Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

French revolutionary calendar 2019


French revolutionary calendar: More information

January 2019

1 Tu:du Primidi: 11. Nivôse 227
2 We:du Duodi: 12. Nivôse 227
3 Th:du Tridi: 13. Nivôse 227
4 Fr:du Quartidi: 14. Nivôse 227
5 Sa:du Quintidi: 15. Nivôse 227
6 Su:du Sextidi: 16. Nivôse 227
7 Mo:du Septidi: 17. Nivôse 227
8 Tu:du Octidi: 18. Nivôse 227
9 We:du Nonidi: 19. Nivôse 227
10 Th:du Décadi: 20. Nivôse 227
11 Fr:du Primidi: 21. Nivôse 227
12 Sa:du Duodi: 22. Nivôse 227
13 Su:du Tridi: 23. Nivôse 227
14 Mo:du Quartidi: 24. Nivôse 227
15 Tu:du Quintidi: 25. Nivôse 227
16 We:du Sextidi: 26. Nivôse 227
17 Th:du Septidi: 27. Nivôse 227
18 Fr:du Octidi: 28. Nivôse 227
19 Sa:du Nonidi: 29. Nivôse 227
20 Su:du Décadi: 30. Nivôse 227
21 Mo:du Primidi: 1. Pluviôse 227
22 Tu:du Duodi: 2. Pluviôse 227
23 We:du Tridi: 3. Pluviôse 227
24 Th:du Quartidi: 4. Pluviôse 227
25 Fr:du Quintidi: 5. Pluviôse 227
26 Sa:du Sextidi: 6. Pluviôse 227
27 Su:du Septidi: 7. Pluviôse 227
28 Mo:du Octidi: 8. Pluviôse 227
29 Tu:du Nonidi: 9. Pluviôse 227
30 We:du Décadi: 10. Pluviôse 227
31 Th:du Primidi: 11. Pluviôse 227

February 2019

1 Fr:du Duodi: 12. Pluviôse 227
2 Sa:du Tridi: 13. Pluviôse 227
3 Su:du Quartidi: 14. Pluviôse 227
4 Mo:du Quintidi: 15. Pluviôse 227
5 Tu:du Sextidi: 16. Pluviôse 227
6 We:du Septidi: 17. Pluviôse 227
7 Th:du Octidi: 18. Pluviôse 227
8 Fr:du Nonidi: 19. Pluviôse 227
9 Sa:du Décadi: 20. Pluviôse 227
10 Su:du Primidi: 21. Pluviôse 227
11 Mo:du Duodi: 22. Pluviôse 227
12 Tu:du Tridi: 23. Pluviôse 227
13 We:du Quartidi: 24. Pluviôse 227
14 Th:du Quintidi: 25. Pluviôse 227
15 Fr:du Sextidi: 26. Pluviôse 227
16 Sa:du Septidi: 27. Pluviôse 227
17 Su:du Octidi: 28. Pluviôse 227
18 Mo:du Nonidi: 29. Pluviôse 227
19 Tu:du Décadi: 30. Pluviôse 227
20 We:du Primidi: 1. Ventôse 227
21 Th:du Duodi: 2. Ventôse 227
22 Fr:du Tridi: 3. Ventôse 227
23 Sa:du Quartidi: 4. Ventôse 227
24 Su:du Quintidi: 5. Ventôse 227
25 Mo:du Sextidi: 6. Ventôse 227
26 Tu:du Septidi: 7. Ventôse 227
27 We:du Octidi: 8. Ventôse 227
28 Th:du Nonidi: 9. Ventôse 227

March 2019

1 Fr:du Décadi: 10. Ventôse 227
2 Sa:du Primidi: 11. Ventôse 227
3 Su:du Duodi: 12. Ventôse 227
4 Mo:du Tridi: 13. Ventôse 227
5 Tu:du Quartidi: 14. Ventôse 227
6 We:du Quintidi: 15. Ventôse 227
7 Th:du Sextidi: 16. Ventôse 227
8 Fr:du Septidi: 17. Ventôse 227
9 Sa:du Octidi: 18. Ventôse 227
10 Su:du Nonidi: 19. Ventôse 227
11 Mo:du Décadi: 20. Ventôse 227
12 Tu:du Primidi: 21. Ventôse 227
13 We:du Duodi: 22. Ventôse 227
14 Th:du Tridi: 23. Ventôse 227
15 Fr:du Quartidi: 24. Ventôse 227
16 Sa:du Quintidi: 25. Ventôse 227
17 Su:du Sextidi: 26. Ventôse 227
18 Mo:du Septidi: 27. Ventôse 227
19 Tu:du Octidi: 28. Ventôse 227
20 We:du Nonidi: 29. Ventôse 227
21 Th:du Décadi: 30. Ventôse 227
22 Fr:du Primidi: 1. Germinal 227
23 Sa:du Duodi: 2. Germinal 227
24 Su:du Tridi: 3. Germinal 227
25 Mo:du Quartidi: 4. Germinal 227
26 Tu:du Quintidi: 5. Germinal 227
27 We:du Sextidi: 6. Germinal 227
28 Th:du Septidi: 7. Germinal 227
29 Fr:du Octidi: 8. Germinal 227
30 Sa:du Nonidi: 9. Germinal 227
31 Su:du Décadi: 10. Germinal 227

April 2019

1 Mo:du Primidi: 11. Germinal 227
2 Tu:du Duodi: 12. Germinal 227
3 We:du Tridi: 13. Germinal 227
4 Th:du Quartidi: 14. Germinal 227
5 Fr:du Quintidi: 15. Germinal 227
6 Sa:du Sextidi: 16. Germinal 227
7 Su:du Septidi: 17. Germinal 227
8 Mo:du Octidi: 18. Germinal 227
9 Tu:du Nonidi: 19. Germinal 227
10 We:du Décadi: 20. Germinal 227
11 Th:du Primidi: 21. Germinal 227
12 Fr:du Duodi: 22. Germinal 227
13 Sa:du Tridi: 23. Germinal 227
14 Su:du Quartidi: 24. Germinal 227
15 Mo:du Quintidi: 25. Germinal 227
16 Tu:du Sextidi: 26. Germinal 227
17 We:du Septidi: 27. Germinal 227
18 Th:du Octidi: 28. Germinal 227
19 Fr:du Nonidi: 29. Germinal 227
20 Sa:du Décadi: 30. Germinal 227
21 Su:du Primidi: 1. Floréal 227
22 Mo:du Duodi: 2. Floréal 227
23 Tu:du Tridi: 3. Floréal 227
24 We:du Quartidi: 4. Floréal 227
25 Th:du Quintidi: 5. Floréal 227
26 Fr:du Sextidi: 6. Floréal 227
27 Sa:du Septidi: 7. Floréal 227
28 Su:du Octidi: 8. Floréal 227
29 Mo:du Nonidi: 9. Floréal 227
30 Tu:du Décadi: 10. Floréal 227

May 2019

1 We:du Primidi: 11. Floréal 227
2 Th:du Duodi: 12. Floréal 227
3 Fr:du Tridi: 13. Floréal 227
4 Sa:du Quartidi: 14. Floréal 227
5 Su:du Quintidi: 15. Floréal 227
6 Mo:du Sextidi: 16. Floréal 227
7 Tu:du Septidi: 17. Floréal 227
8 We:du Octidi: 18. Floréal 227
9 Th:du Nonidi: 19. Floréal 227
10 Fr:du Décadi: 20. Floréal 227
11 Sa:du Primidi: 21. Floréal 227
12 Su:du Duodi: 22. Floréal 227
13 Mo:du Tridi: 23. Floréal 227
14 Tu:du Quartidi: 24. Floréal 227
15 We:du Quintidi: 25. Floréal 227
16 Th:du Sextidi: 26. Floréal 227
17 Fr:du Septidi: 27. Floréal 227
18 Sa:du Octidi: 28. Floréal 227
19 Su:du Nonidi: 29. Floréal 227
20 Mo:du Décadi: 30. Floréal 227
21 Tu:du Primidi: 1. Prairial 227
22 We:du Duodi: 2. Prairial 227
23 Th:du Tridi: 3. Prairial 227
24 Fr:du Quartidi: 4. Prairial 227
25 Sa:du Quintidi: 5. Prairial 227
26 Su:du Sextidi: 6. Prairial 227
27 Mo:du Septidi: 7. Prairial 227
28 Tu:du Octidi: 8. Prairial 227
29 We:du Nonidi: 9. Prairial 227
30 Th:du Décadi: 10. Prairial 227
31 Fr:du Primidi: 11. Prairial 227

June 2019

1 Sa:du Duodi: 12. Prairial 227
2 Su:du Tridi: 13. Prairial 227
3 Mo:du Quartidi: 14. Prairial 227
4 Tu:du Quintidi: 15. Prairial 227
5 We:du Sextidi: 16. Prairial 227
6 Th:du Septidi: 17. Prairial 227
7 Fr:du Octidi: 18. Prairial 227
8 Sa:du Nonidi: 19. Prairial 227
9 Su:du Décadi: 20. Prairial 227
10 Mo:du Primidi: 21. Prairial 227
11 Tu:du Duodi: 22. Prairial 227
12 We:du Tridi: 23. Prairial 227
13 Th:du Quartidi: 24. Prairial 227
14 Fr:du Quintidi: 25. Prairial 227
15 Sa:du Sextidi: 26. Prairial 227
16 Su:du Septidi: 27. Prairial 227
17 Mo:du Octidi: 28. Prairial 227
18 Tu:du Nonidi: 29. Prairial 227
19 We:du Décadi: 30. Prairial 227
20 Th:du Primidi: 1. Messidor 227
21 Fr:du Duodi: 2. Messidor 227
22 Sa:du Tridi: 3. Messidor 227
23 Su:du Quartidi: 4. Messidor 227
24 Mo:du Quintidi: 5. Messidor 227
25 Tu:du Sextidi: 6. Messidor 227
26 We:du Septidi: 7. Messidor 227
27 Th:du Octidi: 8. Messidor 227
28 Fr:du Nonidi: 9. Messidor 227
29 Sa:du Décadi: 10. Messidor 227
30 Su:du Primidi: 11. Messidor 227

July 2019

1 Mo:du Duodi: 12. Messidor 227
2 Tu:du Tridi: 13. Messidor 227
3 We:du Quartidi: 14. Messidor 227
4 Th:du Quintidi: 15. Messidor 227
5 Fr:du Sextidi: 16. Messidor 227
6 Sa:du Septidi: 17. Messidor 227
7 Su:du Octidi: 18. Messidor 227
8 Mo:du Nonidi: 19. Messidor 227
9 Tu:du Décadi: 20. Messidor 227
10 We:du Primidi: 21. Messidor 227
11 Th:du Duodi: 22. Messidor 227
12 Fr:du Tridi: 23. Messidor 227
13 Sa:du Quartidi: 24. Messidor 227
14 Su:du Quintidi: 25. Messidor 227
15 Mo:du Sextidi: 26. Messidor 227
16 Tu:du Septidi: 27. Messidor 227
17 We:du Octidi: 28. Messidor 227
18 Th:du Nonidi: 29. Messidor 227
19 Fr:du Décadi: 30. Messidor 227
20 Sa:du Primidi: 1. Thermidor 227
21 Su:du Duodi: 2. Thermidor 227
22 Mo:du Tridi: 3. Thermidor 227
23 Tu:du Quartidi: 4. Thermidor 227
24 We:du Quintidi: 5. Thermidor 227
25 Th:du Sextidi: 6. Thermidor 227
26 Fr:du Septidi: 7. Thermidor 227
27 Sa:du Octidi: 8. Thermidor 227
28 Su:du Nonidi: 9. Thermidor 227
29 Mo:du Décadi: 10. Thermidor 227
30 Tu:du Primidi: 11. Thermidor 227
31 We:du Duodi: 12. Thermidor 227

August 2019

1 Th:du Tridi: 13. Thermidor 227
2 Fr:du Quartidi: 14. Thermidor 227
3 Sa:du Quintidi: 15. Thermidor 227
4 Su:du Sextidi: 16. Thermidor 227
5 Mo:du Septidi: 17. Thermidor 227
6 Tu:du Octidi: 18. Thermidor 227
7 We:du Nonidi: 19. Thermidor 227
8 Th:du Décadi: 20. Thermidor 227
9 Fr:du Primidi: 21. Thermidor 227
10 Sa:du Duodi: 22. Thermidor 227
11 Su:du Tridi: 23. Thermidor 227
12 Mo:du Quartidi: 24. Thermidor 227
13 Tu:du Quintidi: 25. Thermidor 227
14 We:du Sextidi: 26. Thermidor 227
15 Th:du Septidi: 27. Thermidor 227
16 Fr:du Octidi: 28. Thermidor 227
17 Sa:du Nonidi: 29. Thermidor 227
18 Su:du Décadi: 30. Thermidor 227
19 Mo:du Primidi: 1. Fructidor 227
20 Tu:du Duodi: 2. Fructidor 227
21 We:du Tridi: 3. Fructidor 227
22 Th:du Quartidi: 4. Fructidor 227
23 Fr:du Quintidi: 5. Fructidor 227
24 Sa:du Sextidi: 6. Fructidor 227
25 Su:du Septidi: 7. Fructidor 227
26 Mo:du Octidi: 8. Fructidor 227
27 Tu:du Nonidi: 9. Fructidor 227
28 We:du Décadi: 10. Fructidor 227
29 Th:du Primidi: 11. Fructidor 227
30 Fr:du Duodi: 12. Fructidor 227
31 Sa:du Tridi: 13. Fructidor 227

September 2019

1 Su:du Quartidi: 14. Fructidor 227
2 Mo:du Quintidi: 15. Fructidor 227
3 Tu:du Sextidi: 16. Fructidor 227
4 We:du Septidi: 17. Fructidor 227
5 Th:du Octidi: 18. Fructidor 227
6 Fr:du Nonidi: 19. Fructidor 227
7 Sa:du Décadi: 20. Fructidor 227
8 Su:du Primidi: 21. Fructidor 227
9 Mo:du Duodi: 22. Fructidor 227
10 Tu:du Tridi: 23. Fructidor 227
11 We:du Quartidi: 24. Fructidor 227
12 Th:du Quintidi: 25. Fructidor 227
13 Fr:du Sextidi: 26. Fructidor 227
14 Sa:du Septidi: 27. Fructidor 227
15 Su:du Octidi: 28. Fructidor 227
16 Mo:du Nonidi: 29. Fructidor 227
17 Tu:du Décadi: 30. Fructidor 227
18 We:du Primidi: 1. Sansculottides 227
19 Th:du Duodi: 2. Sansculottides 227
20 Fr:du Tridi: 3. Sansculottides 227
21 Sa:du Quartidi: 4. Sansculottides 227
22 Su:du Quintidi: 5. Sansculottides 227
23 Mo:du Sextidi: 6. Sansculottides 227
24 Tu:du Primidi: 1. Vendémiaire 228
25 We:du Duodi: 2. Vendémiaire 228
26 Th:du Tridi: 3. Vendémiaire 228
27 Fr:du Quartidi: 4. Vendémiaire 228
28 Sa:du Quintidi: 5. Vendémiaire 228
29 Su:du Sextidi: 6. Vendémiaire 228
30 Mo:du Septidi: 7. Vendémiaire 228

October 2019

1 Tu:du Octidi: 8. Vendémiaire 228
2 We:du Nonidi: 9. Vendémiaire 228
3 Th:du Décadi: 10. Vendémiaire 228
4 Fr:du Primidi: 11. Vendémiaire 228
5 Sa:du Duodi: 12. Vendémiaire 228
6 Su:du Tridi: 13. Vendémiaire 228
7 Mo:du Quartidi: 14. Vendémiaire 228
8 Tu:du Quintidi: 15. Vendémiaire 228
9 We:du Sextidi: 16. Vendémiaire 228
10 Th:du Septidi: 17. Vendémiaire 228
11 Fr:du Octidi: 18. Vendémiaire 228
12 Sa:du Nonidi: 19. Vendémiaire 228
13 Su:du Décadi: 20. Vendémiaire 228
14 Mo:du Primidi: 21. Vendémiaire 228
15 Tu:du Duodi: 22. Vendémiaire 228
16 We:du Tridi: 23. Vendémiaire 228
17 Th:du Quartidi: 24. Vendémiaire 228
18 Fr:du Quintidi: 25. Vendémiaire 228
19 Sa:du Sextidi: 26. Vendémiaire 228
20 Su:du Septidi: 27. Vendémiaire 228
21 Mo:du Octidi: 28. Vendémiaire 228
22 Tu:du Nonidi: 29. Vendémiaire 228
23 We:du Décadi: 30. Vendémiaire 228
24 Th:du Primidi: 1. Brumaire 228
25 Fr:du Duodi: 2. Brumaire 228
26 Sa:du Tridi: 3. Brumaire 228
27 Su:du Quartidi: 4. Brumaire 228
28 Mo:du Quintidi: 5. Brumaire 228
29 Tu:du Sextidi: 6. Brumaire 228
30 We:du Septidi: 7. Brumaire 228
31 Th:du Octidi: 8. Brumaire 228

November 2019

1 Fr:du Nonidi: 9. Brumaire 228
2 Sa:du Décadi: 10. Brumaire 228
3 Su:du Primidi: 11. Brumaire 228
4 Mo:du Duodi: 12. Brumaire 228
5 Tu:du Tridi: 13. Brumaire 228
6 We:du Quartidi: 14. Brumaire 228
7 Th:du Quintidi: 15. Brumaire 228
8 Fr:du Sextidi: 16. Brumaire 228
9 Sa:du Septidi: 17. Brumaire 228
10 Su:du Octidi: 18. Brumaire 228
11 Mo:du Nonidi: 19. Brumaire 228
12 Tu:du Décadi: 20. Brumaire 228
13 We:du Primidi: 21. Brumaire 228
14 Th:du Duodi: 22. Brumaire 228
15 Fr:du Tridi: 23. Brumaire 228
16 Sa:du Quartidi: 24. Brumaire 228
17 Su:du Quintidi: 25. Brumaire 228
18 Mo:du Sextidi: 26. Brumaire 228
19 Tu:du Septidi: 27. Brumaire 228
20 We:du Octidi: 28. Brumaire 228
21 Th:du Nonidi: 29. Brumaire 228
22 Fr:du Décadi: 30. Brumaire 228
23 Sa:du Primidi: 1. Frimaire 228
24 Su:du Duodi: 2. Frimaire 228
25 Mo:du Tridi: 3. Frimaire 228
26 Tu:du Quartidi: 4. Frimaire 228
27 We:du Quintidi: 5. Frimaire 228
28 Th:du Sextidi: 6. Frimaire 228
29 Fr:du Septidi: 7. Frimaire 228
30 Sa:du Octidi: 8. Frimaire 228

December 2019

1 Su:du Nonidi: 9. Frimaire 228
2 Mo:du Décadi: 10. Frimaire 228
3 Tu:du Primidi: 11. Frimaire 228
4 We:du Duodi: 12. Frimaire 228
5 Th:du Tridi: 13. Frimaire 228
6 Fr:du Quartidi: 14. Frimaire 228
7 Sa:du Quintidi: 15. Frimaire 228
8 Su:du Sextidi: 16. Frimaire 228
9 Mo:du Septidi: 17. Frimaire 228
10 Tu:du Octidi: 18. Frimaire 228
11 We:du Nonidi: 19. Frimaire 228
12 Th:du Décadi: 20. Frimaire 228
13 Fr:du Primidi: 21. Frimaire 228
14 Sa:du Duodi: 22. Frimaire 228
15 Su:du Tridi: 23. Frimaire 228
16 Mo:du Quartidi: 24. Frimaire 228
17 Tu:du Quintidi: 25. Frimaire 228
18 We:du Sextidi: 26. Frimaire 228
19 Th:du Septidi: 27. Frimaire 228
20 Fr:du Octidi: 28. Frimaire 228
21 Sa:du Nonidi: 29. Frimaire 228
22 Su:du Décadi: 30. Frimaire 228
23 Mo:du Primidi: 1. Nivôse 228
24 Tu:du Duodi: 2. Nivôse 228
25 We:du Tridi: 3. Nivôse 228
26 Th:du Quartidi: 4. Nivôse 228
27 Fr:du Quintidi: 5. Nivôse 228
28 Sa:du Sextidi: 6. Nivôse 228
29 Su:du Septidi: 7. Nivôse 228
30 Mo:du Octidi: 8. Nivôse 228
31 Tu:du Nonidi: 9. Nivôse 228