Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

French revolutionary calendar 2021


French revolutionary calendar: More information

Janeiro 2021

1 Sex:du Primidi: 11. Nivôse 229
2 Sáb:du Duodi: 12. Nivôse 229
3 Dom:du Tridi: 13. Nivôse 229
4 Seg:du Quartidi: 14. Nivôse 229
5 Ter:du Quintidi: 15. Nivôse 229
6 Qua:du Sextidi: 16. Nivôse 229
7 Qui:du Septidi: 17. Nivôse 229
8 Sex:du Octidi: 18. Nivôse 229
9 Sáb:du Nonidi: 19. Nivôse 229
10 Dom:du Décadi: 20. Nivôse 229
11 Seg:du Primidi: 21. Nivôse 229
12 Ter:du Duodi: 22. Nivôse 229
13 Qua:du Tridi: 23. Nivôse 229
14 Qui:du Quartidi: 24. Nivôse 229
15 Sex:du Quintidi: 25. Nivôse 229
16 Sáb:du Sextidi: 26. Nivôse 229
17 Dom:du Septidi: 27. Nivôse 229
18 Seg:du Octidi: 28. Nivôse 229
19 Ter:du Nonidi: 29. Nivôse 229
20 Qua:du Décadi: 30. Nivôse 229
21 Qui:du Primidi: 1. Pluviôse 229
22 Sex:du Duodi: 2. Pluviôse 229
23 Sáb:du Tridi: 3. Pluviôse 229
24 Dom:du Quartidi: 4. Pluviôse 229
25 Seg:du Quintidi: 5. Pluviôse 229
26 Ter:du Sextidi: 6. Pluviôse 229
27 Qua:du Septidi: 7. Pluviôse 229
28 Qui:du Octidi: 8. Pluviôse 229
29 Sex:du Nonidi: 9. Pluviôse 229
30 Sáb:du Décadi: 10. Pluviôse 229
31 Dom:du Primidi: 11. Pluviôse 229

Fevereiro 2021

1 Seg:du Duodi: 12. Pluviôse 229
2 Ter:du Tridi: 13. Pluviôse 229
3 Qua:du Quartidi: 14. Pluviôse 229
4 Qui:du Quintidi: 15. Pluviôse 229
5 Sex:du Sextidi: 16. Pluviôse 229
6 Sáb:du Septidi: 17. Pluviôse 229
7 Dom:du Octidi: 18. Pluviôse 229
8 Seg:du Nonidi: 19. Pluviôse 229
9 Ter:du Décadi: 20. Pluviôse 229
10 Qua:du Primidi: 21. Pluviôse 229
11 Qui:du Duodi: 22. Pluviôse 229
12 Sex:du Tridi: 23. Pluviôse 229
13 Sáb:du Quartidi: 24. Pluviôse 229
14 Dom:du Quintidi: 25. Pluviôse 229
15 Seg:du Sextidi: 26. Pluviôse 229
16 Ter:du Septidi: 27. Pluviôse 229
17 Qua:du Octidi: 28. Pluviôse 229
18 Qui:du Nonidi: 29. Pluviôse 229
19 Sex:du Décadi: 30. Pluviôse 229
20 Sáb:du Primidi: 1. Ventôse 229
21 Dom:du Duodi: 2. Ventôse 229
22 Seg:du Tridi: 3. Ventôse 229
23 Ter:du Quartidi: 4. Ventôse 229
24 Qua:du Quintidi: 5. Ventôse 229
25 Qui:du Sextidi: 6. Ventôse 229
26 Sex:du Septidi: 7. Ventôse 229
27 Sáb:du Octidi: 8. Ventôse 229
28 Dom:du Nonidi: 9. Ventôse 229

Março 2021

1 Seg:du Décadi: 10. Ventôse 229
2 Ter:du Primidi: 11. Ventôse 229
3 Qua:du Duodi: 12. Ventôse 229
4 Qui:du Tridi: 13. Ventôse 229
5 Sex:du Quartidi: 14. Ventôse 229
6 Sáb:du Quintidi: 15. Ventôse 229
7 Dom:du Sextidi: 16. Ventôse 229
8 Seg:du Septidi: 17. Ventôse 229
9 Ter:du Octidi: 18. Ventôse 229
10 Qua:du Nonidi: 19. Ventôse 229
11 Qui:du Décadi: 20. Ventôse 229
12 Sex:du Primidi: 21. Ventôse 229
13 Sáb:du Duodi: 22. Ventôse 229
14 Dom:du Tridi: 23. Ventôse 229
15 Seg:du Quartidi: 24. Ventôse 229
16 Ter:du Quintidi: 25. Ventôse 229
17 Qua:du Sextidi: 26. Ventôse 229
18 Qui:du Septidi: 27. Ventôse 229
19 Sex:du Octidi: 28. Ventôse 229
20 Sáb:du Nonidi: 29. Ventôse 229
21 Dom:du Décadi: 30. Ventôse 229
22 Seg:du Primidi: 1. Germinal 229
23 Ter:du Duodi: 2. Germinal 229
24 Qua:du Tridi: 3. Germinal 229
25 Qui:du Quartidi: 4. Germinal 229
26 Sex:du Quintidi: 5. Germinal 229
27 Sáb:du Sextidi: 6. Germinal 229
28 Dom:du Septidi: 7. Germinal 229
29 Seg:du Octidi: 8. Germinal 229
30 Ter:du Nonidi: 9. Germinal 229
31 Qua:du Décadi: 10. Germinal 229

Abril 2021

1 Qui:du Primidi: 11. Germinal 229
2 Sex:du Duodi: 12. Germinal 229
3 Sáb:du Tridi: 13. Germinal 229
4 Dom:du Quartidi: 14. Germinal 229
5 Seg:du Quintidi: 15. Germinal 229
6 Ter:du Sextidi: 16. Germinal 229
7 Qua:du Septidi: 17. Germinal 229
8 Qui:du Octidi: 18. Germinal 229
9 Sex:du Nonidi: 19. Germinal 229
10 Sáb:du Décadi: 20. Germinal 229
11 Dom:du Primidi: 21. Germinal 229
12 Seg:du Duodi: 22. Germinal 229
13 Ter:du Tridi: 23. Germinal 229
14 Qua:du Quartidi: 24. Germinal 229
15 Qui:du Quintidi: 25. Germinal 229
16 Sex:du Sextidi: 26. Germinal 229
17 Sáb:du Septidi: 27. Germinal 229
18 Dom:du Octidi: 28. Germinal 229
19 Seg:du Nonidi: 29. Germinal 229
20 Ter:du Décadi: 30. Germinal 229
21 Qua:du Primidi: 1. Floréal 229
22 Qui:du Duodi: 2. Floréal 229
23 Sex:du Tridi: 3. Floréal 229
24 Sáb:du Quartidi: 4. Floréal 229
25 Dom:du Quintidi: 5. Floréal 229
26 Seg:du Sextidi: 6. Floréal 229
27 Ter:du Septidi: 7. Floréal 229
28 Qua:du Octidi: 8. Floréal 229
29 Qui:du Nonidi: 9. Floréal 229
30 Sex:du Décadi: 10. Floréal 229

Maio 2021

1 Sáb:du Primidi: 11. Floréal 229
2 Dom:du Duodi: 12. Floréal 229
3 Seg:du Tridi: 13. Floréal 229
4 Ter:du Quartidi: 14. Floréal 229
5 Qua:du Quintidi: 15. Floréal 229
6 Qui:du Sextidi: 16. Floréal 229
7 Sex:du Septidi: 17. Floréal 229
8 Sáb:du Octidi: 18. Floréal 229
9 Dom:du Nonidi: 19. Floréal 229
10 Seg:du Décadi: 20. Floréal 229
11 Ter:du Primidi: 21. Floréal 229
12 Qua:du Duodi: 22. Floréal 229
13 Qui:du Tridi: 23. Floréal 229
14 Sex:du Quartidi: 24. Floréal 229
15 Sáb:du Quintidi: 25. Floréal 229
16 Dom:du Sextidi: 26. Floréal 229
17 Seg:du Septidi: 27. Floréal 229
18 Ter:du Octidi: 28. Floréal 229
19 Qua:du Nonidi: 29. Floréal 229
20 Qui:du Décadi: 30. Floréal 229
21 Sex:du Primidi: 1. Prairial 229
22 Sáb:du Duodi: 2. Prairial 229
23 Dom:du Tridi: 3. Prairial 229
24 Seg:du Quartidi: 4. Prairial 229
25 Ter:du Quintidi: 5. Prairial 229
26 Qua:du Sextidi: 6. Prairial 229
27 Qui:du Septidi: 7. Prairial 229
28 Sex:du Octidi: 8. Prairial 229
29 Sáb:du Nonidi: 9. Prairial 229
30 Dom:du Décadi: 10. Prairial 229
31 Seg:du Primidi: 11. Prairial 229

Junho 2021

1 Ter:du Duodi: 12. Prairial 229
2 Qua:du Tridi: 13. Prairial 229
3 Qui:du Quartidi: 14. Prairial 229
4 Sex:du Quintidi: 15. Prairial 229
5 Sáb:du Sextidi: 16. Prairial 229
6 Dom:du Septidi: 17. Prairial 229
7 Seg:du Octidi: 18. Prairial 229
8 Ter:du Nonidi: 19. Prairial 229
9 Qua:du Décadi: 20. Prairial 229
10 Qui:du Primidi: 21. Prairial 229
11 Sex:du Duodi: 22. Prairial 229
12 Sáb:du Tridi: 23. Prairial 229
13 Dom:du Quartidi: 24. Prairial 229
14 Seg:du Quintidi: 25. Prairial 229
15 Ter:du Sextidi: 26. Prairial 229
16 Qua:du Septidi: 27. Prairial 229
17 Qui:du Octidi: 28. Prairial 229
18 Sex:du Nonidi: 29. Prairial 229
19 Sáb:du Décadi: 30. Prairial 229
20 Dom:du Primidi: 1. Messidor 229
21 Seg:du Duodi: 2. Messidor 229
22 Ter:du Tridi: 3. Messidor 229
23 Qua:du Quartidi: 4. Messidor 229
24 Qui:du Quintidi: 5. Messidor 229
25 Sex:du Sextidi: 6. Messidor 229
26 Sáb:du Septidi: 7. Messidor 229
27 Dom:du Octidi: 8. Messidor 229
28 Seg:du Nonidi: 9. Messidor 229
29 Ter:du Décadi: 10. Messidor 229
30 Qua:du Primidi: 11. Messidor 229

Julho 2021

1 Qui:du Duodi: 12. Messidor 229
2 Sex:du Tridi: 13. Messidor 229
3 Sáb:du Quartidi: 14. Messidor 229
4 Dom:du Quintidi: 15. Messidor 229
5 Seg:du Sextidi: 16. Messidor 229
6 Ter:du Septidi: 17. Messidor 229
7 Qua:du Octidi: 18. Messidor 229
8 Qui:du Nonidi: 19. Messidor 229
9 Sex:du Décadi: 20. Messidor 229
10 Sáb:du Primidi: 21. Messidor 229
11 Dom:du Duodi: 22. Messidor 229
12 Seg:du Tridi: 23. Messidor 229
13 Ter:du Quartidi: 24. Messidor 229
14 Qua:du Quintidi: 25. Messidor 229
15 Qui:du Sextidi: 26. Messidor 229
16 Sex:du Septidi: 27. Messidor 229
17 Sáb:du Octidi: 28. Messidor 229
18 Dom:du Nonidi: 29. Messidor 229
19 Seg:du Décadi: 30. Messidor 229
20 Ter:du Primidi: 1. Thermidor 229
21 Qua:du Duodi: 2. Thermidor 229
22 Qui:du Tridi: 3. Thermidor 229
23 Sex:du Quartidi: 4. Thermidor 229
24 Sáb:du Quintidi: 5. Thermidor 229
25 Dom:du Sextidi: 6. Thermidor 229
26 Seg:du Septidi: 7. Thermidor 229
27 Ter:du Octidi: 8. Thermidor 229
28 Qua:du Nonidi: 9. Thermidor 229
29 Qui:du Décadi: 10. Thermidor 229
30 Sex:du Primidi: 11. Thermidor 229
31 Sáb:du Duodi: 12. Thermidor 229

Agosto 2021

1 Dom:du Tridi: 13. Thermidor 229
2 Seg:du Quartidi: 14. Thermidor 229
3 Ter:du Quintidi: 15. Thermidor 229
4 Qua:du Sextidi: 16. Thermidor 229
5 Qui:du Septidi: 17. Thermidor 229
6 Sex:du Octidi: 18. Thermidor 229
7 Sáb:du Nonidi: 19. Thermidor 229
8 Dom:du Décadi: 20. Thermidor 229
9 Seg:du Primidi: 21. Thermidor 229
10 Ter:du Duodi: 22. Thermidor 229
11 Qua:du Tridi: 23. Thermidor 229
12 Qui:du Quartidi: 24. Thermidor 229
13 Sex:du Quintidi: 25. Thermidor 229
14 Sáb:du Sextidi: 26. Thermidor 229
15 Dom:du Septidi: 27. Thermidor 229
16 Seg:du Octidi: 28. Thermidor 229
17 Ter:du Nonidi: 29. Thermidor 229
18 Qua:du Décadi: 30. Thermidor 229
19 Qui:du Primidi: 1. Fructidor 229
20 Sex:du Duodi: 2. Fructidor 229
21 Sáb:du Tridi: 3. Fructidor 229
22 Dom:du Quartidi: 4. Fructidor 229
23 Seg:du Quintidi: 5. Fructidor 229
24 Ter:du Sextidi: 6. Fructidor 229
25 Qua:du Septidi: 7. Fructidor 229
26 Qui:du Octidi: 8. Fructidor 229
27 Sex:du Nonidi: 9. Fructidor 229
28 Sáb:du Décadi: 10. Fructidor 229
29 Dom:du Primidi: 11. Fructidor 229
30 Seg:du Duodi: 12. Fructidor 229
31 Ter:du Tridi: 13. Fructidor 229

Septembro 2021

1 Qua:du Quartidi: 14. Fructidor 229
2 Qui:du Quintidi: 15. Fructidor 229
3 Sex:du Sextidi: 16. Fructidor 229
4 Sáb:du Septidi: 17. Fructidor 229
5 Dom:du Octidi: 18. Fructidor 229
6 Seg:du Nonidi: 19. Fructidor 229
7 Ter:du Décadi: 20. Fructidor 229
8 Qua:du Primidi: 21. Fructidor 229
9 Qui:du Duodi: 22. Fructidor 229
10 Sex:du Tridi: 23. Fructidor 229
11 Sáb:du Quartidi: 24. Fructidor 229
12 Dom:du Quintidi: 25. Fructidor 229
13 Seg:du Sextidi: 26. Fructidor 229
14 Ter:du Septidi: 27. Fructidor 229
15 Qua:du Octidi: 28. Fructidor 229
16 Qui:du Nonidi: 29. Fructidor 229
17 Sex:du Décadi: 30. Fructidor 229
18 Sáb:du Primidi: 1. Sansculottides 229
19 Dom:du Duodi: 2. Sansculottides 229
20 Seg:du Tridi: 3. Sansculottides 229
21 Ter:du Quartidi: 4. Sansculottides 229
22 Qua:du Quintidi: 5. Sansculottides 229
23 Qui:du Primidi: 1. Vendémiaire 230
24 Sex:du Duodi: 2. Vendémiaire 230
25 Sáb:du Tridi: 3. Vendémiaire 230
26 Dom:du Quartidi: 4. Vendémiaire 230
27 Seg:du Quintidi: 5. Vendémiaire 230
28 Ter:du Sextidi: 6. Vendémiaire 230
29 Qua:du Septidi: 7. Vendémiaire 230
30 Qui:du Octidi: 8. Vendémiaire 230

Outubro 2021

1 Sex:du Nonidi: 9. Vendémiaire 230
2 Sáb:du Décadi: 10. Vendémiaire 230
3 Dom:du Primidi: 11. Vendémiaire 230
4 Seg:du Duodi: 12. Vendémiaire 230
5 Ter:du Tridi: 13. Vendémiaire 230
6 Qua:du Quartidi: 14. Vendémiaire 230
7 Qui:du Quintidi: 15. Vendémiaire 230
8 Sex:du Sextidi: 16. Vendémiaire 230
9 Sáb:du Septidi: 17. Vendémiaire 230
10 Dom:du Octidi: 18. Vendémiaire 230
11 Seg:du Nonidi: 19. Vendémiaire 230
12 Ter:du Décadi: 20. Vendémiaire 230
13 Qua:du Primidi: 21. Vendémiaire 230
14 Qui:du Duodi: 22. Vendémiaire 230
15 Sex:du Tridi: 23. Vendémiaire 230
16 Sáb:du Quartidi: 24. Vendémiaire 230
17 Dom:du Quintidi: 25. Vendémiaire 230
18 Seg:du Sextidi: 26. Vendémiaire 230
19 Ter:du Septidi: 27. Vendémiaire 230
20 Qua:du Octidi: 28. Vendémiaire 230
21 Qui:du Nonidi: 29. Vendémiaire 230
22 Sex:du Décadi: 30. Vendémiaire 230
23 Sáb:du Primidi: 1. Brumaire 230
24 Dom:du Duodi: 2. Brumaire 230
25 Seg:du Tridi: 3. Brumaire 230
26 Ter:du Quartidi: 4. Brumaire 230
27 Qua:du Quintidi: 5. Brumaire 230
28 Qui:du Sextidi: 6. Brumaire 230
29 Sex:du Septidi: 7. Brumaire 230
30 Sáb:du Octidi: 8. Brumaire 230
31 Dom:du Nonidi: 9. Brumaire 230

Novembro 2021

1 Seg:du Décadi: 10. Brumaire 230
2 Ter:du Primidi: 11. Brumaire 230
3 Qua:du Duodi: 12. Brumaire 230
4 Qui:du Tridi: 13. Brumaire 230
5 Sex:du Quartidi: 14. Brumaire 230
6 Sáb:du Quintidi: 15. Brumaire 230
7 Dom:du Sextidi: 16. Brumaire 230
8 Seg:du Septidi: 17. Brumaire 230
9 Ter:du Octidi: 18. Brumaire 230
10 Qua:du Nonidi: 19. Brumaire 230
11 Qui:du Décadi: 20. Brumaire 230
12 Sex:du Primidi: 21. Brumaire 230
13 Sáb:du Duodi: 22. Brumaire 230
14 Dom:du Tridi: 23. Brumaire 230
15 Seg:du Quartidi: 24. Brumaire 230
16 Ter:du Quintidi: 25. Brumaire 230
17 Qua:du Sextidi: 26. Brumaire 230
18 Qui:du Septidi: 27. Brumaire 230
19 Sex:du Octidi: 28. Brumaire 230
20 Sáb:du Nonidi: 29. Brumaire 230
21 Dom:du Décadi: 30. Brumaire 230
22 Seg:du Primidi: 1. Frimaire 230
23 Ter:du Duodi: 2. Frimaire 230
24 Qua:du Tridi: 3. Frimaire 230
25 Qui:du Quartidi: 4. Frimaire 230
26 Sex:du Quintidi: 5. Frimaire 230
27 Sáb:du Sextidi: 6. Frimaire 230
28 Dom:du Septidi: 7. Frimaire 230
29 Seg:du Octidi: 8. Frimaire 230
30 Ter:du Nonidi: 9. Frimaire 230

Dizembro 2021

1 Qua:du Décadi: 10. Frimaire 230
2 Qui:du Primidi: 11. Frimaire 230
3 Sex:du Duodi: 12. Frimaire 230
4 Sáb:du Tridi: 13. Frimaire 230
5 Dom:du Quartidi: 14. Frimaire 230
6 Seg:du Quintidi: 15. Frimaire 230
7 Ter:du Sextidi: 16. Frimaire 230
8 Qua:du Septidi: 17. Frimaire 230
9 Qui:du Octidi: 18. Frimaire 230
10 Sex:du Nonidi: 19. Frimaire 230
11 Sáb:du Décadi: 20. Frimaire 230
12 Dom:du Primidi: 21. Frimaire 230
13 Seg:du Duodi: 22. Frimaire 230
14 Ter:du Tridi: 23. Frimaire 230
15 Qua:du Quartidi: 24. Frimaire 230
16 Qui:du Quintidi: 25. Frimaire 230
17 Sex:du Sextidi: 26. Frimaire 230
18 Sáb:du Septidi: 27. Frimaire 230
19 Dom:du Octidi: 28. Frimaire 230
20 Seg:du Nonidi: 29. Frimaire 230
21 Ter:du Décadi: 30. Frimaire 230
22 Qua:du Primidi: 1. Nivôse 230
23 Qui:du Duodi: 2. Nivôse 230
24 Sex:du Tridi: 3. Nivôse 230
25 Sáb:du Quartidi: 4. Nivôse 230
26 Dom:du Quintidi: 5. Nivôse 230
27 Seg:du Sextidi: 6. Nivôse 230
28 Ter:du Septidi: 7. Nivôse 230
29 Qua:du Octidi: 8. Nivôse 230
30 Qui:du Nonidi: 9. Nivôse 230
31 Sex:du Décadi: 10. Nivôse 230