 17. Vendémiaire 233
10 Št:du Octidi: 18. Vendémiaire 233
11 Pi:du Nonidi: 19. Vendémiaire 233
12 So:du Décadi: 20. Vendémiaire 233
13 Ne:du Primidi: 21. Vendémiaire 233
14 Po:du Duodi: 22. Vendémiaire 233
15 Ut:du Tridi: 23. Vendémiaire 233
16 St:du Quartidi: 24. Vendémiaire 233
17 Št:du Quintidi: 25. Vendémiaire 233
18 Pi:du Sextidi: 26. Vendémiaire 233
19 So:du Septidi: 27. Vendémiaire 233
20 Ne:du Octidi: 28. Vendémiaire 233
21 Po:du Nonidi: 29. Vendémiaire 233
22 Ut:du Décadi: 30. Vendémiaire 233
23 St:du Primidi: 1. Brumaire 233
24 Št:du Duodi: 2. Brumaire 233
25 Pi:du Tridi: 3. Brumaire 233
26 So:du Quartidi: 4. Brumaire 233
27 Ne:du Quintidi: 5. Brumaire 233
28 Po:du Sextidi: 6. Brumaire 233
29 Ut:du Septidi: 7. Brumaire 233
30 St:du Octidi: 8. Brumaire 233
31 Št:du Nonidi: 9. Brumaire 233

November 2024

1 Pi:du Décadi: 10. Brumaire 233
2 So:du Primidi: 11. Brumaire 233
3 Ne:du Duodi: 12. Brumaire 233
4 Po:du Tridi: 13. Brumaire 233
5 Ut:du Quartidi: 14. Brumaire 233
6 St:du Quintidi: 15. Brumaire 233
7 Št:du Sextidi: 16. Brumaire 233
8 Pi:du Septidi: 17. Brumaire 233
9 So:du Octidi: 18. Brumaire 233
10 Ne:du Nonidi: 19. Brumaire 233
11 Po:du Décadi: 20. Brumaire 233
12 Ut:du Primidi: 21. Brumaire 233
13 St:du Duodi: 22. Brumaire 233
14 Št:du Tridi: 23. Brumaire 233
15 Pi:du Quartidi: 24. Brumaire 233
16 So:du Quintidi: 25. Brumaire 233
17 Ne:du Sextidi: 26. Brumaire 233
18 Po:du Septidi: 27. Brumaire 233
19 Ut:du Octidi: 28. Brumaire 233
20 St:du Nonidi: 29. Brumaire 233
21 Št:du Décadi: 30. Brumaire 233
22 Pi:du Primidi: 1. Frimaire 233
23 So:du Duodi: 2. Frimaire 233
24 Ne:du Tridi: 3. Frimaire 233
25 Po:du Quartidi: 4. Frimaire 233
26 Ut:du Quintidi: 5. Frimaire 233
27 St:du Sextidi: 6. Frimaire 233
28 Št:du Septidi: 7. Frimaire 233
29 Pi:du Octidi: 8. Frimaire 233
30 So:du Nonidi: 9. Frimaire 233

December 2024

1 Ne:du Décadi: 10. Frimaire 233
2 Po:du Primidi: 11. Frimaire 233
3 Ut:du Duodi: 12. Frimaire 233
4 St:du Tridi: 13. Frimaire 233
5 Št:du Quartidi: 14. Frimaire 233
6 Pi:du Quintidi: 15. Frimaire 233
7 So:du Sextidi: 16. Frimaire 233
8 Ne:du Septidi: 17. Frimaire 233
9 Po:du Octidi: 18. Frimaire 233
10 Ut:du Nonidi: 19. Frimaire 233
11 St:du Décadi: 20. Frimaire 233
12 Št:du Primidi: 21. Frimaire 233
13 Pi:du Duodi: 22. Frimaire 233
14 So:du Tridi: 23. Frimaire 233
15 Ne:du Quartidi: 24. Frimaire 233
16 Po:du Quintidi: 25. Frimaire 233
17 Ut:du Sextidi: 26. Frimaire 233
18 St:du Septidi: 27. Frimaire 233
19 Št:du Octidi: 28. Frimaire 233
20 Pi:du Nonidi: 29. Frimaire 233
21 So:du Décadi: 30. Frimaire 233
22 Ne:du Primidi: 1. Nivôse 233
23 Po:du Duodi: 2. Nivôse 233
24 Ut:du Tridi: 3. Nivôse 233
25 St:du Quartidi: 4. Nivôse 233
26 Št:du Quintidi: 5. Nivôse 233
27 Pi:du Sextidi: 6. Nivôse 233
28 So:du Septidi: 7. Nivôse 233
29 Ne:du Octidi: 8. Nivôse 233
30 Po:du Nonidi: 9. Nivôse 233
31 Ut:du Décadi: 10. Nivôse 233