Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

French revolutionary calendar 2017


French revolutionary calendar: More information

January 2017

1 Su:du Primidi: 11. Nivôse 225
2 Mo:du Duodi: 12. Nivôse 225
3 Tu:du Tridi: 13. Nivôse 225
4 We:du Quartidi: 14. Nivôse 225
5 Th:du Quintidi: 15. Nivôse 225
6 Fr:du Sextidi: 16. Nivôse 225
7 Sa:du Septidi: 17. Nivôse 225
8 Su:du Octidi: 18. Nivôse 225
9 Mo:du Nonidi: 19. Nivôse 225
10 Tu:du Décadi: 20. Nivôse 225
11 We:du Primidi: 21. Nivôse 225
12 Th:du Duodi: 22. Nivôse 225
13 Fr:du Tridi: 23. Nivôse 225
14 Sa:du Quartidi: 24. Nivôse 225
15 Su:du Quintidi: 25. Nivôse 225
16 Mo:du Sextidi: 26. Nivôse 225
17 Tu:du Septidi: 27. Nivôse 225
18 We:du Octidi: 28. Nivôse 225
19 Th:du Nonidi: 29. Nivôse 225
20 Fr:du Décadi: 30. Nivôse 225
21 Sa:du Primidi: 1. Pluviôse 225
22 Su:du Duodi: 2. Pluviôse 225
23 Mo:du Tridi: 3. Pluviôse 225
24 Tu:du Quartidi: 4. Pluviôse 225
25 We:du Quintidi: 5. Pluviôse 225
26 Th:du Sextidi: 6. Pluviôse 225
27 Fr:du Septidi: 7. Pluviôse 225
28 Sa:du Octidi: 8. Pluviôse 225
29 Su:du Nonidi: 9. Pluviôse 225
30 Mo:du Décadi: 10. Pluviôse 225
31 Tu:du Primidi: 11. Pluviôse 225

February 2017

1 We:du Duodi: 12. Pluviôse 225
2 Th:du Tridi: 13. Pluviôse 225
3 Fr:du Quartidi: 14. Pluviôse 225
4 Sa:du Quintidi: 15. Pluviôse 225
5 Su:du Sextidi: 16. Pluviôse 225
6 Mo:du Septidi: 17. Pluviôse 225
7 Tu:du Octidi: 18. Pluviôse 225
8 We:du Nonidi: 19. Pluviôse 225
9 Th:du Décadi: 20. Pluviôse 225
10 Fr:du Primidi: 21. Pluviôse 225
11 Sa:du Duodi: 22. Pluviôse 225
12 Su:du Tridi: 23. Pluviôse 225
13 Mo:du Quartidi: 24. Pluviôse 225
14 Tu:du Quintidi: 25. Pluviôse 225
15 We:du Sextidi: 26. Pluviôse 225
16 Th:du Septidi: 27. Pluviôse 225
17 Fr:du Octidi: 28. Pluviôse 225
18 Sa:du Nonidi: 29. Pluviôse 225
19 Su:du Décadi: 30. Pluviôse 225
20 Mo:du Primidi: 1. Ventôse 225
21 Tu:du Duodi: 2. Ventôse 225
22 We:du Tridi: 3. Ventôse 225
23 Th:du Quartidi: 4. Ventôse 225
24 Fr:du Quintidi: 5. Ventôse 225
25 Sa:du Sextidi: 6. Ventôse 225
26 Su:du Septidi: 7. Ventôse 225
27 Mo:du Octidi: 8. Ventôse 225
28 Tu:du Nonidi: 9. Ventôse 225

March 2017

1 We:du Décadi: 10. Ventôse 225
2 Th:du Primidi: 11. Ventôse 225
3 Fr:du Duodi: 12. Ventôse 225
4 Sa:du Tridi: 13. Ventôse 225
5 Su:du Quartidi: 14. Ventôse 225
6 Mo:du Quintidi: 15. Ventôse 225
7 Tu:du Sextidi: 16. Ventôse 225
8 We:du Septidi: 17. Ventôse 225
9 Th:du Octidi: 18. Ventôse 225
10 Fr:du Nonidi: 19. Ventôse 225
11 Sa:du Décadi: 20. Ventôse 225
12 Su:du Primidi: 21. Ventôse 225
13 Mo:du Duodi: 22. Ventôse 225
14 Tu:du Tridi: 23. Ventôse 225
15 We:du Quartidi: 24. Ventôse 225
16 Th:du Quintidi: 25. Ventôse 225
17 Fr:du Sextidi: 26. Ventôse 225
18 Sa:du Septidi: 27. Ventôse 225
19 Su:du Octidi: 28. Ventôse 225
20 Mo:du Nonidi: 29. Ventôse 225
21 Tu:du Décadi: 30. Ventôse 225
22 We:du Primidi: 1. Germinal 225
23 Th:du Duodi: 2. Germinal 225
24 Fr:du Tridi: 3. Germinal 225
25 Sa:du Quartidi: 4. Germinal 225
26 Su:du Quintidi: 5. Germinal 225
27 Mo:du Sextidi: 6. Germinal 225
28 Tu:du Septidi: 7. Germinal 225
29 We:du Octidi: 8. Germinal 225
30 Th:du Nonidi: 9. Germinal 225
31 Fr:du Décadi: 10. Germinal 225

April 2017

1 Sa:du Primidi: 11. Germinal 225
2 Su:du Duodi: 12. Germinal 225
3 Mo:du Tridi: 13. Germinal 225
4 Tu:du Quartidi: 14. Germinal 225
5 We:du Quintidi: 15. Germinal 225
6 Th:du Sextidi: 16. Germinal 225
7 Fr:du Septidi: 17. Germinal 225
8 Sa:du Octidi: 18. Germinal 225
9 Su:du Nonidi: 19. Germinal 225
10 Mo:du Décadi: 20. Germinal 225
11 Tu:du Primidi: 21. Germinal 225
12 We:du Duodi: 22. Germinal 225
13 Th:du Tridi: 23. Germinal 225
14 Fr:du Quartidi: 24. Germinal 225
15 Sa:du Quintidi: 25. Germinal 225
16 Su:du Sextidi: 26. Germinal 225
17 Mo:du Septidi: 27. Germinal 225
18 Tu:du Octidi: 28. Germinal 225
19 We:du Nonidi: 29. Germinal 225
20 Th:du Décadi: 30. Germinal 225
21 Fr:du Primidi: 1. Floréal 225
22 Sa:du Duodi: 2. Floréal 225
23 Su:du Tridi: 3. Floréal 225
24 Mo:du Quartidi: 4. Floréal 225
25 Tu:du Quintidi: 5. Floréal 225
26 We:du Sextidi: 6. Floréal 225
27 Th:du Septidi: 7. Floréal 225
28 Fr:du Octidi: 8. Floréal 225
29 Sa:du Nonidi: 9. Floréal 225
30 Su:du Décadi: 10. Floréal 225

May 2017

1 Mo:du Primidi: 11. Floréal 225
2 Tu:du Duodi: 12. Floréal 225
3 We:du Tridi: 13. Floréal 225
4 Th:du Quartidi: 14. Floréal 225
5 Fr:du Quintidi: 15. Floréal 225
6 Sa:du Sextidi: 16. Floréal 225
7 Su:du Septidi: 17. Floréal 225
8 Mo:du Octidi: 18. Floréal 225
9 Tu:du Nonidi: 19. Floréal 225
10 We:du Décadi: 20. Floréal 225
11 Th:du Primidi: 21. Floréal 225
12 Fr:du Duodi: 22. Floréal 225
13 Sa:du Tridi: 23. Floréal 225
14 Su:du Quartidi: 24. Floréal 225
15 Mo:du Quintidi: 25. Floréal 225
16 Tu:du Sextidi: 26. Floréal 225
17 We:du Septidi: 27. Floréal 225
18 Th:du Octidi: 28. Floréal 225
19 Fr:du Nonidi: 29. Floréal 225
20 Sa:du Décadi: 30. Floréal 225
21 Su:du Primidi: 1. Prairial 225
22 Mo:du Duodi: 2. Prairial 225
23 Tu:du Tridi: 3. Prairial 225
24 We:du Quartidi: 4. Prairial 225
25 Th:du Quintidi: 5. Prairial 225
26 Fr:du Sextidi: 6. Prairial 225
27 Sa:du Septidi: 7. Prairial 225
28 Su:du Octidi: 8. Prairial 225
29 Mo:du Nonidi: 9. Prairial 225
30 Tu:du Décadi: 10. Prairial 225
31 We:du Primidi: 11. Prairial 225

June 2017

1 Th:du Duodi: 12. Prairial 225
2 Fr:du Tridi: 13. Prairial 225
3 Sa:du Quartidi: 14. Prairial 225
4 Su:du Quintidi: 15. Prairial 225
5 Mo:du Sextidi: 16. Prairial 225
6 Tu:du Septidi: 17. Prairial 225
7 We:du Octidi: 18. Prairial 225
8 Th:du Nonidi: 19. Prairial 225
9 Fr:du Décadi: 20. Prairial 225
10 Sa:du Primidi: 21. Prairial 225
11 Su:du Duodi: 22. Prairial 225
12 Mo:du Tridi: 23. Prairial 225
13 Tu:du Quartidi: 24. Prairial 225
14 We:du Quintidi: 25. Prairial 225
15 Th:du Sextidi: 26. Prairial 225
16 Fr:du Septidi: 27. Prairial 225
17 Sa:du Octidi: 28. Prairial 225
18 Su:du Nonidi: 29. Prairial 225
19 Mo:du Décadi: 30. Prairial 225
20 Tu:du Primidi: 1. Messidor 225
21 We:du Duodi: 2. Messidor 225
22 Th:du Tridi: 3. Messidor 225
23 Fr:du Quartidi: 4. Messidor 225
24 Sa:du Quintidi: 5. Messidor 225
25 Su:du Sextidi: 6. Messidor 225
26 Mo:du Septidi: 7. Messidor 225
27 Tu:du Octidi: 8. Messidor 225
28 We:du Nonidi: 9. Messidor 225
29 Th:du Décadi: 10. Messidor 225
30 Fr:du Primidi: 11. Messidor 225

July 2017

1 Sa:du Duodi: 12. Messidor 225
2 Su:du Tridi: 13. Messidor 225
3 Mo:du Quartidi: 14. Messidor 225
4 Tu:du Quintidi: 15. Messidor 225
5 We:du Sextidi: 16. Messidor 225
6 Th:du Septidi: 17. Messidor 225
7 Fr:du Octidi: 18. Messidor 225
8 Sa:du Nonidi: 19. Messidor 225
9 Su:du Décadi: 20. Messidor 225
10 Mo:du Primidi: 21. Messidor 225
11 Tu:du Duodi: 22. Messidor 225
12 We:du Tridi: 23. Messidor 225
13 Th:du Quartidi: 24. Messidor 225
14 Fr:du Quintidi: 25. Messidor 225
15 Sa:du Sextidi: 26. Messidor 225
16 Su:du Septidi: 27. Messidor 225
17 Mo:du Octidi: 28. Messidor 225
18 Tu:du Nonidi: 29. Messidor 225
19 We:du Décadi: 30. Messidor 225
20 Th:du Primidi: 1. Thermidor 225
21 Fr:du Duodi: 2. Thermidor 225
22 Sa:du Tridi: 3. Thermidor 225
23 Su:du Quartidi: 4. Thermidor 225
24 Mo:du Quintidi: 5. Thermidor 225
25 Tu:du Sextidi: 6. Thermidor 225
26 We:du Septidi: 7. Thermidor 225
27 Th:du Octidi: 8. Thermidor 225
28 Fr:du Nonidi: 9. Thermidor 225
29 Sa:du Décadi: 10. Thermidor 225
30 Su:du Primidi: 11. Thermidor 225
31 Mo:du Duodi: 12. Thermidor 225

August 2017

1 Tu:du Tridi: 13. Thermidor 225
2 We:du Quartidi: 14. Thermidor 225
3 Th:du Quintidi: 15. Thermidor 225
4 Fr:du Sextidi: 16. Thermidor 225
5 Sa:du Septidi: 17. Thermidor 225
6 Su:du Octidi: 18. Thermidor 225
7 Mo:du Nonidi: 19. Thermidor 225
8 Tu:du Décadi: 20. Thermidor 225
9 We:du Primidi: 21. Thermidor 225
10 Th:du Duodi: 22. Thermidor 225
11 Fr:du Tridi: 23. Thermidor 225
12 Sa:du Quartidi: 24. Thermidor 225
13 Su:du Quintidi: 25. Thermidor 225
14 Mo:du Sextidi: 26. Thermidor 225
15 Tu:du Septidi: 27. Thermidor 225
16 We:du Octidi: 28. Thermidor 225
17 Th:du Nonidi: 29. Thermidor 225
18 Fr:du Décadi: 30. Thermidor 225
19 Sa:du Primidi: 1. Fructidor 225
20 Su:du Duodi: 2. Fructidor 225
21 Mo:du Tridi: 3. Fructidor 225
22 Tu:du Quartidi: 4. Fructidor 225
23 We:du Quintidi: 5. Fructidor 225
24 Th:du Sextidi: 6. Fructidor 225
25 Fr:du Septidi: 7. Fructidor 225
26 Sa:du Octidi: 8. Fructidor 225
27 Su:du Nonidi: 9. Fructidor 225
28 Mo:du Décadi: 10. Fructidor 225
29 Tu:du Primidi: 11. Fructidor 225
30 We:du Duodi: 12. Fructidor 225
31 Th:du Tridi: 13. Fructidor 225

September 2017

1 Fr:du Quartidi: 14. Fructidor 225
2 Sa:du Quintidi: 15. Fructidor 225
3 Su:du Sextidi: 16. Fructidor 225
4 Mo:du Septidi: 17. Fructidor 225
5 Tu:du Octidi: 18. Fructidor 225
6 We:du Nonidi: 19. Fructidor 225
7 Th:du Décadi: 20. Fructidor 225
8 Fr:du Primidi: 21. Fructidor 225
9 Sa:du Duodi: 22. Fructidor 225
10 Su:du Tridi: 23. Fructidor 225
11 Mo:du Quartidi: 24. Fructidor 225
12 Tu:du Quintidi: 25. Fructidor 225
13 We:du Sextidi: 26. Fructidor 225
14 Th:du Septidi: 27. Fructidor 225
15 Fr:du Octidi: 28. Fructidor 225
16 Sa:du Nonidi: 29. Fructidor 225
17 Su:du Décadi: 30. Fructidor 225
18 Mo:du Primidi: 1. Sansculottides 225
19 Tu:du Duodi: 2. Sansculottides 225
20 We:du Tridi: 3. Sansculottides 225
21 Th:du Quartidi: 4. Sansculottides 225
22 Fr:du Quintidi: 5. Sansculottides 225
23 Sa:du Primidi: 1. Vendémiaire 226
24 Su:du Duodi: 2. Vendémiaire 226
25 Mo:du Tridi: 3. Vendémiaire 226
26 Tu:du Quartidi: 4. Vendémiaire 226
27 We:du Quintidi: 5. Vendémiaire 226
28 Th:du Sextidi: 6. Vendémiaire 226
29 Fr:du Septidi: 7. Vendémiaire 226
30 Sa:du Octidi: 8. Vendémiaire 226

October 2017

1 Su:du Nonidi: 9. Vendémiaire 226
2 Mo:du Décadi: 10. Vendémiaire 226
3 Tu:du Primidi: 11. Vendémiaire 226
4 We:du Duodi: 12. Vendémiaire 226
5 Th:du Tridi: 13. Vendémiaire 226
6 Fr:du Quartidi: 14. Vendémiaire 226
7 Sa:du Quintidi: 15. Vendémiaire 226
8 Su:du Sextidi: 16. Vendémiaire 226
9 Mo:du Septidi: 17. Vendémiaire 226
10 Tu:du Octidi: 18. Vendémiaire 226
11 We:du Nonidi: 19. Vendémiaire 226
12 Th:du Décadi: 20. Vendémiaire 226
13 Fr:du Primidi: 21. Vendémiaire 226
14 Sa:du Duodi: 22. Vendémiaire 226
15 Su:du Tridi: 23. Vendémiaire 226
16 Mo:du Quartidi: 24. Vendémiaire 226
17 Tu:du Quintidi: 25. Vendémiaire 226
18 We:du Sextidi: 26. Vendémiaire 226
19 Th:du Septidi: 27. Vendémiaire 226
20 Fr:du Octidi: 28. Vendémiaire 226
21 Sa:du Nonidi: 29. Vendémiaire 226
22 Su:du Décadi: 30. Vendémiaire 226
23 Mo:du Primidi: 1. Brumaire 226
24 Tu:du Duodi: 2. Brumaire 226
25 We:du Tridi: 3. Brumaire 226
26 Th:du Quartidi: 4. Brumaire 226
27 Fr:du Quintidi: 5. Brumaire 226
28 Sa:du Sextidi: 6. Brumaire 226
29 Su:du Septidi: 7. Brumaire 226
30 Mo:du Octidi: 8. Brumaire 226
31 Tu:du Nonidi: 9. Brumaire 226

November 2017

1 We:du Décadi: 10. Brumaire 226
2 Th:du Primidi: 11. Brumaire 226
3 Fr:du Duodi: 12. Brumaire 226
4 Sa:du Tridi: 13. Brumaire 226
5 Su:du Quartidi: 14. Brumaire 226
6 Mo:du Quintidi: 15. Brumaire 226
7 Tu:du Sextidi: 16. Brumaire 226
8 We:du Septidi: 17. Brumaire 226
9 Th:du Octidi: 18. Brumaire 226
10 Fr:du Nonidi: 19. Brumaire 226
11 Sa:du Décadi: 20. Brumaire 226
12 Su:du Primidi: 21. Brumaire 226
13 Mo:du Duodi: 22. Brumaire 226
14 Tu:du Tridi: 23. Brumaire 226
15 We:du Quartidi: 24. Brumaire 226
16 Th:du Quintidi: 25. Brumaire 226
17 Fr:du Sextidi: 26. Brumaire 226
18 Sa:du Septidi: 27. Brumaire 226
19 Su:du Octidi: 28. Brumaire 226
20 Mo:du Nonidi: 29. Brumaire 226
21 Tu:du Décadi: 30. Brumaire 226
22 We:du Primidi: 1. Frimaire 226
23 Th:du Duodi: 2. Frimaire 226
24 Fr:du Tridi: 3. Frimaire 226
25 Sa:du Quartidi: 4. Frimaire 226
26 Su:du Quintidi: 5. Frimaire 226
27 Mo:du Sextidi: 6. Frimaire 226
28 Tu:du Septidi: 7. Frimaire 226
29 We:du Octidi: 8. Frimaire 226
30 Th:du Nonidi: 9. Frimaire 226

December 2017

1 Fr:du Décadi: 10. Frimaire 226
2 Sa:du Primidi: 11. Frimaire 226
3 Su:du Duodi: 12. Frimaire 226
4 Mo:du Tridi: 13. Frimaire 226
5 Tu:du Quartidi: 14. Frimaire 226
6 We:du Quintidi: 15. Frimaire 226
7 Th:du Sextidi: 16. Frimaire 226
8 Fr:du Septidi: 17. Frimaire 226
9 Sa:du Octidi: 18. Frimaire 226
10 Su:du Nonidi: 19. Frimaire 226
11 Mo:du Décadi: 20. Frimaire 226
12 Tu:du Primidi: 21. Frimaire 226
13 We:du Duodi: 22. Frimaire 226
14 Th:du Tridi: 23. Frimaire 226
15 Fr:du Quartidi: 24. Frimaire 226
16 Sa:du Quintidi: 25. Frimaire 226
17 Su:du Sextidi: 26. Frimaire 226
18 Mo:du Septidi: 27. Frimaire 226
19 Tu:du Octidi: 28. Frimaire 226
20 We:du Nonidi: 29. Frimaire 226
21 Th:du Décadi: 30. Frimaire 226
22 Fr:du Primidi: 1. Nivôse 226
23 Sa:du Duodi: 2. Nivôse 226
24 Su:du Tridi: 3. Nivôse 226
25 Mo:du Quartidi: 4. Nivôse 226
26 Tu:du Quintidi: 5. Nivôse 226
27 We:du Sextidi: 6. Nivôse 226
28 Th:du Septidi: 7. Nivôse 226
29 Fr:du Octidi: 8. Nivôse 226
30 Sa:du Nonidi: 9. Nivôse 226
31 Su:du Décadi: 10. Nivôse 226