Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenčina čeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

Čínsky kalendár 2024 - Drak


Šesťdesiatročný cyklus

V starej Číne sa mesiac skladal z troch dekád nazvaných sün. Jedna dekáda sa skladala z desiatich dní zvaných tiež nebeské kmene: ťia, ji, ping, ting, wu, ťi, keng, sin, žen, kuej.

Jeden rok mal ako u nás 12 mesiacov. Tiež mali svoje znaky, takzvané pozemské vetvy: c', čchou, jin, mao, čchen, s', wu, wej, šen, jou, sü, chaj. Každá vetva bola pomenovaná ešte po nejakom zvierati. Tu sú podľa poradia: potkan (šu), vôl (niou), tiger (chu), zajac (tchu), drak (lung), had (še), kôň (ma), baran (jang), opica (chou), kohút (ťi), pes (čchüan) a nakoniec prasa (ču).

Ako Číňania označovali letopočet? Na to im slúžili už spomenuté cykly: nebeské kmene a pozemské vetvy. Oba cykly boli vsadené do tabuľky nazývanej tabuľka cyklických znakov, ktorá zahŕňala presne 60 rokov. Za prvý rok tohoto 60-ročného cyklu sa považuje rok potkana, ktorý odpovedá podľa nášho gregoriánskeho kalendára na rok 2637 pr.n.l. V roku 1984 začal osemdesiaty ôsmy cyklus.

Aký kalendár sa používa v Číne dnes? Gregoriánsky kalendár bol zavedený už v roku 1911, ale do praxe sa dostal až v roku 1949. No aj tak sa ešte dnes môžte stretnúť s historickým datovaním v niektorých novinách.

Tabuľka cyklických znakov

nebeské kmene
mu
drevo
chuo
oheň
tchu
zem
ľin
kov
šuej
voda
ťia ji ping ting wu ťi keng sin žen kuej
z
e
m
s
k
é

v
e
t
v
y
Potkanc' 113253749
Vôlčchou 214263850
Tygerjin 513152739
Zajacmao 524162840
Drakčchen 415351729
Hads' 425461830
Kôňwu 314355719
Baranwej 324456820
Opicašen 213345579
Kohútjou 2234465810
Pes 1123354759
Prasachaj 1224364860