Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

26. marzo


Calendario onomástico

EslovaquiaEmanuel
BohemiaEmanuel
PoloniaEmanuela Larysy Teodora
HungríaEmánuel
LituaniaArbutas, Vydmant±, Emanuelis, Tekl±, Feliksas
LatviaDabrelis Eizenija Emanuels Zenija
SueciaEmanuel, Manne
FinlandiaImmanuel, Immo, Manne, Manu
IrlandaCarthach Cormac Garbhán Killian
FranciaLarissa
AlemaniaLudger, Larissa (Lara)
AustriaLudger
 

Calendario religioso

Católica GriegaZhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi.
Luterano
OrtodoxoSvt. Nicefor, patriarcha caøihradský; mè. Kristýna
 

Calendario animal

Perro SKDasty
Perro CZCid
Gata Tomcat Udo Gucci Feles Kanji Boscovich Copper Shasta
Papagayo Bobby Mrs. B Curios Lili White
ConejoStantler Blackbeard
 

Calendario músico

Emerson, Lake, and Palmer record "Pictures at an Exhibition" live, 1971
 

Calendario aniversario

Benjamin Thompson born, 1753, Count Rumford; physicist
David Packard died, 1996; age of 83
 

Calendario histórico Bohemia

1348 Bylo zahájeno spoleèné zasedání øíšského a èeského snìmu – první generální snìm.
2005 Pøedsedou ÈSSD byl znovuzvolen Stanislav Gross.