Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

French revolutionary calendar 2023


French revolutionary calendar: More information

January 2023

1 Su:du Primidi: 11. Nivôse 231
2 Mo:du Duodi: 12. Nivôse 231
3 Tu:du Tridi: 13. Nivôse 231
4 We:du Quartidi: 14. Nivôse 231
5 Th:du Quintidi: 15. Nivôse 231
6 Fr:du Sextidi: 16. Nivôse 231
7 Sa:du Septidi: 17. Nivôse 231
8 Su:du Octidi: 18. Nivôse 231
9 Mo:du Nonidi: 19. Nivôse 231
10 Tu:du Décadi: 20. Nivôse 231
11 We:du Primidi: 21. Nivôse 231
12 Th:du Duodi: 22. Nivôse 231
13 Fr:du Tridi: 23. Nivôse 231
14 Sa:du Quartidi: 24. Nivôse 231
15 Su:du Quintidi: 25. Nivôse 231
16 Mo:du Sextidi: 26. Nivôse 231
17 Tu:du Septidi: 27. Nivôse 231
18 We:du Octidi: 28. Nivôse 231
19 Th:du Nonidi: 29. Nivôse 231
20 Fr:du Décadi: 30. Nivôse 231
21 Sa:du Primidi: 1. Pluviôse 231
22 Su:du Duodi: 2. Pluviôse 231
23 Mo:du Tridi: 3. Pluviôse 231
24 Tu:du Quartidi: 4. Pluviôse 231
25 We:du Quintidi: 5. Pluviôse 231
26 Th:du Sextidi: 6. Pluviôse 231
27 Fr:du Septidi: 7. Pluviôse 231
28 Sa:du Octidi: 8. Pluviôse 231
29 Su:du Nonidi: 9. Pluviôse 231
30 Mo:du Décadi: 10. Pluviôse 231
31 Tu:du Primidi: 11. Pluviôse 231

February 2023

1 We:du Duodi: 12. Pluviôse 231
2 Th:du Tridi: 13. Pluviôse 231
3 Fr:du Quartidi: 14. Pluviôse 231
4 Sa:du Quintidi: 15. Pluviôse 231
5 Su:du Sextidi: 16. Pluviôse 231
6 Mo:du Septidi: 17. Pluviôse 231
7 Tu:du Octidi: 18. Pluviôse 231
8 We:du Nonidi: 19. Pluviôse 231
9 Th:du Décadi: 20. Pluviôse 231
10 Fr:du Primidi: 21. Pluviôse 231
11 Sa:du Duodi: 22. Pluviôse 231
12 Su:du Tridi: 23. Pluviôse 231
13 Mo:du Quartidi: 24. Pluviôse 231
14 Tu:du Quintidi: 25. Pluviôse 231
15 We:du Sextidi: 26. Pluviôse 231
16 Th:du Septidi: 27. Pluviôse 231
17 Fr:du Octidi: 28. Pluviôse 231
18 Sa:du Nonidi: 29. Pluviôse 231
19 Su:du Décadi: 30. Pluviôse 231
20 Mo:du Primidi: 1. Ventôse 231
21 Tu:du Duodi: 2. Ventôse 231
22 We:du Tridi: 3. Ventôse 231
23 Th:du Quartidi: 4. Ventôse 231
24 Fr:du Quintidi: 5. Ventôse 231
25 Sa:du Sextidi: 6. Ventôse 231
26 Su:du Septidi: 7. Ventôse 231
27 Mo:du Octidi: 8. Ventôse 231
28 Tu:du Nonidi: 9. Ventôse 231

March 2023

1 We:du Décadi: 10. Ventôse 231
2 Th:du Primidi: 11. Ventôse 231
3 Fr:du Duodi: 12. Ventôse 231
4 Sa:du Tridi: 13. Ventôse 231
5 Su:du Quartidi: 14. Ventôse 231
6 Mo:du Quintidi: 15. Ventôse 231
7 Tu:du Sextidi: 16. Ventôse 231
8 We:du Septidi: 17. Ventôse 231
9 Th:du Octidi: 18. Ventôse 231
10 Fr:du Nonidi: 19. Ventôse 231
11 Sa:du Décadi: 20. Ventôse 231
12 Su:du Primidi: 21. Ventôse 231
13 Mo:du Duodi: 22. Ventôse 231
14 Tu:du Tridi: 23. Ventôse 231
15 We:du Quartidi: 24. Ventôse 231
16 Th:du Quintidi: 25. Ventôse 231
17 Fr:du Sextidi: 26. Ventôse 231
18 Sa:du Septidi: 27. Ventôse 231
19 Su:du Octidi: 28. Ventôse 231
20 Mo:du Nonidi: 29. Ventôse 231
21 Tu:du Décadi: 30. Ventôse 231
22 We:du Primidi: 1. Germinal 231
23 Th:du Duodi: 2. Germinal 231
24 Fr:du Tridi: 3. Germinal 231
25 Sa:du Quartidi: 4. Germinal 231
26 Su:du Quintidi: 5. Germinal 231
27 Mo:du Sextidi: 6. Germinal 231
28 Tu:du Septidi: 7. Germinal 231
29 We:du Octidi: 8. Germinal 231
30 Th:du Nonidi: 9. Germinal 231
31 Fr:du Décadi: 10. Germinal 231

April 2023

1 Sa:du Primidi: 11. Germinal 231
2 Su:du Duodi: 12. Germinal 231
3 Mo:du Tridi: 13. Germinal 231
4 Tu:du Quartidi: 14. Germinal 231
5 We:du Quintidi: 15. Germinal 231
6 Th:du Sextidi: 16. Germinal 231
7 Fr:du Septidi: 17. Germinal 231
8 Sa:du Octidi: 18. Germinal 231
9 Su:du Nonidi: 19. Germinal 231
10 Mo:du Décadi: 20. Germinal 231
11 Tu:du Primidi: 21. Germinal 231
12 We:du Duodi: 22. Germinal 231
13 Th:du Tridi: 23. Germinal 231
14 Fr:du Quartidi: 24. Germinal 231
15 Sa:du Quintidi: 25. Germinal 231
16 Su:du Sextidi: 26. Germinal 231
17 Mo:du Septidi: 27. Germinal 231
18 Tu:du Octidi: 28. Germinal 231
19 We:du Nonidi: 29. Germinal 231
20 Th:du Décadi: 30. Germinal 231
21 Fr:du Primidi: 1. Floréal 231
22 Sa:du Duodi: 2. Floréal 231
23 Su:du Tridi: 3. Floréal 231
24 Mo:du Quartidi: 4. Floréal 231
25 Tu:du Quintidi: 5. Floréal 231
26 We:du Sextidi: 6. Floréal 231
27 Th:du Septidi: 7. Floréal 231
28 Fr:du Octidi: 8. Floréal 231
29 Sa:du Nonidi: 9. Floréal 231
30 Su:du Décadi: 10. Floréal 231

May 2023

1 Mo:du Primidi: 11. Floréal 231
2 Tu:du Duodi: 12. Floréal 231
3 We:du Tridi: 13. Floréal 231
4 Th:du Quartidi: 14. Floréal 231
5 Fr:du Quintidi: 15. Floréal 231
6 Sa:du Sextidi: 16. Floréal 231
7 Su:du Septidi: 17. Floréal 231
8 Mo:du Octidi: 18. Floréal 231
9 Tu:du Nonidi: 19. Floréal 231
10 We:du Décadi: 20. Floréal 231
11 Th:du Primidi: 21. Floréal 231
12 Fr:du Duodi: 22. Floréal 231
13 Sa:du Tridi: 23. Floréal 231
14 Su:du Quartidi: 24. Floréal 231
15 Mo:du Quintidi: 25. Floréal 231
16 Tu:du Sextidi: 26. Floréal 231
17 We:du Septidi: 27. Floréal 231
18 Th:du Octidi: 28. Floréal 231
19 Fr:du Nonidi: 29. Floréal 231
20 Sa:du Décadi: 30. Floréal 231
21 Su:du Primidi: 1. Prairial 231
22 Mo:du Duodi: 2. Prairial 231
23 Tu:du Tridi: 3. Prairial 231
24 We:du Quartidi: 4. Prairial 231
25 Th:du Quintidi: 5. Prairial 231
26 Fr:du Sextidi: 6. Prairial 231
27 Sa:du Septidi: 7. Prairial 231
28 Su:du Octidi: 8. Prairial 231
29 Mo:du Nonidi: 9. Prairial 231
30 Tu:du Décadi: 10. Prairial 231
31 We:du Primidi: 11. Prairial 231

June 2023

1 Th:du Duodi: 12. Prairial 231
2 Fr:du Tridi: 13. Prairial 231
3 Sa:du Quartidi: 14. Prairial 231
4 Su:du Quintidi: 15. Prairial 231
5 Mo:du Sextidi: 16. Prairial 231
6 Tu:du Septidi: 17. Prairial 231
7 We:du Octidi: 18. Prairial 231
8 Th:du Nonidi: 19. Prairial 231
9 Fr:du Décadi: 20. Prairial 231
10 Sa:du Primidi: 21. Prairial 231
11 Su:du Duodi: 22. Prairial 231
12 Mo:du Tridi: 23. Prairial 231
13 Tu:du Quartidi: 24. Prairial 231
14 We:du Quintidi: 25. Prairial 231
15 Th:du Sextidi: 26. Prairial 231
16 Fr:du Septidi: 27. Prairial 231
17 Sa:du Octidi: 28. Prairial 231
18 Su:du Nonidi: 29. Prairial 231
19 Mo:du Décadi: 30. Prairial 231
20 Tu:du Primidi: 1. Messidor 231
21 We:du Duodi: 2. Messidor 231
22 Th:du Tridi: 3. Messidor 231
23 Fr:du Quartidi: 4. Messidor 231
24 Sa:du Quintidi: 5. Messidor 231
25 Su:du Sextidi: 6. Messidor 231
26 Mo:du Septidi: 7. Messidor 231
27 Tu:du Octidi: 8. Messidor 231
28 We:du Nonidi: 9. Messidor 231
29 Th:du Décadi: 10. Messidor 231
30 Fr:du Primidi: 11. Messidor 231

July 2023

1 Sa:du Duodi: 12. Messidor 231
2 Su:du Tridi: 13. Messidor 231
3 Mo:du Quartidi: 14. Messidor 231
4 Tu:du Quintidi: 15. Messidor 231
5 We:du Sextidi: 16. Messidor 231
6 Th:du Septidi: 17. Messidor 231
7 Fr:du Octidi: 18. Messidor 231
8 Sa:du Nonidi: 19. Messidor 231
9 Su:du Décadi: 20. Messidor 231
10 Mo:du Primidi: 21. Messidor 231
11 Tu:du Duodi: 22. Messidor 231
12 We:du Tridi: 23. Messidor 231
13 Th:du Quartidi: 24. Messidor 231
14 Fr:du Quintidi: 25. Messidor 231
15 Sa:du Sextidi: 26. Messidor 231
16 Su:du Septidi: 27. Messidor 231
17 Mo:du Octidi: 28. Messidor 231
18 Tu:du Nonidi: 29. Messidor 231
19 We:du Décadi: 30. Messidor 231
20 Th:du Primidi: 1. Thermidor 231
21 Fr:du Duodi: 2. Thermidor 231
22 Sa:du Tridi: 3. Thermidor 231
23 Su:du Quartidi: 4. Thermidor 231
24 Mo:du Quintidi: 5. Thermidor 231
25 Tu:du Sextidi: 6. Thermidor 231
26 We:du Septidi: 7. Thermidor 231
27 Th:du Octidi: 8. Thermidor 231
28 Fr:du Nonidi: 9. Thermidor 231
29 Sa:du Décadi: 10. Thermidor 231
30 Su:du Primidi: 11. Thermidor 231
31 Mo:du Duodi: 12. Thermidor 231

August 2023

1 Tu:du Tridi: 13. Thermidor 231
2 We:du Quartidi: 14. Thermidor 231
3 Th:du Quintidi: 15. Thermidor 231
4 Fr:du Sextidi: 16. Thermidor 231
5 Sa:du Septidi: 17. Thermidor 231
6 Su:du Octidi: 18. Thermidor 231
7 Mo:du Nonidi: 19. Thermidor 231
8 Tu:du Décadi: 20. Thermidor 231
9 We:du Primidi: 21. Thermidor 231
10 Th:du Duodi: 22. Thermidor 231
11 Fr:du Tridi: 23. Thermidor 231
12 Sa:du Quartidi: 24. Thermidor 231
13 Su:du Quintidi: 25. Thermidor 231
14 Mo:du Sextidi: 26. Thermidor 231
15 Tu:du Septidi: 27. Thermidor 231
16 We:du Octidi: 28. Thermidor 231
17 Th:du Nonidi: 29. Thermidor 231
18 Fr:du Décadi: 30. Thermidor 231
19 Sa:du Primidi: 1. Fructidor 231
20 Su:du Duodi: 2. Fructidor 231
21 Mo:du Tridi: 3. Fructidor 231
22 Tu:du Quartidi: 4. Fructidor 231
23 We:du Quintidi: 5. Fructidor 231
24 Th:du Sextidi: 6. Fructidor 231
25 Fr:du Septidi: 7. Fructidor 231
26 Sa:du Octidi: 8. Fructidor 231
27 Su:du Nonidi: 9. Fructidor 231
28 Mo:du Décadi: 10. Fructidor 231
29 Tu:du Primidi: 11. Fructidor 231
30 We:du Duodi: 12. Fructidor 231
31 Th:du Tridi: 13. Fructidor 231

September 2023

1 Fr:du Quartidi: 14. Fructidor 231
2 Sa:du Quintidi: 15. Fructidor 231
3 Su:du Sextidi: 16. Fructidor 231
4 Mo:du Septidi: 17. Fructidor 231
5 Tu:du Octidi: 18. Fructidor 231
6 We:du Nonidi: 19. Fructidor 231
7 Th:du Décadi: 20. Fructidor 231
8 Fr:du Primidi: 21. Fructidor 231
9 Sa:du Duodi: 22. Fructidor 231
10 Su:du Tridi: 23. Fructidor 231
11 Mo:du Quartidi: 24. Fructidor 231
12 Tu:du Quintidi: 25. Fructidor 231
13 We:du Sextidi: 26. Fructidor 231
14 Th:du Septidi: 27. Fructidor 231
15 Fr:du Octidi: 28. Fructidor 231
16 Sa:du Nonidi: 29. Fructidor 231
17 Su:du Décadi: 30. Fructidor 231
18 Mo:du Primidi: 1. Sansculottides 231
19 Tu:du Duodi: 2. Sansculottides 231
20 We:du Tridi: 3. Sansculottides 231
21 Th:du Quartidi: 4. Sansculottides 231
22 Fr:du Quintidi: 5. Sansculottides 231
23 Sa:du Sextidi: 6. Sansculottides 231
24 Su:du Primidi: 1. Vendémiaire 232
25 Mo:du Duodi: 2. Vendémiaire 232
26 Tu:du Tridi: 3. Vendémiaire 232
27 We:du Quartidi: 4. Vendémiaire 232
28 Th:du Quintidi: 5. Vendémiaire 232
29 Fr:du Sextidi: 6. Vendémiaire 232
30 Sa:du Septidi: 7. Vendémiaire 232

October 2023

1 Su:du Octidi: 8. Vendémiaire 232
2 Mo:du Nonidi: 9. Vendémiaire 232
3 Tu:du Décadi: 10. Vendémiaire 232
4 We:du Primidi: 11. Vendémiaire 232
5 Th:du Duodi: 12. Vendémiaire 232
6 Fr:du Tridi: 13. Vendémiaire 232
7 Sa:du Quartidi: 14. Vendémiaire 232
8 Su:du Quintidi: 15. Vendémiaire 232
9 Mo:du Sextidi: 16. Vendémiaire 232
10 Tu:du Septidi: 17. Vendémiaire 232
11 We:du Octidi: 18. Vendémiaire 232
12 Th:du Nonidi: 19. Vendémiaire 232
13 Fr:du Décadi: 20. Vendémiaire 232
14 Sa:du Primidi: 21. Vendémiaire 232
15 Su:du Duodi: 22. Vendémiaire 232
16 Mo:du Tridi: 23. Vendémiaire 232
17 Tu:du Quartidi: 24. Vendémiaire 232
18 We:du Quintidi: 25. Vendémiaire 232
19 Th:du Sextidi: 26. Vendémiaire 232
20 Fr:du Septidi: 27. Vendémiaire 232
21 Sa:du Octidi: 28. Vendémiaire 232
22 Su:du Nonidi: 29. Vendémiaire 232
23 Mo:du Décadi: 30. Vendémiaire 232
24 Tu:du Primidi: 1. Brumaire 232
25 We:du Duodi: 2. Brumaire 232
26 Th:du Tridi: 3. Brumaire 232
27 Fr:du Quartidi: 4. Brumaire 232
28 Sa:du Quintidi: 5. Brumaire 232
29 Su:du Sextidi: 6. Brumaire 232
30 Mo:du Septidi: 7. Brumaire 232
31 Tu:du Octidi: 8. Brumaire 232

November 2023

1 We:du Nonidi: 9. Brumaire 232
2 Th:du Décadi: 10. Brumaire 232
3 Fr:du Primidi: 11. Brumaire 232
4 Sa:du Duodi: 12. Brumaire 232
5 Su:du Tridi: 13. Brumaire 232
6 Mo:du Quartidi: 14. Brumaire 232
7 Tu:du Quintidi: 15. Brumaire 232
8 We:du Sextidi: 16. Brumaire 232
9 Th:du Septidi: 17. Brumaire 232
10 Fr:du Octidi: 18. Brumaire 232
11 Sa:du Nonidi: 19. Brumaire 232
12 Su:du Décadi: 20. Brumaire 232
13 Mo:du Primidi: 21. Brumaire 232
14 Tu:du Duodi: 22. Brumaire 232
15 We:du Tridi: 23. Brumaire 232
16 Th:du Quartidi: 24. Brumaire 232
17 Fr:du Quintidi: 25. Brumaire 232
18 Sa:du Sextidi: 26. Brumaire 232
19 Su:du Septidi: 27. Brumaire 232
20 Mo:du Octidi: 28. Brumaire 232
21 Tu:du Nonidi: 29. Brumaire 232
22 We:du Décadi: 30. Brumaire 232
23 Th:du Primidi: 1. Frimaire 232
24 Fr:du Duodi: 2. Frimaire 232
25 Sa:du Tridi: 3. Frimaire 232
26 Su:du Quartidi: 4. Frimaire 232
27 Mo:du Quintidi: 5. Frimaire 232
28 Tu:du Sextidi: 6. Frimaire 232
29 We:du Septidi: 7. Frimaire 232
30 Th:du Octidi: 8. Frimaire 232

December 2023

1 Fr:du Nonidi: 9. Frimaire 232
2 Sa:du Décadi: 10. Frimaire 232
3 Su:du Primidi: 11. Frimaire 232
4 Mo:du Duodi: 12. Frimaire 232
5 Tu:du Tridi: 13. Frimaire 232
6 We:du Quartidi: 14. Frimaire 232
7 Th:du Quintidi: 15. Frimaire 232
8 Fr:du Sextidi: 16. Frimaire 232
9 Sa:du Septidi: 17. Frimaire 232
10 Su:du Octidi: 18. Frimaire 232
11 Mo:du Nonidi: 19. Frimaire 232
12 Tu:du Décadi: 20. Frimaire 232
13 We:du Primidi: 21. Frimaire 232
14 Th:du Duodi: 22. Frimaire 232
15 Fr:du Tridi: 23. Frimaire 232
16 Sa:du Quartidi: 24. Frimaire 232
17 Su:du Quintidi: 25. Frimaire 232
18 Mo:du Sextidi: 26. Frimaire 232
19 Tu:du Septidi: 27. Frimaire 232
20 We:du Octidi: 28. Frimaire 232
21 Th:du Nonidi: 29. Frimaire 232
22 Fr:du Décadi: 30. Frimaire 232
23 Sa:du Primidi: 1. Nivôse 232
24 Su:du Duodi: 2. Nivôse 232
25 Mo:du Tridi: 3. Nivôse 232
26 Tu:du Quartidi: 4. Nivôse 232
27 We:du Quintidi: 5. Nivôse 232
28 Th:du Sextidi: 6. Nivôse 232
29 Fr:du Septidi: 7. Nivôse 232
30 Sa:du Octidi: 8. Nivôse 232
31 Su:du Nonidi: 9. Nivôse 232