Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie  slovenèina èeština english deutsch francais polski italiano espanol portugues svenska íslenska magyar

22. julio


Calendario onomástico

EslovaquiaMagdaléna
BohemiaMagdaléna
PoloniaMarii Magdaleny
HungríaMagdolna
LituaniaDalius, Mantil±, Magdalena, Marija
LatviaMargita Marija Marika Marina Marisandra
BulgariaLena, Magda, Magdalena, Miglena
SueciaMagdalena, Madeleine
FinlandiaLeena, Leeni, Lenita, Mataleena, Matleena
IrlandaColmán Oisín
FranciaMadeleine, Wandrille
AlemaniaMarlene, Magdalena, Maria, Verena, Eberhard
AustriaMar. Magd.
GreciaMagdalena, Magdalene, Magdalini, Markella
 

Calendario religioso

CatólicoMary Magdalene
Católica GriegaSvätá myronosièka a apoštolom rovná Mária Magdaléna.
LuteranoSaint Mary Magdalene, Apostle (Lesser Festival) W
OrtodoxoSvt.mè. Pankrác; svt. Cyril Hortinský; mè. Andrej a Probus
EpiscopalSaint Mary Magdalene
 

Calendario animal

Perro SKAlexio
Perro CZAdar
Gata Soxy Aloha Magellan Coppertone Sepher Mumsy Tonya Shakira
Papagayo Peanut Mango Tweety Peanut
ConejoMoonbeam Rose Ellen
 

Pronósticos

Eslovaquia Ak prší na Máriu Magdalénu, trpia orechy.
Eslovaquia Magdaléna rada plaèe.
Eslovaquia Mária Magdaléna èistá, je hojnos v záhradách istá.
Eslovaquia Na Máriu Magdalénu rastie zbožie trebárs v stodole.
Eslovaquia Pamätaj si gazda, že ti Magdaléna obyèajne chodí hodne pokropená.
 

Calendario histórico Bohemia

1290 Král Václav II. získal knížectví vratislavské jako léno.
1848 Ve Vídni se poprvé sešel rakouský ústavodárný øíšský snìm, za úèasti 138 poslancù z èeských zemí.
1998 Prezident Václav Havel jmenoval menšinovou jednobarevnou vládu ÈSSD s Milošem Zemanem jako pøedsedou.