Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

French revolutionary calendar 2020


French revolutionary calendar: More information

January 2020

1 We:du Décadi: 10. Nivôse 228
2 Th:du Primidi: 11. Nivôse 228
3 Fr:du Duodi: 12. Nivôse 228
4 Sa:du Tridi: 13. Nivôse 228
5 Su:du Quartidi: 14. Nivôse 228
6 Mo:du Quintidi: 15. Nivôse 228
7 Tu:du Sextidi: 16. Nivôse 228
8 We:du Septidi: 17. Nivôse 228
9 Th:du Octidi: 18. Nivôse 228
10 Fr:du Nonidi: 19. Nivôse 228
11 Sa:du Décadi: 20. Nivôse 228
12 Su:du Primidi: 21. Nivôse 228
13 Mo:du Duodi: 22. Nivôse 228
14 Tu:du Tridi: 23. Nivôse 228
15 We:du Quartidi: 24. Nivôse 228
16 Th:du Quintidi: 25. Nivôse 228
17 Fr:du Sextidi: 26. Nivôse 228
18 Sa:du Septidi: 27. Nivôse 228
19 Su:du Octidi: 28. Nivôse 228
20 Mo:du Nonidi: 29. Nivôse 228
21 Tu:du Décadi: 30. Nivôse 228
22 We:du Primidi: 1. Pluviôse 228
23 Th:du Duodi: 2. Pluviôse 228
24 Fr:du Tridi: 3. Pluviôse 228
25 Sa:du Quartidi: 4. Pluviôse 228
26 Su:du Quintidi: 5. Pluviôse 228
27 Mo:du Sextidi: 6. Pluviôse 228
28 Tu:du Septidi: 7. Pluviôse 228
29 We:du Octidi: 8. Pluviôse 228
30 Th:du Nonidi: 9. Pluviôse 228
31 Fr:du Décadi: 10. Pluviôse 228

February 2020

1 Sa:du Primidi: 11. Pluviôse 228
2 Su:du Duodi: 12. Pluviôse 228
3 Mo:du Tridi: 13. Pluviôse 228
4 Tu:du Quartidi: 14. Pluviôse 228
5 We:du Quintidi: 15. Pluviôse 228
6 Th:du Sextidi: 16. Pluviôse 228
7 Fr:du Septidi: 17. Pluviôse 228
8 Sa:du Octidi: 18. Pluviôse 228
9 Su:du Nonidi: 19. Pluviôse 228
10 Mo:du Décadi: 20. Pluviôse 228
11 Tu:du Primidi: 21. Pluviôse 228
12 We:du Duodi: 22. Pluviôse 228
13 Th:du Tridi: 23. Pluviôse 228
14 Fr:du Quartidi: 24. Pluviôse 228
15 Sa:du Quintidi: 25. Pluviôse 228
16 Su:du Sextidi: 26. Pluviôse 228
17 Mo:du Septidi: 27. Pluviôse 228
18 Tu:du Octidi: 28. Pluviôse 228
19 We:du Nonidi: 29. Pluviôse 228
20 Th:du Décadi: 30. Pluviôse 228
21 Fr:du Primidi: 1. Ventôse 228
22 Sa:du Duodi: 2. Ventôse 228
23 Su:du Tridi: 3. Ventôse 228
24 Mo:du Quartidi: 4. Ventôse 228
25 Tu:du Quintidi: 5. Ventôse 228
26 We:du Sextidi: 6. Ventôse 228
27 Th:du Septidi: 7. Ventôse 228
28 Fr:du Octidi: 8. Ventôse 228
29 Sa:du Nonidi: 9. Ventôse 228

March 2020

1 Su:du Décadi: 10. Ventôse 228
2 Mo:du Primidi: 11. Ventôse 228
3 Tu:du Duodi: 12. Ventôse 228
4 We:du Tridi: 13. Ventôse 228
5 Th:du Quartidi: 14. Ventôse 228
6 Fr:du Quintidi: 15. Ventôse 228
7 Sa:du Sextidi: 16. Ventôse 228
8 Su:du Septidi: 17. Ventôse 228
9 Mo:du Octidi: 18. Ventôse 228
10 Tu:du Nonidi: 19. Ventôse 228
11 We:du Décadi: 20. Ventôse 228
12 Th:du Primidi: 21. Ventôse 228
13 Fr:du Duodi: 22. Ventôse 228
14 Sa:du Tridi: 23. Ventôse 228
15 Su:du Quartidi: 24. Ventôse 228
16 Mo:du Quintidi: 25. Ventôse 228
17 Tu:du Sextidi: 26. Ventôse 228
18 We:du Septidi: 27. Ventôse 228
19 Th:du Octidi: 28. Ventôse 228
20 Fr:du Nonidi: 29. Ventôse 228
21 Sa:du Décadi: 30. Ventôse 228
22 Su:du Primidi: 1. Germinal 228
23 Mo:du Duodi: 2. Germinal 228
24 Tu:du Tridi: 3. Germinal 228
25 We:du Quartidi: 4. Germinal 228
26 Th:du Quintidi: 5. Germinal 228
27 Fr:du Sextidi: 6. Germinal 228
28 Sa:du Septidi: 7. Germinal 228
29 Su:du Octidi: 8. Germinal 228
30 Mo:du Nonidi: 9. Germinal 228
31 Tu:du Décadi: 10. Germinal 228

April 2020

1 We:du Primidi: 11. Germinal 228
2 Th:du Duodi: 12. Germinal 228
3 Fr:du Tridi: 13. Germinal 228
4 Sa:du Quartidi: 14. Germinal 228
5 Su:du Quintidi: 15. Germinal 228
6 Mo:du Sextidi: 16. Germinal 228
7 Tu:du Septidi: 17. Germinal 228
8 We:du Octidi: 18. Germinal 228
9 Th:du Nonidi: 19. Germinal 228
10 Fr:du Décadi: 20. Germinal 228
11 Sa:du Primidi: 21. Germinal 228
12 Su:du Duodi: 22. Germinal 228
13 Mo:du Tridi: 23. Germinal 228
14 Tu:du Quartidi: 24. Germinal 228
15 We:du Quintidi: 25. Germinal 228
16 Th:du Sextidi: 26. Germinal 228
17 Fr:du Septidi: 27. Germinal 228
18 Sa:du Octidi: 28. Germinal 228
19 Su:du Nonidi: 29. Germinal 228
20 Mo:du Décadi: 30. Germinal 228
21 Tu:du Primidi: 1. Floréal 228
22 We:du Duodi: 2. Floréal 228
23 Th:du Tridi: 3. Floréal 228
24 Fr:du Quartidi: 4. Floréal 228
25 Sa:du Quintidi: 5. Floréal 228
26 Su:du Sextidi: 6. Floréal 228
27 Mo:du Septidi: 7. Floréal 228
28 Tu:du Octidi: 8. Floréal 228
29 We:du Nonidi: 9. Floréal 228
30 Th:du Décadi: 10. Floréal 228

May 2020

1 Fr:du Primidi: 11. Floréal 228
2 Sa:du Duodi: 12. Floréal 228
3 Su:du Tridi: 13. Floréal 228
4 Mo:du Quartidi: 14. Floréal 228
5 Tu:du Quintidi: 15. Floréal 228
6 We:du Sextidi: 16. Floréal 228
7 Th:du Septidi: 17. Floréal 228
8 Fr:du Octidi: 18. Floréal 228
9 Sa:du Nonidi: 19. Floréal 228
10 Su:du Décadi: 20. Floréal 228
11 Mo:du Primidi: 21. Floréal 228
12 Tu:du Duodi: 22. Floréal 228
13 We:du Tridi: 23. Floréal 228
14 Th:du Quartidi: 24. Floréal 228
15 Fr:du Quintidi: 25. Floréal 228
16 Sa:du Sextidi: 26. Floréal 228
17 Su:du Septidi: 27. Floréal 228
18 Mo:du Octidi: 28. Floréal 228
19 Tu:du Nonidi: 29. Floréal 228
20 We:du Décadi: 30. Floréal 228
21 Th:du Primidi: 1. Prairial 228
22 Fr:du Duodi: 2. Prairial 228
23 Sa:du Tridi: 3. Prairial 228
24 Su:du Quartidi: 4. Prairial 228
25 Mo:du Quintidi: 5. Prairial 228
26 Tu:du Sextidi: 6. Prairial 228
27 We:du Septidi: 7. Prairial 228
28 Th:du Octidi: 8. Prairial 228
29 Fr:du Nonidi: 9. Prairial 228
30 Sa:du Décadi: 10. Prairial 228
31 Su:du Primidi: 11. Prairial 228

June 2020

1 Mo:du Duodi: 12. Prairial 228
2 Tu:du Tridi: 13. Prairial 228
3 We:du Quartidi: 14. Prairial 228
4 Th:du Quintidi: 15. Prairial 228
5 Fr:du Sextidi: 16. Prairial 228
6 Sa:du Septidi: 17. Prairial 228
7 Su:du Octidi: 18. Prairial 228
8 Mo:du Nonidi: 19. Prairial 228
9 Tu:du Décadi: 20. Prairial 228
10 We:du Primidi: 21. Prairial 228
11 Th:du Duodi: 22. Prairial 228
12 Fr:du Tridi: 23. Prairial 228
13 Sa:du Quartidi: 24. Prairial 228
14 Su:du Quintidi: 25. Prairial 228
15 Mo:du Sextidi: 26. Prairial 228
16 Tu:du Septidi: 27. Prairial 228
17 We:du Octidi: 28. Prairial 228
18 Th:du Nonidi: 29. Prairial 228
19 Fr:du Décadi: 30. Prairial 228
20 Sa:du Primidi: 1. Messidor 228
21 Su:du Duodi: 2. Messidor 228
22 Mo:du Tridi: 3. Messidor 228
23 Tu:du Quartidi: 4. Messidor 228
24 We:du Quintidi: 5. Messidor 228
25 Th:du Sextidi: 6. Messidor 228
26 Fr:du Septidi: 7. Messidor 228
27 Sa:du Octidi: 8. Messidor 228
28 Su:du Nonidi: 9. Messidor 228
29 Mo:du Décadi: 10. Messidor 228
30 Tu:du Primidi: 11. Messidor 228

July 2020

1 We:du Duodi: 12. Messidor 228
2 Th:du Tridi: 13. Messidor 228
3 Fr:du Quartidi: 14. Messidor 228
4 Sa:du Quintidi: 15. Messidor 228
5 Su:du Sextidi: 16. Messidor 228
6 Mo:du Septidi: 17. Messidor 228
7 Tu:du Octidi: 18. Messidor 228
8 We:du Nonidi: 19. Messidor 228
9 Th:du Décadi: 20. Messidor 228
10 Fr:du Primidi: 21. Messidor 228
11 Sa:du Duodi: 22. Messidor 228
12 Su:du Tridi: 23. Messidor 228
13 Mo:du Quartidi: 24. Messidor 228
14 Tu:du Quintidi: 25. Messidor 228
15 We:du Sextidi: 26. Messidor 228
16 Th:du Septidi: 27. Messidor 228
17 Fr:du Octidi: 28. Messidor 228
18 Sa:du Nonidi: 29. Messidor 228
19 Su:du Décadi: 30. Messidor 228
20 Mo:du Primidi: 1. Thermidor 228
21 Tu:du Duodi: 2. Thermidor 228
22 We:du Tridi: 3. Thermidor 228
23 Th:du Quartidi: 4. Thermidor 228
24 Fr:du Quintidi: 5. Thermidor 228
25 Sa:du Sextidi: 6. Thermidor 228
26 Su:du Septidi: 7. Thermidor 228
27 Mo:du Octidi: 8. Thermidor 228
28 Tu:du Nonidi: 9. Thermidor 228
29 We:du Décadi: 10. Thermidor 228
30 Th:du Primidi: 11. Thermidor 228
31 Fr:du Duodi: 12. Thermidor 228

August 2020

1 Sa:du Tridi: 13. Thermidor 228
2 Su:du Quartidi: 14. Thermidor 228
3 Mo:du Quintidi: 15. Thermidor 228
4 Tu:du Sextidi: 16. Thermidor 228
5 We:du Septidi: 17. Thermidor 228
6 Th:du Octidi: 18. Thermidor 228
7 Fr:du Nonidi: 19. Thermidor 228
8 Sa:du Décadi: 20. Thermidor 228
9 Su:du Primidi: 21. Thermidor 228
10 Mo:du Duodi: 22. Thermidor 228
11 Tu:du Tridi: 23. Thermidor 228
12 We:du Quartidi: 24. Thermidor 228
13 Th:du Quintidi: 25. Thermidor 228
14 Fr:du Sextidi: 26. Thermidor 228
15 Sa:du Septidi: 27. Thermidor 228
16 Su:du Octidi: 28. Thermidor 228
17 Mo:du Nonidi: 29. Thermidor 228
18 Tu:du Décadi: 30. Thermidor 228
19 We:du Primidi: 1. Fructidor 228
20 Th:du Duodi: 2. Fructidor 228
21 Fr:du Tridi: 3. Fructidor 228
22 Sa:du Quartidi: 4. Fructidor 228
23 Su:du Quintidi: 5. Fructidor 228
24 Mo:du Sextidi: 6. Fructidor 228
25 Tu:du Septidi: 7. Fructidor 228
26 We:du Octidi: 8. Fructidor 228
27 Th:du Nonidi: 9. Fructidor 228
28 Fr:du Décadi: 10. Fructidor 228
29 Sa:du Primidi: 11. Fructidor 228
30 Su:du Duodi: 12. Fructidor 228
31 Mo:du Tridi: 13. Fructidor 228

September 2020

1 Tu:du Quartidi: 14. Fructidor 228
2 We:du Quintidi: 15. Fructidor 228
3 Th:du Sextidi: 16. Fructidor 228
4 Fr:du Septidi: 17. Fructidor 228
5 Sa:du Octidi: 18. Fructidor 228
6 Su:du Nonidi: 19. Fructidor 228
7 Mo:du Décadi: 20. Fructidor 228
8 Tu:du Primidi: 21. Fructidor 228
9 We:du Duodi: 22. Fructidor 228
10 Th:du Tridi: 23. Fructidor 228
11 Fr:du Quartidi: 24. Fructidor 228
12 Sa:du Quintidi: 25. Fructidor 228
13 Su:du Sextidi: 26. Fructidor 228
14 Mo:du Septidi: 27. Fructidor 228
15 Tu:du Octidi: 28. Fructidor 228
16 We:du Nonidi: 29. Fructidor 228
17 Th:du Décadi: 30. Fructidor 228
18 Fr:du Primidi: 1. Sansculottides 228
19 Sa:du Duodi: 2. Sansculottides 228
20 Su:du Tridi: 3. Sansculottides 228
21 Mo:du Quartidi: 4. Sansculottides 228
22 Tu:du Quintidi: 5. Sansculottides 228
23 We:du Primidi: 1. Vendémiaire 229
24 Th:du Duodi: 2. Vendémiaire 229
25 Fr:du Tridi: 3. Vendémiaire 229
26 Sa:du Quartidi: 4. Vendémiaire 229
27 Su:du Quintidi: 5. Vendémiaire 229
28 Mo:du Sextidi: 6. Vendémiaire 229
29 Tu:du Septidi: 7. Vendémiaire 229
30 We:du Octidi: 8. Vendémiaire 229

October 2020

1 Th:du Nonidi: 9. Vendémiaire 229
2 Fr:du Décadi: 10. Vendémiaire 229
3 Sa:du Primidi: 11. Vendémiaire 229
4 Su:du Duodi: 12. Vendémiaire 229
5 Mo:du Tridi: 13. Vendémiaire 229
6 Tu:du Quartidi: 14. Vendémiaire 229
7 We:du Quintidi: 15. Vendémiaire 229
8 Th:du Sextidi: 16. Vendémiaire 229
9 Fr:du Septidi: 17. Vendémiaire 229
10 Sa:du Octidi: 18. Vendémiaire 229
11 Su:du Nonidi: 19. Vendémiaire 229
12 Mo:du Décadi: 20. Vendémiaire 229
13 Tu:du Primidi: 21. Vendémiaire 229
14 We:du Duodi: 22. Vendémiaire 229
15 Th:du Tridi: 23. Vendémiaire 229
16 Fr:du Quartidi: 24. Vendémiaire 229
17 Sa:du Quintidi: 25. Vendémiaire 229
18 Su:du Sextidi: 26. Vendémiaire 229
19 Mo:du Septidi: 27. Vendémiaire 229
20 Tu:du Octidi: 28. Vendémiaire 229
21 We:du Nonidi: 29. Vendémiaire 229
22 Th:du Décadi: 30. Vendémiaire 229
23 Fr:du Primidi: 1. Brumaire 229
24 Sa:du Duodi: 2. Brumaire 229
25 Su:du Tridi: 3. Brumaire 229
26 Mo:du Quartidi: 4. Brumaire 229
27 Tu:du Quintidi: 5. Brumaire 229
28 We:du Sextidi: 6. Brumaire 229
29 Th:du Septidi: 7. Brumaire 229
30 Fr:du Octidi: 8. Brumaire 229
31 Sa:du Nonidi: 9. Brumaire 229

November 2020

1 Su:du Décadi: 10. Brumaire 229
2 Mo:du Primidi: 11. Brumaire 229
3 Tu:du Duodi: 12. Brumaire 229
4 We:du Tridi: 13. Brumaire 229
5 Th:du Quartidi: 14. Brumaire 229
6 Fr:du Quintidi: 15. Brumaire 229
7 Sa:du Sextidi: 16. Brumaire 229
8 Su:du Septidi: 17. Brumaire 229
9 Mo:du Octidi: 18. Brumaire 229
10 Tu:du Nonidi: 19. Brumaire 229
11 We:du Décadi: 20. Brumaire 229
12 Th:du Primidi: 21. Brumaire 229
13 Fr:du Duodi: 22. Brumaire 229
14 Sa:du Tridi: 23. Brumaire 229
15 Su:du Quartidi: 24. Brumaire 229
16 Mo:du Quintidi: 25. Brumaire 229
17 Tu:du Sextidi: 26. Brumaire 229
18 We:du Septidi: 27. Brumaire 229
19 Th:du Octidi: 28. Brumaire 229
20 Fr:du Nonidi: 29. Brumaire 229
21 Sa:du Décadi: 30. Brumaire 229
22 Su:du Primidi: 1. Frimaire 229
23 Mo:du Duodi: 2. Frimaire 229
24 Tu:du Tridi: 3. Frimaire 229
25 We:du Quartidi: 4. Frimaire 229
26 Th:du Quintidi: 5. Frimaire 229
27 Fr:du Sextidi: 6. Frimaire 229
28 Sa:du Septidi: 7. Frimaire 229
29 Su:du Octidi: 8. Frimaire 229
30 Mo:du Nonidi: 9. Frimaire 229

December 2020

1 Tu:du Décadi: 10. Frimaire 229
2 We:du Primidi: 11. Frimaire 229
3 Th:du Duodi: 12. Frimaire 229
4 Fr:du Tridi: 13. Frimaire 229
5 Sa:du Quartidi: 14. Frimaire 229
6 Su:du Quintidi: 15. Frimaire 229
7 Mo:du Sextidi: 16. Frimaire 229
8 Tu:du Septidi: 17. Frimaire 229
9 We:du Octidi: 18. Frimaire 229
10 Th:du Nonidi: 19. Frimaire 229
11 Fr:du Décadi: 20. Frimaire 229
12 Sa:du Primidi: 21. Frimaire 229
13 Su:du Duodi: 22. Frimaire 229
14 Mo:du Tridi: 23. Frimaire 229
15 Tu:du Quartidi: 24. Frimaire 229
16 We:du Quintidi: 25. Frimaire 229
17 Th:du Sextidi: 26. Frimaire 229
18 Fr:du Septidi: 27. Frimaire 229
19 Sa:du Octidi: 28. Frimaire 229
20 Su:du Nonidi: 29. Frimaire 229
21 Mo:du Décadi: 30. Frimaire 229
22 Tu:du Primidi: 1. Nivôse 229
23 We:du Duodi: 2. Nivôse 229
24 Th:du Tridi: 3. Nivôse 229
25 Fr:du Quartidi: 4. Nivôse 229
26 Sa:du Quintidi: 5. Nivôse 229
27 Su:du Sextidi: 6. Nivôse 229
28 Mo:du Septidi: 7. Nivôse 229
29 Tu:du Octidi: 8. Nivôse 229
30 We:du Nonidi: 9. Nivôse 229
31 Th:du Décadi: 10. Nivôse 229