Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

French revolutionary calendar 2024


French revolutionary calendar: More information

January 2024

1 Mo:du Décadi: 10. Nivôse 232
2 Tu:du Primidi: 11. Nivôse 232
3 We:du Duodi: 12. Nivôse 232
4 Th:du Tridi: 13. Nivôse 232
5 Fr:du Quartidi: 14. Nivôse 232
6 Sa:du Quintidi: 15. Nivôse 232
7 Su:du Sextidi: 16. Nivôse 232
8 Mo:du Septidi: 17. Nivôse 232
9 Tu:du Octidi: 18. Nivôse 232
10 We:du Nonidi: 19. Nivôse 232
11 Th:du Décadi: 20. Nivôse 232
12 Fr:du Primidi: 21. Nivôse 232
13 Sa:du Duodi: 22. Nivôse 232
14 Su:du Tridi: 23. Nivôse 232
15 Mo:du Quartidi: 24. Nivôse 232
16 Tu:du Quintidi: 25. Nivôse 232
17 We:du Sextidi: 26. Nivôse 232
18 Th:du Septidi: 27. Nivôse 232
19 Fr:du Octidi: 28. Nivôse 232
20 Sa:du Nonidi: 29. Nivôse 232
21 Su:du Décadi: 30. Nivôse 232
22 Mo:du Primidi: 1. Pluviôse 232
23 Tu:du Duodi: 2. Pluviôse 232
24 We:du Tridi: 3. Pluviôse 232
25 Th:du Quartidi: 4. Pluviôse 232
26 Fr:du Quintidi: 5. Pluviôse 232
27 Sa:du Sextidi: 6. Pluviôse 232
28 Su:du Septidi: 7. Pluviôse 232
29 Mo:du Octidi: 8. Pluviôse 232
30 Tu:du Nonidi: 9. Pluviôse 232
31 We:du Décadi: 10. Pluviôse 232

February 2024

1 Th:du Primidi: 11. Pluviôse 232
2 Fr:du Duodi: 12. Pluviôse 232
3 Sa:du Tridi: 13. Pluviôse 232
4 Su:du Quartidi: 14. Pluviôse 232
5 Mo:du Quintidi: 15. Pluviôse 232
6 Tu:du Sextidi: 16. Pluviôse 232
7 We:du Septidi: 17. Pluviôse 232
8 Th:du Octidi: 18. Pluviôse 232
9 Fr:du Nonidi: 19. Pluviôse 232
10 Sa:du Décadi: 20. Pluviôse 232
11 Su:du Primidi: 21. Pluviôse 232
12 Mo:du Duodi: 22. Pluviôse 232
13 Tu:du Tridi: 23. Pluviôse 232
14 We:du Quartidi: 24. Pluviôse 232
15 Th:du Quintidi: 25. Pluviôse 232
16 Fr:du Sextidi: 26. Pluviôse 232
17 Sa:du Septidi: 27. Pluviôse 232
18 Su:du Octidi: 28. Pluviôse 232
19 Mo:du Nonidi: 29. Pluviôse 232
20 Tu:du Décadi: 30. Pluviôse 232
21 We:du Primidi: 1. Ventôse 232
22 Th:du Duodi: 2. Ventôse 232
23 Fr:du Tridi: 3. Ventôse 232
24 Sa:du Quartidi: 4. Ventôse 232
25 Su:du Quintidi: 5. Ventôse 232
26 Mo:du Sextidi: 6. Ventôse 232
27 Tu:du Septidi: 7. Ventôse 232
28 We:du Octidi: 8. Ventôse 232
29 Th:du Nonidi: 9. Ventôse 232

March 2024

1 Fr:du Décadi: 10. Ventôse 232
2 Sa:du Primidi: 11. Ventôse 232
3 Su:du Duodi: 12. Ventôse 232
4 Mo:du Tridi: 13. Ventôse 232
5 Tu:du Quartidi: 14. Ventôse 232
6 We:du Quintidi: 15. Ventôse 232
7 Th:du Sextidi: 16. Ventôse 232
8 Fr:du Septidi: 17. Ventôse 232
9 Sa:du Octidi: 18. Ventôse 232
10 Su:du Nonidi: 19. Ventôse 232
11 Mo:du Décadi: 20. Ventôse 232
12 Tu:du Primidi: 21. Ventôse 232
13 We:du Duodi: 22. Ventôse 232
14 Th:du Tridi: 23. Ventôse 232
15 Fr:du Quartidi: 24. Ventôse 232
16 Sa:du Quintidi: 25. Ventôse 232
17 Su:du Sextidi: 26. Ventôse 232
18 Mo:du Septidi: 27. Ventôse 232
19 Tu:du Octidi: 28. Ventôse 232
20 We:du Nonidi: 29. Ventôse 232
21 Th:du Décadi: 30. Ventôse 232
22 Fr:du Primidi: 1. Germinal 232
23 Sa:du Duodi: 2. Germinal 232
24 Su:du Tridi: 3. Germinal 232
25 Mo:du Quartidi: 4. Germinal 232
26 Tu:du Quintidi: 5. Germinal 232
27 We:du Sextidi: 6. Germinal 232
28 Th:du Septidi: 7. Germinal 232
29 Fr:du Octidi: 8. Germinal 232
30 Sa:du Nonidi: 9. Germinal 232
31 Su:du Décadi: 10. Germinal 232

April 2024

1 Mo:du Primidi: 11. Germinal 232
2 Tu:du Duodi: 12. Germinal 232
3 We:du Tridi: 13. Germinal 232
4 Th:du Quartidi: 14. Germinal 232
5 Fr:du Quintidi: 15. Germinal 232
6 Sa:du Sextidi: 16. Germinal 232
7 Su:du Septidi: 17. Germinal 232
8 Mo:du Octidi: 18. Germinal 232
9 Tu:du Nonidi: 19. Germinal 232
10 We:du Décadi: 20. Germinal 232
11 Th:du Primidi: 21. Germinal 232
12 Fr:du Duodi: 22. Germinal 232
13 Sa:du Tridi: 23. Germinal 232
14 Su:du Quartidi: 24. Germinal 232
15 Mo:du Quintidi: 25. Germinal 232
16 Tu:du Sextidi: 26. Germinal 232
17 We:du Septidi: 27. Germinal 232
18 Th:du Octidi: 28. Germinal 232
19 Fr:du Nonidi: 29. Germinal 232
20 Sa:du Décadi: 30. Germinal 232
21 Su:du Primidi: 1. Floréal 232
22 Mo:du Duodi: 2. Floréal 232
23 Tu:du Tridi: 3. Floréal 232
24 We:du Quartidi: 4. Floréal 232
25 Th:du Quintidi: 5. Floréal 232
26 Fr:du Sextidi: 6. Floréal 232
27 Sa:du Septidi: 7. Floréal 232
28 Su:du Octidi: 8. Floréal 232
29 Mo:du Nonidi: 9. Floréal 232
30 Tu:du Décadi: 10. Floréal 232

May 2024

1 We:du Primidi: 11. Floréal 232
2 Th:du Duodi: 12. Floréal 232
3 Fr:du Tridi: 13. Floréal 232
4 Sa:du Quartidi: 14. Floréal 232
5 Su:du Quintidi: 15. Floréal 232
6 Mo:du Sextidi: 16. Floréal 232
7 Tu:du Septidi: 17. Floréal 232
8 We:du Octidi: 18. Floréal 232
9 Th:du Nonidi: 19. Floréal 232
10 Fr:du Décadi: 20. Floréal 232
11 Sa:du Primidi: 21. Floréal 232
12 Su:du Duodi: 22. Floréal 232
13 Mo:du Tridi: 23. Floréal 232
14 Tu:du Quartidi: 24. Floréal 232
15 We:du Quintidi: 25. Floréal 232
16 Th:du Sextidi: 26. Floréal 232
17 Fr:du Septidi: 27. Floréal 232
18 Sa:du Octidi: 28. Floréal 232
19 Su:du Nonidi: 29. Floréal 232
20 Mo:du Décadi: 30. Floréal 232
21 Tu:du Primidi: 1. Prairial 232
22 We:du Duodi: 2. Prairial 232
23 Th:du Tridi: 3. Prairial 232
24 Fr:du Quartidi: 4. Prairial 232
25 Sa:du Quintidi: 5. Prairial 232
26 Su:du Sextidi: 6. Prairial 232
27 Mo:du Septidi: 7. Prairial 232
28 Tu:du Octidi: 8. Prairial 232
29 We:du Nonidi: 9. Prairial 232
30 Th:du Décadi: 10. Prairial 232
31 Fr:du Primidi: 11. Prairial 232

June 2024

1 Sa:du Duodi: 12. Prairial 232
2 Su:du Tridi: 13. Prairial 232
3 Mo:du Quartidi: 14. Prairial 232
4 Tu:du Quintidi: 15. Prairial 232
5 We:du Sextidi: 16. Prairial 232
6 Th:du Septidi: 17. Prairial 232
7 Fr:du Octidi: 18. Prairial 232
8 Sa:du Nonidi: 19. Prairial 232
9 Su:du Décadi: 20. Prairial 232
10 Mo:du Primidi: 21. Prairial 232
11 Tu:du Duodi: 22. Prairial 232
12 We:du Tridi: 23. Prairial 232
13 Th:du Quartidi: 24. Prairial 232
14 Fr:du Quintidi: 25. Prairial 232
15 Sa:du Sextidi: 26. Prairial 232
16 Su:du Septidi: 27. Prairial 232
17 Mo:du Octidi: 28. Prairial 232
18 Tu:du Nonidi: 29. Prairial 232
19 We:du Décadi: 30. Prairial 232
20 Th:du Primidi: 1. Messidor 232
21 Fr:du Duodi: 2. Messidor 232
22 Sa:du Tridi: 3. Messidor 232
23 Su:du Quartidi: 4. Messidor 232
24 Mo:du Quintidi: 5. Messidor 232
25 Tu:du Sextidi: 6. Messidor 232
26 We:du Septidi: 7. Messidor 232
27 Th:du Octidi: 8. Messidor 232
28 Fr:du Nonidi: 9. Messidor 232
29 Sa:du Décadi: 10. Messidor 232
30 Su:du Primidi: 11. Messidor 232

July 2024

1 Mo:du Duodi: 12. Messidor 232
2 Tu:du Tridi: 13. Messidor 232
3 We:du Quartidi: 14. Messidor 232
4 Th:du Quintidi: 15. Messidor 232
5 Fr:du Sextidi: 16. Messidor 232
6 Sa:du Septidi: 17. Messidor 232
7 Su:du Octidi: 18. Messidor 232
8 Mo:du Nonidi: 19. Messidor 232
9 Tu:du Décadi: 20. Messidor 232
10 We:du Primidi: 21. Messidor 232
11 Th:du Duodi: 22. Messidor 232
12 Fr:du Tridi: 23. Messidor 232
13 Sa:du Quartidi: 24. Messidor 232
14 Su:du Quintidi: 25. Messidor 232
15 Mo:du Sextidi: 26. Messidor 232
16 Tu:du Septidi: 27. Messidor 232
17 We:du Octidi: 28. Messidor 232
18 Th:du Nonidi: 29. Messidor 232
19 Fr:du Décadi: 30. Messidor 232
20 Sa:du Primidi: 1. Thermidor 232
21 Su:du Duodi: 2. Thermidor 232
22 Mo:du Tridi: 3. Thermidor 232
23 Tu:du Quartidi: 4. Thermidor 232
24 We:du Quintidi: 5. Thermidor 232
25 Th:du Sextidi: 6. Thermidor 232
26 Fr:du Septidi: 7. Thermidor 232
27 Sa:du Octidi: 8. Thermidor 232
28 Su:du Nonidi: 9. Thermidor 232
29 Mo:du Décadi: 10. Thermidor 232
30 Tu:du Primidi: 11. Thermidor 232
31 We:du Duodi: 12. Thermidor 232

August 2024

1 Th:du Tridi: 13. Thermidor 232
2 Fr:du Quartidi: 14. Thermidor 232
3 Sa:du Quintidi: 15. Thermidor 232
4 Su:du Sextidi: 16. Thermidor 232
5 Mo:du Septidi: 17. Thermidor 232
6 Tu:du Octidi: 18. Thermidor 232
7 We:du Nonidi: 19. Thermidor 232
8 Th:du Décadi: 20. Thermidor 232
9 Fr:du Primidi: 21. Thermidor 232
10 Sa:du Duodi: 22. Thermidor 232
11 Su:du Tridi: 23. Thermidor 232
12 Mo:du Quartidi: 24. Thermidor 232
13 Tu:du Quintidi: 25. Thermidor 232
14 We:du Sextidi: 26. Thermidor 232
15 Th:du Septidi: 27. Thermidor 232
16 Fr:du Octidi: 28. Thermidor 232
17 Sa:du Nonidi: 29. Thermidor 232
18 Su:du Décadi: 30. Thermidor 232
19 Mo:du Primidi: 1. Fructidor 232
20 Tu:du Duodi: 2. Fructidor 232
21 We:du Tridi: 3. Fructidor 232
22 Th:du Quartidi: 4. Fructidor 232
23 Fr:du Quintidi: 5. Fructidor 232
24 Sa:du Sextidi: 6. Fructidor 232
25 Su:du Septidi: 7. Fructidor 232
26 Mo:du Octidi: 8. Fructidor 232
27 Tu:du Nonidi: 9. Fructidor 232
28 We:du Décadi: 10. Fructidor 232
29 Th:du Primidi: 11. Fructidor 232
30 Fr:du Duodi: 12. Fructidor 232
31 Sa:du Tridi: 13. Fructidor 232

September 2024

1 Su:du Quartidi: 14. Fructidor 232
2 Mo:du Quintidi: 15. Fructidor 232
3 Tu:du Sextidi: 16. Fructidor 232
4 We:du Septidi: 17. Fructidor 232
5 Th:du Octidi: 18. Fructidor 232
6 Fr:du Nonidi: 19. Fructidor 232
7 Sa:du Décadi: 20. Fructidor 232
8 Su:du Primidi: 21. Fructidor 232
9 Mo:du Duodi: 22. Fructidor 232
10 Tu:du Tridi: 23. Fructidor 232
11 We:du Quartidi: 24. Fructidor 232
12 Th:du Quintidi: 25. Fructidor 232
13 Fr:du Sextidi: 26. Fructidor 232
14 Sa:du Septidi: 27. Fructidor 232
15 Su:du Octidi: 28. Fructidor 232
16 Mo:du Nonidi: 29. Fructidor 232
17 Tu:du Décadi: 30. Fructidor 232
18 We:du Primidi: 1. Sansculottides 232
19 Th:du Duodi: 2. Sansculottides 232
20 Fr:du Tridi: 3. Sansculottides 232
21 Sa:du Quartidi: 4. Sansculottides 232
22 Su:du Quintidi: 5. Sansculottides 232
23 Mo:du Primidi: 1. Vendémiaire 233
24 Tu:du Duodi: 2. Vendémiaire 233
25 We:du Tridi: 3. Vendémiaire 233
26 Th:du Quartidi: 4. Vendémiaire 233
27 Fr:du Quintidi: 5. Vendémiaire 233
28 Sa:du Sextidi: 6. Vendémiaire 233
29 Su:du Septidi: 7. Vendémiaire 233
30 Mo:du Octidi: 8. Vendémiaire 233

October 2024

1 Tu:du Nonidi: 9. Vendémiaire 233
2 We:du Décadi: 10. Vendémiaire 233
3 Th:du Primidi: 11. Vendémiaire 233
4 Fr:du Duodi: 12. Vendémiaire 233
5 Sa:du Tridi: 13. Vendémiaire 233
6 Su:du Quartidi: 14. Vendémiaire 233
7 Mo:du Quintidi: 15. Vendémiaire 233
8 Tu:du Sextidi: 16. Vendémiaire 233
9 We:du Septidi: 17. Vendémiaire 233
10 Th:du Octidi: 18. Vendémiaire 233
11 Fr:du Nonidi: 19. Vendémiaire 233
12 Sa:du Décadi: 20. Vendémiaire 233
13 Su:du Primidi: 21. Vendémiaire 233
14 Mo:du Duodi: 22. Vendémiaire 233
15 Tu:du Tridi: 23. Vendémiaire 233
16 We:du Quartidi: 24. Vendémiaire 233
17 Th:du Quintidi: 25. Vendémiaire 233
18 Fr:du Sextidi: 26. Vendémiaire 233
19 Sa:du Septidi: 27. Vendémiaire 233
20 Su:du Octidi: 28. Vendémiaire 233
21 Mo:du Nonidi: 29. Vendémiaire 233
22 Tu:du Décadi: 30. Vendémiaire 233
23 We:du Primidi: 1. Brumaire 233
24 Th:du Duodi: 2. Brumaire 233
25 Fr:du Tridi: 3. Brumaire 233
26 Sa:du Quartidi: 4. Brumaire 233
27 Su:du Quintidi: 5. Brumaire 233
28 Mo:du Sextidi: 6. Brumaire 233
29 Tu:du Septidi: 7. Brumaire 233
30 We:du Octidi: 8. Brumaire 233
31 Th:du Nonidi: 9. Brumaire 233

November 2024

1 Fr:du Décadi: 10. Brumaire 233
2 Sa:du Primidi: 11. Brumaire 233
3 Su:du Duodi: 12. Brumaire 233
4 Mo:du Tridi: 13. Brumaire 233
5 Tu:du Quartidi: 14. Brumaire 233
6 We:du Quintidi: 15. Brumaire 233
7 Th:du Sextidi: 16. Brumaire 233
8 Fr:du Septidi: 17. Brumaire 233
9 Sa:du Octidi: 18. Brumaire 233
10 Su:du Nonidi: 19. Brumaire 233
11 Mo:du Décadi: 20. Brumaire 233
12 Tu:du Primidi: 21. Brumaire 233
13 We:du Duodi: 22. Brumaire 233
14 Th:du Tridi: 23. Brumaire 233
15 Fr:du Quartidi: 24. Brumaire 233
16 Sa:du Quintidi: 25. Brumaire 233
17 Su:du Sextidi: 26. Brumaire 233
18 Mo:du Septidi: 27. Brumaire 233
19 Tu:du Octidi: 28. Brumaire 233
20 We:du Nonidi: 29. Brumaire 233
21 Th:du Décadi: 30. Brumaire 233
22 Fr:du Primidi: 1. Frimaire 233
23 Sa:du Duodi: 2. Frimaire 233
24 Su:du Tridi: 3. Frimaire 233
25 Mo:du Quartidi: 4. Frimaire 233
26 Tu:du Quintidi: 5. Frimaire 233
27 We:du Sextidi: 6. Frimaire 233
28 Th:du Septidi: 7. Frimaire 233
29 Fr:du Octidi: 8. Frimaire 233
30 Sa:du Nonidi: 9. Frimaire 233

December 2024

1 Su:du Décadi: 10. Frimaire 233
2 Mo:du Primidi: 11. Frimaire 233
3 Tu:du Duodi: 12. Frimaire 233
4 We:du Tridi: 13. Frimaire 233
5 Th:du Quartidi: 14. Frimaire 233
6 Fr:du Quintidi: 15. Frimaire 233
7 Sa:du Sextidi: 16. Frimaire 233
8 Su:du Septidi: 17. Frimaire 233
9 Mo:du Octidi: 18. Frimaire 233
10 Tu:du Nonidi: 19. Frimaire 233
11 We:du Décadi: 20. Frimaire 233
12 Th:du Primidi: 21. Frimaire 233
13 Fr:du Duodi: 22. Frimaire 233
14 Sa:du Tridi: 23. Frimaire 233
15 Su:du Quartidi: 24. Frimaire 233
16 Mo:du Quintidi: 25. Frimaire 233
17 Tu:du Sextidi: 26. Frimaire 233
18 We:du Septidi: 27. Frimaire 233
19 Th:du Octidi: 28. Frimaire 233
20 Fr:du Nonidi: 29. Frimaire 233
21 Sa:du Décadi: 30. Frimaire 233
22 Su:du Primidi: 1. Nivôse 233
23 Mo:du Duodi: 2. Nivôse 233
24 Tu:du Tridi: 3. Nivôse 233
25 We:du Quartidi: 4. Nivôse 233
26 Th:du Quintidi: 5. Nivôse 233
27 Fr:du Sextidi: 6. Nivôse 233
28 Sa:du Septidi: 7. Nivôse 233
29 Su:du Octidi: 8. Nivôse 233
30 Mo:du Nonidi: 9. Nivôse 233
31 Tu:du Décadi: 10. Nivôse 233