Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

French revolutionary calendar 2018


French revolutionary calendar: More information

January 2018

1 Mo:du Primidi: 11. Nivôse 226
2 Tu:du Duodi: 12. Nivôse 226
3 We:du Tridi: 13. Nivôse 226
4 Th:du Quartidi: 14. Nivôse 226
5 Fr:du Quintidi: 15. Nivôse 226
6 Sa:du Sextidi: 16. Nivôse 226
7 Su:du Septidi: 17. Nivôse 226
8 Mo:du Octidi: 18. Nivôse 226
9 Tu:du Nonidi: 19. Nivôse 226
10 We:du Décadi: 20. Nivôse 226
11 Th:du Primidi: 21. Nivôse 226
12 Fr:du Duodi: 22. Nivôse 226
13 Sa:du Tridi: 23. Nivôse 226
14 Su:du Quartidi: 24. Nivôse 226
15 Mo:du Quintidi: 25. Nivôse 226
16 Tu:du Sextidi: 26. Nivôse 226
17 We:du Septidi: 27. Nivôse 226
18 Th:du Octidi: 28. Nivôse 226
19 Fr:du Nonidi: 29. Nivôse 226
20 Sa:du Décadi: 30. Nivôse 226
21 Su:du Primidi: 1. Pluviôse 226
22 Mo:du Duodi: 2. Pluviôse 226
23 Tu:du Tridi: 3. Pluviôse 226
24 We:du Quartidi: 4. Pluviôse 226
25 Th:du Quintidi: 5. Pluviôse 226
26 Fr:du Sextidi: 6. Pluviôse 226
27 Sa:du Septidi: 7. Pluviôse 226
28 Su:du Octidi: 8. Pluviôse 226
29 Mo:du Nonidi: 9. Pluviôse 226
30 Tu:du Décadi: 10. Pluviôse 226
31 We:du Primidi: 11. Pluviôse 226

February 2018

1 Th:du Duodi: 12. Pluviôse 226
2 Fr:du Tridi: 13. Pluviôse 226
3 Sa:du Quartidi: 14. Pluviôse 226
4 Su:du Quintidi: 15. Pluviôse 226
5 Mo:du Sextidi: 16. Pluviôse 226
6 Tu:du Septidi: 17. Pluviôse 226
7 We:du Octidi: 18. Pluviôse 226
8 Th:du Nonidi: 19. Pluviôse 226
9 Fr:du Décadi: 20. Pluviôse 226
10 Sa:du Primidi: 21. Pluviôse 226
11 Su:du Duodi: 22. Pluviôse 226
12 Mo:du Tridi: 23. Pluviôse 226
13 Tu:du Quartidi: 24. Pluviôse 226
14 We:du Quintidi: 25. Pluviôse 226
15 Th:du Sextidi: 26. Pluviôse 226
16 Fr:du Septidi: 27. Pluviôse 226
17 Sa:du Octidi: 28. Pluviôse 226
18 Su:du Nonidi: 29. Pluviôse 226
19 Mo:du Décadi: 30. Pluviôse 226
20 Tu:du Primidi: 1. Ventôse 226
21 We:du Duodi: 2. Ventôse 226
22 Th:du Tridi: 3. Ventôse 226
23 Fr:du Quartidi: 4. Ventôse 226
24 Sa:du Quintidi: 5. Ventôse 226
25 Su:du Sextidi: 6. Ventôse 226
26 Mo:du Septidi: 7. Ventôse 226
27 Tu:du Octidi: 8. Ventôse 226
28 We:du Nonidi: 9. Ventôse 226

March 2018

1 Th:du Décadi: 10. Ventôse 226
2 Fr:du Primidi: 11. Ventôse 226
3 Sa:du Duodi: 12. Ventôse 226
4 Su:du Tridi: 13. Ventôse 226
5 Mo:du Quartidi: 14. Ventôse 226
6 Tu:du Quintidi: 15. Ventôse 226
7 We:du Sextidi: 16. Ventôse 226
8 Th:du Septidi: 17. Ventôse 226
9 Fr:du Octidi: 18. Ventôse 226
10 Sa:du Nonidi: 19. Ventôse 226
11 Su:du Décadi: 20. Ventôse 226
12 Mo:du Primidi: 21. Ventôse 226
13 Tu:du Duodi: 22. Ventôse 226
14 We:du Tridi: 23. Ventôse 226
15 Th:du Quartidi: 24. Ventôse 226
16 Fr:du Quintidi: 25. Ventôse 226
17 Sa:du Sextidi: 26. Ventôse 226
18 Su:du Septidi: 27. Ventôse 226
19 Mo:du Octidi: 28. Ventôse 226
20 Tu:du Nonidi: 29. Ventôse 226
21 We:du Décadi: 30. Ventôse 226
22 Th:du Primidi: 1. Germinal 226
23 Fr:du Duodi: 2. Germinal 226
24 Sa:du Tridi: 3. Germinal 226
25 Su:du Quartidi: 4. Germinal 226
26 Mo:du Quintidi: 5. Germinal 226
27 Tu:du Sextidi: 6. Germinal 226
28 We:du Septidi: 7. Germinal 226
29 Th:du Octidi: 8. Germinal 226
30 Fr:du Nonidi: 9. Germinal 226
31 Sa:du Décadi: 10. Germinal 226

April 2018

1 Su:du Primidi: 11. Germinal 226
2 Mo:du Duodi: 12. Germinal 226
3 Tu:du Tridi: 13. Germinal 226
4 We:du Quartidi: 14. Germinal 226
5 Th:du Quintidi: 15. Germinal 226
6 Fr:du Sextidi: 16. Germinal 226
7 Sa:du Septidi: 17. Germinal 226
8 Su:du Octidi: 18. Germinal 226
9 Mo:du Nonidi: 19. Germinal 226
10 Tu:du Décadi: 20. Germinal 226
11 We:du Primidi: 21. Germinal 226
12 Th:du Duodi: 22. Germinal 226
13 Fr:du Tridi: 23. Germinal 226
14 Sa:du Quartidi: 24. Germinal 226
15 Su:du Quintidi: 25. Germinal 226
16 Mo:du Sextidi: 26. Germinal 226
17 Tu:du Septidi: 27. Germinal 226
18 We:du Octidi: 28. Germinal 226
19 Th:du Nonidi: 29. Germinal 226
20 Fr:du Décadi: 30. Germinal 226
21 Sa:du Primidi: 1. Floréal 226
22 Su:du Duodi: 2. Floréal 226
23 Mo:du Tridi: 3. Floréal 226
24 Tu:du Quartidi: 4. Floréal 226
25 We:du Quintidi: 5. Floréal 226
26 Th:du Sextidi: 6. Floréal 226
27 Fr:du Septidi: 7. Floréal 226
28 Sa:du Octidi: 8. Floréal 226
29 Su:du Nonidi: 9. Floréal 226
30 Mo:du Décadi: 10. Floréal 226

May 2018

1 Tu:du Primidi: 11. Floréal 226
2 We:du Duodi: 12. Floréal 226
3 Th:du Tridi: 13. Floréal 226
4 Fr:du Quartidi: 14. Floréal 226
5 Sa:du Quintidi: 15. Floréal 226
6 Su:du Sextidi: 16. Floréal 226
7 Mo:du Septidi: 17. Floréal 226
8 Tu:du Octidi: 18. Floréal 226
9 We:du Nonidi: 19. Floréal 226
10 Th:du Décadi: 20. Floréal 226
11 Fr:du Primidi: 21. Floréal 226
12 Sa:du Duodi: 22. Floréal 226
13 Su:du Tridi: 23. Floréal 226
14 Mo:du Quartidi: 24. Floréal 226
15 Tu:du Quintidi: 25. Floréal 226
16 We:du Sextidi: 26. Floréal 226
17 Th:du Septidi: 27. Floréal 226
18 Fr:du Octidi: 28. Floréal 226
19 Sa:du Nonidi: 29. Floréal 226
20 Su:du Décadi: 30. Floréal 226
21 Mo:du Primidi: 1. Prairial 226
22 Tu:du Duodi: 2. Prairial 226
23 We:du Tridi: 3. Prairial 226
24 Th:du Quartidi: 4. Prairial 226
25 Fr:du Quintidi: 5. Prairial 226
26 Sa:du Sextidi: 6. Prairial 226
27 Su:du Septidi: 7. Prairial 226
28 Mo:du Octidi: 8. Prairial 226
29 Tu:du Nonidi: 9. Prairial 226
30 We:du Décadi: 10. Prairial 226
31 Th:du Primidi: 11. Prairial 226

June 2018

1 Fr:du Duodi: 12. Prairial 226
2 Sa:du Tridi: 13. Prairial 226
3 Su:du Quartidi: 14. Prairial 226
4 Mo:du Quintidi: 15. Prairial 226
5 Tu:du Sextidi: 16. Prairial 226
6 We:du Septidi: 17. Prairial 226
7 Th:du Octidi: 18. Prairial 226
8 Fr:du Nonidi: 19. Prairial 226
9 Sa:du Décadi: 20. Prairial 226
10 Su:du Primidi: 21. Prairial 226
11 Mo:du Duodi: 22. Prairial 226
12 Tu:du Tridi: 23. Prairial 226
13 We:du Quartidi: 24. Prairial 226
14 Th:du Quintidi: 25. Prairial 226
15 Fr:du Sextidi: 26. Prairial 226
16 Sa:du Septidi: 27. Prairial 226
17 Su:du Octidi: 28. Prairial 226
18 Mo:du Nonidi: 29. Prairial 226
19 Tu:du Décadi: 30. Prairial 226
20 We:du Primidi: 1. Messidor 226
21 Th:du Duodi: 2. Messidor 226
22 Fr:du Tridi: 3. Messidor 226
23 Sa:du Quartidi: 4. Messidor 226
24 Su:du Quintidi: 5. Messidor 226
25 Mo:du Sextidi: 6. Messidor 226
26 Tu:du Septidi: 7. Messidor 226
27 We:du Octidi: 8. Messidor 226
28 Th:du Nonidi: 9. Messidor 226
29 Fr:du Décadi: 10. Messidor 226
30 Sa:du Primidi: 11. Messidor 226

July 2018

1 Su:du Duodi: 12. Messidor 226
2 Mo:du Tridi: 13. Messidor 226
3 Tu:du Quartidi: 14. Messidor 226
4 We:du Quintidi: 15. Messidor 226
5 Th:du Sextidi: 16. Messidor 226
6 Fr:du Septidi: 17. Messidor 226
7 Sa:du Octidi: 18. Messidor 226
8 Su:du Nonidi: 19. Messidor 226
9 Mo:du Décadi: 20. Messidor 226
10 Tu:du Primidi: 21. Messidor 226
11 We:du Duodi: 22. Messidor 226
12 Th:du Tridi: 23. Messidor 226
13 Fr:du Quartidi: 24. Messidor 226
14 Sa:du Quintidi: 25. Messidor 226
15 Su:du Sextidi: 26. Messidor 226
16 Mo:du Septidi: 27. Messidor 226
17 Tu:du Octidi: 28. Messidor 226
18 We:du Nonidi: 29. Messidor 226
19 Th:du Décadi: 30. Messidor 226
20 Fr:du Primidi: 1. Thermidor 226
21 Sa:du Duodi: 2. Thermidor 226
22 Su:du Tridi: 3. Thermidor 226
23 Mo:du Quartidi: 4. Thermidor 226
24 Tu:du Quintidi: 5. Thermidor 226
25 We:du Sextidi: 6. Thermidor 226
26 Th:du Septidi: 7. Thermidor 226
27 Fr:du Octidi: 8. Thermidor 226
28 Sa:du Nonidi: 9. Thermidor 226
29 Su:du Décadi: 10. Thermidor 226
30 Mo:du Primidi: 11. Thermidor 226
31 Tu:du Duodi: 12. Thermidor 226

August 2018

1 We:du Tridi: 13. Thermidor 226
2 Th:du Quartidi: 14. Thermidor 226
3 Fr:du Quintidi: 15. Thermidor 226
4 Sa:du Sextidi: 16. Thermidor 226
5 Su:du Septidi: 17. Thermidor 226
6 Mo:du Octidi: 18. Thermidor 226
7 Tu:du Nonidi: 19. Thermidor 226
8 We:du Décadi: 20. Thermidor 226
9 Th:du Primidi: 21. Thermidor 226
10 Fr:du Duodi: 22. Thermidor 226
11 Sa:du Tridi: 23. Thermidor 226
12 Su:du Quartidi: 24. Thermidor 226
13 Mo:du Quintidi: 25. Thermidor 226
14 Tu:du Sextidi: 26. Thermidor 226
15 We:du Septidi: 27. Thermidor 226
16 Th:du Octidi: 28. Thermidor 226
17 Fr:du Nonidi: 29. Thermidor 226
18 Sa:du Décadi: 30. Thermidor 226
19 Su:du Primidi: 1. Fructidor 226
20 Mo:du Duodi: 2. Fructidor 226
21 Tu:du Tridi: 3. Fructidor 226
22 We:du Quartidi: 4. Fructidor 226
23 Th:du Quintidi: 5. Fructidor 226
24 Fr:du Sextidi: 6. Fructidor 226
25 Sa:du Septidi: 7. Fructidor 226
26 Su:du Octidi: 8. Fructidor 226
27 Mo:du Nonidi: 9. Fructidor 226
28 Tu:du Décadi: 10. Fructidor 226
29 We:du Primidi: 11. Fructidor 226
30 Th:du Duodi: 12. Fructidor 226
31 Fr:du Tridi: 13. Fructidor 226

September 2018

1 Sa:du Quartidi: 14. Fructidor 226
2 Su:du Quintidi: 15. Fructidor 226
3 Mo:du Sextidi: 16. Fructidor 226
4 Tu:du Septidi: 17. Fructidor 226
5 We:du Octidi: 18. Fructidor 226
6 Th:du Nonidi: 19. Fructidor 226
7 Fr:du Décadi: 20. Fructidor 226
8 Sa:du Primidi: 21. Fructidor 226
9 Su:du Duodi: 22. Fructidor 226
10 Mo:du Tridi: 23. Fructidor 226
11 Tu:du Quartidi: 24. Fructidor 226
12 We:du Quintidi: 25. Fructidor 226
13 Th:du Sextidi: 26. Fructidor 226
14 Fr:du Septidi: 27. Fructidor 226
15 Sa:du Octidi: 28. Fructidor 226
16 Su:du Nonidi: 29. Fructidor 226
17 Mo:du Décadi: 30. Fructidor 226
18 Tu:du Primidi: 1. Sansculottides 226
19 We:du Duodi: 2. Sansculottides 226
20 Th:du Tridi: 3. Sansculottides 226
21 Fr:du Quartidi: 4. Sansculottides 226
22 Sa:du Quintidi: 5. Sansculottides 226
23 Su:du Primidi: 1. Vendémiaire 227
24 Mo:du Duodi: 2. Vendémiaire 227
25 Tu:du Tridi: 3. Vendémiaire 227
26 We:du Quartidi: 4. Vendémiaire 227
27 Th:du Quintidi: 5. Vendémiaire 227
28 Fr:du Sextidi: 6. Vendémiaire 227
29 Sa:du Septidi: 7. Vendémiaire 227
30 Su:du Octidi: 8. Vendémiaire 227

October 2018

1 Mo:du Nonidi: 9. Vendémiaire 227
2 Tu:du Décadi: 10. Vendémiaire 227
3 We:du Primidi: 11. Vendémiaire 227
4 Th:du Duodi: 12. Vendémiaire 227
5 Fr:du Tridi: 13. Vendémiaire 227
6 Sa:du Quartidi: 14. Vendémiaire 227
7 Su:du Quintidi: 15. Vendémiaire 227
8 Mo:du Sextidi: 16. Vendémiaire 227
9 Tu:du Septidi: 17. Vendémiaire 227
10 We:du Octidi: 18. Vendémiaire 227
11 Th:du Nonidi: 19. Vendémiaire 227
12 Fr:du Décadi: 20. Vendémiaire 227
13 Sa:du Primidi: 21. Vendémiaire 227
14 Su:du Duodi: 22. Vendémiaire 227
15 Mo:du Tridi: 23. Vendémiaire 227
16 Tu:du Quartidi: 24. Vendémiaire 227
17 We:du Quintidi: 25. Vendémiaire 227
18 Th:du Sextidi: 26. Vendémiaire 227
19 Fr:du Septidi: 27. Vendémiaire 227
20 Sa:du Octidi: 28. Vendémiaire 227
21 Su:du Nonidi: 29. Vendémiaire 227
22 Mo:du Décadi: 30. Vendémiaire 227
23 Tu:du Primidi: 1. Brumaire 227
24 We:du Duodi: 2. Brumaire 227
25 Th:du Tridi: 3. Brumaire 227
26 Fr:du Quartidi: 4. Brumaire 227
27 Sa:du Quintidi: 5. Brumaire 227
28 Su:du Sextidi: 6. Brumaire 227
29 Mo:du Septidi: 7. Brumaire 227
30 Tu:du Octidi: 8. Brumaire 227
31 We:du Nonidi: 9. Brumaire 227

November 2018

1 Th:du Décadi: 10. Brumaire 227
2 Fr:du Primidi: 11. Brumaire 227
3 Sa:du Duodi: 12. Brumaire 227
4 Su:du Tridi: 13. Brumaire 227
5 Mo:du Quartidi: 14. Brumaire 227
6 Tu:du Quintidi: 15. Brumaire 227
7 We:du Sextidi: 16. Brumaire 227
8 Th:du Septidi: 17. Brumaire 227
9 Fr:du Octidi: 18. Brumaire 227
10 Sa:du Nonidi: 19. Brumaire 227
11 Su:du Décadi: 20. Brumaire 227
12 Mo:du Primidi: 21. Brumaire 227
13 Tu:du Duodi: 22. Brumaire 227
14 We:du Tridi: 23. Brumaire 227
15 Th:du Quartidi: 24. Brumaire 227
16 Fr:du Quintidi: 25. Brumaire 227
17 Sa:du Sextidi: 26. Brumaire 227
18 Su:du Septidi: 27. Brumaire 227
19 Mo:du Octidi: 28. Brumaire 227
20 Tu:du Nonidi: 29. Brumaire 227
21 We:du Décadi: 30. Brumaire 227
22 Th:du Primidi: 1. Frimaire 227
23 Fr:du Duodi: 2. Frimaire 227
24 Sa:du Tridi: 3. Frimaire 227
25 Su:du Quartidi: 4. Frimaire 227
26 Mo:du Quintidi: 5. Frimaire 227
27 Tu:du Sextidi: 6. Frimaire 227
28 We:du Septidi: 7. Frimaire 227
29 Th:du Octidi: 8. Frimaire 227
30 Fr:du Nonidi: 9. Frimaire 227

December 2018

1 Sa:du Décadi: 10. Frimaire 227
2 Su:du Primidi: 11. Frimaire 227
3 Mo:du Duodi: 12. Frimaire 227
4 Tu:du Tridi: 13. Frimaire 227
5 We:du Quartidi: 14. Frimaire 227
6 Th:du Quintidi: 15. Frimaire 227
7 Fr:du Sextidi: 16. Frimaire 227
8 Sa:du Septidi: 17. Frimaire 227
9 Su:du Octidi: 18. Frimaire 227
10 Mo:du Nonidi: 19. Frimaire 227
11 Tu:du Décadi: 20. Frimaire 227
12 We:du Primidi: 21. Frimaire 227
13 Th:du Duodi: 22. Frimaire 227
14 Fr:du Tridi: 23. Frimaire 227
15 Sa:du Quartidi: 24. Frimaire 227
16 Su:du Quintidi: 25. Frimaire 227
17 Mo:du Sextidi: 26. Frimaire 227
18 Tu:du Septidi: 27. Frimaire 227
19 We:du Octidi: 28. Frimaire 227
20 Th:du Nonidi: 29. Frimaire 227
21 Fr:du Décadi: 30. Frimaire 227
22 Sa:du Primidi: 1. Nivôse 227
23 Su:du Duodi: 2. Nivôse 227
24 Mo:du Tridi: 3. Nivôse 227
25 Tu:du Quartidi: 4. Nivôse 227
26 We:du Quintidi: 5. Nivôse 227
27 Th:du Sextidi: 6. Nivôse 227
28 Fr:du Septidi: 7. Nivôse 227
29 Sa:du Octidi: 8. Nivôse 227
30 Su:du Nonidi: 9. Nivôse 227
31 Mo:du Décadi: 10. Nivôse 227